Mixed Reality Dev Days

Gedragscode en Richtlijnen voor standaardgebeurtenissen van Microsoft

Gedragscode

De missie van Microsoft is om elke persoon en elke organisatie op de planeet in staat te stellen meer te bereiken. Dit omvat alle Microsoft-evenementen en -bijeenkomsten, ook op digitale platforms, waar we een vriendelijke, vriendelijke, leuke en inclusieve ervaring willen creëren voor alle deelnemers.

We verwachten dat alle deelnemers aan digitale gebeurtenissen de principes van deze gedragscode, die betrekking heeft op de belangrijkste digitale gebeurtenis en alle gerelateerde activiteiten, zullen handhaven. We tolereren geen verstorend of ongewenst gedrag, berichten, afbeeldingen of interacties door een partijdeelnemer, in welke vorm dan ook, op elk aspect van het programma, met inbegrip van zakelijke en sociale activiteiten, ongeacht de locatie. Microsoft tolereert geen diefstal of ziekte op basis van leeftijd, leeftijd, kleur, geslachtsidentiteit of expressie, nationale oorsprong, fysieke of visuele handicap, recht op, geslacht of andere kenmerken die worden beschermd door toepasselijke lokale wetgeving, voorschriften en voorschriften.

Het is niet toegestaan om sessie-inhoud of presentaties te bekijken in een indeling die wordt gedeeld in sociale kanalen. We raden iedereen aan om te helpen bij het creëren van een welkomst- en veilige omgeving. Meld eventuele problemen, ongewenst gedrag, verdachte of verstorende activiteiten aan de business conduct-hotline (1-877-320-MSFT of buscond@microsoft.com ). Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen goed goedheid op elk moment te weigeren of te Mixed Reality persoon te verwijderen uit de Mixed Reality dev Days.