Aflevering

[Hoe kan ik:] E-mailmelding configureren voor statuscontrole op een ASP.NET website

In deze video laat Chris Pels zien hoe u e-mailmeldingen configureert voor statuscontrole op een ASP.NET website. Bekijk eerst hoe u het verzenden van e-mail op een ASP.NET website configureert via het gebruik van het element in het web.config-bestand. Hierna leert u hoe u simpleMailWebEventProvider toevoegt waarmee e-mailberichten worden verzonden voor statuscontrole-gebeurtenissen als provider. Bekijk vervolgens de standaardstatuscontrole-gebeurtenissen die kunnen worden gebruikt met e-mailmeldingen door de configuratie van de statuscontrole op computerniveau te controleren. Nadat u de beschikbare gebeurtenissen hebt bekeken, ziet u een regel die is geïmplementeerd waarmee de 'Alle gebeurtenissen' aan de e-mailprovider worden toegewezen. Bij het starten van de website worden verschillende e-mailberichten verzonden en onderzocht wanneer ze worden ontvangen in Outlook. Ten slotte worden enkele basisprincipes besproken van welke gebeurtenissen kunnen worden toegewezen aan de e-mailprovider voor statusbewaking.