Application Insights REST API

REST API-functies die beschikbaar zijn voor Azure Application Insights.

REST-bewerkingsgroepen

Bewerkingsgroep Beschrijving
Onderdelen Hiermee u onderdelen beheren die Application Insights-gegevens bevatten.
Bewerkingen Bevat alle beschikbare API-bewerkingen voor Application Insights.
Webtests Webtests instellen om de beschikbaarheid en responsiviteit van een webeindpunt te controleren.

Zie ook