Tenant Access

Operations

Create

Gegevens van tenanttoegang bijwerken.

Get

Haal informatie over tenanttoegang op zonder geheimen.

Get Entity Tag

Metagegevens van tenanttoegang

List By Service

Retourneert een lijst met toegangsgegevens voor Git- en beheer-eindpunten.

List Secrets

Informatie over tenanttoegang verkrijgen.

Regenerate Primary Key

Primaire toegangssleutel opnieuw maken

Regenerate Secondary Key

Secundaire toegangssleutel opnieuw maken

Update

Gegevens van tenanttoegang bijwerken.