Aflevering

Matt Watson - Voorvoegsel en terugtrekken

Vandaag spreken we met Matt Watson van Stackify over voorvoegsel, een gratis lichtgewicht ontwikkelhulpprogramma met realtime logboeken, fouten, query's en meer, en over Retrace, een krachtige commerciële oplossing voor het verzamelen en analyseren van prestatiegegevens.

Stapelen: https://stackify.com/

Voorvoegsel: https://stackify.com/prefix/

Retrace: https://stackify.com/retrace/

Het verhaal stackify + Azure: https://customers.microsoft.com/en-us/story/stackify

ASP.NET