Exports

Operations

Create Or Update

De bewerking voor het maken of bijwerken van een export. Voor de updatebewerking moet de meest recente eTag worden ingesteld in de aanvraag. U kunt de meest recente eTag verkrijgen door een get-bewerking uit te voeren. Voor het maken is geen eTag vereist.

Delete

De bewerking voor het verwijderen van een export.

Execute

De bewerking voor het uitvoeren van een export.

Get

De bewerking om de export voor het gedefinieerde bereik op te halen op exportnaam.

Get Execution History

De bewerking om de uitvoeringsgeschiedenis van een export op te halen voor het gedefinieerde bereik en de exportnaam.

List

De bewerking om alle exports voor het opgegeven bereik weer te geven.