Storage Accounts - Delete

Hiermee verwijdert u een opslagaccount in Microsoft Azure.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/{accountName}?api-version=2021-04-01

URI-parameters

Name In Required Type Description
accountName
path True
  • string

De naam van het opslagaccount binnen de opgegeven resourcegroep. Opslagaccountnamen moeten tussen 3 en 24 tekens lang zijn en mogen alleen getallen en kleine letters bevatten.

resourceGroupName
path True
  • string

De naam van de resourcegroep binnen het abonnement van de gebruiker. De naam is niet hoofdlettergevoelig.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+$

subscriptionId
path True
  • string

De id van het doelabonnement.

api-version
query True
  • string

De API-versie die moet worden gebruikt voor deze bewerking.

Antwoorden

Name Type Description
200 OK

OK: het opslagaccount is verwijderd.

204 No Content

NoContent: het account bestaat niet in het abonnement.

Beveiliging

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2-Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation uw gebruikersaccount imiteren

Voorbeelden

StorageAccountDelete

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/res4228/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/sto2434?api-version=2021-04-01

Sample Response