Systeemtoetsenbord

Systeemtoetsenbord

Een Unity-toepassing kan het systeemtoetsenbord op elk moment aanroepen. Houd er rekening mee dat het systeemtoetsenbord zich gedraagt volgens de mogelijkheden van het doelplatform, bijvoorbeeld het toetsenbord op HoloLens 2 biedt ondersteuning voor directe handinteracties, terwijl het toetsenbord op HoloLens (1e generatie) GGV (Staren, Beweging en Spraak)1 ondersteunt. Daarnaast wordt het systeemtoetsenbord niet weer geven bij het uitvoeren van Unity Remoting vanuit de editor naar een HoloLens.

Het systeemtoetsenbord aanroepen

public TouchScreenKeyboard keyboard;

...

public void OpenSystemKeyboard()
{
  keyboard = TouchScreenKeyboard.Open("", TouchScreenKeyboardType.Default, false, false, false, false);
}

De invoer lezen

public TouchScreenKeyboard keyboard;

...

private void Update()
{
  if (keyboard != null)
  {
    keyboardText = keyboard.text;
    // Do stuff with keyboardText
  }
}

Voorbeeld van systeemtoetsenbord

U kunt een eenvoudig voorbeeld zien van hoe u het systeemtoetsenbord kunt gebruiken in MixedRealityKeyboard.cs (Assets/MRTK/SDK/Experimental/Features/UX/MixedRealityKeyboard.cs)

Zie ook