Controllers detecteren in MRTK

MRTK biedt ondersteuning voor veel verschillende controllers. Veel controllers, zoals DEVive- en WAND Vive Wands, werken systeemeigen zodra een toepassing die is gebouwd met MRTK wordt gestart op het compatibele apparaat. Voor andere controllers, zoals verwoorde handen op de Oculus Quest en de HP Articulate G2-controllers, zijn extra pakketten vereist voordat ze worden herkend door DE MRTK.

In dit document worden de algemene scenario's beschreven waarin extra pakketten moeten worden geïnstalleerd. Zie de implementatiepagina's Hololens/WMR of Oculus Quest voor instructies over het implementeren op uw apparaat. Ga naar de pagina met functies voor meer informatie over controllers. Zie het hulpprogramma controllertoewijzing voor het oplossen van problemen met controllers

HP Hp Hp G2-controllers

Volg deze stappen om het pakket Microsoft.MixedReality.Input te installeren als u de HP-controllers voor hp-versie G2 wilt detecteren en tonen wanneer u MRTK gebruikt. Zodra dit pakket is geïnstalleerd, hoeven er geen andere wijzigingen in de standaardprofielen te worden aangebracht om de controllers weer te geven in HP Hp Hp.

Als u de controllers in de editor wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat u de gebruikt met behulp van de OpenXR-invoeging.

Oculus-controllers

Als u Oculus-controllermodellen wilt visualiseren, volgt u de instructies voor de Oculus Quest-implementatie. Als u virtuele handen wilt laten zien wanneer u de controllers gebruikt, controleert u of Render Avatar Hands Instead Of Controllers is ingeschakeld onder de XR SDK Oculus-Apparaatbeheer. Anders moet u deze optie uit.

OculusDeviceManagerVisualizationSettings