WebserviceException Klas

Een uitzonde ring met betrekking tot fouten tijdens interactie met de model beheer service. Deze uitzonde ring wordt meestal veroorzaakt door mislukte REST-aanvragen bij de model beheer service.

Overname
azureml._common.exceptions.AzureMLException
WebserviceException

Constructor

WebserviceException(exception_message, status_code=None, logger=None, **kwargs)

Parameters

exception_message
<xref:str>

Een bericht met een beschrijving van de fout.

status_code
<xref:str>

Een optionele HTTP-status code waarmee de webservice-aanvraag wordt beschreven.