Naslaginformatie over de REST-API voor de Azure Storage-Import/ExportAzure Storage Import-Export REST API Reference

Deze API helpt u bij het beheren van Azure import/export-taken voor het overdragen van gegevens van of naar Blob Storage.This API helps you manage Azure Import/Export jobs to transfer data to or from Blob storage. Zie Azure import/export-service documentatievoor meer informatie.For more information, see Azure Import/Export service documentation.

REST-bewerkingsgroepenREST Operation Groups

BewerkingsgroepOperation Group BeschrijvingDescription
Bits-kluis sleutelsBit Locker Keys Hiermee wordt de lijst met BitLocker-sleutels voor alle stations in de opgegeven taak geretourneerd.Provides operation return the list of Bitlocker Keys for all drives in the specified job.
TakenJobs Biedt bewerkingen voor het maken en beheren van Azure import/export-taken.Provides operations to create and manage Azure Import/Export jobs.
LocatiesLocations Biedt een bewerking om één of een lijst met details te retour neren over een locatie waarnaar u de schijven die zijn gekoppeld aan een import-of export taak kunt verzenden.Provides operation to return single or list of the details about a location to which you can ship the disks associated with an import or export job. Een locatie is een Azure-regio.A location is an Azure region.
BewerkingenOperations Biedt een bewerking voor het retour neren van de lijst met bewerkingen die worden ondersteund door de Azure import/export-resource provider.Provides operation to return the list of operations supported by the Azure Import/Export resource provider.

Zie ookSee Also