Workflows

Operations

Create Or Update

Hiermee maakt of werkt u een werkstroom bij.

Delete

Hiermee verwijdert u een werkstroom.

Disable

Hiermee schakelt u een werkstroom uit.

Enable

Hiermee maakt u een werkstroom mogelijk.

Generate Upgraded Definition

Hiermee genereert u de bijgewerkte definitie voor een werkstroom.

Get

Krijgt een workflow.

List By Resource Group

Hier krijgt u een lijst met werkstromen per resourcegroep.

List By Subscription

Krijgt een lijst met werkstromen per abonnement.

List Callback Url

Download de url van de terugroepfunctie voor werkstroom.

List Swagger

Hier krijgt u een OpenAPI-definitie voor de werkstroom.

Move

Hiermee verplaatst u een bestaande werkstroom.

Regenerate Access Key

Hiermee regenereert u de toegangssleutel voor de url-toegang voor aanvragen.

Update

Werkt een werkstroom bij.

Validate

Valideert de werkstroomdefinitie.

Validate Workflow

Valideert de werkstroom.