Aflevering

Hoger gebruik van Azure HDInsight-clusters stimuleren met automatische schaalaanpassing

Wilt u meer controle krijgen over de kosten voor het uitvoeren van uw groeiende Azure HDInsight-clusters? Bent u geïnteresseerd in een hoger gebruik van uw Azure HDInsight-clusters? Zo ja, dan moet u zeker deze video bekijken voor meer informatie over het gebruik van de functie automatische schaalaanpassing van Azure HDInsight om u te helpen hogere kostenefficiëntie te bereiken.

Meer informatie vindt u op de volgende koppelingen:
- Hoger gebruik van Azure HDInsight-clusters met automatische schaalaanpassing: https://azure.microsoft.com/en-us/blog/drive-higher-utilization-of-azure-hdinsight-clusters-with-autoscale/?WT.mc_id=dataexposed-c9-niner
- Automatisch schalen van Azure HDInsight-clusters: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/hdinsight/hdinsight-autoscale-clusters?WT.mc_id=dataexposed-c9-niner

[00:33] Inleiding
[01:00] Klantvraag
[01:55] Statische clusters
[03:40] Oplossing is HDInsightAutoscale
[06:00] Demo van implementatie
[09:05] Demo van schalen met gelijke taakverdeling
[10:00] Demo van gepland schalen
[11:20] Clustergrootte valideren