Aflevering

Trainingsvideo's voor Azure Premium Encoder Workflow Designer - dag 1

Enige tijd geleden heeft het Media Services team een nieuwe encoder geïntroduceerd met de naam Azure Media Encoder Premium. Deze nieuwe encoder vormt een aanvulling op Media Services bestaande coderingsservices door geavanceerdere functies te bieden voor de media- en entertainmentindustrie. Met deze nieuwe encoder kunt u professionelere cloudcoderingswerkstromen bouwen op het Media Services-platform met ondersteuning voor meer bestandsindelingen en een nieuw hulpprogramma voor het ontwerpen van visuele werkstromen.

Trainingsvideo's voor Azure Premium Encoder Workflow Designer is een training van drie dagen die laat zien hoe u de ontwerpfunctie gebruikt.

Dag 1 bevat het volgende:

  • Overzicht van designer
  • Basiswerkstromen : 'Hallo wereld'
  • Mp4-uitvoerbestanden maken voor gebruik met Azure Media Services streamen

Azure