Microsoft Security Best Practices module: Information Protection and Storage

Intellectueel eigendom dat waardevol is voor de organisatie (of haar klanten/bestanddelen) vereist beveiliging die geschikt is voor de waarde ervan.

Zie de onderwerpen Over opslag, gegevens en versleuteling enmogelijkheden voor meer informatie.

De volgende video's bieden richtlijnen voor informatiebeveiliging en opslag. U kunt ook de PowerPoint-dia's downloaden die aan deze video's zijn gekoppeld.

Zie CISO Workshop Module 5: Information Protection and Information Protection and Information Protection and Storage capabilities (Information Protection and Information Protection and Information Protection and Storage capabilities) voor meer informatie over mogelijkheden voor gegevensbeveiliging in Microsoft 365 en SQL-databases.

Deel 1: Inleiding (13:39)

Deel 2: Aanbevolen procedures voor opslag en versleuteling (03:30)

Volgende stappen

Zie de beveiligingsdocumentatie van Microsoft voor aanvullende beveiligingsrichtlijnen van Microsoft.