Aflevering

Zelfstudie over het bouwen van een virtuele Linux-machine

Brian Lewis begeleidt ons bij het bouwen van een virtuele machine met Linux in Azure. Deze video is een aanvulling op de documentatie die is gevonden op:

https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-tutorial/

Azure