Public IP Addresses

Operations

Create Or Update

Hiermee wordt een statisch of dynamisch openbaar IP-adres gemaakt of bijgewerkt.

Delete

Hiermee verwijdert u het opgegeven open bare IP-adres.

Get

Hiermee wordt het opgegeven open bare IP-adres in een opgegeven resource groep opgehaald.

List

Hiermee worden alle open bare IP-adressen in een resource groep opgehaald.

List All

Hiermee worden alle open bare IP-adressen in een abonnement opgehaald.

Update Tags

Hiermee worden open bare IP-adres Tags bijgewerkt.