Aflevering

WebXR-standaarden uitbreiden

Een kort overzicht van de huidige ontwikkelingen in AR-standaarden voor de WebXR API-specificatie.

HoloLens