Wat is Microsoft Stream?What is Microsoft Stream?

Microsoft Stream is een videoservice voor bedrijven waar mensen in uw organisatie veilig video's kunnen uploaden, weergeven en delen.Microsoft Stream is an Enterprise Video service where people in your organization can upload, view, and share videos securely. U kunt opnamen delen van lessen, vergaderingen, presentaties, trainingssessies of andere video's die voor een betere samenwerking van uw team zorgen.You can share recordings of classes, meetings, presentations, training sessions, or other videos that aid your team's collaboration. Microsoft Stream maakt het eenvoudig om opmerkingen over een video te delen, tijdcodes in opmerkingen en beschrijvingen te labelen, zodat deze naar specifieke momenten in een video verwijzen, en deze te bespreken met collega's.Microsoft Stream also makes it easy to share comments on a video, tag timecodes in comments and descriptions to refer to specific points in a video and discuss with colleagues.

Microsoft Stream is een beveiligde video service, zodat u kunt regelen wie uw video-inhoud mag bekijken en kunt bepalen hoe uitgebreid u binnen uw organisatie wilt delen.Microsoft Stream is a secure video service so you can manage who views your video content and determine how widely to share within your organization. De toegang tot de app is beveiligd door Azure Active Directory, een erkend toonaangevend bedrijf in identiteitsbeheersystemen, zodat gevoelige bedrijfsinformatie is beschermd.Secure application access is enabled by Azure Active Directory, a recognized leader in identity management systems, to protect sensitive corporate content.

In Microsoft Stream kunt u tevens de inhoud in kanalen en groepen organiseren, zodat deze eenvoudiger is op te zoeken.Microsoft Stream also helps you organize content into Channels and Groups so it's easier to find. Microsoft Stream werkt goed samen met andere Office 365-apps zoals Teams, SharePoint, OneNote en Yammer, zodat u nog meer mogelijkheden krijgt om meer relevante inhoud te ontdekken.Microsoft Stream works well with other Office 365 apps like Teams, SharePoint, OneNote, and Yammer, giving even more ways to discover more relevant content.

Zie Overgang van Office 365 Video, als u Office 365 Video gebruikt en wilt overstappen naar Microsoft Stream.If you are using Office 365 Video and would like to transition to Microsoft Stream, see Transition from Office 365 Video.

Snel aan de slag met Microsoft Stream en overal en op elk gewenst moment video's op al uw apparaten bekijken.Get started with Microsoft Stream in minutes and view videos on all your devices from anywhere, anytime. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over een specifiek onderwerp.For more details around a particular topic, see the following topics.