Migratievenster

Als de MRTK wijzigingen ondergaat, worden sommige onderdelen mogelijk afgeschaft en worden vervangingen geïntroduceerd. Het migratievenster is een hulpprogramma waarmee gebruikers automatisch een subset van deze afgeschafte onderdelen kunnen migreren naar de nieuwe vervangingen.

Migratievenster

Gebruik

Als u het venster wilt openen, selecteert u > Mixed Reality Toolkit > Hulpprogramma's Migration > Window. Zodra het migratievenster is geopend, kunnen de navigatietabbladen voor de selectiemodus worden ingeschakeld door de onderdeelspecifieke implementatie van de migratie-handler te kiezen.

Selectiemodi voor migratie

Objectmodus

Als u het tabblad Objecten selecteert, kan het objectVeld worden verplaatst naar de locatie waar de gebruiker Game-objecten uit de momenteel geopende scène of prefabs kan slepen en neerzetten vanuit de projectmap die moet worden gemigreerd. Als u op de knop remove (-) drukt die aan de rechterkant van het vermelde object wordt weergegeven, wordt het object uit de selectielijst verwijderd.

Zodra alle gewenste objecten in de lijst staan, past u op de knop Migreren de wijzigingen toe die vereist zijn voor de implementatie van de gekozen migratie-handler op alle onderdelen in de selectie die overeenkomen met de implementatie.

Selectiemigratie

Scènemodus

Hiermee kan de gebruiker scène-assets met objecten slepen en neerzetten die moeten worden gemigreerd.

Scènes selecteren voor migratie

Project modus

Als u op de knop Migreren drukt, wordt het onderdeel bijgewerkt dat is gericht op de implementatie van de migratie-handler voor alle prefabs en scènes in het project.

Een volledig project migreren

Zie ook