Dieptecamera-whitepaper - ISSCC 2018

Titel: 1Mpixel 65nm BSI 320 MHz Gedemodulated TOF Image Sensor met 3,5μm Global Pixels en Analog Binning

Inzenders: Maak S Bamji, Zoui Mehta, Stephen Thompson, Tamer Elkhatib, Mike Wurster, Onur Akfra, Andrew Payne, John Moetenbaz, Mike Fenton, VijayIngenasekaran,Tr Prather, Satya Nagaraja, Vishali Mogallapu, Dane Snow, Rich McCauley, Mustansir Mukadam, Iskender Agi, Shaun McSheet, Zhanping Xu,PingPing,Bare Qian, Vei-Han Chan, Prabhu Adepu, Gazi Ali, Zulteeb, Aditya Mukherjee, Sheethal Nayak, Dave Gampell, Sunil Acharya, Will Kordus, Pat O'Strip

Gepresenteerd op ISSCC 2018 en gepubliceerd in ISSCC Deg. Tech. Papers, februari 2018.

C. Bamji et al., "1Mpixel 65nm BSI 320MHz Demodulated TOF Image Sensor with 3.5μm Global Pixel and Analog Binning", ISSCC Deg. Tech. Papers, pp. 94-95, februari 2018. Koppeling verkennen voor IEEE: https://ieeexplore.ieee.org/document/8310200/

© 2018 IEEE. Persoonlijk gebruik van dit materiaal is toegestaan. Toestemming van IEEE moet worden verkregen voor alle andere toepassingen, op alle huidige of toekomstige media, waaronder het opnieuw afdrukken/opnieuw publiceren van dit materiaal voor reclame- of promotiedoeleinden, het maken van nieuwe collectieve werken, voor het herverdelen van of herdistribueren naar servers of lijsten, of het hergebruiken van auteursrechtelijk beschermd onderdeel van dit werk in andere werken.

Whitepaper:
Preview van whitepaper
Whitepaper dieptecamera downloaden