Check Dns Name Availability

Operations

Check Dns Name Availability

Controleert of een domein naam in de zone cloudapp.azure.com beschikbaar is voor gebruik.