Beperken wie organisatiebreed kanalen kunt maken in Microsoft-StreamRestrict who can create organization-wide channels in Microsoft Stream

Als een organisatie die u kunt beperken wie kunt uploaden organisatiebrede kanalen in Stream te maken.As an organization you may want to limit who can upload create organization-wide channels in Stream. Standaard kan iedereen organisatiebrede kanalen maken.By default, everyone can create organization-wide channels.

U moet een Stream admin deze instelling te wijzigen.You need to be a Stream admin to change this setting.

  1. Ga naar Instellingen in stroom, pictogram > Admin-instellingenIn Stream, go to Settings Settings icon > Admin settings

    Menu instellingen ophalen voor het stroomsgewijs verzenden van admin

  2. Creatie van inhoudinstellen > beperken het hele bedrijf kanaal maken op.Set Content creation > Restrict companywide channel creation to On.

    Stream-beperken uploaders

    Notitie

    Als deze instelling is ingeschakeld, worden werknemers niet kunnen voor het maken van nieuwe kanalen voor de gehele organisatie.When this setting is enabled, employees will not be allowed to create new organization-wide channels. Echter alle eerder gemaakte organisatiebrede kanalen in het systeem blijven staan en niet automatisch worden verwijderd.However, any previously created organization-wide channels will remain in the system and not be automatically deleted.

Zie ookSee also