Security Rules

Operations

Create Or Update

Hiermee wordt een beveiligings regel gemaakt of bijgewerkt in de opgegeven netwerk beveiligings groep.

Delete

Hiermee verwijdert u de opgegeven netwerk beveiligings regel.

Get

De opgegeven netwerk beveiligings regel ophalen.

List

Hiermee worden alle beveiligings regels in een netwerk beveiligings groep opgehaald.