Time-outs instellen voor tabelservicebewerkingen

Een aanroep van een Table Service-API kan een time-outinterval voor de server bevatten, opgegeven in de timeout parameter van de aanvraag-URI. Als het time-outinterval van de server is verstreken voordat de service de aanvraag heeft verwerkt, retourneert de service een fout.

Het maximale time-outinterval voor tabelservicebewerkingen is 30 seconden. De Table-service vermindert automatisch time-outs die groter zijn dan 30 seconden tot het maximum van 30 seconden.

De Table-service dwingt server time-outs als volgt af:

  • Querybewerkingen: Tijdens het time-outinterval kan een query maximaal vijf seconden worden uitgevoerd. Als de query niet binnen het interval van vijf seconden wordt voltooid, bevat het antwoord vervolgtokens voor het ophalen van resterende items bij een volgende aanvraag. Zie Time-out en paginering van query's voor meer informatie.

  • Bewerkingen invoegen, bijwerken en verwijderen: Het maximale time-outinterval is 30 seconden. Dertig seconden is ook het standaardinterval voor alle invoeg-, update- en verwijderbewerkingen.

Als u een time-outinterval opgeeft dat groter is dan 30 seconden, gebruikt de Tabelservice 30 seconden. Als u een time-out opgeeft die kleiner is dan de standaard time-out van de service, wordt uw time-outinterval gebruikt.

Zie ook

Concepten van Table Service