Aflevering

Eenvoudig bijhouden waar uw werkitem is geïmplementeerd met het besturingselement nieuwe implementaties

Sean Ferguson neemt deel aan Abel Wang om te chatten over een nieuw toegevoegd implementatiebesturingselement dat werkitems integreert met Releases. Met dit besturingselement kunt u bijhouden waar en wanneer het voltooide werkitem wordt geïmplementeerd. Allemaal van het werk zelf.

Ga naar: 

  • [00:34]  – ContextoftheDeploymentsControl    
  • [01:18]  – PipelineConfiguration 
  • [02:26]  - Makeacodechange,linktoworkitem,andcommit         
  • [03:06]  - Starttherelease  
  • [03:25]  - Deploymentcontroltoviewstages    
  • [05:07]  - Samenvatting  en  samenvatting

Meer informatie:

Favoriete koppelingen voor DevOps Lab: