Workflow Trigger Histories

Operations

Get

Krijgt een werkstroomtriggergeschiedenis.

List

Hier krijgt u een lijst met geschiedenissen van werkstroomtriggeren.

Resubmit

Verzendt opnieuw een werkstroom die wordt uitgevoerd op basis van de triggergeschiedenis.