Workflow Runs - Cancel

Hiermee annuleert u een werkstroomuitvoering.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Logic/workflows/{workflowName}/runs/{runName}/cancel?api-version=2016-06-01

URI-parameters

Name In Required Type Description
resourceGroupName
path True
  • string

De naam van de resourcegroep.

runName
path True
  • string

De naam van de werkstroom wordt uitgevoerd.

subscriptionId
path True
  • string

De abonnements-id.

workflowName
path True
  • string

De naam van de werkstroom.

api-version
query True
  • string

De API-versie.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

OK

Beveiliging

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zich voordoen als uw gebruikersaccount

Voorbeelden

Cancel a workflow run

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/test-resource-group/providers/Microsoft.Logic/workflows/test-workflow/runs/08586676746934337772206998657CU22/cancel?api-version=2016-06-01

Sample Response