Workflow Versions

Operations

Get

Krijgt een werkstroomversie.

List

Hier krijgt u een lijst met werkstroomversies.

List Callback Url

Download de callback-url voor een trigger van een werkstroomversie.