Web Services - List Keys

Hiermee haalt u de toegangssleutels voor de opgegeven webservice op.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.MachineLearning/webServices/{webServiceName}/listKeys?api-version=2016-05-01-preview

URI-parameters

Name In Required Type Description
resourceGroupName
path True
  • string

Naam van de resourcegroep waarin de webservice zich bevindt.

subscriptionId
path True
  • string

De id van het Azure-abonnement.

webServiceName
path True
  • string

De naam van de webservice.

api-version
query True
  • string

De versie van de resourceprovider-API Microsoft.MachineLearning die moet worden gebruikt.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

Voltooid.

Media Types: "application/json", "text/json"

Definities

WebServiceKeys

Toegangssleutels voor de webservice-aanroepen.

Name Type Description
primary
  • string

De primaire toegangssleutel.

secondary
  • string

De secundaire toegangssleutel.