Ervaringsinstellingen

Een van de uitdagingen bij het maken van een gebruikersinterface Mixed Reality is uitlijnen op verschillende ervaringen. Met MRTK kunt u de en voor uw scène instellen. U kunt het volgende instellen om zich op de juiste manier te Target Experience Scale Content Offset gedragen voor de doelschaal.

  • Mixed Reality scene-inhoud

  • Grenssysteem

    Ervaring Instellingen in het MRTK-configuratieprofiel

Schaal van doelervaring

De schaal van de doelervaring geeft de omgeving aan waarvoor de ervaring is ontworpen. Dit kan de volgende waarden aan.

  • OrientationOnly: een ervaring die alleen gebruikmaakt van de stand van de headset en waarbij de ernst is uitgelijnd. De oorsprong van het coördinaatsysteem is op hoofdniveau.
  • Seated: een ervaring die is ontworpen voor zittend gebruik. De oorsprong van het coördinaatsysteem is op verdiepingsniveau.
  • Permanent: een ervaring die is ontworpen voor stationair permanent gebruik. De oorsprong van het coördinaatsysteem is op verdiepingsniveau.
  • Ruimte: een ervaring die is ontworpen om verplaatsing in een ruimte te ondersteunen. De oorsprong van het coördinaatsysteem is op verdiepingsniveau.
  • Wereld: een ervaring die is ontworpen om de fysieke wereld te gebruiken en te gebruiken. De oorsprong van het coördinaatsysteem is op hoofdniveau.

Inhouds offset

Met deze parameter geeft u de hoogte op boven de vloer om de Mixed Reality scène-inhoud te verschoven wanneer Uitlijningstype is ingesteld op Uitlijnen met ervaringsschaal