Service voor verloren tracering

Verloren tracering

De Extensieservice voor verloren tracering biedt HoloLens visuele elementen in de shellstijl voor de status van verloren tracering.

Extensies voor verloren tracering gebruiken

Voeg in MRTK-profiel De service Voor tracering verloren toe aan de extensies. Wijs DefaultLostTrackingServiceProfile toe, waaronder LostTrackingVisualPrefab.

Lost Tracking Extension