Usage Details

Operations

List

Geeft de gebruiksgegevens voor het gedefinieerde bereik weer. Gebruiksgegevens zijn alleen beschikbaar via deze API voor 1 mei 2014 of hoger. Zie voor meer informatie over het gebruik van deze API, waaronder het opgeven van een datumbereik: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cost-management-billing/costs/manage-automation