Security Bulletin

Microsoft-beveiligingsbulletin MS12-021 - Belangrijk

Beveiligingslek in Visual Studio kan leiden tot misbruik van bevoegdheden (2651019)

Gepubliceerd: dinsdag 13 maart 2012

Versie: 1.0

Algemene informatie

Samenvatting

Met deze beveiligingsupdate wordt een privé gemeld beveiligingslek in Visual Studio opgelost. Het beveiligingslek kan leiden tot misbruik van bevoegdheden als een aanvaller een speciaal vervaardigde invoegtoepassing plaatst in het pad dat wordt gebruikt door Visual Studio en een gebruiker met hogere bevoegdheden overhaalt om Visual Studio te starten. Een aanvaller moet geldige aanmeldingsreferenties hebben en zich lokaal kunnen aanmelden om het beveiligingslek te kunnen misbruiken. Het beveiligingslek kan niet vanaf een externe locatie of door anonieme gebruikers worden misbruikt.

Het prioriteitsniveau van deze beveiligingsupdate is Belangrijk voor ondersteunde edities van Microsoft Visual Studio 2008 en Microsoft Visual Studio 2010. Zie de subsectie Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt in deze sectie voor meer informatie.

De beveiligingsupdate lost het beveiligingslek op doordat de manier wordt verbeterd waarop Visual Studio beperkt waar invoegtoepassingen worden geladen. Zie de subsectie Veelgestelde vragen over het specifieke beveiligingslek in de volgende sectie, Informatie over het beveiligingslek, voor meer informatie over het beveiligingslek.

Aanbeveling. De meeste klanten hebben automatische updates ingeschakeld en hoeven geen actie te ondernemen omdat deze beveiligingsupdate automatisch wordt gedownload en geïnstalleerd. Klanten die automatische updates niet hebben ingeschakeld, moeten controleren op updates en deze update handmatig installeren. Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 294871 voor informatie over specifieke configuratieopties voor het uitvoeren van automatische updates.

Als het gaat om beheerders en bedrijfinstallaties of eindgebruikers die deze beveiligingsupdate handmatig willen installeren, adviseert Microsoft klanten de update zo snel mogelijk toe te passen met behulp van de software voor updatebeheer of door op updates te controleren met de service Microsoft Update.

Zie ook de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren, verderop in dit bulletin.

Bekende problemen. In Microsoft Knowledge Base-artikel 2651019 worden bekende problemen beschreven die klanten mogelijk ondervinden bij de installatie van deze beveiligingsupdate. In het artikel worden ook de aanbevolen oplossingen voor deze problemen toegelicht.

Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt

De volgende software is getest om te bepalen in welke versies of edities dit probleem optreedt. Andere versies of edities hebben het einde van hun ondersteuningscyclus bereikt of hebben geen last van dit beveiligingslek. Ga naar Microsoft Support Lifecycle om de ondersteuningscyclus voor uw product en versie te bepalen.

Software waarin dit probleem optreedt

Software Maximale omvang van het beveiligingslek Prioriteitsniveau Bulletins die door deze update worden vervangen
Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1
(KB2669970)
Misbruik van bevoegdheden Belangrijk Geen
Microsoft Visual Studio 2010
(KB2644980)
Misbruik van bevoegdheden Belangrijk Geen
Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
(KB2645410)
Misbruik van bevoegdheden Belangrijk Geen
**Software waarin dit probleem niet optreedt** | **Software** | |--------------------------------------------------| | Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1 | | Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1 | Veelgestelde vragen met betrekking tot deze beveiligingsupdate -------------------------------------------------------------- **Waar is de informatie over de bestandsgegevens?** Zie de referentietabellen in de sectie **Implementatie van de beveiligingsupdate** voor de details van de bestandsgegevens. **Ik gebruik een oudere versie van de software die staat beschreven in dit beveiligingsbulletin. Wat moet ik doen?** De software waarin het probleem optreedt en die in dit beveiligingsbulletin wordt vermeld, is getest om te controleren of het probleem bij deze versies optreedt. Andere versies hebben het einde van hun ondersteuningscyclus bereikt. Ga naar de volgende [Microsoft Support Lifecycle](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=21742)-website voor meer informatie over de levenscyclus van Windows-producten. Klanten die met deze besturingssysteemversies werken, kunnen er het beste voor kiezen om binnenkort te migreren naar versies waarvoor wel ondersteuning wordt aangeboden om te voorkomen dat potentiële beveiligingslekken een probleem vormen. Zie [Selecteer een product voor lifecycle-informatie](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=169555) om de ondersteuningscyclus voor uw softwareversie te bepalen. Zie [Service Pack Lifecycle Support Policy](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=89213) voor meer informatie over de servicepacks voor deze softwareversies. Klanten die aangepaste ondersteuning voor deze producten nodig hebben, dienen voor aangepaste ondersteuningsopties contact op te nemen met hun Microsoft-accountteamvertegenwoordiger, hun technische accountmanager of de aangewezen vertegenwoordiger van hun Microsoft-partner. Klanten zonder Alliance-, Premier- of Authorized-contract kunnen contact opnemen met het Microsoft-verkoopkantoor in hun land. Voor contactinformatie gaat u naar de website [Microsoft Worldwide](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=33329) en selecteert u het land in de lijst Contact Information. Klik vervolgens op **Go** om een lijst met telefoonnummers weer te geven. Wanneer u belt, vraag dan naar de Premier Support-verkoopmanager. Zie de [Veelgestelde vragen over het Microsoft Support Lifecycle-beleid](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=169557) voor meer informatie. ### **Informatie over het beveiligingslek** Prioriteitsniveau en identificatie van het beveiligingslek ---------------------------------------------------------- Bij de volgende prioriteitsniveaus is uitgegaan van de potentiële maximale uitwerking van het beveiligingslek. Raadpleeg de misbruikindex in de [samenvatting van het bulletin voor maart](http://technet.microsoft.com/security/bulletin/ms12-mar) voor informatie over de waarschijnlijkheid van misbruik van dit beveiligingslek binnen 30 dagen na het uitbrengen van dit beveiligingsbulletin in samenhang met het prioriteitsniveau en de maximale omvang van het lek. Zie voor meer informatie de [exploitatie-index van Microsoft](http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc998259.aspx).
Prioriteitsniveau van het beveiligingslek en maximale omvang van het beveiligingslek voor de software waarin dit probleem optreedt
Software waarin dit probleem optreedt Beveiligingslek met betrekking tot invoegtoepassingen in Visual Studio - CVE-2012-0008 Prioriteitsniveau
Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 Belangrijk
Misbruik van bevoegdheden
Belangrijk
Microsoft Visual Studio 2010 Belangrijk
Misbruik van bevoegdheden
Belangrijk
Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 Belangrijk
Misbruik van bevoegdheden
Belangrijk
Beveiligingslek met betrekking tot invoegtoepassingen in Visual Studio - CVE-2012-0008 -------------------------------------------------------------------------------------- Er bestaat een beveiligingslek met betrekking tot misbruik van bevoegdheden in Visual Studio als gevolg van de onveilige wijze waarop invoegtoepassingen vanuit Visual Studio worden geladen. Een aanvaller die dit beveiligingslek weet te misbruiken zou door misbruik van bevoegdheden willekeurige code kunnen uitvoeren. De aanvaller kan vervolgens programma's installeren, gegevens bekijken, wijzigen of wissen, of nieuwe accounts met volledige gebruikersrechten maken. Zie [CVE-2012-0008](http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=cve-2012-0008) als u dit beveiligingslek wilt weergeven als standaardvermelding in de lijst met veelvoorkomende beveiligingslekken en blootstellingen. #### Beperkende factoren voor het beveiligingslek met betrekking tot invoegtoepassingen in Visual Studio - CVE-2012-0008 Met beperkende factoren wordt verwezen naar een instelling, de algehele configuratie of algemene tips voor een standaardstatus waarmee de ernst van misbruik via een beveiligingslek kan worden verminderd. De volgende beperkende factoren kunnen in uw situatie van pas komen: - Een aanvaller moet geldige aanmeldingsreferenties hebben en zich lokaal kunnen aanmelden om het beveiligingslek te kunnen misbruiken. Het beveiligingslek kan niet vanaf een externe locatie of door anonieme gebruikers worden misbruikt. #### Tijdelijke oplossingen voor het beveiligingslek met betrekking tot invoegtoepassingen in Visual Studio - CVE-2012-0008 Microsoft heeft nog geen oplossingen voor dit beveiligingslek. #### Veelgestelde vragen over het beveiligingslek met betrekking tot invoegtoepassingen in Visual Studio - CVE-2012-0008 **Wat is de omvang van het beveiligingslek?** Dit beveiligingslek heeft betrekking op misbruik van bevoegdheden. Een aanvaller die dit beveiligingslek weet te misbruiken, kan willekeurige programmacode uitvoeren en volledige controle krijgen over het systeem waarin dit probleem optreedt. De aanvaller kan vervolgens programma's installeren, gegevens bekijken, wijzigen of wissen, of nieuwe accounts met volledige gebruikersrechten maken. **Waardoor wordt het beveiligingslek veroorzaakt?** Dit beveiligingslek wordt veroorzaakt door het feit dat Visual Studio invoegtoepassingen laadt vanuit onveilige bestandslocaties. **Wat is** **een Visual Studio-** **invoegtoepassing?** Visual Studio-invoegtoepassingen implementeren een uitbreidbaarheidsinterface in Visual Studio voor het aanpassen en automatiseren van de interactieve ontwikkelomgeving (IDE). Ontwikkelaars kunnen de Visual Studio-IDE automatiseren om hun productiviteit te vergroten. Naarmate ontwikkelaars meer en meer toepassingen maken, besteden ze na verloop van tijd vaak meer tijd aan onnodige projectinstellingen en -configuratie. Invoegtoepassingen helpen ontwikkelaars om die overbodigheid op te heffen zodat ze zich op de echte ontwikkelingstaken kunnen concentreren. Ontwikkelaars kunnen deze alledaagse stappen uit het proces verwijderen met behulp van een combinatie van invoegtoepassingen, macro's en sjablonen. Zie het MSDN artikel [Creating Visual Studio Add-Ins](http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/bb968855)voor meer informatie over Visual Studio-invoegtoepassingen. **Met welk doel kan een aanvaller het beveiligingslek misbruiken?** Een aanvaller die dit beveiligingslek weet te misbruiken zou door misbruik van bevoegdheden willekeurige code kunnen uitvoeren. De aanvaller kan vervolgens programma's installeren, gegevens bekijken, wijzigen of wissen, of nieuwe accounts met volledige gebruikersrechten maken. **Hoe kan een aanvaller dit beveiligingslek** **misbruiken?** Een aanvaller die misbruik wil maken van dit beveiligingslek, moet zich eerst bij het betrokken systeem kunnen aanmelden. Een aanvaller zou dan een speciaal vervaardigde invoegtoepassing kunnen plaatsen in het pad dat door Visual Studio wordt gebruikt. Wanneer Visual Studio door een beheerder wordt gestart, wordt de speciaal vervaardigde invoegtoepassing geladen met de zelfde bevoegdheden als de beheerder. **Voor welke systemen vormt dit beveiligingslek het grootste risico?** Systemen waarop Microsoft Visual Studio voor ontwikkeling wordt gebruikt, zoals werkstations en terminalservers, is het risico het grootst. Servers zouden eventueel meer gevaar kunnen lopen als beheerders toestaan dat gebruikers zich op servers kunnen aanmelden en programma's kunnen uitvoeren. Dit is echter volkomen in strijd met de aanbevolen richtlijnen voor gebruik. **Wat doet de update?** De update lost het beveiligingslek op doordat de manier wordt verbeterd waarop Visual Studio beperkt waar invoegtoepassingen worden geladen. **Was dit beveiligingslek openbaar gemaakt op het moment dat dit beveiligingsbulletin werd uitgegeven?** Nee. Microsoft heeft uit betrouwbare bronnen informatie over dit beveiligingslek ontvangen. **Was aan Microsoft gerapporteerd dat er misbruik was gemaakt van dit beveiligingslek op het moment dat dit beveiligingsbulletin werd uitgegeven?** Nee. Microsoft heeft geen informatie ontvangen die erop wees dat dit beveiligingslek was gebruikt om aanvallen uit te voeren op klanten op het moment dat dit beveiligingsbulletin oorspronkelijk werd uitgegeven. ### Informatie over de update Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren ------------------------------------------------------------ **Beveiligingscentrum** De software- en beveiligingsupdate beheren waarmee u de servers, desktops en mobiele systemen binnen uw organisatie kunt implementeren. Zie het [TechNet Update Management Center](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69903) voor meer informatie. Op de website [Microsoft TechNet Security](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=21132) vindt u extra informatie over beveiliging in Microsoft-producten. Beveiligingsupdates zijn beschikbaar op [Microsoft Update](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=40747) en [Windows Update](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=21130). Beveiligingsupdates zijn ook verkrijgbaar via het [Microsoft Downloadcentrum](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=21129). U vindt deze updates het snelst door een zoekactie uit te voeren met als trefwoord "beveiligingsupdate''. Ten slotte kunt u beveiligingsupdates downloaden uit de [Microsoft Update-catalogus](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=96155). In de Microsoft Update-catalogus vindt u een doorzoekbare catalogus met inhoud die beschikbaar is gesteld via Windows Update en Microsoft Update, waaronder beveiligingsupdates, stuurprogramma's en service packs. Door tijdens het zoeken het nummer van het beveiligingsbulletin (bijvoorbeeld “MS07-036”) te gebruiken, kunt u alle beschikbare updates toevoegen aan uw winkelmand (waaronder de verschillende talen voor een update) en de map van uw keuze downloaden. Raadpleeg de veelgestelde vragen van de [Microsoft Windows Update-catalogus](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=97900) voor meer informatie over de Microsoft Windows Update-catalogus. **Richtlijnen voor detecteren en implementeren:** Microsoft biedt zoekfuncties en richtlijnen voor het implementeren van beveiligingsupdates. Deze begeleiding bevat aanbevelingen en informatie die IT-professionals kunnen helpen verschillende hulpprogramma's voor het zoeken naar en toepassen van beveiligingsupdates te gebruiken. Zie [Microsoft Knowledge Base-artikel 961747](http://support.microsoft.com/kb/961747) voor meer informatie. **Microsoft Baseline Security Analyzer** Met Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) kunnen beheerders lokale en externe systemen scannen op ontbrekende beveiligingsupdates en algemene, onjuiste beveiligingsconfiguraties. Ga naar de website [Microsoft Baseline Security Analyzer](http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx) voor meer informatie over MBSA. In de volgende tabel vindt u een overzicht van de MBSA-detectie voor deze beveiligingsupdate. | Software | MBSA | |---------------------------------------------|------| | Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 | Ja | | Microsoft Visual Studio 2010 | Ja | | Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 | Ja | **Opmerking** Klanten met oude software die niet worden ondersteund door de nieuwste versie van MBSA, Microsoft Update en Windows Server Update Services kunnen naar [Microsoft Baseline Security Analyzer](http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx) gaan en de sectie over productondersteuning voor oude software over het uitgebreid detecteren van beveiligingsupdates met oude hulpprogramma's raadplegen. **Windows Server Update Services:** Met Windows Server Update Services (WSUS) kunnen informatietechnologiebeheerders de nieuwste Microsoft-productupdates implementeren op computers met het Windows-besturingssysteem. Zie het TechNet-artikel [Windows Server Update Services](http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/default.aspx) voor informatie over hoe u deze beveiligingsupdate kunt implementeren met behulp van Windows Server Update Services. **Systems Management Server** In de volgende tabel vindt u een overzicht van de SMS-detectie en -implementatie voor deze beveiligingsupdate. | Software | SMS 2003 met ITMU | Configuration Manager 2007 | |---------------------------------------------|-------------------|----------------------------| | Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 | Ja | Ja | | Microsoft Visual Studio 2010 | Ja | Ja | | Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 | Ja | Ja | **Opmerking** Microsoft biedt geen ondersteuning meer voor SMS 2.0 sinds 12 april 2011. Voor SMS 2003 biedt Microsoft ook sinds 12 april 2011 geen ondersteuning meer voor de Security Update Inventory Tool (SUIT). Klanten wordt aangeraden een upgrade uit te voeren naar [System Center Configuration Manager 2007](http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735860.aspx). Voor klanten die SMS 2003 Service Pack 3 willen blijven gebruiken, is de [Inventory Tool for Microsoft Updates](http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx) (ITMU) ook een optie. Met de SMS 2003 Inventory Tool voor Microsoft Updates (ITMU) kan SMS beveiligingsupdates voor SMS 2003 vinden die worden aangeboden via [Microsoft Update](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=40747) en die worden ondersteund door [Windows Server Update Services](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50120). Meer informatie over het hulpprogramma SMS 2003 ITMU vindt u op de website [SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates](http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx). Zie [SMS 2003 Software Update Scanning Tools](http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676786.aspx) voor meer informatie over SMS-scanprogramma's. Zie ook [Downloads voor Systems Management Server 2003.](http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676766.aspx) System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 gebruikt WSUS 3.0 voor het detecteren van updates. Ga naar [System Center Configuration Manager 2007](http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735860.aspx) voor meer informatie over het software-updatebeheer van Configuration Manager 2007. Ga naar de [SMS-website](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=21158) voor extra informatie over SMS. Zie [Microsoft Knowledge Base-artikel 910723](http://support.microsoft.com/kb/910723) voor meer informatie. Lijst met maandelijkse artikelen met richtlijnen voor het detecteren en implementeren. **Update Compatibility Evaluator en Application Compatibility Toolkit** Updates schrijven vaak naar de bestanden en registerinstellingen die nodig zijn om uw toepassingen te kunnen uitvoeren. Hierdoor kunnen incompatibiliteiten worden veroorzaakt en duurt het langer om beveiligingsupdates te implementeren. U kunt het testen en valideren van Windows-updates ten opzichte van geïnstalleerde toepassingen stroomlijnen met de [Update Compatibility Evaluator](http://technet2.microsoft.com/windowsvista/en/library/4279e239-37a4-44aa-aec5-4e70fe39f9de1033.mspx?mfr=true)-componenten die onderdeel zijn van [Application Compatibility Toolkit](http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=24da89e9-b581-47b0-b45e-492dd6da2971&displaylang=en). De Application Compatibility Toolkit (ACT) bevat de noodzakelijke hulpprogramma's en documentatie om problemen met de compatibiliteit van toepassingen te evalueren en te verminderen voordat Windows Vista, een Windows-update, een Microsoft-beveiligingsupdate of een nieuwe versie van Windows Internet Explorer op uw systeem wordt geïnstalleerd. Implementatie van de beveiligingsupdate --------------------------------------- **Software waarin dit probleem optreedt** Klik voor informatie over de specifieke beveiligingsupdate voor uw software waarin dit probleem optreedt op de desbetreffende koppeling: #### Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 **Referentietabel** In de volgende tabel vindt u informatie over de beveiligingsupdate voor deze software. Aanvullende informatie vindt u in de subsectie **Informatie over implementatie** van deze sectie.
Opgenomen in toekomstige service packs Geen
Implementatie
Installeren zonder tussenkomst van de gebruiker VS90SP1-KB2669970-x86.exe /q
Installeren zonder opnieuw op te starten VS90SP1-KB2669970-x86.exe /norestart
Logboekbestand bijwerken Niet van toepassing
Meer informatie Zie voor detectie en implementatie de subsectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren.
Opnieuw opstarten vereist
Moet er opnieuw worden opgestart? Bij deze update moet het systeem mogelijk opnieuw worden gestart. Het installatieprogramma stopt de benodigde services, waarna de update wordt geïmplementeerd en de services opnieuw worden gestart. Als de benodigde services echter niet kunnen worden gestopt of als vereiste bestanden in gebruik zijn, moet het systeem opnieuw worden gestart. In dit geval verschijnt er een bericht waarin u wordt geadviseerd het systeem opnieuw op te starten.
HotPatching Niet van toepassing
Informatie over verwijderen Gebruik het onderdeel Software in het Configuratiescherm.
Bestandsgegevens Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 2669970
Verificatie van registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Suite - ENU\SP1\KB2669970
"ThisVersionInstalled" = REG_SZ:"Y"

Informatie over implementatie

De update installeren

U kunt de update installeren vanaf de juiste downloadkoppeling in de sectie Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt. Als u de toepassing hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de serverbeheerder de serverlocatie in plaats daarvan bijwerken met de beheerdersupdate en die update implementeren op uw systeem. Raadpleeg voor meer informatie over beheerdersinstallatiepunten de informatie onder Beheerdersinstallatiepunt voor Office in de subsectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren.

Voor deze beveiligingsupdate moet Windows Installer 2.0 of later op het systeem zijn geïnstalleerd. 'Alle ondersteunde versies van Windows bevatten Windows Installer 2.0 of een latere versie.

Ga naar de volgende website van Microsoft als u de meest recente versie van Windows Installer wilt installeren:

Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 824684 voor meer informatie over de terminologie die wordt gebruikt in dit bulletin, zoals hotfix.

Bij de installatie van deze beveiligingsupdate kunnen de volgende schakelopties worden gebruikt.

Schakelopties voor installatie van ondersteunde beveiligingsupdate
Schakeloptie Beschrijving
/? of /h of /help Geeft het gebruiksvenster weer.
Installatiemodus
/q[n|b|r|f] Stelt het niveau van de gebruikersinterface in
n - Geen gebruikersinterface
b - Basisgebruikersinterface
r - Verminderde gebruikersinterface
f - Volledige gebruikersinterface
/quiet Zelfde als /q
/passive Zelfde als /qb
Installatieopties
/extract [directory] Het pakket uitpakken naar de opgegeven directory.
/uninstall of /u Deze update verwijderen.
/addsource of /as Geeft het bronpad van de product-msi op. Deze optie kan worden gebruikt wanneer door het installeren van de updates wordt gevraagd de installatiebronmedia voor het product in te voegen. Bijvoorbeeld:
<update executable> /addsource "C:\Product MSI\Visual Studio\enu\vs_setup.msi" /addsource "C:\Product MSI\Net\Netfx.msi"
Opties voor opnieuw starten
/norestart Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid
/promptrestart Vraagt de gebruiker indien nodig de computer opnieuw op te starten.
/forcerestart De computer altijd opnieuw opstarten na de installatie
Logboekopties
/l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <LogFile> i - statusberichten
w - niet-kritieke waarschuwingen
e - alle foutberichten
a - starten van bewerkingen
r - bewerkingspecifieke vermeldingen
u - gebruikersaanvragen
c - oorspronkelijke parameters voor gebruikersinterface
m - informatie over onvoldoende geheugen of kritieke fout
o - berichten over onvoldoende schijfruimte
p - eigenschappen van terminal
v - uitgebreide uitvoer
x - extra informatie over foutopsporing
+ - toevoegen aan bestaand logboekbestand
! - elke regel naar logboekbestand doorsturen
* - alle informatie in logboekbestand opslaan, behalve voor opties v en x
/log <LogFile> Het equivalent van /l* <LogFile>
/sendreport Installatiegegevens voor deze update als een Watson-rapport naar Microsoft verzenden. Er wordt geen persoonlijk herkenbare informatie verstuurd.
**Opmerking** U kunt deze schakelopties combineren in één opdrachtregel. Met het oog op compatibiliteit met eerdere versies biedt deze beveiligingsupdate ook ondersteuning voor veel van de installatieschakelopties die worden gebruikt door de eerdere versie van het installatieprogramma. Zie [Microsoft Knowledge Base-artikel 262841](http://support.microsoft.com/kb/262841) voor meer informatie over de ondersteunde schakelopties voor de installatie. **De update verwijderen** Gebruik het onderdeel **Software** in het Configuratiescherm om deze update te verwijderen. **Controleren of de update is toegepast** - **Microsoft Baseline Security Analyzer** Gebruik het hulpprogramma Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) om te controleren of de beveiligingsupdate is toegepast op het systeem waarvoor het probleem geldt. Zie de kop 'Microsoft Baseline Security Analyzer' onder de sectie **Microsoft hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren**. - **Verificatie van bestandsversie** **Opmerking** Omdat er verschillende versies en edities zijn van Microsoft Windows, kunnen de volgende stappen voor uw systeem enigszins afwijken. Als dit het geval is, raadpleeg dan de productdocumentatie om deze stappen uit te voeren. 1. Klik op **Start** en vervolgens op **Zoeken**. 2. Klik in het deelvenster **Zoekresultaten** op **Alle** **bestanden en mappen** onder **Zoekassistent**. 3. Typ in het vak **De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam** een bestandsnaam uit de betreffende bestandsinformatietabel en klik vervolgens op **Zoeken**. 4. Klik in de lijst met bestanden met de rechtermuisknop op een bestandsnaam uit de betreffende bestandsinformatietabel en klik vervolgens op **Eigenschappen**. **Opmerking** Bepaalde bestanden die in de bestandsinformatietabel staan vermeld, worden mogelijk niet geïnstalleerd. Dit is afhankelijk van de editie van het besturingssysteem en de programma's die op uw systeem zijn geïnstalleerd. 5. Bepaal op het tabblad **Versie** de versie van het bestand dat op uw systeem is geïnstalleerd door de versie te vergelijken met de versie in de betreffende bestandsinformatietabel. **Opmerking** Andere kenmerken dan de bestandsversie kunnen tijdens de installatie worden veranderd. Vergelijking van andere bestandskenmerken met de gegevens in de bestandsinformatietabel vormt geen ondersteunde methode om te controleren of de update is toegepast. Bovendien kunnen in bepaalde gevallen de namen van bestanden tijdens installatie worden gewijzigd. Als de bestands- of versiegegevens niet aanwezig zijn, gebruikt u een van de andere beschikbare methoden om te controleren of de update is geïnstalleerd. #### Microsoft Visual Studio 2010 (alle edities) **Referentietabel** In de volgende tabel vindt u informatie over de beveiligingsupdate voor deze software. Aanvullende informatie vindt u in de subsectie **Informatie over implementatie** van deze sectie.
Opgenomen in toekomstige service packs Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
Implementatie
Installeren zonder tussenkomst van de gebruiker Voor Microsoft Visual Studio 2010:
VS10-KB2644980-x86.exe /q
Voor Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1:
VS10SP1-KB2645410-x86.exe /q
Installeren zonder opnieuw op te starten Voor Microsoft Visual Studio 2010:
VS10-KB2644980-x86.exe /norestart
Voor Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1:
VS10SP1-KB2645410-x86.exe /norestart
Logboekbestand bijwerken Niet van toepassing
Meer informatie Zie voor detectie en implementatie de subsectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren.
Opnieuw opstarten vereist
Moet er opnieuw worden opgestart? Bij deze update moet het systeem mogelijk opnieuw worden gestart. Het installatieprogramma stopt de benodigde services, waarna de update wordt geïmplementeerd en de services opnieuw worden gestart. Als de benodigde services echter niet kunnen worden gestopt of als vereiste bestanden in gebruik zijn, moet het systeem opnieuw worden gestart. In dit geval verschijnt er een bericht waarin u wordt geadviseerd het systeem opnieuw op te starten.
HotPatching Niet van toepassing
Informatie over verwijderen Gebruik het onderdeel Software in het Configuratiescherm.
Bestandsgegevens Voor Microsoft Visual Studio 2010:
Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 2644980
Voor Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1:
Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 2645410
Verificatie van registersleutel Voor Microsoft Visual Studio 2010:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Visual Studio Team System 2010 Team Suite - ENU\KB2644980
"ThisVersionInstalled" = REG_SZ:"Y"
Voor Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft Visual Studio Team System 2010 Team Suite - ENU\SP1\KB2645410
"ThisVersionInstalled" = REG_SZ:"Y"

Informatie over implementatie

De update installeren

U kunt de update installeren vanaf de juiste downloadkoppeling in de sectie Software waarin dit probleem optreedt en software waarin dit probleem niet optreedt. Als u de toepassing hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de serverbeheerder de serverlocatie in plaats daarvan bijwerken met de beheerdersupdate en die update implementeren op uw systeem. Raadpleeg voor meer informatie over beheerdersinstallatiepunten de informatie onder Beheerdersinstallatiepunt voor Office in de subsectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren.

Voor deze beveiligingsupdate moet Windows Installer 2.0 of later op het systeem zijn geïnstalleerd. 'Alle ondersteunde versies van Windows bevatten Windows Installer 2.0 of een latere versie.

Ga naar de volgende website van Microsoft als u de meest recente versie van Windows Installer wilt installeren:

Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 824684 voor meer informatie over de terminologie die wordt gebruikt in dit bulletin, zoals hotfix.

Bij de installatie van deze beveiligingsupdate kunnen de volgende schakelopties worden gebruikt.

Schakelopties voor installatie van ondersteunde beveiligingsupdate
Schakeloptie Beschrijving
/? of /h of /help Geeft het gebruiksvenster weer.
Installatiemodus
/q[n|b|r|f] Stelt het niveau van de gebruikersinterface in
n - Geen gebruikersinterface
b - Basisgebruikersinterface
r - Verminderde gebruikersinterface
f - Volledige gebruikersinterface
/quiet Zelfde als /q
/passive Zelfde als /qb
Installatieopties
/extract [directory] Het pakket uitpakken naar de opgegeven directory.
/uninstall of /u Deze update verwijderen.
/addsource of /as Geeft het bronpad van de product-msi op. Deze optie kan worden gebruikt wanneer door het installeren van de updates wordt gevraagd de installatiebronmedia voor het product in te voegen. Bijvoorbeeld:
<update executable> /addsource "C:\Product MSI\Visual Studio\enu\vs_setup.msi" /addsource "C:\Product MSI\Net\Netfx.msi"
Opties voor opnieuw starten
/norestart Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid
/promptrestart Vraagt de gebruiker indien nodig de computer opnieuw op te starten.
/forcerestart De computer altijd opnieuw opstarten na de installatie
Logboekopties
/l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <LogFile> i - statusberichten
w - niet-kritieke waarschuwingen
e - alle foutberichten
a - starten van bewerkingen
r - bewerkingspecifieke vermeldingen
u - gebruikersaanvragen
c - oorspronkelijke parameters voor gebruikersinterface
m - informatie over onvoldoende geheugen of kritieke fout
o - berichten over onvoldoende schijfruimte
p - eigenschappen van terminal
v - uitgebreide uitvoer
x - extra informatie over foutopsporing
+ - toevoegen aan bestaand logboekbestand
! - elke regel naar logboekbestand doorsturen
* - alle informatie in logboekbestand opslaan, behalve voor opties v en x
/log <LogFile> Het equivalent van /l* <LogFile>
/sendreport Installatiegegevens voor deze update als een Watson-rapport naar Microsoft verzenden. Er wordt geen persoonlijk herkenbare informatie verstuurd.
**Opmerking** U kunt deze schakelopties combineren in één opdrachtregel. Met het oog op compatibiliteit met eerdere versies biedt deze beveiligingsupdate ook ondersteuning voor veel van de installatieschakelopties die worden gebruikt door de eerdere versie van het installatieprogramma. Zie [Microsoft Knowledge Base-artikel 262841](http://support.microsoft.com/kb/262841) voor meer informatie over de ondersteunde schakelopties voor de installatie. **De update verwijderen** Gebruik het onderdeel **Software** in het Configuratiescherm om deze update te verwijderen. **Controleren of de update is toegepast** - **Microsoft Baseline Security Analyzer** Gebruik het hulpprogramma Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) om te controleren of de beveiligingsupdate is toegepast op het systeem waarvoor het probleem geldt. Zie de kop 'Microsoft Baseline Security Analyzer' onder de sectie **Microsoft hulpmiddelen en richtlijnen voor detecteren en implementeren**. - **Verificatie van bestandsversie** **Opmerking** Omdat er verschillende versies en edities zijn van Microsoft Windows, kunnen de volgende stappen voor uw systeem enigszins afwijken. Als dit het geval is, raadpleeg dan de productdocumentatie om deze stappen uit te voeren. 1. Klik op **Start** en vervolgens op **Zoeken**. 2. Klik in het deelvenster **Zoekresultaten** op **Alle** **bestanden en mappen** onder **Zoekassistent**. 3. Typ in het vak **De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam** een bestandsnaam uit de betreffende bestandsinformatietabel en klik vervolgens op **Zoeken**. 4. Klik in de lijst met bestanden met de rechtermuisknop op een bestandsnaam uit de betreffende bestandsinformatietabel en klik vervolgens op **Eigenschappen**. **Opmerking** Bepaalde bestanden die in de bestandsinformatietabel staan vermeld, worden mogelijk niet geïnstalleerd. Dit is afhankelijk van de editie van het besturingssysteem en de programma's die op uw systeem zijn geïnstalleerd. 5. Bepaal op het tabblad **Versie** de versie van het bestand dat op uw systeem is geïnstalleerd door de versie te vergelijken met de versie in de betreffende bestandsinformatietabel. **Opmerking** Andere kenmerken dan de bestandsversie kunnen tijdens de installatie worden veranderd. Vergelijking van andere bestandskenmerken met de gegevens in de bestandsinformatietabel vormt geen ondersteunde methode om te controleren of de update is toegepast. Bovendien kunnen in bepaalde gevallen de namen van bestanden tijdens installatie worden gewijzigd. Als de bestands- of versiegegevens niet aanwezig zijn, gebruikt u een van de andere beschikbare methoden om te controleren of de update is geïnstalleerd. ### Overige informatie #### Dankbetuiging Microsoft [bedankt](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=21127) de volgende partijen voor de samenwerking bij het verbeteren van de beveiliging voor klanten: - [Laplinker](http://www.laplinker.com) voor het melden van het beveiligingslek met betrekking tot invoegtoepassingen in Visual Studio - (CVE-2012-0008) #### Microsoft Active Protections Program (MAPP) Om de beveiliging voor klanten te verbeteren, verstrekt Microsoft bij elke maandelijkse uitgifte van beveiligingsupdates informatie over beveiligingslekken aan de grote producenten van beveiligingsprogramma's. Deze producenten kunnen dan die informatie over beveiligingslekken gebruiken om hun klanten een betere beveiliging te bieden door hun software of apparatuur aan te passen, zoals antivirusprogramma's, inbraakdetectiesystemen voor netwerken of inbraakpreventiesystemen voor hosts. Op de websites van de programmapartners (zie [Microsoft Active Protections Program (MAPP)-partners](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=215201)) kunt u nagaan of de leveranciers van beveiligingsprogramma's hun producten steeds aanpassen. #### Ondersteuning - Technische ondersteuning van [Security Support](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=21131) is beschikbaar via 020-500 1005. Zie [Hulp en ondersteuning van Microsoft](http://support.microsoft.com/) voor meer informatie over de beschikbare ondersteuningsopties. - Voor internationale klanten is ondersteuning verkrijgbaar bij de Microsoft-vestiging in hun land. Ga naar de [website voor internationale ondersteuning](http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=21155) voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met Microsoft voor ondersteuning. #### Uitsluiting van aansprakelijkheid De informatie die wordt geboden in de Microsoft Knowledge Base, wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing. #### Revisies - V1.0 (13 maart 2012): Bulletin gepubliceerd. *Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00*