Aflevering

Aan de slag met Windows Template Studio

Windows Template Studio is een Visual Studio 2017-extensie waarmee het maken van nieuwe Universeel Windows-platform -apps (UWP) wordt versneld met behulp van een wizardervaring.

Ga naar https://aka.ms/wtsinstall de extensie installeren. Als u de broncode wilt uitchecken, gaat u naar https://aka.ms/wts.

Visual Studio