Aflevering

Azure Cosmos DB Certification Study Hall Ep9: query's uitvoeren op de Azure Cosmos DB SQL-API

Ontwerp query's voor azure Cosmos DB SQL API met behulp van de SQL querytaal.

Leerdoelen

 • Een SQL-query maken en uitvoeren
 • queryresultaten Project
 • Ingebouwde functies gebruiken in een query

Hoofdstukken

 • 00:00 - Inleiding
 • 08:38 - Learning doelstellingen
 • 11:30 - Inzicht in het verschil tussen puntleesbewerkingen en query's in Azure Cosmos DB
 • 28:25 - Inzicht in SQL querytaal
 • 30:45 - Query's maken met SQL
 • 35:29 - Project queryresultaten
 • 46:38 - Query's uitvoeren op matrices
 • 51:32 - Typecontrole in query's implementeren
 • 60:08 - Ingebouwde functies gebruiken
 • 62:20 - Datum en tijd verwerken met systeemfuncties
 • 67:55 - Query's uitvoeren in de SDK
 • 70:58 - Oefening: Een query uitvoeren met de Azure Cosmos DB SQL API SDK
 • 79:50 - Enkele aanbevolen procedures
 • 82:56 - Kennistoets
 • 87:57 - Samenvatting en conclusie

Verbinding maken

Cosmos DB