Werkbladen voor het bijhouden van de voortgang en rollen

Dit onderwerp bevat het bijhouden van werkbladen die u helpen bij het bijhouden van de status van beslissingen en rollen.

Deze kunnen door een organisatie worden gebruikt om de status van de aanbevelingen van Microsoft bij te houden.

Werkblad bijhouden

Het trackingwerkblad helpt bij het bijhouden van de status van beslissingen, beleid en implementatie.

Thumb image of decision worksheet

Excel

Werkblad voor het bijhouden van cloudrollen

Het werkblad voor het bijhouden van cloudrollen helpt bij het aanwijzen van de partijen die verantwoordelijk zijn voor specifieke functies in Azure.

Thumb image of cloud role tracking worksheet

PDF | Powerpoint

Volgende stappen

Zie de beveiligingsdocumentatie van Microsoft voor aanvullende beveiligingsrichtlijnen van Microsoft.