REST-API voor Azure-bronstatusAzure Resource health REST API

Resource Health helpt u bij het diagnosticeren en krijgen van ondersteuning wanneer een Azure-probleem van invloed is op uw resources.Resource health helps you diagnose and get support when an Azure issue impacts your resources. Het biedt u informatie over de huidige en eerdere status van uw resources en helpt u problemen verhelpen.It informs you about the current and past health of your resources and helps you mitigate issues.

REST-bewerkingsgroepenREST Operation Groups

BewerkingsgroepOperation group BeschrijvingDescription
BeschikbaarheidsstatussenAvailability Statuses Biedt bewerkingen om beschikbaarheidsstatussen van azure resoures te krijgen.Provides operations to get availablity statuses of azure resoures.
BewerkingenOperations Bevat alle beschikbare REST-API's voor resourcestatus.Lists all available REST APIs for Resource health.

Zie ookSee also