Aflevering

Realtime gegevens ophalen met GraphQL en Blazor

GraphQL biedt ondersteuning voor de mogelijkheid om zich te abonneren op gebeurtenisstromen om enigszins realtime scenario's mogelijk te maken voor zowel clients als servers.

In deze aflevering van de On .NET-show keert HotChocolate auteur Michael Staib terug om ons te laten zien hoe realtime gegevens kunnen worden opgehaald met GraphQL met behulp van abonnementen.

  • [02:02] - Wat is realtime gegevens ophalen?
  • [04:30] - Waarvoor worden abonnementen gebruikt?
  • [05:48] - Een GraphQL-client instellen in Blazor (demo)
  • [10:55] - Het GraphQL-schema bijwerken met fragmenten
  • [16:38] - De Razor-onderdelen bijwerken
  • [24:48] - GraphQL-variabelen gebruiken
  • [28:18] - Abonnementen toevoegen

 

Nuttige koppelingen