Route Tables

Operations

Create Or Update

Een route tabel in een opgegeven resource groep maken of bijwerken.

Delete

Hiermee verwijdert u de opgegeven route tabel.

Get

Hiermee wordt de opgegeven route tabel opgehaald.

List

Hiermee worden alle route tabellen in een resource groep opgehaald.

List All

Hiermee worden alle route tabellen in een abonnement opgehaald.

Update Tags

Hiermee werkt u een route tabel tags bij.