User

Operations

Create Or Update

Hiermee maakt of werkt u een gebruiker bij.

Delete

Hiermee verwijdert u een specifieke gebruiker.

Generate Sso Url

Hiermee wordt een omleidings-URL opgehaald die een verificatie-token bevat voor het ondertekenen van een bepaalde gebruiker in de ontwikkelaarsportal.

Get

Hiermee haalt u de details op van de gebruiker die is opgegeven door de id.

Get Entity Tag

Hiermee haalt u de versie van de entiteitstoestand (Etag) op van de gebruiker die is opgegeven door de id.

Get Shared Access Token

Haalt het shared access-autorisatie token op voor de gebruiker.

List By Service

Hiermee wordt een verzameling geregistreerde gebruikers in het opgegeven service-exemplaar vermeld.

Update

Werkt de details bij van de gebruiker die is opgegeven door de id.