Aflevering

Probleemloos uitzonderingen verwerken - 20

Uitzonderingen treden op wanneer een toepassing tijdens runtime een onverwacht probleem ondervindt. In deze les wordt besproken hoe u het gebruik van de try catch eindelijk blokkeert om potentiële problemen te verwachten en de eindgebruiker zoveel mogelijk te beschermen tegen deze problemen. We bespreken best practices bij het controleren op uitzonderingen en bespreken de mindset van de gewetensvolle softwareontwikkelaar die de best mogelijke ervaring voor zijn gebruikers wil bieden.

Download de broncode voor het probleemloos verwerken van uitzonderingen