Aflevering

6- Adventuring Azure | Azure Web Apps of WebSited

Microsoft Azure is een cloudcomputingplatform en -infrastructuur die door Microsoft is gemaakt voor het bouwen, implementeren en beheren van toepassingen en services via het netwerk van door Microsoft beheerde datacenters.

Azure biedt zowel Paas- als IaaS-services en biedt ondersteuning voor veel verschillende programmeertalen en hulpprogramma's

Deze videoserie richt zich op absolute beignners die Microsoft Azure willen verkennen en willen leren over de architectuur van Azure met services die door deze serie worden geleverd.

1- Inleiding tot Azure
2- Cloud-computing
3- Azure Paas & IaaS
4- Azure-onderdelen
5- Infrastructuurcontroller
6- Azure Web Apps
7- Azure-VM's
8- Azure Mobile Services/ Mobile Apps
9- Azure Batch Services
10- Azure Storage-account maken
11- Storage-accounteindpunten
12- Toegangssleutels genereren voor Storage-account
13- Gegevens Azure Storage-account beheren
14- Azure CDN
15- CDN voor aangepaste oorsprong
16- De CDN in Azure beheren
17- Toewijzing Custom Domain op CDN
18- Azure Active Directory (AD) maken
19- Toewijzing Custom Domain aan Azure AD
20- Gebruiker maken in Azure AD
21 - App-integratie met Azure AD
22- Het juiste datacenter kiezen
23- Microsoft Azure scenario's

Azure