Windows 10, versie 1709, diagnostische gebeurtenissen en velden van Windows op basisniveau

Van toepassing op

 • Windows 10, versie 1709

Op het basisniveau wordt een beperkt aantal gegevens verzameld die essentieel zijn voor informatie over het apparaat en de configuratie met inbegrip van: eenvoudige apparaatgegevens, informatie over de kwaliteit, app-compatibiliteit en Microsoft Store. Wanneer het beveiligingsniveau is ingesteld op Basis, worden ook de gegevens op beveiligingsniveau meegenomen.

Het basisniveau helpt bij het identificeren van problemen die in de hardware- of softwareconfiguratie van een bepaald apparaat kunnen optreden. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen of crashes vaker voorkomen op apparaten met een bepaalde hoeveelheid geheugen zijn of apparaten die een bepaalde stuurprogrammaversie gebruiken. Zo kan Microsoft gemakkelijker problemen met besturingssysteem of apps oplossen.

In dit artikel vindt u meer informatie over diagnostische gebeurtenissen die zijn gegroepeerd per gebeurtenisgebied, en over de velden in elke gebeurtenis. Een korte beschrijving is beschikbaar voor elk veld. Elke gegenereerde gebeurtenis bevat algemene gegevens waarmee apparaatgegevens worden verzameld.

U vindt meer informatie over functionele en diagnostische gegevens van Windows via de volgende artikelen:

Appraiser-gebeurtenissen

Microsoft.Windows.Appraiser.General.ChecksumTotalPictureCount

Met deze gebeurtenis worden de typen objecten weergegeven en het aantal dat van elk object aanwezig is op het clientapparaat. Zo kan snel worden gecontroleerd of de records die aanwezig zijn op de server, overeenkomen met wat aanwezig is op de client. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • DatasourceApplicationFile_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DatasourceDevicePnp_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DatasourceDriverPackage_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DataSourceMatchingInfoBlock_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DataSourceMatchingInfoPassive_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DataSourceMatchingInfoPostUpgrade_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DatasourceSystemBios_19H1Setup Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DatasourceSystemBios_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DecisionApplicationFile_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DecisionDevicePnp_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DecisionDriverPackage_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DecisionMatchingInfoBlock_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DecisionMatchingInfoPassive_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DecisionMatchingInfoPostUpgrade_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DecisionMediaCenter_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DecisionSystemBios_19H1Setup Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • DecisionSystemBios_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • InventoryApplicationFile Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • InventoryLanguagePack Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • InventoryMediaCenter Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • InventorySystemBios Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • InventoryUplevelDriverPackage Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • PCFP Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • SystemMemory Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • SystemProcessorCompareExchange Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • SystemProcessorLahfSahf Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • SystemProcessorNx Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • SystemProcessorPrefetchW Het totale aantal objecten van dit type op dit apparaat.
 • SystemProcessorSse2 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • SystemTouch Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • SystemWim Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • SystemWindowsActivationStatus Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.
 • SystemWlan Het totale aantal objecten van dit type op dit apparaat.
 • Wmdrm_RS4 Het totale aantal objecten van dit type dat op dit apparaat aanwezig is.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileAdd

Deze gebeurtenis vertegenwoordigt de basismetagegevens over specifieke toepassingsbestanden die op het systeem zijn geïnstalleerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • AvDisplayName Als de app een antivirus-app is, is dit de weergavenaam.
 • CompatModelIndex De compatibiliteitsvoorspelling voor dit bestand.
 • HasCitData Geeft aan of het bestand aanwezig is in de CIT-gegevens.
 • HasUpgradeExe Geeft aan of de antivirus-app een bestand met de naam upgrade.exe heeft.
 • IsAv Geeft aan of het bestand een antivirusrapportage-EXE is.
 • ResolveAttempted Dit is altijd een lege tekenreeks bij het verzenden van diagnostische gegevens.
 • SdbEntries Een matrix van velden waarmee de SDB-items worden aangegeven die van toepassing zijn op dit bestand.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DatasourceApplicationFile niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceApplicationFileStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DatasourceApplicationFileAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpAdd

Met deze gebeurtenis worden compatibiliteitsgegevens verzonden voor een Plug en Play-apparaat, om te helpen Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ActiveNetworkConnection Geeft aan of het apparaat een actief netwerkapparaat is.
 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • IsBootCritical Geeft aan of het apparaat essentieel is voor het opstarten.
 • WuDriverCoverage Geeft aan of er een stuurprogramma met een hogere versie is voor dit apparaat op basis van Windows Update.
 • WuDriverUpdateId De Windows Update-id van het toepasselijke stuurprogramma met een hogere versie.
 • WuPopulatedFromId De verwachte overeenkomende id voor het stuurprogramma met een hogere versie op basis van stuurprogrammadekking van Windows Update.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DatasourceDevicePnp niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDevicePnpStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DatasourceDevicePnpAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens voor de compatibiliteitsdatabase over stuurprogrammapakketten verzonden om te helpen Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DatasourceDriverPackage niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceDriverPackageStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DatasourceDriverPackageAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden over items die compatibiliteit blokkeren in het systeem, die niet rechtstreeks betrekking hebben op specifieke toepassingen of apparaten, om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DataSourceMatchingInfoBlock niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoBlockStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat er een volledige set DataSourceMatchingInfoBlockStAdd-gebeurtenissen is verzonden. Deze gebeurtenis wordt gebruikt om compatibiliteitsbeslissingen te nemen over bestanden om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveAdd

Met deze gebeurtenis wordt compatibiliteitsdatabase-informatie verzonden over niet-blokkerende compatibiliteitsitems in het systeem, die niet worden ingevoerd door toepassingen of apparaten, om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DataSourceMatchingInfoPassive niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPassiveStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DataSourceMatchingInfoPassiveAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. Deze gebeurtenis wordt gebruikt om compatibiliteitsbeslissingen te nemen over bestanden om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd

Met deze gebeurtenis wordt compatibiliteitsdatabase-informatie verzonden over items die opnieuw moeten worden geïnstalleerd na een upgrade in het systeem, die niet worden ingevoerd door toepassingen of apparaten, om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DataSourceMatchingInfoPostUpgrade niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DataSourceMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DataSourceMatchingInfoPostUpgradeAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens uit de compatibiliteitsdatabase over het BIOS verzonden om te helpen Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DatasourceSystemBios niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DatasourceSystemBiosStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DatasourceSystemBiosAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileAdd

Met deze gebeurtenis worden compatibiliteitbeslissingsgegevens over een bestand verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • BlockAlreadyInbox Geeft aan dat het uplevel runtimeblok in het bestand al aanwezig was in het huidige besturingssysteem.
 • BlockingApplication Geeft aan of er toepassingsproblemen waren die de upgrade in de weg zaten vanwege het betreffende bestand.
 • DisplayGenericMessage Wordt een algemeen bericht weergegeven voor dit bestand?
 • HardBlock Dit bestand wordt in de SDB geblokkeerd.
 • HasUxBlockOverride Heeft het bestand een blok dat wordt overschreven door een label in de SDB?
 • MigApplication Heeft het bestand een MigXML van de eraan gekoppelde SDB die van toepassing is op de huidige upgrademodus?
 • MigRemoval Heeft het bestand een MigXML van de SDB waardoor de app moet worden verwijderd bij een upgrade?
 • NeedsDismissAction Veroorzaakt het bestand een actie die kan worden gesloten?
 • NeedsInstallPostUpgradeData Na de upgrade heeft het bestand een melding dat een vervanging voor de app moet worden geïnstalleerd.
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Heeft het bestand een melding die moet worden weergegeven na de upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData Na de upgrade heeft dit bestand een melding dat de app opnieuw moet worden geïnstalleerd.
 • NeedsUninstallAction Het bestand moet worden verwijderd om de upgrade te voltooien.
 • SdbBlockUpgrade Het bestand wordt gemarkeerd als een blokkerende upgrade in de SDB.
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Het bestand wordt gemarkeerd als een blokkerende upgrade in de SDB. Het kan na de upgrade opnieuw worden geïnstalleerd.
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate Het bestand wordt gemarkeerd als een blokkerende upgrade in de SDB. Als de app wordt bijgewerkt, wordt de upgrade voortgezet.
 • SdbReinstallUpgrade Voor het bestand wordt aangegeven dat het opnieuw moet worden geïnstalleerd na de upgrade in de SDB. De upgrade wordt niet geblokkeerd.
 • SdbReinstallUpgradeWarn Voor het bestand wordt aangegeven dat het opnieuw moet worden geïnstalleerd na de upgrade met een waarschuwing in de SDB. De upgrade wordt niet geblokkeerd.
 • SoftBlock Het bestand is softblocked in de SDB en heeft een waarschuwing.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileRemove

Deze gebeurtenis geeft aan dat het DecisionApplicationFile-object niet langer beschikbaar is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionApplicationFileStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DecisionApplicationFileAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. Met deze gebeurtenis worden compatibiliteitbeslissingsgegevens over een bestand verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens voor compatibiliteitsbeslissingen verzonden voor een PNP-apparaat (Plug en Play), om te helpen Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • AssociatedDriverIsBlocked Wordt het stuurprogramma geblokkeerd dat is gekoppeld aan dit PNP-apparaat?
 • AssociatedDriverWillNotMigrate Wordt het stuurprogramma dat is gekoppeld aan dit plug-en-play-apparaat gemigreerd?
 • BlockAssociatedDriver Moet het stuurprogramma worden geblokkeerd dat is gekoppeld aan dit PNP-apparaat?
 • BlockingDevice Wordt de upgrade geblokkeerd door dit PNP-apparaat?
 • BlockUpgradeIfDriverBlocked Is het PNP-apparaat essentieel voor opstarten en heeft het geen stuurprogramma dat met het besturingssysteem is meegeleverd?
 • BlockUpgradeIfDriverBlockedAndOnlyActiveNetwork Is dit PNP-apparaat het enige actieve netwerkapparaat?
 • DisplayGenericMessage Wordt er een algemeen bericht weergegeven tijdens de installatie voor dit PNP-apparaat?
 • DriverAvailableInbox Is er een stuurprogramma meegeleverd met het besturingssysteem voor dit PNP-apparaat?
 • DriverAvailableOnline Is er een stuurprogramma voor dit PNP-apparaat in Windows Update?
 • DriverAvailableUplevel Is er een stuurprogramma in Windows Update of wordt het meegeleverd met het besturingssysteem voor dit PNP-apparaat?
 • DriverBlockOverridden Is er een stuurprogrammablok op het apparaat dat is overschreven?
 • NeedsDismissAction Moet de gebruiker een waarschuwing verwijderen tijdens de installatie voor dit apparaat?
 • NotRegressed Heeft het apparaat een probleemcode in het bronbesturingssysteem die niet beter is dan de code die het zou hebben in het doelbesturingssysteem?
 • SdbDeviceBlockUpgrade Is er een SDB-blok op het PNP-apparaat waarmee de upgrade wordt geblokkeerd?
 • SdbDriverBlockOverridden Is er een SDB-blok op het PNP-apparaat waarmee de upgrade wordt geblokkeerd, maar is dat blok overschreven?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het DecisionDevicePnp-object dat wordt vertegenwoordigd door de objectInstanceId niet meer aanwezig is. Deze gebeurtenis wordt gebruikt om compatibiliteitsbeslissingen te nemen bij Plug en Play-apparaten om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDevicePnpStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DatasourceDevicePnpAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. Deze gebeurtenis wordt gebruikt om compatibiliteitsbeslissingen te nemen bij Plug en Play-apparaten om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageAdd

Met deze gebeurtenis worden beslissingsgegevens over compatibiliteit van het stuurprogrammapakket verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • DriverBlockOverridden Heeft het stuurprogrammapakket een SDB-blok waardoor de migratie ervan wordt geblokkeerd, maar is dat blok overschreven?
 • DriverIsDeviceBlocked Werd het stuurprogrammapakket geblokkeerd vanwege een apparaatblok?
 • DriverIsDriverBlocked Wordt het stuurprogrammapakket geblokkeerd vanwege een stuurprogrammablok?
 • DriverShouldNotMigrate Moet het stuurprogrammapakket worden gemigreerd tijdens de upgrade?
 • SdbDriverBlockOverridden Heeft het stuurprogrammapakket een SDB-blok waardoor de migratie ervan wordt geblokkeerd, maar is dat blok overschreven?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het DecisionDriverPackage-object dat wordt vertegenwoordigd door de objectInstanceId niet meer aanwezig is. Deze gebeurtenis wordt gebruikt om compatibiliteitsbeslissingen te nemen over stuurprogrammapakketten om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionDriverPackageStartSync

De gebeurtenis DecisionDriverPackageStartSync geeft aan dat er een nieuwe set DecisionDriverPackageAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. Deze gebeurtenis wordt gebruikt om compatibiliteitsbeslissingen te nemen over stuurprogrammapakketten om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens over compatibiliteitbeslissingen over blokkerende items in het systeem, die niet worden ingevoerd door toepassingen of apparaten, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • BlockingApplication Zijn er toepassingsproblemen die de upgrade verstoren als gevolg van overeenkomende informatieblokken?
 • DisplayGenericMessage Wordt er een algemeen bericht weergegeven voor dit blok?
 • NeedsUninstallAction Moet de gebruiker actie ondernemen in de installatie vanwege een overeenkomend informatieblok?
 • SdbBlockUpgrade Wordt een upgrade geblokkeerd vanwege een overeenkomend informatieblok?
 • SdbBlockUpgradeCanReinstall Een upgrade wordt geblokkeerd vanwege een overeenkomend informatieblok, maar heeft deze het label ´can reinstall´?
 • SdbBlockUpgradeUntilUpdate Wordt een upgrade geblokkeerd vanwege een overeenkomend informatieblok, maar heeft deze het label ´tot update´?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DecisionMatchingInfoBlock niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoBlockStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DecisionMatchingInfoBlockAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveAdd

Met deze gebeurtenis worden compatibiliteitbeslissingsgegevens verzonden over niet-blokkerende items in het systeem, die niet worden ingevoerd door toepassingen of apparaten. Dit helpt Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • BlockingApplication Zijn er toepassingsproblemen die de upgrade verstoren als gevolg van overeenkomende informatieblokken?
 • MigApplication Is er een overeenkomend informatieblok met een mig voor de huidige modus van de upgrade?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DecisionMatchingInfoPassive niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPassiveStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DecisionMatchingInfoPassiveAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd

Met deze gebeurtenis worden compatibiliteitbeslissingsgegevens verzonden over items die na de upgrade opnieuw moeten worden geïnstalleerd. Deze gegevens helpen Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • NeedsInstallPostUpgradeData Heeft het bestand na de upgrade een melding dat een vervanging voor de app moet worden geïnstalleerd?
 • NeedsNotifyPostUpgradeData Moet er voor dit bestand een melding worden weergegeven na de upgrade?
 • NeedsReinstallPostUpgradeData Heeft het bestand na de upgrade een melding dat de app opnieuw moet worden geïnstalleerd?
 • SdbReinstallUpgrade Voor het bestand wordt aangegeven dat het opnieuw moet worden geïnstalleerd na de upgrade in de compatibiliteitsdatabase (maar met het bestand wordt geen upgrade geblokkeerd).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DecisionMatchingInfoPostUpgrade niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMatchingInfoPostUpgradeStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DecisionMatchingInfoPostUpgradeAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterAdd

Met deze gebeurtenis worden beslissingsgegevens over de aanwezigheid van Windows Media Center verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • BlockingApplication Zijn er toepassingsproblemen die de upgrade verstoren als gevolg van Windows Media Center?
 • MediaCenterActivelyUsed Als Windows Media Center in de editie wordt ondersteund, is het dan ten minste eenmaal uitgevoerd en staan de MediaCenterIndicators op waar?
 • MediaCenterIndicators Zijn er indicatoren die aangeven dat Windows Media Center in actief gebruik is?
 • MediaCenterInUse Wordt Windows Media Center actief gebruikt?
 • MediaCenterPaidOrActivelyUsed Wordt Windows Media Center actief gebruikt of is het actief in een ondersteunde editie?
 • NeedsDismissAction Zijn er acties afkomstig van Windows Media Center die kunnen worden gesloten?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DecisionMediaCenter niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionMediaCenterStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DecisionMediaCenterAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens voor compatibiliteitsbeslissingen over het BIOS verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Blocking Wordt de upgrade voor het apparaat geblokkeerd vanwege een BIOS-blok?
 • DisplayGenericMessageGated Geeft aan of er voor het BIOS een algemeen blokbericht voor de aanbieding wordt weergegeven.
 • HasBiosBlock Heeft het apparaat een BIOS-blok?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object DecisionSystemBios niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.DecisionSystemBiosStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set DecisionSystemBiosAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.GatedRegChange

Met deze gebeurtenis worden gegevens over de resultaten van de uitvoering een set met instructies voor snelle blokkering verzonden om Windows beter up-to-date te houden Windows worden uitgevoerd.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • NewData De gegevens in de registerwaarde nadat de scan is voltooid.
 • OldData De vorige gegevens in de registerwaarde voordat de scan is uitgevoerd.
 • PCFP Een id voor het systeem berekend door hashinghardware-id's.
 • RegKey De naam van de registersleutel waarvoor een resultaat wordt verzonden.
 • RegValue De waarde van het register waarvoor een resultaat wordt verzonden.
 • Time De clienttijd van de gebeurtenis.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileAdd

Met deze gebeurtenis worden de basismetagegevens over een bestand in het systeem vertegenwoordigd. Het bestand moet deel uitmaken van een app en ofwel een blok in de compatibiliteitsdatabase hebben ofwel deel uitmaken van een antivirusprogramma De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • AvDisplayName Als de app een antivirus-app is, is dit de weergavenaam.
 • AvProductState Geeft aan of het antivirusprogramma is ingeschakeld en handtekeningen up-to-date zijn.
 • BinaryType Een binair type. Voorbeeld: UNINITIALIZED, ZERO_BYTE, DATA_ONLY, DOS_MODULE, NE16_MODULE, PE32_UNKNOWN, PE32_I386, PE32_ARM, PE64_UNKNOWN, PE64_AMD64, PE64_ARM64, PE64_IA64, PE32_CLR_32, PE32_CLR_IL, PE32_CLR_IL_PREFER32, PE64_CLR_64.
 • BinFileVersion Een poging om FileVersion op te schonen op de client, die de versie in 4 octetten probeert te plaatsen.
 • BinProductVersion Een poging om ProductVersion op te schonen op de client die de versie in 4 octetten probeert te plaatsen.
 • BoeProgramId Als er geen item in Programma's en onderdelen staat, is dit de ProgramID die is gegenereerd op basis van de metagegevens van het bestand.
 • CompanyName De naam van het bedrijf van de leverancier die dit bestand heeft ontwikkeld.
 • FileId Een hash die een unieke identificatie vormt van een bestand.
 • FileVersion Het veld Bestandsversie uit de metagegevens van het bestand onder Eigenschappen > Details.
 • HasUpgradeExe Geeft aan of de antivirus-app een bestand met de naam upgrade.exe heeft.
 • IsAv Geeft aan of het bestand een antivirusrapportage-EXE is.
 • LinkDate De datum en tijd waarop dit bestand is gekoppeld.
 • LowerCaseLongPath Het volledige pad naar het bestand dat op het apparaat is geïnventariseerd.
 • Name De naam van het bestand dat is geïnventariseerd.
 • ProductName Het veld Productnaam van de metagegevens van het bestand onder Eigenschappen -> Details.
 • ProductVersion Het veld Productversie van de metagegevens van het bestand onder Eigenschappen -> Details.
 • ProgramId Een hash van de naam, versie, uitgever en taal van een toepassing die wordt gebruikt om de toepassing te identificeren.
 • Size De grootte van het bestand (in hexadecimale bytes).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object InventoryApplicationFile niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryApplicationFileStartSync

Deze gebeurtenis geeft aan dat een nieuwe set InventoryApplicationFileAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens over het aantal taalpakketten dat is geïnstalleerd op het systeem, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • HasLanguagePack Geeft aan of dit apparaat 2 of meer taalpakketten heeft.
 • LanguagePackCount Het aantal taalpakketten dat is geïnstalleerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object InventoryLanguagePack niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryLanguagePackStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryLanguagePackAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterAdd

Met deze gebeurtenis worden waar/onwaar-gegevens over beslissingen om te weten te komen of Windows Media Center in het systeem wordt gebruikt, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • EverLaunched Is Windows Media Center ooit gestart?
 • HasConfiguredTv Heeft de gebruiker een TV-tuner geconfigureerd via Windows Media Center?
 • HasExtendedUserAccounts Zijn er Windows Media Center Extender-gebruikersaccounts geconfigureerd?
 • HasWatchedFolders Zijn er mappen geconfigureerd voor Windows Media Center om te kijken?
 • IsDefaultLauncher Is Windows Media Center de standaard-app voor het openen van muziek- of videobestanden?
 • IsPaid Voert de gebruiker een Windows Media Center-editie uit waarmee wordt aangegeven dat hij/zij heeft betaald voor Windows Media Center?
 • IsSupported Ondersteunt het actieve besturingssysteem Windows Media Center?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object InventoryMediaCenter niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryMediaCenterStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryMediaCenterAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosAdd

Met deze gebeurtenis worden basismetagegevens over het BIOS verzonden om te bepalen of het een compatibiliteitsblok heeft. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • BiosDate De releasedatum van het BIOS in UTC-indeling.
 • BiosName Het naamveld van Win32_BIOS.
 • Fabrikant Het veld Fabrikant van Win32_ComputerSystem.
 • Model Het veld Model van Win32_ComputerSystem.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object InventorySystemBios niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventorySystemBiosStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventorySystemBiosAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het binaire (uitvoerbare) bestand voor Appraiser waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageAdd

Deze gebeurtenis wordt alleen uitgevoerd tijdens de installatie. Het biedt een overzicht van de stuurprogrammapakketten met een hogere versie die vóór de upgrade zijn gedownload. De gebeurtenis is essentieel om te kunnen begrijpen of fouten in de installatie kunnen worden herleid tot onvoldoende stuurprogramma's met een hogere versie vóór de upgrade. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • BootCritical Is het stuurprogrammapakket gemarkeerd als kritiek voor opstarten?
 • Build De waarde van de build van het stuurprogrammapakket.
 • CatalogFile De naam van het catalogusbestand binnen het stuurprogrammapakket.
 • Class De apparaatklasse zoals opgegeven in het stuurprogrammapakket.
 • ClassGuid De unieke id van de apparaatklasse zoals opgegeven in het stuurprogrammapakket.
 • Date De datum van het stuurprogrammapakket.
 • Inbox Is het stuurprogrammapakket van een stuurprogramma dat wordt meegeleverd bij Windows?
 • OriginalName De oorspronkelijke naam van het INF-bestand voordat de naam werd gewijzigd. Over het algemeen een pad onder $WINDOWS.~BT\Drivers\DU.
 • Provider De provider die het stuurprogrammapakket heeft geleverd.
 • PublishedName De naam van het INF-bestand nadat deze is gewijzigd.
 • Revision De revisie van het stuurprogrammapakket.
 • SignatureStatus Geeft aan of het stuurprogrammapakket is ondertekend. Onbekend = 0, niet-ondertekend = 1, ondertekend = 2.
 • VersionMajor De primaire versie van het stuurprogrammapakket.
 • VersionMinor De secundaire versie van het stuurprogrammapakket.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object InventoryUplevelDriverPackage niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.InventoryUplevelDriverPackageStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryUplevelDriverPackageAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.RunContext

Deze gebeurtenis wordt verzonden aan het begin van een beoordelingsuitvoering. De RunContext geeft aan wat er moet worden verwacht in de volgende gegevens-nettolading. Deze gebeurtenis wordt gebruikt in combinatie met andere beoordelingsgebeurtenissen om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserBranch De bronvertakking waarin de momenteel actieve versie van Appraiser is gebouwd.
 • AppraiserProcess De naam van het proces waarmee Appraiser is gestart.
 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Context Geeft aan in welke modus Appraiser wordt uitgevoerd. Voorbeeld: Setup of Telemetrie.
 • PCFP Een id voor het systeem berekend door hashinghardware-id's.
 • Subcontext Geeft aan naar welke categorieën van compatibiliteitsproblemen er wordt gescand. Dit kan N.v.t., Oplossen of een door puntkomma's gescheiden lijst zijn met items als App, Dev, Sys, Gat of Rescan.
 • Time De clienttijd van de gebeurtenis.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden over de hoeveelheid geheugen in het systeem en of dit voldoet aan de vereisten, om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Blokking Wordt de upgrade voor het apparaat geblokkeerd vanwege geheugenbeperkingen?
 • MemoryRequirementViolated Is een geheugenvereiste geschonden?
 • pageFile De huidige toegewezen geheugenlimiet voor het systeem of het huidige proces, welke van beide kleiner is (in bytes).
 • ram De hoeveelheid geheugen op het apparaat.
 • ramKB De hoeveelheid geheugen (in kB).
 • virtual De grootte van het gebruikersmodusgedeelte van de virtuele-adresruimte van het aanroepende proces (in bytes).
 • virtualKB De hoeveelheid virtueel geheugen (in kB).

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object SystemMemory niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemMemoryStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set SystemMemoryAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens waarmee wordt aangegeven of het systeem de CPU-vereiste CompareExchange128 ondersteunt, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Blocking Wordt de upgrade geblokkeerd vanwege de processor?
 • CompareExchange128Support Biedt de CPU ondersteuning aan CompareExchange128?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object SystemProcessorCompareExchange niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorCompareExchangeStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set SystemProcessorCompareExchangeAdd-gebeurtenissen worden verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden die aangeven of het systeem de CPU-vereiste LAHF & SAHF ondersteunt, om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Blocking Wordt de upgrade geblokkeerd vanwege de processor?
 • LahfSahfSupport Biedt de CPU ondersteuning aan LAHF/SAHF?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object SystemProcessorLahfSahf niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorLahfSahfStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set SystemProcessorLahfSahfAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden waarmee wordt aangegeven of het systeem de CPU-vereiste NX ondersteunt, om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Blocking Wordt de upgrade geblokkeerd vanwege de processor?
 • NXDriverResult Het resultaat van het stuurprogramma waarmee een niet-deterministische controle voor NX-ondersteuning wordt uitgevoerd.
 • NXProcessorSupport Ondersteunt de processor NX?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object SystemProcessorNx niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorNxStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set SystemProcessorNxAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens die aangeven of het systeem de CPU-vereiste PrefetchW ondersteunt, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Blocking Wordt de upgrade geblokkeerd vanwege de processor?
 • PrefetchWSupport Ondersteunt de processor PrefetchW?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object SystemProcessorPrefetchW niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorPrefetchWStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set SystemProcessorPrefetchWAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Add

Met deze gebeurtenis worden gegevens die aangeven of het systeem de CPU-vereiste SSE2 ondersteunt, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Blocking Wordt de upgrade geblokkeerd vanwege de processor?
 • SSE2ProcessorSupport Ondersteunt de processor SSE2?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2Remove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object SystemProcessorSse2 niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemProcessorSse2StartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set SystemProcessorSse2Add-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens die aangeven of het systeem touch ondersteunt, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • IntegratedTouchDigitizerPresent Is er een geïntegreerde Touch Digitizer?
 • MaximumTouches Het maximale aantal aanraakpunten dat wordt ondersteund door de apparaathardware.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object SystemTouch niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemTouchStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set SystemTouchAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens die aangeven of het besturingssysteem wordt uitgevoerd vanuit een bestand met de gecomprimeerde WIM-bestandsindeling (Windows Imaging), verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • IsWimBoot Wordt het huidige besturingssysteem uitgevoerd via een gecomprimeerd WIM-bestand?
 • RegistryWimBootValue De onbewerkte waarde uit het register, die wordt gebruikt om aan te geven of het apparaat via een WIM wordt uitgevoerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object SystemWim niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWimStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set SystemWimAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens die aangeven of het huidige besturingssysteem is geactiveerd, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • WindowsIsLicensedApiValue Het resultaat van de API die wordt gebruikt om aan te geven of het besturingssysteem wordt geactiveerd.
 • WindowsNotActivatedDecision Wordt het huidige besturingssysteem geactiveerd?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object SystemWindowsActivationStatus niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWindowsActivationStatusStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set SystemWindowsActivationStatusAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden waarmee wordt aangegeven of het systeem WLAN heeft, en als dat het geval is, of er een geëmuleerd stuurprogramma wordt gebruikt waarmee een upgrade kan worden geblokkeerd. Zo kan Windows beter up-to-date worden gehouden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Blocking Wordt de upgrade geblokkeerd vanwege een geëmuleerd WLAN-stuurprogramma?
 • HasWlanBlock Heeft het geëmuleerde WLAN-stuurprogramma een upgradeblok?
 • WlanEmulatedDriver Heeft het apparaat een geëmuleerd WLAN-stuurprogramma?
 • WlanExists Biedt het apparaat ondersteuning aan WLAN?
 • WlanModulePresent Zijn er WLAN-modules aanwezig?
 • WlanNativeDriver Heeft het apparaat een niet-geëmuleerd WLAN-stuurprogramma?

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object SystemWlan niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.SystemWlanStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set SystemWlanAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.TelemetryRunHealth

Deze gebeurtenis geeft de parameters en het resultaat van een uitvoering voor diagnostische gegevens. Hiermee kan de rest van de gegevens die gedurende de uitvoering worden verzonden, correct in context worden geplaatst en geïnterpreteerd. Hiermee kan Windows beter up-to-date worden gehouden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserBranch De bronvertakking waarin de actieve versie van Appraiser is gebouwd.
 • AppraiserDataVersion De versie van de gegevensbestanden die worden gebruikt door de telemetrie-uitvoering van Appraiser.
 • AppraiserProcess De naam van het proces waarmee Appraiser is gestart.
 • AppraiserVersion De bestandsversie (primair, secundair en build) van de Appraiser-DLL, aaneengeschakeld zonder punten.
 • AuxFinal Verouderd, altijd ingesteld op false.
 • AuxInitial Verouderd, geeft aan of Appraiser gegevensbestanden schrijft die moeten worden gelezen door de app Windows 10 downloaden.
 • DeadlineDate Een tijdstempel waarmee de datum van de deadline wordt aangegeven en dit is de tijd tot wanneer Appraiser wacht om een volledige scan uit te voeren.
 • EnterpriseRun Geeft aan of de uitvoering van de diagnostische gegevens een bedrijfsuitvoering is, wat betekent dat Appraiser is uitgevoerd vanaf de opdrachtregel met een extra bedrijfsparameter.
 • FullSync Geeft aan of met Appraiser een volledige synchronisatie wordt uitgevoerd, wat betekent dat de volledige set met gebeurtenissen waarmee de status van de machine wordt vertegenwoordigd, worden verzonden. Anders wordt worden alleen de wijzigingen van de vorige uitvoering verzonden.
 • InventoryFullSync Geeft aan of met inventarisatie een volledige synchronisatie wordt uitgevoerd, wat betekent dat de volledige set met gebeurtenissen waarmee de inventarisatie van de machine wordt vertegenwoordigd, worden verzonden.
 • PCFP Een id voor het systeem berekend door hashinghardware-id's.
 • PerfBackoff Geeft aan of de uitvoering is aangeroepen met logica om met uitvoeren te stoppen wanneer een gebruiker aanwezig is. Helpt om te begrijpen waarom een uitvoering een langere verstreken tijd dan normaal heeft.
 • PerfBackoffInsurance Geeft aan of Appraiser wordt uitgevoerd zonder prestatiereductie omdat het is uitgevoerd met prestatiereductie en meerdere keren na elkaar niet kon worden voltooid.
 • RunAppraiser Geeft aan of Appraiser wel is ingesteld op uitvoering. Als deze instelling op onwaar staat, wordt ervan uitgegaan dat gegevensgebeurtenissen niet worden ontvangen van dit apparaat.
 • RunDate De datum waarop de uitvoering van de diagnostische gegevens is aangegeven, uitgedrukt als een looptijd.
 • RunGeneralTel Geeft aan of het onderdeel generaltel.dll is uitgevoerd. Met Generaltel worden aanvullende diagnostische gegevens incidenteel verzameld en alleen van computers op diagnostische gegevensniveaus die hoger zijn dan het basisniveau.
 • RunOnline Geeft aan of Appraiser verbinding kan maken met Windows Update en aan de hand daarvan wordt bepaald of up-to-date informatie over stuurprogrammadekking moet worden gebruikt.
 • RunResult Het hresult van de uitvoering van diagnostische gegevens van Appraiser.
 • SendingUtc Geeft aan of de Appraiser-client gebeurtenissen verzendt tijdens de huidige uitvoering van diagnostische gegevens.
 • StoreHandleIsNotNull Verouderd, altijd ingesteld op onwaar
 • TelementrySent Geeft aan of diagnostische gegevens zijn verzonden.
 • ThrottlingUtc Geeft aan of de Appraiser-client de uitvoer van CUET-gebeurtenissen beperkt om uitschakeling te voorkomen. Dit verhoogt de uitvoeringstijd, maar ook de betrouwbaarheid van diagnostische gegevens.
 • Time De clienttijd van de gebeurtenis.
 • VerboseMode Geeft aan of Appraiser is uitgevoerd in de uitgebreide modus. Dit is een alleen-testmodus met extra logboekregistratie.
 • WhyFullSyncWithoutTablePrefix Geeft de reden of redenen aan waarom een volledige synchronisatie is gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens over het gebruik van ouder beheer van digitale rechten in het systeem, verzonden om Windows beter up-to-date te houden. Met deze gegevens worden niet de details aangegeven van de media die het beheer van digitale rechten gebruiken, maar er wordt alleen aangegeven of er dergelijke bestanden bestaan. Verzamelen van deze gegevens is essentieel om te zorgen voor de juiste beperking voor klanten en verwijdering van deze gegevens moet mogelijk zijn zodra alle beperkingen zijn ingesteld.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • BlockingApplication Hetzelfde als NeedsDismissAction.
 • NeedsDismissAction Geeft aan of er een sluitbaar bericht nodig is om de gebruiker te waarschuwen over een mogelijk verlies van gegevens wegens DRM-afschaffing.
 • WmdrmApiResult Onbewerkte waarde van de API gebruikt om de DRM-status te verzamelen.
 • WmdrmCdRipped Geeft aan of het systeem bestanden heeft die zijn versleuteld met persoonlijke DRM (gebruikt voor geripte cd's).
 • WmdrmIndicators WmdrmCdRipped OF WmdrmPurchased.
 • WmdrmInUse WmdrmIndicators EN sluitbaar blok in installatie is niet gesloten.
 • WmdrmNonPermanent Geeft aan of het systeem bestanden heeft met niet-permanente licenties.
 • WmdrmPurchased Geeft aan of het systeem bestanden heeft met permanente licenties.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object Wmdrm niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Appraiser.General.WmdrmStartSync

Met WmdrmStartSync wordt aangegeven dat een nieuwe set WmdrmAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. Met deze gebeurtenis wordt het gebruik van ouder beheer van digitale rechten in het systeem inzichtelijk gemaakt, verzonden om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserVersion De versie van het Appraiser-bestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Census-gebeurtenissen

Census.App

Met deze gebeurtenis worden versiegegevens verzonden over de-apps die worden uitgevoerd op dit apparaat. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserEnterpriseErrorCode De foutcode van de laatste bedrijfsuitvoering van Appraiser.
 • AppraiserErrorCode De foutcode van de laatste uitvoering van Appraiser.
 • AppraiserRunEndTimeStamp De eindtijd van de laatste Appraiser-uitvoering.
 • AppraiserRunIsInProgressOrCrashed Een vlag die aangeeft of de Appraiser-uitvoering momenteel wordt uitgevoerd of is vastgelopen.
 • AppraiserRunStartTimeStamp De begintijd van de laatste Appraiser-uitvoering.
 • AppraiserTaskEnabled Of de Appraiser-taak is ingeschakeld.
 • AppraiserTaskExitCode De afsluitcode van de Appraiser-taak.
 • AppraiserTaskLastRun De tijd waarop de Appraiser-taak het laatst werd uitgevoerd.
 • CensusVersion De Census-versie waarmee de huidige gegevens voor dit apparaat worden gegenereerd.
 • IEVersion De versie van Internet Explorer die op het apparaat wordt uitgevoerd.

Census.Battery

Met deze gebeurtenis worden type- en capaciteitsgegevens over de accu op het apparaat, evenals het aantal verbonden standby-apparaten in gebruik verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InternalBatteryCapabilities Vertegenwoordigt informatie over waartoe de batterij in staat is.
 • InternalBatteryCapacityCurrent Vertegenwoordigt de huidige volledige opgeladen capaciteit in mWh (of relatief) van de batterij. Vergelijk deze waarde met DesignedCapacity om de slijtage van de batterij te schatten.
 • InternalBatteryCapacityDesign Vertegenwoordigt de theoretische capaciteit van de batterij wanneer deze nieuwe is, in mWh.
 • InternalBatteryNumberOfCharges Bevat het aantal acculadingen. Dit wordt gebruikt wanneer er nieuwe producten worden gemaakt en er wordt gevalideerd of bestaande producten voldoen aan de beoogde functionaliteitsprestaties.
 • IsAlwaysOnAlwaysConnectedCapable Geeft aan of het apparaat met de accu ingesteld wordt op AlwaysOnAlwaysConnected. Booleaanse waarde.

Census.Enterprise

Met deze gebeurtenis worden gegevens over Azure-aanwezigheid, type en clouddomeingebruik verzonden om inzicht te geven in het gebruik en de integratie van apparaten in een enterprise-, cloud- en serveromgeving. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AzureOSIDPresent Geeft het veld aan waarmee een Azure-machine wordt geïdentificeerd.
 • AzureVMType Geeft aan of het exemplaar Azure VM PAAS, Azure VM IAAS of een andere VM is.
 • CDJType Geeft het type clouddomein waarvan de machine lid is.
 • CommercialId Geeft de GUID aan voor de commerciële entiteit waarvan het apparaat lid is. Wordt gebruikt om inzichten aan klanten terug te geven.
 • ContainerType Het type container, zoals een proces of gehoste virtuele machine.
 • EnrollmentType Definieert het type MDM-aanmelding op het apparaat.
 • HashedDomain De gehashte weergave van het gebruikersdomein dat wordt gebruikt voor aanmelding.
 • IsCloudDomainJoined Is dit apparaat lid van een AAD-tenant (Azure Active Directory)? waar/onwaar
 • IsDERequirementMet Geeft aan of het apparaat apparaatversleuteling kan uitvoeren.
 • IsDeviceProtected Geeft aan of het apparaat wordt beveiligd door BitLocker/Apparaatversleuteling
 • IsDomainJoined Geeft aan of een machine lid is van een domein.
 • IsEDPEnabled Geeft aan of bedrijfsgegevens beveiligd zijn op het apparaat.
 • IsMDMEnrolled Of het apparaat is ingeschreven bij MDM of niet.
 • MPNId Retourneert de Partner-id/MPN-id van Regkey. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\DeployID
 • SCCMClientId Met deze id worden systemen gecorreleerd die gegevens verzenden naar Compat Analytics (OMS) en andere op OMS gebaseerde systemen met systemen in een SCCM-bedrijfsomgeving.
 • ServerFeatures Geeft de functies aan die op een Windows-server zijn geïnstalleerd. Dit kan worden gebruikt door ontwikkelaars en beheerders die het proces moeten automatiseren voor het bepalen van de functies die zijn geïnstalleerd op een set servercomputers.
 • SystemCenterID De SCCM-id is een geanonimiseerde eenzijdige hash van de organisatie-id voor Active Directory

Census.Firmware

Met deze gebeurtenis verzendt u gegevens over het BIOS en worden de invoeg opdrachten gestart. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • FirmwareManufacturer Geeft de fabrikant van de firmware van het apparaat aan (BIOS).
 • FirmwareReleaseDate Geeft de datum aan waarop de huidige firmware is uitgebracht.
 • FirmwareType Geeft het firmwaretype aan. De verschillende typen kunnen onbekend, BIOS, UEFI zijn.
 • FirmwareVersion Geeft de versie van de huidige firmware aan.

Census.Flighting

Met deze gebeurtenis worden Windows Insider-gegevens van klanten die deelnemen aan verbeteringstesten en feedbackprogramma's, verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • DeviceSampleRate De samplefrequentie van telemetriegegevens die is toegewezen aan het apparaat.
 • EnablePreviewBuilds Gebruikt om Windows Insider-builds op een apparaat in te schakelen.
 • FlightIds Een lijst met de verschillende Windows Insider-builds op dit apparaat.
 • FlightingBranchName De naam van de Windows Insider-vertakking die momenteel wordt gebruikt door het apparaat.
 • IsFlightsDisabled Geeft aan of het apparaat deelneemt aan het Windows Insider-programma.
 • MSA_Accounts Geeft een lijst aan met gehashte-id's van de Microsoft-accounts die flighting (voorlopige versies) op dit apparaat zijn.
 • SSRK Haalt de mobiele doelinstellingen op.

Census.Hardware

Met deze gebeurtenis worden gegevens over het apparaat, zoals hardwaretype, OEM-merk, modellijn, model, niveau-instelling van telemetriegegevens en TPM-ondersteuning, verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ActiveMicCount Het aantal actieve microfoons dat is aangesloten op het apparaat.
 • ChassisType Geeft het type apparaatchassis aan, zoals bureaublad of bureaublad met laag profiel. De mogelijke waarden kunnen liggen tussen 1 en 36.
 • ComputerHardwareID Identificeert de apparaatklasse die wordt vertegenwoordigd door een hash van verschillende SMBIOS-velden.
 • D3DMaxFeatureLevel De ondersteunde Direct3D-versie.
 • DeviceColor Geeft een kleur van het apparaat aan.
 • DeviceForm Geeft de vorm aan volgens de classificatie van het apparaat.
 • DeviceName De naam van het apparaat ingesteld door de gebruiker.
 • DigitizerSupport Wordt een digitizer ondersteund?
 • DUID De unieke id van het apparaat.
 • Gyroscope Geeft aan of het apparaat een gyroscoop heeft (een mechanisch onderdeel voor het meten en behouden van richting).
 • InventoryId De apparaat-id die wordt gebruikt voor compatibiliteitstesten.
 • Magnetometer Geeft aan of het apparaat een magnetometer heeft (een mechanisch onderdeel dat werkt als een kompas).
 • NFCProximity Geeft aan of het apparaat NFC ondersteunt (een set van communicatieprotocollen voor het tot stand brengen van communicatie wanneer geschikte apparaten dicht bij elkaar worden gehouden.)
 • OEMDigitalMarkerFileName De naam van het bestand dat staat in de directory \Windows\system32\drivers waarmee OEM en modelnaam van het apparaat worden opgegeven.
 • OEMManufacturerName De naam van de fabrikant van het apparaat. De OEMName voor een inactief apparaat wordt niet opnieuw verwerkt, zelfs als de schone OEM-naam op een later tijdstip wordt gewijzigd.
 • OEMModelBaseBoard Het baseboardmodel dat wordt gebruikt door de OEM.
 • OEMModelBaseBoardVersion Maakt onderscheid tussen ontwikkelaar en handelsversie-apparaten.
 • OEMModelName De naam van het apparaatmodel.
 • OEMModelNumber Het apparaatmodelnummer.
 • OEMModelSKU De apparaatversie die is gedefinieerd door de fabrikant.
 • OEMModelSystemFamily De systeemfamilie die op het apparaat is ingesteld door een OEM.
 • OEMModelSystemVersion De modelversie van het systeem die op het apparaat is ingesteld door de OEM.
 • OEMOptionalIdentifier Een door Microsoft toegewezen waarde waarmee een specifieke OEM-vestiging wordt aangegeven.
 • OEMSerialNumber Het serienummer van het apparaat dat is ingesteld door de fabrikant.
 • PhoneManufacturer De beschrijvende naam van de telefoonfabrikant.
 • PowerPlatformRole Het voorkeursprofiel voor energiebeheer van de OEM. Het profiel wordt gebruikt om u te helpen bij het identificeren van de basisformulierfactor van het apparaat.
 • SoCName De fabrikant van de firmware van het apparaat.
 • StudyID Gebruikt om een apparaat in handelsversie en niet-handelsversie te identificeren.
 • TelemetryLevel Het telemetrieniveau dat de gebruiker heeft ingesteld, bijvoorbeeld Basis of Uitgebreid.
 • TelemetryLevelLimitEnhanced Het telemetrieniveau voor oplossingen gebaseerd op Windows Analytics.
 • TelemetrySettingAuthority Geeft het telemetrieniveau aan, bijvoorbeeld GP, MDM of de gebruiker.
 • TPMVersion De op het apparaat ondersteunde Trusted Platform Module (TPM). Als er geen TPM aanwezig is, is de waarde 0.
 • VoiceSupported Heeft het apparaat een mobiele radio die geschikt is voor audiogesprekken?

Census.Memory

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden over het geheugen op het apparaat, waaronder ROM en RAM. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • TotalPhysicalRAM Geeft het fysieke geheugen (in MB) aan.
 • TotalVisibleMemory Geeft het geheugen aan dat niet wordt gereserveerd door het systeem.

Census.Network

Met deze gebeurtenis worden gegevens over het mobiele netwerk die worden gebruikt door het apparaat (mobiele serviceprovider, netwerk, apparaat-id en servicekostenfactoren), verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • IMEI0 Geeft de IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) aan. Dit nummer is gewoonlijk uniek en wordt gebruikt door de provider om verschillende telefoonhardware te onderscheiden. Microsoft heeft geen toegang tot factureringsgegevens van de provider. Als deze gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker dus niet weergegeven of geïdentificeerd. Met de twee velden wordt een telefoon met dubbele sim-dekking aangegeven.
 • IMEI1 Geeft de IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) aan. Dit nummer is gewoonlijk uniek en wordt gebruikt door de provider om verschillende telefoonhardware te onderscheiden. Microsoft heeft geen toegang tot factureringsgegevens van de provider. Als deze gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker dus niet weergegeven of geïdentificeerd. Met de twee velden wordt een telefoon met dubbele sim-dekking aangegeven.
 • MCC0 Geeft de Mobile Country Code (MCC) aan. Deze code wordt samen met de MNC (Mobile Network Code) gebruikt als unieke identificatie van een provider van mobiele netwerken. Met de twee velden wordt een telefoon met dubbele sim-dekking aangegeven.
 • MCC1 Geeft de Mobile Country Code (MCC) aan. Deze code wordt samen met de MNC (Mobile Network Code) gebruikt als unieke identificatie van een provider van mobiele netwerken. Met de twee velden wordt een telefoon met dubbele sim-dekking aangegeven.
 • MEID Geeft de MEID (Mobile Equipment Identity) aan. MEID is een wereldwijde unieke telefoon-id die is toegewezen aan CDMA-telefoons. MEID vervangt het ESN (elektronisch serienummer) en is gelijk aan IMEI voor GSM- en WCDMA-telefoons. Microsoft heeft geen toegang tot factureringsgegevens van de provider. Als deze gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker dus niet weergegeven of geïdentificeerd.
 • MNC0 Haalt de MNC (Mobile Network Code) op. Deze code wordt samen met de MCC (Mobile Country Code) gebruikt als unieke identificatie van een provider van mobiele netwerken. Met de twee velden wordt een telefoon met dubbele sim-dekking aangegeven.
 • MNC1 Haalt de MNC (Mobile Network Code) op. Deze code wordt samen met de MCC (Mobile Country Code) gebruikt als unieke identificatie van een provider van mobiele netwerken. Met de twee velden wordt een telefoon met dubbele sim-dekking aangegeven.
 • MobileOperatorBilling Geeft het telefoonbedrijf aan dat services verschaft voor gebruikers van mobiele telefoons.
 • MobileOperatorCommercialized Geeft aan voor welke reseller en locatie de telefoon op de markt wordt gebracht. Dit is de set met waarden op de telefoon waarmee wordt aangegeven voor wie en waar deze is bedoeld. Zo is de commerciële code van de provider AT&T in de Verenigde Staten ATT-US.
 • MobileOperatorNetwork0 Geeft de provider van het huidige mobiele netwerk aan dat op het apparaat wordt gebruikt. (AT&T, T-Mobile, Vodafone). Met de twee velden wordt een telefoon met dubbele sim-dekking aangegeven.
 • MobileOperatorNetwork Geeft de provider van het huidige mobiele netwerk aan dat op het apparaat wordt gebruikt. (AT&T, T-Mobile, Vodafone). Met de twee velden wordt een telefoon met dubbele sim-dekking aangegeven.
 • NetworkAdapterGUID De GUID van de primaire netwerkadapter.
 • NetworkCost Geeft de netwerkkosten aan die zijn gekoppeld aan een verbinding.
 • SPN0 Haalt de naam van de serviceprovider (SPN) op. Bijvoorbeeld: AT&T, Sprint, T-Mobile of Verizon. Met de twee velden wordt een telefoon met dubbele sim-dekking aangegeven.
 • SPN1 Haalt de naam van de serviceprovider (SPN) op. Bijvoorbeeld: AT&T, Sprint, T-Mobile of Verizon. Met de twee velden wordt een telefoon met dubbele sim-dekking aangegeven.

Census.OS

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden over het besturingssysteem, zoals versie, landinstelling, updateserviceconfiguratie, wanneer en hoe het besturingssysteem oorspronkelijk is geïnstalleerd en of het een virtueel apparaat is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ActivationChannel Haalt de licentiesleutel van de handelsversie of de volumelicentiesleutel voor een machine op.
 • AssignedAccessStatus Kioskconfiguratiemodus.
 • CompactOS Geeft aan of de functie Besturingssysteem comprimeren van Win10 is ingeschakeld.
 • DeveloperUnlockStatus Geeft aan of een apparaat door de gebruiker of groepsbeleid is ontgrendeld voor ontwikkelaars.
 • DeviceTimeZone De tijdzone die is ingesteld op het apparaat. Bijvoorbeeld: Pacific Standard Time
 • GenuineState Haalt de id-waarde op waarmee de controle Origineel besturingssysteem wordt opgegeven.
 • InstallationType Haalt het type besturingssysteeminstallatie op. (Schoon, Upgrade, Opnieuw instellen, Vernieuwen, Update).
 • InstallLanguage De eerste taal die op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd.
 • IsDeviceRetailDemo Geeft aan of het apparaat in demomodus wordt uitgevoerd.
 • IsEduData Retourneert een Booleaanse waarde als het educatieve gegevensbeleid is ingeschakeld.
 • IsPortableOperatingSystem Geeft aan of Windows-To-Go op het besturingssysteem wordt uitgevoerd
 • IsSecureBootEnabled Geeft aan of Boot-keten is ondertekend onder UEFI.
 • LanguagePacks De lijst met taalpakketten die op het apparaat zijn geïnstalleerd.
 • LicenseStateReason Geeft aan waarom (of hoe) een systeem is gelicentieerde of niet-gelicentieerd. Het HRESULT wijst mogelijk op een foutcode betreffende een geblokkeerde sleutel, of het kan erop duiden dat er een programma wordt uitgevoerd met een besturingssysteemlicentie verleend door de Microsoft Store.
 • OA3xOriginalProductKey Haalt de licentiesleutel op die is gestempeld door de OEM voor de machine.
 • OSEdition Haalt de versie op van het huidige besturingssysteem.
 • OSInstallType Haalt een numerieke beschrijving op welke installatie is gebruikt op het apparaat, zoals Schoon, Upgrade, Vernieuwen, Opnieuw instellen enzovoort
 • OSOOBEDateTime Haalt OOBE-datum (Out of Box Experience) in Coordinated Universal Time (UTC) op.
 • OSSKU Haalt de beschrijvende naam van de besturingssysteemeditie op.
 • OSSubscriptionStatus Geeft de bestaande status voor de ondernemingsabonnementfunctie voor PRO-machines aan.
 • OSSubscriptionTypeId Retourneert een Booleaanse waarde voor de ondernemingsabonnementfunctie voor geselecteerde PRO-machines.
 • OSTimeZoneBiasInMins Haalt de tijdzone op die is ingesteld op de machine.
 • OSUILocale Haalt de landinstelling op van de gebruikersinterface die momenteel wordt gebruikt door het besturingssysteem.
 • ProductActivationResult Retourneert een Booleaanse waarde als de activering van het besturingssysteem is gelukt.
 • ProductActivationTime Retourneert de activeringstijd van het besturingssysteem voor het traceren van piraterijproblemen.
 • ProductKeyID2 Haalt de licentiesleutel op als de machine wordt bijgewerkt met een nieuwe licentiesleutel.
 • RACw7Id Haalt de id van Microsoft Reliability Analysis Component (RAC) Win7 op. RAC wordt gebruikt om systeemgebruik en betrouwbaarheid te controleren en te analyseren.
 • ServiceMachineIP Haalt het IP-adres van de KMS-host op die wordt gebruikt tegen namaak.
 • ServiceMachinePort Haalt de poort van de KMS-host op die wordt gebruikt tegen namaak.
 • ServiceProductKeyID Haalt de licentiesleutel van de KMS op
 • SharedPCMode Retourneert een Booleaanse waarde voor onderwijsapparaten die worden gebruikt als gedeelde activering
 • Signature Geeft aan of het om een handtekeningmachine gaat die is verkocht door Microsoft Store.
 • SLICStatus Geeft aan of een er een SLIC-tabel bestaat op het apparaat.
 • SLICVersion Retourneert het type en de versie van het besturingssysteem uit de tabel SLIC.

Census.Processor

Met deze gebeurtenis verzendt u gegevens over de processor. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • KvaShadow Dit is informatie over de microcode van de processor.
 • MMSettingOverride Microcode-instelling van de processor.
 • MMSettingOverrideMask Overschrijven van de microcode-instelling van de processor.
 • ProcessorArchitecture Haalt de processorarchitectuur van het geïnstalleerde besturingssysteem op.
 • ProcessorClockSpeed Kloksnelheid van de processor in MHz.
 • ProcessorCores Aantal logische kernen in de processor.
 • ProcessorIdentifier Processor-id van de fabrikant.
 • ProcessorManufacturer Naam van de processorfabrikant.
 • ProcessorModel Naam van het processormodel.
 • ProcessorPhysicalCores Het aantal fysieke kernen in de processor.
 • ProcessorUpdateRevision De revisie van de microcode.
 • ProcessorUpdateStatus Inventarisatiewaarde die de laadstatus van de processormicrocode vertegenwoordigt.
 • SocketCount Het aantal CPU-sockets.
 • SpeculationControl Geeft aan of op het systeem beschermingsmaatregelen zijn ingeschakeld, die nodig zijn om de beveiligingslek voor speculatiecontrole te valideren.

Census.Security

Deze gebeurtenis biedt informatie over beveiligingsinstellingen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AvailableSecurityProperties Dit veld helpt bij het opsommen van de relevante beveiligingseigenschappen voor Device Guard en rapportage over de status.
 • CGRunning Credential Guard isoleert en verbetert de beveiliging van kritieke systeem- en gebruikersgeheimen tegen inbraken, en minimaliseert de impact en reikwijdte van aanvallen waarbij een ´Pass the Hash´-techniek wordt toegepast, in het geval er al schadelijke code actief is op het lokale systeem of het netwerk. Dit veld geeft aan of Credential Guard actief is.
 • DGState Dit veld bevat een overzicht van de status van Device Guard.
 • HVCIRunning Hypervisor Code Integrity (HVCI) stelt Device Guard in staat om kernelmodusprocessen en stuurprogramma's te helpen beschermen tegen misbruik van beveiligingslekken en zero days. HVCI gebruikt de functionaliteit van de processor om alle software die in kernelmodus wordt uitgevoerd te dwingen om veilig geheugen toe te wijzen. Dit veld geeft aan of HVCI actief is.
 • IsSawGuest Geeft aan of het apparaat wordt uitgevoerd als een beveiligde beheerwerkstationgast.
 • IsSawHost Geeft aan of het apparaat wordt uitgevoerd als een beveiligde beheerwerkstationhost.
 • RequiredSecurityProperties Geeft een beschrijving van de beveiligingseigenschappen die vereist zijn om op virtualisatie gebaseerde beveiliging in te schakelen.
 • SecureBootCapable Op systemen die Secure Boot ondersteunen, kan deze functie worden uitgeschakeld in het BIOS. Dit veld geeft aan of het systeem Secure Boot kan uitvoeren, onafhankelijk van de BIOS-instelling.
 • VBSState Virtualization-based security (VBS) gebruikt de hypervisor om de kernel en andere onderdelen van het besturingssysteem, te helpen beschermen. Credential Guard en Hypervisor Code Integrity (HVCI) is afhankelijk van zowel VBS voor het isoleren/beschermen van geheimen als validatie van de integriteit van code in de kernel-modus. VBS heeft drie toestanden: Uitgeschakeld, Ingeschakeld of Actief.

Census.Speech

Deze gebeurtenis wordt gebruikt voor het verzamelen van eenvoudige spraakinstellingen op het apparaat. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AboveLockEnabled Cortana-instelling waarmee wordt aangegeven of Cortana kan worden aangeroepen wanneer het apparaat is vergrendeld.
 • GPAllowInputPersonalization Geeft aan of er spraakfunctionaliteiten zijn ingeschakeld met een groepsbeleidsinstelling.
 • HolographicSpeechInputDisabled Holografische instelling waarmee wordt aangegeven of voor de gekoppelde HMD-apparaten spraakfunctionaliteit is uitgeschakeld door de gebruiker.
 • HolographicSpeechInputDisabledRemote Geeft aan of spraakfunctionaliteiten voor de HMD-apparaten zijn uitgeschakeld met een extern beleid.
 • KWSEnabled Instelling voor Cortana die aangeeft of een gebruiker de trefwoordspotter (KWS) 'Hey Cortana' heeft ingeschakeld.
 • MDMAllowInputPersonalization Geeft aan of er spraakfunctionaliteiten zijn ingeschakeld met een MDM-beleid.
 • RemotelyManaged Geeft aan of het apparaat wordt beheerd door een externe beheerder (MDM of groepsbeleid) in de context van spraakfunctionaliteiten.
 • SpeakerIdEnabled Cortana-instelling waarmee wordt aangegeven of trefwoorddetectie is getraind om te reageren op de stem van één gebruiker.
 • SpeechServicesEnabled Windows-instelling waarmee wordt aangegeven of een gebruiker heeft gekozen voor spraakservices op het apparaat.

Census.Storage

Met deze gebeurtenis worden gegevens over de totale capaciteit van het systeemvolume en de primaire schijf verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • PrimaryDiskTotalCapacity Haalt de hoeveelheid schijfruimte op de primaire schijf van het apparaat in MB op.
 • PrimaryDiskType Haalt een enumeratorwaarde van het type STORAGE_BUS_TYPE op waarmee het type bus wordt aangegeven waarop het apparaat is aangesloten. Deze waarde moet worden gebruikt om de onbewerkte apparaateigenschappen aan het einde van deze structuur (indien aanwezig) te interpreteren.
 • SystemVolumeTotalCapacity Haalt de grootte van de partitie op waarop het systeemvolume is geïnstalleerd (in MB).

Census.Userdefault

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden over de standaardvoorkeuren van de huidige gebruiker voor de browser en een aantal van de meest populaire uitbreidingen en protocollen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • DefaultApp Het standaardprogramma voor de huidige gebruiker geselecteerd voor de volgende uitbreiding of protocol: .html, .htm, .jpg, .jpeg, .png, .mp3, .mp4, .mov, .pdf.
 • DefaultBrowserProgId De programma-id van de standaardbrowser van de huidige gebruiker.

Census.UserDisplay

Met deze gebeurtenis worden gegevens over de logische/fysieke weergavegrootte, resolutie en aantal interne of externe schermen en VRAM in het systeem. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIX Haalt de logische DPI in de x-richting van het interne scherm op.
 • InternalPrimaryDisplayLogicalDPIY Haalt de logische DPI in de y-richting van het interne scherm op.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIX Haalt de fysieke DPI in de x-richting van het interne scherm op.
 • InternalPrimaryDisplayPhysicalDPIY Haalt de fysieke DPI in de y-richting van het interne scherm op.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionHorizontal Haalt het aantal pixels in de horizontale richting van het interne scherm op.
 • InternalPrimaryDisplayResolutionVertical Haalt het aantal pixels in de verticale richting van het interne scherm op.
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalH Haalt de fysieke horizontale lengte van het scherm in mm op. Gebruikt voor het berekenen van de diagonale lengte in inches.
 • InternalPrimaryDisplaySizePhysicalY Haalt de fysieke verticale lengte van het scherm in mm op. Gebruikt voor het berekenen van de diagonale lengte in inches
 • NumberofExternalDisplays Haalt het aantal externe schermen op dat met de machine is verbonden
 • NumberofInternalDisplays Haalt het aantal interne schermen in een machine op.
 • VRAMDedicated Haalt het video-RAM in MB op.
 • VRAMDedicatedSystem Haalt de hoeveelheid geheugen op de toegewezen videokaart op.
 • VRAMSharedSystem Haalt de hoeveelheid RAM-geheugen op dat de videokaart kan gebruiken.

Census.UserNLS

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden over de voorkeuren voor standaardtaal voor apps, invoer en schermtaal die zijn ingesteld door de gebruiker. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • DefaultAppLanguage De standaardtaal voor apps van de huidige gebruiker.
 • DisplayLanguage De door de huidige gebruiker geprefereerde Windows-schermtaal.
 • HomeLocation De huidige gebruikerslocatie, die wordt gevuld met de functie GetUserGeoId().
 • KeyboardInputLanguages De invoertalen van het toetsenbord die op het apparaat zijn geïnstalleerd.
 • SpeechInputLanguages De invoertalen voor spraak die op het apparaat zijn geïnstalleerd.

Census.VM

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden waarmee wordt aangegeven of virtualisatie is ingeschakeld op het apparaat, en de verschillende kenmerken ervan. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CloudService Geeft aan binnen welke cloudservice, indien van toepassing, deze virtuele machine wordt uitgevoerd.
 • HyperVisor Geeft aan of het huidige besturingssysteem wordt uitgevoerd boven op een Hypervisor.
 • IOMMUPresent Geeft aan of er een I/O-geheugenbeheereenheid (IOMMU) aanwezig is.
 • IsVDI Gebruikt het apparaat VDI (Virtual Desktop Infrastructure)?
 • IsVirtualDevice Geeft aan dat wanneer de Hypervisor van het type Hyper-V-Hypervisor van Microsoft is, of een andere Hv#1-Hypervisor, dit veld wordt ingesteld op ONWAAR voor het hostbesturingssysteem Hyper-V en WAAR voor een gastbesturingssysteem. Dit veld moet niet worden gebruikt voor niet-Hv#1-Hypervisors.
 • SLATSupported Geeft aan of SLAT (Second Level Address Translation) wordt ondersteund door de hardware.
 • VirtualizationFirmwareEnabled Geeft aan of virtualisatie is ingeschakeld in de firmware.

Census.WU

Met deze gebeurtenis worden gegevens over de Windows Update-server en andere App Store-beleidsregels verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppraiserGatedStatus Geeft aan of een apparaat is gepoort voor het uitvoeren van een upgrade.
 • AppStoreAutoUpdate Haalt de Appstore-instellingen op voor automatisch bijwerken. (Inschakelen/Uitgeschakeld).
 • AppStoreAutoUpdateMDM Haalt de waarde op van App Auto Update voor MDM: 0 - Niet toegestaan. 1 - Toegestaan. 2 - Niet geconfigureerd. Standaard: [2] Niet geconfigureerd
 • AppStoreAutoUpdatePolicy Haalt de groepsbeleidsinstelling App Auto Update van Microsoft Store op
 • DelayUpgrade Haalt de vlag Windows-upgrade vlag op voor het uitstellen van upgrades.
 • OSAssessmentFeatureOutOfDate Hoeveel dagen zijn er verstreken sinds de laatste functie-update is uitgebracht, maar het apparaat deze niet heeft geïnstalleerd?
 • OSAssessmentForFeatureUpdate Is de nieuwste functie-update uitgevoerd op het apparaat?
 • OSAssessmentForQualityUpdate Is de nieuwste kwaliteitsupdate uitgevoerd op het apparaat?
 • OSAssessmentForSecurityUpdate Is de nieuwste beveiligingsupdate uitgevoerd op het apparaat?
 • OSAssessmentQualityOutOfDate Hoeveel dagen zijn er verstreken sinds de laatste kwaliteitsupdate is uitgebracht, maar het apparaat deze niet heeft geïnstalleerd?
 • OSAssessmentReleaseInfoTime De actualiteit van release-informatie die wordt gebruikt voor het uitvoeren van een beoordeling.
 • OSRollbackCount Het aantal keren dat functie-updates op het apparaat zijn teruggedraaid.
 • OSRolledBack Een vlag die aangeeft wanneer een functie-update tijdens de installatie is teruggedraaid.
 • OSUninstalled Een vlag die aangeeft wanneer een functie-update op een apparaat wordt verwijderd.
 • OSWUAutoUpdateOptions Haalt de instellingen voor automatische update op het apparaat op.
 • UninstallActive Een vlag die aangeeft wanneer een vorige upgrade onlangs van een apparaat is verwijderd.
 • UpdateServiceURLConfigured Geeft aan of het apparaat wordt beheerd door Windows Server Update Services (WSUS).
 • WUDeferUpdatePeriod Geeft aan of Updates is ingesteld op uitstel.
 • WUDeferUpgradePeriod Geeft aan of Upgrades is ingesteld op uitstel.
 • WUDODownloadMode Geeft aan of DO is ingeschakeld en hoe u updates kunt verkrijgen/distribueren. Met DO (Delivery Optimization) kunnen gebruikers eerder gedownloade WU-updates implementeren op andere apparaten op hetzelfde netwerk.
 • WUMachineId Haalt de machine-id van Windows Update (WU) op.
 • WUPauseState Haalt de Windows Update-instellingen op om te bepalen of updates zijn gepauzeerd.
 • WUServer Haalt de HTTP(S)-URL van de WSUS-server op die wordt gebruikt door automatische updates en API-aanroepers (standaard).

Census.Xbox

Met deze gebeurtenis worden gegevens over de Xbox-console, zoals serienummer en apparaat-id, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • XboxConsolePreferredLanguage Haalt de voorkeurstaal op die is geselecteerd door de gebruiker op de Xbox-console.
 • XboxConsoleSerialNumber Haalt het serienummer van de Xbox-console op.
 • XboxLiveDeviceId Haalt de unieke apparaat-id van de console op.
 • XboxLiveSandboxId Haalt de id van de ontwikkelaarsandbox op, als het apparaat intern is voor Microsoft.

Uitbreidingen voor algemene gegevens

Common Data Extensions.app

Beschrijft de eigenschappen van de actieve toepassing. Deze uitbreiding kan worden gevuld door een client-app of een web-app.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • asId Een geheel getal waarmee de app-sessie wordt vertegenwoordigd. Deze waarde begint bij 0 als de app voor het eerst wordt gestart en wordt verhoogd na elke volgende keer dat de app wordt gestart per opstartsessie.
 • env De omgeving van waaruit de gebeurtenis is geregistreerd.
 • expId Hiermee wordt een flight, zoals een besturingssysteemflight of een experiment, zoals een website-UX-experiment, gekoppeld aan een gebeurtenis.
 • id Geeft een unieke id aan van de clienttoepassing die momenteel is geladen in het proces waarmee de gebeurtenis wordt gegenereerd. appId wordt gebruikt om gebeurtenissen te groeperen en gebruikspatroon, fouten per toepassing te begrijpen.
 • userId De gebruikers-id zoals deze bekend is bij de toepassing.
 • ver Geeft het versienummer van de toepassing aan. Wordt gebruikt om inzicht te krijgen in fouten op versie en gebruik per versie voor de gehele app.

Common Data Extensions.container

Beschrijft de eigenschappen van de container voor gebeurtenissen die zijn geregistreerd in een container.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • localId De apparaat-id zoals deze bekend is bij de client.
 • osVer De versie van het besturingssysteem.
 • type Het type van de container. Voorbeelden: Process of VMHost

Common Data Extensions.cs

Bevat een beschrijving van eigenschappen die zijn gerelateerd aan het schema van de gebeurtenis.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • sig Een gemeenschappelijke schemahandtekening waarmee nieuwe en gewijzigde gebeurtenisschema's worden geïdentificeerd.

Common Data Extensions.device

Bevat een beschrijving van de aan het apparaat gerelateerde velden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • deviceClass Geeft de classificatie aan van het apparaat, de 'familie' van het apparaat. Bijvoorbeeld Desktop, Server of Mobile.
 • localId Geeft een lokaal gedefinieerde unieke id aan voor het apparaat, niet de door de mens leesbare apparaatnaam. Zeer waarschijnlijk gelijk aan de waarde die is opgeslagen in HKLM\Software\Microsoft\SQMClient\MachineId

Common Data Extensions.Envelope

Vertegenwoordigt een envelop die alle gemeenschappelijke gegevensuitbreidingen bevat.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • appId Geeft een unieke id aan van de clienttoepassing die momenteel is geladen in het proces waarmee de gebeurtenis wordt gegenereerd. appId wordt gebruikt om gebeurtenissen te groeperen en gebruikspatroon, fouten per toepassing te begrijpen.
 • appVer Geeft het versienummer van de toepassing aan. Wordt gebruikt om inzicht te krijgen in fouten op versie en gebruik op versie voor een app.
 • cV Geeft de correlatievector aan: één veld voor het bijhouden van de gedeeltelijke volgorde van gerelateerde telemetrie-gebeurtenissen over de grenzen van onderdelen heen.
 • data Geeft de optionele unieke diagnostische gegevens voor een bepaald gebeurtenisschema weer.
 • epoch De id waarmee gebeurtenissen worden onderscheiden in de reeks, door de huidige opstartsessie aan te geven.
 • ext_app Geeft een beschrijving van de eigenschappen van de actieve toepassing. Deze uitbreiding kan worden gevuld door een client-app of een web-app. Zie Common Data Extensions.app.
 • ext_container Geeft een beschrijving van de eigenschappen van de container voor gebeurtenissen die zijn geregistreerd in een container. Zie Common Data Extensions.container.
 • ext_cs Geeft een beschrijving van eigenschappen die zijn gerelateerd aan het schema van de gebeurtenis. Zie Common Data Extensions.cs.
 • ext_device Geeft een beschrijving van de apparaatgerelateerde velden. Zie Common Data Extensions.device.
 • ext_os Geeft een beschrijving van de eigenschappen van het besturingssysteem, die door de client worden gevuld. Zie Common Data Extensions.os.
 • ext_user Geeft een beschrijving van de velden die zijn gerelateerd aan een gebruiker. Zie Common Data Extensions.user.
 • ext_utc Geeft een beschrijving van de velden die kunnen worden gevuld door een logboekbibliotheek in Windows. Zie Common Data Extensions.utc.
 • ext_xbl Geeft een beschrijving van de velden die betrekking hebben op XBOX Live. Zie Common Data Extensions.xbl.
 • flags Geeft een verzameling bits aan waarin wordt beschreven hoe de gebeurtenis moet worden verwerkt door de pipeline van het onderdeel Connected User Experiences and Telemetry. De laagste byte is de persistentie van de gebeurtenis. De volgende byte is de latentie van de gebeurtenis.
 • iKey Geeft een id aan voor toepassingen of andere logische groeperingen van gebeurtenissen.
 • name Geeft de uniek gekwalificeerde naam voor de gebeurtenis aan.
 • os De naam van het besturingssysteem.
 • osVer De versie van het besturingssysteem.
 • popSample Geeft de effectieve samplefrequentie aan voor deze gebeurtenis, op het moment dat deze werd gegenereerd door een client.
 • seqNum Wordt gebruikt om de absolute volgorde van geüploade gebeurtenissen bij te houden.
 • tags Een header voor gedeeltelijk beheerder uitbreidingen.
 • time Geeft de datum/tijd van de gebeurtenis aan waarop de gebeurtenis in de client werd gegenereerd, in Coordinated Universal Time (UTC). De datum/tijd moet worden opgegeven in de indeling ISO 8601.
 • ver Geeft de primaire en secundaire versie van de uitbreiding aan.

Common Data Extensions.os

Geeft een beschrijving van bepaalde eigenschappen van het besturingssysteem.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • bootId Een geheel getal waarmee de opstartsessie wordt aangegeven. Deze waarde begint bij 0 bij de eerste keer dat het besturingssysteem na installatie wordt opgestart en wordt na elke keer opnieuw opstarten verhoogd.
 • expId Geeft de experiment-id aan. De standaard voor het koppelen van een flight, zoals een besturingssysteem-flight (voorlopige versie) of een experiment, zoals een website-UX-experiment, aan een gebeurtenis is de id´s van de flight of het experiment in deel A van het algemene schema te registreren.
 • locale Geeft de landinstelling van het besturingssysteem aan.

Common Data Extensions.user

Beschrijft de velden die zijn gerelateerd aan een gebruiker.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • authId Dit is een id van de gebruiker die is gekoppeld aan deze gebeurtenis, die wordt afgeleid uit een token zoals een Microsoft Account-ticket of een Xbox-token.
 • localId Geeft een unieke gebruikers-id aan die lokaal is gemaakt en door de client is toegevoegd. Dit is niet de account-id van de gebruiker.

Common Data Extensions.utc

Geeft een beschrijving van de eigenschappen die kunnen worden gevuld door een logboekbibliotheek in Windows.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • aId Geeft de ETW ActivityId aan. Geregistreerd via TraceLogging of rechtstreeks via ETW.
 • bSeq Volgnummer in uploadbuffer in de indeling: buffer-id:volgnummer
 • cat Geeft een bitmasker van de ETW-trefwoorden aan die zijn gekoppeld aan de gebeurtenis.
 • cpId De composer-id, zoals Reference, Desktop, Phone, Holographic, Hub, IoT Composer.
 • flags Geeft de bitmap aan die verschillende voor Windows specifieke vlaggen bevat.
 • mon Gecombineerde volgnummers van monitor en gebeurtenis in de indeling: monitorvolgnummer : gebeurtenisvolgnummer.
 • op Geeft de ETW-Op-code aan.
 • raId Geeft de aan ETW gerelateerde ActivityId aan. Geregistreerd via TraceLogging of rechtstreeks via ETW.
 • sqmId De apparaat-id voor Windows SQM (Software Quality Metrics, een voorloper van de functie voor diagnostische gegevensverzameling in Windows 10).
 • stId Hiermee wordt de id van het scenariotoegangspunt aangegeven. Dit is een unieke GUID voor elke gebeurtenis in een diagnostisch scenario. Dit was voorheen de scenariotrigger-id.
 • tickets Een matrix van tekenreeksen die terugverwijst naar een sleutel in de http-header van het X-Ticket dat de client heeft geüpload, samen met een reeks gebeurtenissen.

Common Data Extensions.xbl

Geeft een beschrijving van de velden die betrekking hebben op XBOX Live.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • claims Eventuele aanvullende claims waarvan de korte claimnaam niet is toegevoegd aan deze structuur.
 • did Apparaat-id van XBOX.
 • dty Apparaattype van XBOX.
 • dvr De versie van het besturingssysteem op het apparaat.
 • eid Een unieke id die de ontwikkelaarsentiteit aangeeft.
 • exp De vervaltijd
 • ip Het IP-adres van het clientapparaat.
 • nbf Not Before Time
 • pid Een door komma's gescheiden lijst met PUID's, vermeld als base10-getallen.
 • sbx Sandbox-id van XBOX.
 • sid De id van het service-exemplaar.
 • sty Het servicetype.
 • tid De id van de XBOX Live-titel.
 • tvr De versie van de XBOX Live-titel.
 • uts Een bitveld, waarin 2 bits zijn toegewezen aan elke gebruikers-id die wordt vermeld in xid. Dit veld wordt weggelaten als alle gebruikers detailhandelsaccounts zijn.
 • xid Een lijst met gebruikers-id's voor XBOX, gecodeerd in base10.

Algemene gegevensvelden

Ms.Device.DeviceInventoryChange

Beschrijft de installatiestatus voor alle hardware- en softwareonderdelen die beschikbaar zijn op een bepaald apparaat.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • action De wijziging die voor een apparaatinventarisatieobject is aangeroepen.
 • inventoryId Apparaat-id die wordt gebruikt voor het testen op compatibiliteit.
 • objectInstanceId Object-id die uniek is binnen de scope van het apparaat.
 • objectType Geeft het objecttype aan waarop de gebeurtenis van toepassing is.
 • syncId Een tekenreeks voor het groeperen van StartSync-, EndSync-, toevoeg- en verwijderbewerkingen die bij elkaar horen. Dit veld is uniek per synchronisatieperiode en wordt gebruikt om eenduidigheid te scheppen in situaties waarin meerdere agents overlappende inventarisaties voor hetzelfde object uitvoeren.

Gebeurtenissen voor op onderdelen gebaseerde servicing

CbsServicingProvider.CbsCapabilityEnumeration

Deze gebeurtenis rapporteert over de resultaten van het scannen naar optionele Windows-inhoud op Windows Update om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • architecture Geeft aan dat de gescande afbeelding beperkt is tot de opgegeven architectuur.
 • capabilityCount Het aantal optionele inhoudspakketten dat is aangetroffen tijdens de scan.
 • clientId De naam van de toepassing die de optionele inhoud aanvraagt.
 • duration De hoeveelheid tijd die nodig is om de scan te voltooien.
 • hrStatus De HReturn-code van de scan.
 • language Geeft aan dat de scan beperkt is tot de opgegeven taal.
 • majorVersion Geeft aan dat de scan beperkt is tot de opgegeven primaire versie.
 • minorVersion Geeft aan dat de scan beperkt is tot de opgegeven secundaire versie.
 • namespaceruimte Geeft aan dat de scan beperkt is tot pakketten in de opgegeven naamruimte.
 • sourceFilter Een bitmasker dat aangeeft dat de scan heeft gecontroleerd op lokaal beschikbare optionele inhoud.
 • stackBuild Het buildnummer van de servicestack.
 • stackMajorVersion Het nummer van de primaire versie van de servicestack.
 • stackMinorVersion Het nummer van de secundaire versie van de servicestack.
 • stackRevision Het revisienummer van de servicestack.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionFinalize

Deze gebeurtenis biedt informatie over de resultaten van het installeren of verwijderen van optionele Windows-inhoud vanuit Windows Update. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • capabilities De namen van de optionele inhoudspakketten die zijn geïnstalleerd.
 • clientId De naam van de toepassing die om de optionele inhoud vraagt.
 • highestState De hoogste eindstatus bij de installatie van de optionele inhoud.
 • hrStatus De HReturn-code van de installatiebewerking.
 • rebootCount Het aantal herstarts dat is vereist om de installatie te voltooien.
 • stackBuild Het buildnummer van de servicestack.
 • stackMajorVersion Het nummer van de primaire versie van de servicestack.
 • stackMinorVersion Het nummer van de secundaire versie van de servicestack.
 • stackRevision Het revisienummer van de servicestack.

CbsServicingProvider.CbsCapabilitySessionPended

Deze gebeurtenis biedt informatie over de resultaten van de installatie van optionele Windows-inhoud waarvoor een herstart is vereist om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • clientId De naam van de toepassing die om de optionele inhoud vraagt.
 • pendingDecision Geeft de oorzaak van het opnieuw opstarten aan, indien van toepassing.

CbsServicingProvider.CbsQualityUpdateInstall

Met deze gebeurtenis worden resultaten voor de prestaties en betrouwbaarheid bij de installatie van Servicing-inhoud van Windows Update gemeld. Dit helpt Windows up-to-date te houden.

CbsServicingProvider.CbsSelectableUpdateChangeV2

Deze gebeurtenis meldt de resultaten van het in- of uitschakelen van optionele Windows-inhoud die is bestemd om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • applicableUpdateState Geeft de hoogste toepasselijke status aan van de optionele inhoud.
 • buildVersion De buildversie van het pakket dat wordt geïnstalleerd.
 • clientId De naam van de toepassing die de wijziging van de optionele inhoud aanvraagt.
 • downloadSource Geeft aan of optionele inhoud werd verkregen via Windows Update of een lokaal toegankelijk bestand.
 • downloadtimeInSeconds Geeft aan of optionele inhoud werd verkregen via Windows Update of een lokaal toegankelijk bestand.
 • executionID Een unieke id voor identificatie van gebeurtenissen die zijn gekoppeld aan één servicebewerking en die niet wordt hergebruikt voor toekomstige bewerkingen.
 • executionSequence Een teller die het aantal pogingen tot onderhoudsbewerkingen op het apparaat bijhoudt.
 • firstMergedExecutionSequence De waarde van een vorige teller executionSequence die wordt samengevoegd met de huidige bewerking, indien van toepassing.
 • firstMergedID Een unieke id van een vorige onderhoudsbewerking die wordt samengevoegd met deze bewerking, indien van toepassing.
 • hrDownloadResult De retourcode van de downloadbewerking.
 • hrStatusUpdate De retourcode van de onderhoudsbewerking.
 • identityHash Een gepseudonimiseerde (gehashte) id voor het Windows-pakket dat wordt geïnstalleerd of verwijderd.
 • initiatedOffline Geeft aan of de bewerking is uitgevoerd op een offline Windows-installatiekopiebestand of een actief exemplaar van Windows.
 • majorVersion De hoofdversie van het pakket dat wordt geïnstalleerd.
 • minorVersion De secundaire versie van het pakket dat wordt geïnstalleerd.
 • packageArchitecture De architectuur van het pakket dat wordt geïnstalleerd.
 • packageLanguage De taal van het pakket dat wordt geïnstalleerd.
 • packageName De naam van het pakket dat wordt geïnstalleerd.
 • rebootRequired Geeft aan of opnieuw opstarten vereist is om de bewerking te voltooien.
 • revisionVersion Het revisienummer van het pakket dat wordt geïnstalleerd.
 • stackBuild Het buildnummer van het binaire bestand van de servicestack die de installatie uitvoert.
 • stackMajorVersion Het primaire versienummer van het binaire bestand van de servicestack die de installatie uitvoert.
 • stackMinorVersion Het secundaire versienummer van het binaire bestand van de servicestack die de installatie uitvoert.
 • stackRevision Het revisienummer van het binaire bestand van de servicestack die de installatie uitvoert.
 • updateName De naam van de optionele functie van het Windows-besturingssysteem die wordt ingeschakeld of uitgeschakeld.
 • updateStartState Een waarde die de status aangeeft van de optionele inhoud voordat de bewerking werd gestart.
 • updateTargetState Een waarde die de gewenste status van de optionele inhoud aangeeft.

Gebeurtenissen met diagnostische gegevens

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_RuntimeTransition

Deze gebeurtenis is geactiveerd door UTC tijdens transities tussen toestanden om aan te geven welke gegevens mogen worden verzameld. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

TelClientSynthetic.AuthorizationInfo_Startup

Deze gebeurtenis is geactiveerd door UTC bij het opstarten om aan te geven welke gegevens we mogen verzamelen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

TelClientSynthetic.ConnectivityHeartBeat_0

Met deze gebeurtenis worden gegevens over de verbindingsstatus van het onderdeel Connected User Experience and Telemetry dat telemetriegebeurtenissen uploadt. Als een onbeperkt gratis netwerk (zoals Wi-Fi) beschikbaar is, wordt met deze gebeurtenis de laatste succesvolle uploadtijd bijgewerkt. Anders wordt gecontroleerd of een Connectiviteitsheartbeat-gebeurtenis is opgetreden in de afgelopen 24 uur. Als dat niet het geval is, wordt een gebeurtenis verzonden. Een Connectiviteitsheartbeat-gebeurtenis wordt ook verzonden wanneer een apparaat van een betaald netwerk overgaat naar een gratis netwerk. Deze gebeurtenis wordt geactiveerd door UTC gedurende perioden zonder netwerk als hartslag, om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CensusExitCode Retourneert de laatste uitvoeringscodes van censusclientuitvoering.
 • CensusStartTime Retourneert het tijdstempel dat overeenkomt met de laatste geslaagde censusuitvoering.
 • CensusTaskEnabled Retourneert een Booleaanse waarde voor de censustaak (Inschakelen/Uitschakelen) op de clientcomputer.
 • LastConnectivityLossTime De FILETIME waarop het laatste vrije netwerkverlies plaatsvond.
 • NetworkState Haalt de netwerkstatus op: 0 = geen netwerk. 1 = beperkt netwerk. 2 = gratis netwerk.
 • NoNetworkTime Haalt de tijd (in seconden) op die is besteed zonder netwerk (sinds de laatste keer).
 • RestrictedNetworkTime Het totale aantal seconden met een beperkt netwerk gedurende deze heartbeat-periode.

TelClientSynthetic.HeartBeat_5

Met deze gebeurtenis worden gegevens over de status en de kwaliteit van de diagnostische gegevens van het betreffende apparaat, verzonden om Windows beter up-to-date te houden. Ook kunnen gegevensanalisten met deze gebeurtenis bepalen hoe ´betrouwbaar´ de gegevens van een bepaald apparaat zijn.

TelClientSynthetic.HeartBeat_Aria_5

Deze gebeurtenis is de ARIA-heartbeat van de telemetrie-client.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CompressedBytesUploaded Aantal gecomprimeerde bytes dat is geüpload.
 • CriticalDataDbDroppedCount Het aantal steekproefgebeurtenissen van kritieke gegevens dat is verwijderd in de databaselaag.
 • CriticalOverflowEntersCounter Het aantal keren dat de kritieke overloopmodus is geactiveerd in de gebeurtenisdatabase.
 • DbCriticalDroppedCount Het totale aantal verwijderde kritieke gebeurtenissen in de gebeurtenisdatabase.
 • DbDroppedCount Het aantal gebeurtenissen dat is verwijderd in de databaselaag.
 • EnteringCriticalOverflowDroppedCounter Het aantal gebeurtenissen dat is verwijderd omdat de kritieke overloopmodus werd geïnitieerd.
 • EventSubStoreResetCounter Het aantal keren dat de gebeurtenisdatabase opnieuw is ingesteld.
 • EventSubStoreResetSizeSum De totale grootte van de gebeurtenisdatabase voor alle resets die zijn gemeld in dit exemplaar
 • EventsUploaded Het aantal geüploade gebeurtenissen.
 • InvalidHttpCodeCounter Het aantal ongeldige HTTP-codes die zijn ontvangen van de contacterende Vortex.
 • LastInvalidHttpCode De laatste ongeldige HTTP-code die van Vortex is ontvangen.
 • SettingsHttpAttempts Het aantal pogingen om verbinding te maken met de service OneSettings.
 • SettingsHttpFailures Aantal fouten bij het maken van verbinding met de service OneSettings.
 • UploaderDroppedCount Aantal gebeurtenissen dat is verwijderd op uploaderlaag van telemetrieclient.
 • VortexFailuresTimeout Aantal time-outfouten dat van Vortex is ontvangen.
 • VortexHttpAttempts Aantal pogingen om verbinding te maken met Vortex.
 • VortexHttpFailures4xx Aantal foutcodes 400-499 dat is ontvangen van Vortex.
 • VortexHttpFailures5xx Aantal foutcodes 500-599 dat is ontvangen van Vortex.
 • VortexHttpResponseFailures Aantal antwoorden van Vortex dat niet 2XX of 400 is.
 • VortexHttpResponsesWithDroppedEvents Het aantal Vortex-responsen met ten minste 1 uitgevallen gebeurtenis.

TelClientSynthetic.TailoredExperiencesWithDiagnosticDataUpdate

Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer UTC deze nodig heeft om informatie over persoonlijke instellingen van de gebruiker te verzenden.

DxgKernelTelemetry-gebeurtenissen

DxgKrnlTelemetry.BddDiag

Met deze gebeurtenis worden diagnostische basisgegevens van Microsoft over het beeldschermstuurprogramma vastgelegd. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • BiosFlags Bitwise-vlaggen die grafisch gerelateerde firmware-informatie bevatten over het apparaat, zoals of het systeem is opgestart met beeldscherm, of het systeem VBIOS of UEFI GOP heeft gebruikt en of VBIOS een geldige weergavemoduslijst heeft.
 • CurrentMode Informatie over de huidige weergavemodus, zoals de resolutie, draaiing en schaal.
 • DefaultModeReason Numerieke waarde die de reden aangeeft dat het beeldschermstuurprogramma van Microsoft Basic wordt gebruikt.
 • DefaultModeResolution Standaardresolutie die door het beeldschermstuurprogramma van Microsoft Basic is gedetecteerd.
 • DefaultResolutionProvider Numerieke waarde die de bron van de standaardresolutie aangeeft.
 • Flags Bitwise-vlaggen met de aan het beeldschermstuurprogramma van Microsoft Basic gerelateerde gegevens, bijvoorbeeld of deze wordt uitgevoerd omdat er geen grafisch stuurprogramma is of omdat de gebruikers-PnP het grafische stuurprogramma heeft gestopt, of het een geldige EDID heeft op de verbonden monitor en waar de EDID vandaan kwam, of deze wordt uitgevoerd in grijsschaalmodus en of het wordt uitgevoerd zonder beeldscherm.
 • HeadlessReason Numerieke waarde die aangeeft waarom er niets wordt weergegeven.
 • LogAssertionCount Aantal bevestigingen die zijn gevonden vóór het vastleggen van deze gebeurtenis.
 • LogErrorCount Aantal fouten die zijn gevonden vóór het vastleggen van deze gebeurtenis.
 • MonitorPowerState Huidige energiestatus van het beeldscherm.
 • Version Versie van het schema voor deze gebeurtenis.

DxgKrnlTelemetry.GPUAdapterInventoryV2

Met deze gebeurtenis wordt basisinformatie over GPU en schermstuurprogramma verzonden om Windows en schermstuurprogramma´s up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AdapterTypeValue De numerieke waarde die het type grafische kaart aangeeft.
 • aiSeqId De gebeurtenisreeks-id.
 • bootId De systeemopstart-id.
 • ComputePreemptionLevel Het maximale voorrangsniveau dat wordt ondersteund door GPU voor rekennettolading.
 • DedicatedSystemMemoryB De hoeveelheid systeemgeheugen die is toegewezen voor GPU-gebruik (in bytes).
 • DedicatedVideoMemoryB De hoeveelheid toegewezen VRAM van de GPU (in bytes).
 • DisplayAdapterLuid De schermadapter-LUID.
 • DriverDate De datum van het schermstuurprogramma.
 • DriverDate De rang van het schermstuurprogramma.
 • DriverVersion De versie van het schermstuurprogramma.
 • GPUDeviceID De apparaat-id van de GPU.
 • GPUPreemptionLevel Het maximale voorrangsniveau dat wordt ondersteund door GPU voor grafische nettolading.
 • GPURevisionID De id van de GPU-revisie.
 • GPUVendorID De leveranciers-id van de GPU.
 • InterfaceId De interface-id van de GPU.
 • IsDisplayDevice Beschikt de GPU over weergavemogelijkheden?
 • IsHybridDiscrete Beschikt de GPU over discrete GPU-mogelijkheden in een hybride apparaat?
 • IsHybridIntegrated Beschikt de GPU over geïntegreerde GPU-mogelijkheden in een hybride apparaat?
 • IsLDA Bestaat de GPU uit gekoppelde videoadapters?
 • IsMiracastSupported Ondersteunt de GPU Miracast?
 • IsMismatchLDA Is ten minste één apparaat in de gekoppelde keten van videoadapters van een andere leverancier?
 • IsMPOSupported Biedt de GPU ondersteuning aan overlays met meerdere vlakken?
 • IsMsMiracastSupported Worden de Miracast-mogelijkheden van de GPU mogelijk gemaakt door een Microsoft-oplossing?
 • IsPostAdapter Is deze GPU de POST-GPU in het apparaat?
 • IsRemovable WAAR als de adapter uitschakelen of verwijderen ondersteunt.
 • IsRenderDevice Beschikt de GPU over weergavemogelijkheden?
 • IsSoftwareDevice Is dit een software-implementatie van de GPU?
 • MeasureEnabled Luistert het apparaat naar MICROSOFT_KEYWORD_MEASURES?
 • NumVidPnSources Het aantal ondersteunde schermuitvoerbronnen.
 • NumVidPnTargets Het aantal ondersteunde schermuitvoerdoelen.
 • SharedSystemMemoryB De hoeveelheid systeemgeheugen die wordt gedeeld door de GPU en de CPU (in bytes).
 • SubSystemID De subsysteem-id.
 • SubVendorID De subleveranciers-id van de GPU.
 • TelemetryEnabled Luistert het apparaat naar MICROSOFT_KEYWORD_TELEMETRY?
 • TelInvEvntTrigger Wat heeft ervoor gezorgd dat deze gebeurtenis is vastgelegd? Voorbeeld: 0 (GPU-inventarisatie) of 1 (DxgKrnlTelemetry-provider in-/uitschakelen)
 • version De gebeurtenisversie.
 • WDDMVersion De versie van WDDM (Windows Display Driver Model).

Failover Clustering-gebeurtenissen

Microsoft.Windows.Server.FailoverClusteringCritical.ClusterSummary2

Met deze gebeurtenis wordt informatie geretourneerd over het aantal en de typen bronnen die het servercluster bevat. Deze gegevens worden verzameld om Windows Server veilig, betrouwbaar en up-to-date te houden. De gegevens bevatten informatie over of hardware correct is geconfigureerd, of patches voor de software correct zijn geïnstalleerd. Ook helpen ze crashes te voorkomen doordat hierin problemen (zoals onherstelbare fouten) worden gekoppeld aan de werkbelasting en systeemconfiguraties.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • autoAssignSite Clusterparameter: automatische site.
 • autoBalancerLevel Clusterparameter: niveau van automatische taakverdeling.
 • autoBalancerMode Clusterparameter: modus van automatische taakverdeling.
 • blockCacheSize De geconfigureerde grootte van de blokcache.
 • ClusterAdConfiguration De ad-configuratie van het cluster.
 • clusterAdType Clusterparameter: mgmt_point_type.
 • clusterDumpPolicy Het in het cluster geconfigureerde dumpbeleid.
 • clusterFunctionalLevel Het huidige functionele niveau van het cluster.
 • clusterGuid De unieke id van het cluster.
 • clusterWitnessType Het witness-type waarvoor het cluster is geconfigureerd.
 • countNodesInSite Het aantal knooppunten in het cluster.
 • crossSiteDelay Clusterparameter: CrossSiteDelay.
 • crossSiteThreshold Clusterparameter: CrossSiteThreshold.
 • crossSubnetDelay Clusterparameter: CrossSubnetDelay.
 • crossSubnetThreshold Clusterparameter: CrossSubnetThreshold.
 • csvCompatibleFilters Clusterparameter: ClusterCsvCompatibleFilters.
 • csvIncompatibleFilters Clusterparameter: ClusterCsvIncompatibleFilters.
 • csvResourceCount Het aantal bronnen in het cluster.
 • currentNodeSite De naam die is geconfigureerd voor de huidige site van het cluster.
 • dasModeBusType Het bustype voor directe opslag van de opslagruimten.
 • downLevelNodeCount Het aantal knooppunten in het cluster waarop een oudere versie wordt uitgevoerd.
 • drainOnShutdown Geeft aan of een knooppunt moet worden leeggemaakt wanneer dit wordt afgesloten.
 • dynamicQuorumEnabled Geeft aan of dynamisch quorum is ingeschakeld.
 • enforcedAntiAffinity Clusterparameter: afgedwongen anti-affiniteit.
 • genAppNames De servicenaam voor win32 van een geclusterde service.
 • genSvcNames De opdrachtregel van een geclusterde genapp.
 • hangRecoveryAction Clusterparameter: herstelactie bij vastlopen.
 • hangTimeOut Geeft de parameter voor de time-out voor vastlopen voor het cluster op.
 • isCalabria Geeft aan of Opslagruimten Direct is ingeschakeld.
 • isMixedMode Geeft aan of het cluster wordt uitgevoerd met de verschillende versies van het besturingssysteem op knooppunten.
 • isRunningDownLevel Geeft aan of op het huidige knooppunt een oudere versie wordt uitgevoerd.
 • logLevel Geeft de granulariteit aan waarmee gebeurtenissen worden vastgelegd in het clusterlogboek.
 • logSize Geeft de grootte van het clusterlogboek aan.
 • lowerQuorumPriorityNodeId Clusterparameter: quorumprioriteit van knooppunt-id verlagen.
 • minNeverPreempt Clusterparameter: minimum waarop nooit voorrang wordt verkregen.
 • minPreemptor Clusterparameter: minimale prioriteit van pre-emptor.
 • netftIpsecEnabled Parameter: netftIpsecEnabled.
 • NodeCount Het aantal knooppunten in het cluster.
 • nodeId Het huidige nummer van het knooppunt in het cluster.
 • nodeResourceCounts Geeft het aantal knooppuntbronnen aan.
 • nodeResourceOnlineCounts Geeft het aantal knooppuntbronnen aan dat online is.
 • numberOfSites Het aantal individuele sites.
 • numNodesInNoSite Het aantal knooppunten dat geen deel uitmaakt van een site.
 • plumbAllCrossSubnetRoutes Clusterparameter: alle routes tussen subnetten koppelen.
 • preferredSite De voorkeurslocatie van de site.
 • privateCloudWitness Geeft aan of een witness in een privécloud bestaat voor dit cluster.
 • quarantineDuration De duur van de quarantaine.
 • quarantineThreshold De drempelwaarde voor quarantaine.
 • quorumArbitrationTimeout In het geval van een arbitragegebeurtenis wordt hiermee de periode van de quorumtime-out aangegeven.
 • resiliencyLevel Geeft het tolerantieniveau aan.
 • resourceCounts Geeft het aantal bronnen aan.
 • resourceTypeCounts Geeft het aantal brontypen in het cluster aan.
 • resourceTypes Gegevens voor alle brontypen.
 • resourceTypesPath Gegevens voor het DLL-pad voor elk brontype.
 • sameSubnetDelay Clusterparameter: vertraging binnen hetzelfde subnet.
 • sameSubnetThreshold Clusterparameter: limietwaarde binnen hetzelfde subnet.
 • secondsInMixedMode De hoeveelheid tijd (in seconden) waarin het cluster in gemengde modus is geweest (knooppunten met verschillende versies van het besturingssysteem binnen hetzelfde cluster).
 • securityLevel Clusterparameter: het beveiligingsniveau.
 • securityLevelForStorage Clusterparameter: beveiligingsniveau voor opslag.
 • sharedVolumeBlockCacheSize Geeft de grootte van de blokcache aan voor gedeelde volumes.
 • shutdownTimeoutMinutes Geeft de hoeveelheid tijd aan die het duurt om een time-out te bereiken bij afsluiten.
 • upNodeCount Geeft het aantal knooppunten aan dat up (online) is.
 • useClientAccessNetworksForCsv Clusterparameter: netwerken met clienttoegang gebruiken voor CSV.
 • vmIsolationTime Clusterparameter: isolatietijd voor VM.
 • witnessDatabaseWriteTimeout Geeft de time-out aan voor het schrijven naar de quorumwitness-database.

Foutrapportage-gebeurtenissen

Microsoft.Windows.FaultReporting.AppCrashEvent

Met deze gebeurtenis worden gegevens over vastlopen voor zowel systeemeigen als beheerde toepassingen verzonden, om te helpen Windows beter up-to-date te houden. De gegevens bevatten informatie over het vastloopproces en een overzicht van de bijbehorende uitzonderingsrecord. De gebeurtenis bevat geen informatie over Watson-bucketing. De informatie over bucketing wordt vastgelegd in een WER-gebeurtenis (Windows Error Reporting) die wordt gegenereerd wanneer de WER-client de crash rapporteert aan de Watson-service, en de WER-gebeurtenis bevat dezelfde ReportID (zie veld 14 van crashgebeurtenis, veld 19 van WER-gebeurtenis) als de crashgebeurtenis voor de crash die wordt gerapporteerd. AppCrash wordt eenmaal gegenereerd voor elke crash die wordt verwerkt door WER (bijvoorbeeld van een onverwerkte uitzondering of FailFast of ReportException). Houd er rekening mee dat Generic Watson-gebeurtenistypen (bijvoorbeeld via PLM) die door een gebruiker kunnen worden beschouwd als crashes\ " deze gebeurtenis niet verzenden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppName De naam van de app die is vastgelopen.
 • AppSessionGuid GUID bestaat uit proces-id en wordt gebruikt als een correlatievector voor procesexemplaren in de telemetrie-backend.
 • AppTimeStamp De datum/tijdstempel van de app.
 • AppVersion De versie van de app die is vastgelopen.
 • ExceptionCode De uitzonderingscode die is geretourneerd door het proces dat is vastgelopen.
 • ExceptionOffset Het adres waar de uitzondering is opgetreden.
 • Flags Vlaggen die aangeven hoe rapportage wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld: zet het rapport in de wachtrij, bied geen JIT-foutopsporing aan of beëindig het proces niet na de rapportage.
 • ModName Naam uitzonderingsmodule (bijvoorbeeld bar.dll).
 • ModTimeStamp De datum/tijdstempel van de module.
 • ModVersion De versie van de module die is vastgelopen.
 • PackageFullName Store-toepassingsidentiteit.
 • PackageRelativeAppId Store-toepassingsidentiteit.
 • ProcessArchitecture Architectuur van het vastloopproces als een van de PROCESSOR_ARCHITECTURE_ *-constanten: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime De tijd voor het maken van het proces dat is vastgelopen.
 • ProcessId De id van het proces dat is vastgelopen.
 • ReportId Een GUID die wordt gebruikt voor het identificeren van het rapport. Dit kan worden gebruikt om het rapport in Watson te traceren.
 • TargetAppId De kernel gerapporteerde AppId van de toepassing die wordt gerapporteerd.
 • TargetAppVer De specifieke versie van de toepassing die wordt gerapporteerd
 • TargetAsId Het volgnummer voor het vastloopproces.

Gebeurtenissen van onderdelenupdates

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFailed

Met deze gebeurtenis worden diagnostische gegevens verzonden over fouten bij het verwijderen van een onderdelenupdate, om eventuele problemen te helpen oplossen die klanten verhinderen om naar een bekende status terug te gaan. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • failureReason Geeft gegevens over het mislukken van het initialiseren van het verwijderen van de update.
 • hr Geeft de Win32-foutcode voor het mislukken van de bewerking.

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallFinalizedAndRebootTriggered

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het ongedaan maken van de installatie correct is geconfigureerd en dat het opnieuw opstarten van het systeem is geïnitieerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • name Naam van de gebeurtenis.

Microsoft.Windows.Upgrade.Uninstall.UninstallGoBackButtonClicked

Met deze gebeurtenis worden eenvoudige metagegevens verzonden over het beginpunt van het verwijderen van een onderdelenupdate. Dit helpt klanten om veilig naar een bekende status terug te keren als de update tot problemen leidt.

Gebeurtenissen voor vastlooprapportages

Microsoft.Windows.HangReporting.AppHangEvent

Met deze gebeurtenis worden gegevens over vastlopen voor zowel systeemeigen als beheerde toepassingen verzonden om te helpen Windows beter up-to-date te houden. De gebeurtenis bevat geen informatie over Watson-bucketing. De informatie over bucketing wordt vastgelegd in een WER-gebeurtenis (Windows Error Reporting) die wordt gegenereerd wanneer de WER-client het vastlopen rapporteert aan de Watson-service, en de WER-gebeurtenis bevat dezelfde ReportID (zie veld 13 van vastloopgebeurtenis, veld 19 van WER-gebeurtenis) als de vastloopgebeurtenis voor het vastlopen dat wordt gerapporteerd. AppHang wordt alleen gerapporteerd op pc-apparaten. Vastlopen van klassiek Win32 wordt afgehandeld en wordt slechts één keer per rapport gegenereerd. Sommige problemen die door een gebruiker kunnen worden geïnterpreteerd als vastlopen, worden gemeld door app-managers (bijvoorbeeld PLM/RM/EM) zoals Watson Generics. Hiermee worden geen AppHang-gebeurtenissen gegenereerd.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AppName De naam van de app die is vastgelopen.
 • AppSessionGuid GUID bestaat uit proces-id die wordt gebruikt als een correlatievector voor procesexemplaren in de telemetrie-backend.
 • AppVersion De versie van de app die is vastgelopen.
 • PackageFullName Store-toepassingsidentiteit.
 • PackageRelativeAppId Store-toepassingsidentiteit.
 • ProcessArchitecture Architectuur van het vastloopproces als een van de PROCESSOR_ARCHITECTURE_ *-constanten: 0: PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL. 5: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM. 9: PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64. 12: PROCESSOR_ARCHITECTURE_ARM64.
 • ProcessCreateTime De tijd voor het maken van het proces dat is vastgelopen.
 • ProcessId De id van het proces dat is vastgelopen.
 • ReportId Een GUID die wordt gebruikt voor het identificeren van het rapport. Dit kan worden gebruikt om het rapport in Watson te traceren.
 • TargetAppId De kernel gerapporteerde AppId van de toepassing die wordt gerapporteerd.
 • TargetAppVer De specifieke versie van de toepassing die wordt gerapporteerd.
 • TargetAsId Het volgnummer voor het vastloopproces.
 • TypeCode Bitmap met een beschrijving van het vastlooptype.
 • WaitingOnAppName Als hierbij meerdere processen vastlopen die wachten op een toepassing, heeft dit de naam van de toepassing.
 • WaitingOnAppVersion Als er meerdere processen vastlopen, heeft dit de versie van de toepassing waarop wordt gewacht.
 • WaitingOnPackageFullName Als hierbij meerdere processen vastlopen die wachten op een pakket, heeft dit de volledige naam van het pakket waarop wordt gewacht.
 • WaitingOnPackageRelativeAppId Als hierbij meerdere processen vastlopen die wachten op een pakket, heeft dit de relatieve toepassings-id van het pakket.

Inventarisatiegebeurtenissen

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheChecksum

Met deze gebeurtenis worden basisgegevens voor controlesom over de apparaatinventarisatie-items vastgelegd die in de cache zijn opgeslagen voor gebruik bij het valideren van gegevensvolledigheid voor Microsoft.Windows.Inventory.Core-gebeurtenissen. De velden in deze gebeurtenis kunnen in de loop van de tijd worden gewijzigd, maar ze vertegenwoordigen altijd een aantal van een bepaald object. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Device Het aantal device-objecten die zich in de cache bevinden.
 • DeviceCensus Het aantal devicecensus-objecten die zich in de cache bevinden.
 • DriverPackageExtended Het aantal driverpackageextended-objecten die zich in de cache bevinden.
 • File Het aantal file-objecten die zich in de cache bevinden.
 • FileSigningInfo Het aantal file signing-objecten die zich in de cache bevinden.
 • Generic Het aantal generic-objecten die zich in de cache bevinden.
 • HwItem Het aantal hwitem-objecten die zich in de cache bevinden.
 • InventoryApplication Het aantal application-objecten die zich in de cache bevinden.
 • InventoryApplicationFile Het aantal application file-objecten die zich in de cache bevinden.
 • InventoryDeviceContainer Het aantal device container-objecten dat zich in de cache bevindt.
 • InventoryDeviceInterface Een aantal Plug en Play-apparaatinterfaceobjecten dat zich in de cache bevindt.
 • InventoryDeviceMediaClass Een aantal apparaatmedia-objecten dat zich in de cache bevindt.
 • InventoryDevicePnp Een aantal Plug en Play-apparaatobjecten dat zich in de cache bevindt.
 • InventoryDeviceUsbHubClass Een aantal usb-apparaatobjecten dat zich in de cache bevindt.
 • InventoryDriverBinary Een aantal binaire objecten voor het stuurprogramma dat zich in de cache bevindt.
 • InventoryDriverPackage Het aantal device-objecten die zich in de cache bevinden.
 • Metadata Het aantal metadata-objecten die zich in de cache bevinden.
 • Orphan Het aantal orphan file-objecten die zich in de cache bevinden.
 • Programs Het aantal program-objecten die zich in de cache bevinden.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.AmiTelCacheVersions

Met deze gebeurtenis worden inventarisonderdeelversies voor de apparaatinventarisgegevens verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • aeinv De versie van het app-inventarisonderdeel.
 • devinv De bestandsversie van het apparaatinventarisonderdeel.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationAdd

Met deze gebeurtenis verzendt u basisgegevens over een toepassing op het systeem. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows correct te laten functioneren en up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • HiddenArp Geeft aan of een programma zichzelf verbergt en niet wordt weergegeven in ARP.
 • InstallDate De datum waarop de toepassing is geïnstalleerd (een schatting op basis van methodiek voor de aanmaakdatum van mappen).
 • InstallDateArpLastModified De datum van de ARP-registersleutel voor een bepaalde toepassing. Aanbevolen op installatiedatum, maar is niet altijd nauwkeurig. Doorgegeven als een matrix. Voorbeeld: 4/11/2015 00:00:00
 • InstallDateFromLinkFile De geschatte datum van een installatie op basis van de koppelingen naar de bestanden. Doorgegeven als een matrix.
 • InstallDateMsi De installatiedatum, als de toepassing via Microsoft Installer (MSI) is geïnstalleerd. Doorgegeven als een matrix.
 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Language De taalcode van het programma.
 • MsiPackageCode Een GUID waarmee het MSI-pakket wordt beschreven. Meerdere 'producten' (apps) kunnen een MsiPackage vormen.
 • MsiProductCode Een GUID waarmee het MSI-product wordt beschreven.
 • Name De naam van de toepassing.
 • OSVersionAtInstallTime De vier octetten van de versie van het besturingssysteem, op het moment dat de toepassing werd geïnstalleerd.
 • PackageFullName De volledige naam van het pakket voor een Store-toepassing.
 • ProgramInstanceId Een hash van de bestands-id's in een app.
 • Publisher De uitgever van de toepassing. Welke locatie wordt opgehaald, is afhankelijk van het veld 'Bron'.
 • RootDirPath Het pad naar de hoofdmap waarin het programma is geïnstalleerd.
 • Source De wijze waarop het programma is geïnstalleerd (bijvoorbeeld ARP, MSI, AppX).
 • StoreAppType Een subclassificatie voor het type Microsoft Store-app, zoals UWP of Win8StoreApp.
 • Type Eén van de volgende mogelijkheden: ("Toepassing", "Hotfix", "BOE", "Service", "Onbekend"). Toepassing geeft Win32- of Appx-app aan, Hotfix geeft app-updates (kB) aan, BOE geeft aan dat het een app zonder ARP- of MSI-vermelding is en Service geeft aan dat het een service is. Toepassingen en BOE komen het meest voor.
 • Version Het versienummer van het programma.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverAdd

Deze gebeurtenis geeft aan welke stuurprogramma's een toepassing installeert. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisonderdeel.
 • ProgramIds De unieke programma-id waaraan het stuurprogramma is gekoppeld.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationDriverStartSync

Met de gebeurtenis InventoryApplicationDriverStartSync wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryApplicationDriverStartAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De bestandsversie van het inventarisonderdeel.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkAdd

Deze gebeurtenis biedt de basismetagegevens over de frameworks waarvan een toepassing mogelijk afhankelijk is. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • FileId Een hash die een unieke identificatie vormt van een bestand.
 • Frameworks De lijst van frameworks waarvan dit bestand afhankelijk is.
 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • ProgramId Een hash van de naam, versie, uitgever en taal van een toepassing, die wordt gebruikt om de toepassing te identificeren.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationFrameworkStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryApplicationFrameworkAdd gebeurtenissen wordt verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryDevicePnpAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryApplicationStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryApplicationAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerAdd

Met deze gebeurtenis worden basismetagegevens over een apparaatcontainer (zoals een monitor of printer, in plaats van een Plug en Play-apparaat), verzonden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en Windows op de juiste manier te laten werken.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Categories Een door komma's gescheiden lijst met functionele categorieën waartoe de container behoort.
 • DiscoveryMethod De detectiemethode voor de apparaatcontainer.
 • FriendlyName De naam van de container van het apparaat.
 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • IsActive Is het apparaat aangesloten of is het gezien in de afgelopen 14 dagen?
 • IsConnected Voor een fysiek gekoppeld apparaat is deze waarde gelijk aan IsPresent. Deze waarde vertegenwoordigt een communicatiekoppeling voor draadloze apparaten.
 • IsMachineContainer Is de container het hoofdapparaat zelf?
 • IsNetworked Is dit een apparaat in een netwerk?
 • IsPaired Is voor de apparaatcontainer koppeling vereist?
 • Manufacturer De naam van de fabrikant van de apparaatcontainer.
 • ModelId Een unieke model-id.
 • ModelName De modelnaam.
 • ModelNumber Het modelnummer voor de apparaatcontainer.
 • PrimaryCategory De primaire categorie voor de apparaatcontainer.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object InventoryDeviceContainer niet meer aanwezig is. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceContainerStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryDeviceContainerAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceAdd

Met deze gebeurtenis wordt informatie opgehaald over de sensorinterfaces die beschikbaar zijn op het apparaat. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Accelerometer3D Geeft aan of er een Accelerator3D-sensor is gevonden.
 • ActivityDetection Geeft aan of er een activiteitdetectiesensor is gevonden.
 • AmbientLight Geeft aan of er een omgevingslichtsensor is gevonden.
 • Barometer Geeft aan of er een barometersensor is gevonden.
 • Custom Geeft aan of er een aangepaste sensor is gevonden.
 • EnergyMeter Geeft aan of er een energiesensor is gevonden.
 • FloorElevation Geeft aan of er een vloerverhogingssensor is gevonden.
 • GeomagneticOrientation Geeft aan of er een sensor voor geomagnetische oriëntatie is gevonden.
 • GravityVector Geeft aan of er een sensor voor zwaartekrachtdetectie is gevonden.
 • Gyrometer3D Geeft aan of er een Gyrometer3D-sensor is gevonden.
 • Humidity Geeft aan of er een vochtigheidssensor is gevonden.
 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • LinearAccelerometer Geeft aan of er een sensor voor een lineaire versnellingsmeter is gevonden.
 • Magnetometer3D Geeft aan of er een Magnetometer3D-sensor is gevonden.
 • Orientation Geeft aan of er een oriëntatiesensor is gevonden.
 • Pedometer Geeft aan of er een pedometersensor is gevonden.
 • Proximity Geeft aan of er een nabijheidssensor is gevonden.
 • RelativeOrientation Geeft aan of er een sensor voor relatieve oriëntatie is gevonden.
 • SimpleDeviceOrientation Geeft aan of er een sensor voor eenvoudige apparaatoriëntatie is gevonden.
 • Temperature Geeft aan of er een temperatuursensor is gevonden.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceInterfaceStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryDeviceInterfaceAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassAdd

Met deze gebeurtenis worden extra metagegevens verzonden naar een Plug en Play-apparaat dat specifiek is voor een bepaalde klasse apparaten. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en op de juiste wijze te laten werken, terwijl de totale grootte van de gegevens wordt beperkt.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Audio_CaptureDriver Het stuurprogramma-eindpunt voor vastleggen van het audioapparaat.
 • Audio_RenderDriver Het stuurprogramma-eindpunt voor weergeven van het audioapparaat.
 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het InventoryDeviceMediaClass-object dat wordt vertegenwoordigd door de objectInstanceId niet meer aanwezig is. Deze gebeurtenis wordt gebruikt om inzicht te krijgen in een Plug en Play-apparaat dat specifiek is voor een bepaalde klasse apparaten. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en op de juiste wijze te laten werken, terwijl de totale grootte van de gegevens wordt beperkt.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceMediaClassStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryDeviceMediaClassSAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpAdd

Met deze gebeurtenis worden eenvoudige metagegevens over een PNP-apparaat en het gekoppelde stuurprogramma verzonden, om Windows beter up-to-date te houden. Deze informatie wordt gebruikt om te beoordelen of het PNP-apparaat en het stuurprogramma compatibel blijven wanneer Windows wordt geüpgraded.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • BusReportedDescription De beschrijving van het apparaat dat door de bus is gemeld.
 • Class De apparaatinstallatieklasse van het stuurprogramma dat voor het apparaat is geladen.
 • ClassGuid De unieke apparaatklasse-id van het stuurprogrammapakket dat op het apparaat is geladen.
 • COMPID De lijst met 'compatibele id's' voor dit apparaat.
 • ContainerId De door het systeem geleverde unieke id die opgeeft tot welke groep(en) de apparaten behoren die zijn geïnstalleerd op het bovenliggende (hoofd)apparaat.
 • Description De beschrijving van het apparaat.
 • DeviceState Geeft de huidige status aan van het bovenliggende (hoofd)apparaat.
 • DriverId De unieke id van het geïnstalleerde stuurprogramma.
 • DriverName De naam van het geïnstalleerde installatiekopiebestand van het stuurprogramma.
 • DriverPackageStrongName De naam van de direct bovenliggende directory in het veld Directory van InventoryDriverPackage.
 • DriverVerDate De datum behorend bij het stuurprogramma dat is geïnstalleerd op het apparaat.
 • DriverVerVersion Het versienummer van het stuurprogramma dat is geïnstalleerd op het apparaat.
 • Enumerator Geeft de bus aan die het apparaat heeft geïnventariseerd.
 • HWID Een lijst met hardware-id's voor het apparaat.
 • Inf De naam van het INF-bestand (mogelijk gewijzigd door het besturingssysteem, zoals oemXX.inf).
 • InstallState De installatiestatus van het apparaat. Zie voor een lijst met waarden: Installatietoestand apparaat
 • InventoryVersion Het versienummer van het inventarisatieproces dat de gebeurtenissen genereert.
 • LowerClassFilters De id's van de filters van lagere klasse die voor het apparaat zijn geïnstalleerd.
 • LowerFilters De id's van de lagere filters die voor het apparaat zijn geïnstalleerd.
 • Manufacturer De fabrikant van het apparaat.
 • MatchingID De hardware-id of compatibele id die wordt gebruikt om een apparaatinstantie te installeren.
 • Model Geeft het model van het apparaat aan.
 • ParentId De apparaatinstantie-id van het bovenliggende item van het apparaat.
 • ProblemCode De foutcode die momenteel door het apparaat wordt geretourneerd, indien van toepassing.
 • Provider Geeft de leverancier van het apparaat aan.
 • Service De naam van de apparaatservice.
 • STACKID De lijst met hardware-id's van de stack.
 • UpperClassFilters De id's van de filters van hogere klasse die voor het apparaat zijn geïnstalleerd.
 • UpperFilters De id's van de hogere filters die voor het apparaat zijn geïnstalleerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object InventoryDevicePnpRemove niet meer aanwezig is. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDevicePnpStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryDevicePnpAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassAdd

Met deze gebeurtenis worden basismetagegevens verzonden over de USB-hubs op het apparaat. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • TotalUserConnectablePorts Het totale aantal USB-poorten dat beschikbaar is voor aansluiting.
 • TotalUserConnectableTypeCPorts Het totale aantal USB Type C-poorten dat beschikbaar is voor aansluiting.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDeviceUsbHubClassStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een nieuwe set InventoryDeviceUsbHubClassAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryAdd

Deze gebeurtenis verstuurt de basismetagegevens over binaire stuurprogrammabestanden die op het systeem worden uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en correct te laten presteren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • DriverCheckSum De controlesom van het stuurprogrammabestand.
 • DriverCompany De naam van het bedrijf dat het stuurprogramma heeft ontwikkeld.
 • DriverInBox Is het stuurprogramma opgenomen in het besturingssysteem?
 • DriverIsKernelMode Is het een kernelmodusstuurprogramma?
 • DriverName De bestandsnaam van het stuurprogramma.
 • DriverPackageStrongName De sterke naam van het stuurprogrammapakket
 • DriverSigned De sterke naam van het stuurprogrammapakket
 • DriverTimeStamp De lage 32 bits van de tijdstempel van het stuurprogrammabestand.
 • DriverType Een bitveld van stuurprogrammakenmerken: 1. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_PRINTER 0x0001. 2. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_KERNEL 0x0002. 3. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_USER 0x0004. 4. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SIGNED 0x0008. 5. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_IS_INBOX 0x0010. 6. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_IS_WINQUAL 0x0040. 7. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_IS_SELF_SIGNED 0x0020. 8. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_IS_CI_SIGNED 0x0080. 9. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_HAS_BOOT_SERVICE 0x0100. 10. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_I386 0x10000. 11. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_IA64 0x20000. 12. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_AMD64 0x40000. 13. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARM 0x100000. 14. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_THUMB 0x200000. 15. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_TYPE_ARMNT 0x400000. 16. Definieer DRIVER_MAP_DRIVER_IS_TIME_STAMPED 0x800000.
 • DriverVersion De versie van het stuurprogrammabestand.
 • ImageSize De grootte van het stuurprogrammabestand.
 • Inf De naam van het INF-bestand.
 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Product De naam van het product dat is opgenomen in het stuurprogrammabestand.
 • ProductVersion De versie van het product dat is opgenomen in het stuurprogrammabestand.
 • Service De naam van de service die voor het apparaat is geïnstalleerd.
 • WdfVersion De WDF-versie (Windows Driver Framework).

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object InventoryDriverBinary niet meer aanwezig is. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverBinaryStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat er een nieuwe set met InventoryDriverBinaryAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageAdd

Met deze gebeurtenis worden basismetagegevens over stuurprogrammapakketten die op het systeem zijn geïnstalleerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en correct te laten presteren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Class De klassenaam voor het apparaatstuurprogramma.
 • ClassGuid De klasse-GUID voor het apparaatstuurprogramma.
 • Date De datum van het stuurprogrammapakket.
 • Directory Het pad naar het stuurprogrammapakket.
 • DriverInBox Is het stuurprogramma opgenomen in het besturingssysteem?
 • Inf De INF-naam van het stuurprogrammapakket.
 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • Provider De provider voor het stuurprogrammapakket.
 • SubmissionId De HLK-indienings-id voor het stuurprogrammapakket.
 • Version De versie van het stuurprogrammapakket.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het object InventoryDriverPackageRemove niet meer aanwezig is. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.Core.InventoryDriverPackageStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat er een nieuwe set met InventoryDriverPackageAdd-gebeurtenissen wordt verzonden. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.General. InventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het specifieke gegevensobject dat wordt vertegenwoordigd door de ObjectInstanceId niet meer aanwezig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticAdd

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden die zijn verzameld voor een bepaalde toepassing op het bronapparaat. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AhaVersion De binaire versie van het hulpprogramma App Health Analyzer.
 • ApplicationErrors Het aantal toepassingsfouten uit het gebeurtenislogboek.
 • Bitness Het architectuurtype van de toepassing (16-bits of 32-bits of 64-bits).
 • device_level Verschillende JRE/JAVA-versies die op een bepaald apparaat zijn geïnstalleerd.
 • ExtendedProperties Kenmerk dat is gebruikt voor het aggregeren van alle andere kenmerken onder dit gebeurtenistype.
 • JAR Vlag om te bepalen of een app een Java JAR-bestandsafhankelijkheid heeft.
 • Jre Vlag om te bepalen of een app een Java-frameworkafhankelijkheid heeft.
 • Jre_version JRE-versies waarvoor een app frameworkafhankelijkheid heeft aangegeven.
 • Name De naam van de toepassing.
 • NonDPIAware Vlag om te bepalen of een app een niet-DPI-status heeft
 • NumBinaries Telling van alle binaire bestanden (.sys, .dll, .ini) van de toepassingsinstallatielocatie.
 • RequiresAdmin Vlag om te bepalen of een app beheerdersbevoegdheden voor uitvoering vereist.
 • RequiresAdminv2 Aanvullende vlag om te bepalen of een app beheerdersbevoegdheden voor uitvoering vereist.
 • RequiresUIAccess Vlag om te bepalen of een app is gebaseerd op de UI-functies voor toegankelijkheid.
 • VB6 Vlag om te bepalen of een app is gebaseerd op VB6-framework.
 • VB6v2 Aanvullende vlag om te bepalen of een app is gebaseerd op VB6-framework.
 • Version Versie van de toepassing.
 • VersionCheck Vlag om te bepalen of een app een statische afhankelijkheid van de versie van het besturingssysteem heeft.
 • VersionCheckv2 Aanvullende vlag om te bepalen of een app een statische afhankelijkheid van de versie van het besturingssysteem heeft.

Microsoft.Windows.Inventory.General.AppHealthStaticStartSync

Met deze gebeurtenis wordt het begin van een reeks AppHealthStaticAdd-gebeurtenissen aangegeven. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AllowTelemetry Geeft de aanwezigheid van het opdrachtregelargument 'allowtelemetry' aan.
 • CommandLineArgs Opdrachtregelargumenten doorgegeven tijdens het starten van het uitvoerbare bestand van App Health Analyzer.
 • Enhanced Geeft de aanwezigheid van het opdrachtregelargument 'enhanced' aan.
 • StartTime UTC-datum en -tijd waarop deze gebeurtenis is verzonden.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoAdd

Deze gebeurtenis biedt basisinformatie over actieve geheugensleuven op het apparaat.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Capaciteit Geheugengrootte in bytes
 • Fabrikant Naam van de DRAM-fabrikant
 • Model Model en submodel van het geheugen
 • Slot Sleuf waarop de DRAM wordt aangesloten op het moederbord.
 • Speed De geconfigureerde snelheid van de geheugensleuf in MHz.
 • Type Rapporteert DDR als een opsommingswaarde per DMTF SMBIOS-standaardversie 3.3.0, sectie 7.18.2.
 • TypeDetails Rapporteert Niet-vluchtig als een bitvlag-enumeratie per de SMBIOS-standaardversie van DMTF 3.3.0, sectie 7.18.3.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousMemorySlotArrayInfoStartSync

Met deze diagnostische gebeurtenis wordt aangegeven dat er een nieuwe synchronisatie voor dit objecttype wordt gegenereerd.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInAdd

Deze gebeurtenis biedt informatie over de geïnstalleerde Office-invoegtoepassingen. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op de juiste manier te laten werken.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AddinCLSID De klasse-id-sleutel van de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • AddInCLSID De klasse-id-sleutel van de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • AddInId De id van de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • AddinType Het type van de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • BinFileTimestamp De tijdstempel van de Office-invoegtoepassing.
 • BinFileVersion De versie van de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • Description Beschrijving van de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • FileId De bestands-id van de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • FileSize De bestandsgrootte van de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • FriendlyName De beschrijvende naam voor de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • FullPath Het volledige pad naar de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • InventoryVersion De versie van het binaire inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.
 • LoadBehavior Een geheel getal dat het laadgedrag aangeeft.
 • LoadTime Laadtijd voor de Office-invoegtoepassing.
 • OfficeApplication De Microsoft Office-toepassing die is gekoppeld aan de invoegtoepassing.
 • OfficeArchitecture De architectuur van de invoegtoepassing.
 • OfficeVersion De Microsoft Office-versie voor deze invoegtoepassing.
 • OutlookCrashingAddin Geeft aan of voor deze invoegtoepassing crashes zijn gevonden.
 • ProductCompany De naam van het bedrijf dat is gekoppeld aan de Office-invoegtoepassing.
 • ProductName De naam van het product dat is gekoppeld aan de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • ProductVersion De versie die is gekoppeld aan de Office-invoegtoepassing.
 • ProgramId De unieke programma-id van de Microsoft Office-invoegtoepassing.
 • Provider Naam van de provider voor deze invoegtoepassing.
 • Usage Gegevens over het gebruik van de invoegtoepassing.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het specifieke gegevensobject dat wordt vertegenwoordigd door de objectInstanceId niet meer aanwezig is. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousOfficeAddInStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat er een nieuwe synchronisatie voor dit objecttype wordt gegenereerd. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InventoryVersion De versie van het binaire inventarisatiebestand waarmee de gebeurtenissen worden gegenereerd.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoAdd

Deze gebeurtenis bevat gegevens over UUP-producten (Unified Update Platform) en de versie ervan. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Identifier UUP-id
 • LastActivatedVersion Laatst geactiveerde versie
 • PreviousVersion Vorige versie
 • Source UUP-bron
 • Version UUP-versie

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het specifieke gegevensobject dat wordt vertegenwoordigd door de objectInstanceId niet meer aanwezig is. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.General.InventoryMiscellaneousUUPInfoStartSync

Met deze diagnostische gebeurtenis wordt aangegeven dat er een nieuwe synchronisatie voor dit objecttype wordt gegenereerd. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.Checksum

Met deze gebeurtenis worden de aantallen voor de InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd-gebeurtenissen samengevat. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ChecksumDictionary Een aantal van elke besturingssysteemindicator.
 • PCFP Equivalent van het veld InventoryId dat in andere kerngebeurtenissen is gevonden.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorAdd

Deze gebeurtenis stelt de basisgegevens voor van de besturingssysteem-indicatoren die op het systeem zijn geïnstalleerd. Met deze gebeurtenis worden gegevens verzameld om zeker te stellen voorkomen dat het apparaat up-to-date is en Windows correct functioneert.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • IndicatorValue De indicatorwaarde.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorRemove

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het specifieke gegevensobject dat wordt vertegenwoordigd door de objectInstanceId niet meer aanwezig is. Deze gebeurtenis wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de besturingssysteem-indicatoren die op het systeem zijn geïnstalleerd. Met deze gebeurtenis wordt voorkomen dat het apparaat up-to-date is en dat Windows correct werkt.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Microsoft.Windows.Inventory.Indicators.InventoryMiscellaneousUexIndicatorStartSync

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het specifieke gegevensobject dat wordt vertegenwoordigd door de objectInstanceId niet meer aanwezig is. Deze gebeurtenis wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de besturingssysteem-indicatoren die op het systeem zijn geïnstalleerd. Met deze gebeurtenis wordt voorkomen dat het apparaat up-to-date is en dat Windows correct werkt.

Deze gebeurtenis bevat velden uit Ms.Device.DeviceInventoryChange.

Kernelgebeurtenissen

IO

Met deze gebeurtenis wordt het aantal bytes aangegeven dat tijdens het opstarten van het systeem van of door het besturingssysteem wordt gelezen en dat naar of door het besturingssysteem wordt geschreven.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • BytesRead Het totale aantal bytes dat tijdens het opstarten van het systeem van of door het besturingssysteem wordt gelezen.
 • BytesWritten Het totale aantal bytes dat tijdens het opstarten van het systeem naar of door het besturingssysteem wordt geschreven.

Microsoft.Windows.Kernel.BootEnvironment.OsLaunch

Deze gebeurtenis bevat basisgegevens over het besturingssysteem, verzameld tijdens het opstarten en gebruikt om het succes van het upgradeproces te evalueren. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows op juist te laten functioneren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • BootApplicationId Dit veld geeft aan wat de toepassings-id van het laadprogramma van het besturingssysteem is.
 • BootAttemptCount Het aantal opeenvolgende malen dat opstartbeheer heeft geprobeerd in dit besturingssysteem op te starten.
 • BootSequence De huidige id, wordt gebruikt om gebeurtenissen te correleren die te maken hebben met een bepaalde opstartsessie.
 • BootStatusPolicy Geeft aan wat het toepasselijke beleid voor de opstartstatus is.
 • BootType Geeft aan wat het type van opstarten is, bijvoorbeeld 'Cold', 'Hiber' of 'Resume'.
 • EventTimestamp Het aantal seconden dat is verstreken sinds een willekeurig tijdstip. Deze waarde kan helpen om het tijdsverschil te bepalen bij opeenvolgende opstartpogingen.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedController De reden voor de systeem-reset zoals opgegeven door de firmware.
 • FirmwareResetReasonEmbeddedControllerAdditional Aanvullende informatie over de reden voor de systeem-reset die de firmware opgeeft, indien nodig.
 • FirmwareResetReasonPch De reden voor de systeem-reset zoals opgegeven door de firmware.
 • FirmwareResetReasonPchAdditional Aanvullende informatie over de reden voor de systeem-reset die de firmware opgeeft, indien nodig.
 • FirmwareResetReasonSupplied Vlag die aangeeft dat een reden voor de systeem-reset is opgegeven door de firmware.
 • IO De hoeveelheid gegevens die van schijf wordt gelezen en ernaar wordt geschreven door het laadprogramma van het besturingssysteem tijdens het opstarten. Zie IO.
 • LastBootSucceeded Vlag die aangeeft of de laatste systeemstart is geslaagd.
 • LastShutdownSucceeded Vlag die aangeeft of de laatste systeemafsluiting is geslaagd.
 • MenuPolicy Soort menu met geavanceerde opties dat moet worden getoond aan de gebruiker (Legacy, Standard, enz.).
 • RecoveryEnabled Geeft aan of herstel is ingeschakeld.
 • UserInputTime De hoeveelheid tijd die het laadprogramma heeft gewacht op invoer van de gebruiker.

Migratiegebeurtenissen

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountDLUsr

Met deze gebeurtenis worden gegevens geretourneerd voor het traceren van het aantal van de migratie-objecten in de verschillende fasen van de onderdelenupdate. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows veilig te houden en scenario's voor gegevensverlies bij te houden.

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFSys

Met deze gebeurtenis worden gegevens geretourneerd over het aantal migratie-objecten in de verschillende fasen van de onderdelenupdate. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows veilig te houden en scenario's voor gegevensverlies bij te houden.

Microsoft.Windows.MigrationCore.MigObjectCountKFUsr

Met deze gebeurtenis worden gegevens geretourneerd voor het traceren van het aantal van de migratie-objecten in de verschillende fasen van de onderdelenupdate. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows veilig te houden en scenario's voor gegevensverlies bij te houden.

OneDrive-gebeurtenissen

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.APIOperation

Deze gebeurtenis bevat basisgegevens over het installeren en verwijderen van API-bewerkingen van OneDrive. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • APIName De naam van de API.
 • Duration Hoe lang duurde de bewerking.
 • IsSuccess Is de bewerking gelukt?
 • ResultCode De resultaatcode.
 • ScenarioName De naam van het scenario.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.EndExperience

Deze gebeurtenis bevat een overzicht van het slagen of mislukken van de installatie. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • APIName De naam van de API.
 • HResult De resultaatcode van de laatste actie die is uitgevoerd voorafgaand aan deze bewerking
 • IsSuccess Is de bewerking gelukt?
 • ScenarioName De naam van het scenario.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.OSUpgradeInstallationOperation

Deze gebeurtenis is gerelateerd aan de versie van het besturingssysteem wanneer op het besturingssysteem een upgrade wordt uitgevoerd terwijl OneDrive is geïnstalleerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CurrentOneDriveVersion De huidige versie van OneDrive.
 • CurrentOSBuildBranch De huidige vertakking van het besturingssysteem.
 • CurrentOSBuildNumber Het huidige buildnummer van het besturingssysteem.
 • CurrentOSVersion De huidige versie van het besturingssysteem.
 • HResult Het HResult van de bewerking.
 • SourceOSBuildBranch De bronvertakking van het besturingssysteem.
 • SourceOSBuildNumber Het bronbuildnummer van het besturingssysteem.
 • SourceOSVersion De bronversie van het besturingssysteem.

Microsoft.OneDrive.Sync.Setup.RegisterStandaloneUpdaterAPIOperation

Deze gebeurtenis is gerelateerd aan het registreren of het ongedaan maken van de registratie van de OneDrive-updatetaak. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • APIName De naam van de API.
 • IsSuccess Is de bewerking gelukt?
 • RegisterNewTaskResult Het HResult van de bewerking RegisterNewTask.
 • ScenarioName De naam van het scenario.
 • UnregisterOldTaskResult Het HResult van de UnregisterOldTask-bewerking.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.ComponentInstallState

Deze gebeurtenis bevat eenvoudige gegevens over de installatiestatus van afhankelijke OneDrive-onderdelen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ComponentName De naam van het afhankelijke onderdeel.
 • isInstalled Is het afhankelijke onderdeel geïnstalleerd?

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.OverlayIconStatus

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven of het OneDrive-overlaypictogram correct werkt. 0 = in orde; 1 = kan worden hersteld; 2 = stuk. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • 32bit De status van het OneDrive-overlaypictogram op een 32-bits besturingssysteem.
 • 64bit De status van het OneDrive-overlaypictogram op een 64-bits besturingssysteem.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateOverallResult

Deze gebeurtenis verzendt informatie over het resultaat van de update. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • hr Het HResult van de bewerking.
 • IsLoggingEnabled Geeft aan of logboekregistratie is ingeschakeld voor het updateprogramma.
 • UpdaterVersion De versie van het updateprogramma.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.UpdateXmlDownloadHResult

Met deze gebeurtenis wordt de status bepaald bij het downloaden van het configuratiebestand van de OneDrive-update. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • hr Het HResult van de bewerking.

Microsoft.OneDrive.Sync.Updater.WebConnectionStatus

Met deze gebeurtenis wordt de foutcode bepaald die is geretourneerd bij het controleren van de internetverbinding. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • winInetError Het HResult van de bewerking.

Meldingen voor logboekregistratie van gebeurtenissen

Microsoft.Windows.Shell.PrivacyNotifierLogging.PrivacyNotifierCompleted

Met deze gebeurtenis worden gegevens geretourneerd voor het rapporteren van de effectiviteit van een hulpmiddel voor eenmalig gebruik om gebruikers op de hoogte te stellen van een bekend probleem en om de juiste actie te ondernemen om het probleem op te lossen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • cleanupTask Hiermee wordt aangegeven of de taak die het dialoogvenster heeft gestart, moet worden opgeschoond.
 • cleanupTaskResult De retourcode van de poging voor het opschonen van de taak die wordt gebruikt om het dialoogvenster weer te geven.
 • deviceEvaluated Hiermee wordt aangegeven of het apparaat in aanmerking komt voor de evaluatie van een bekend probleem.
 • deviceImpacted Hiermee wordt aangegeven of het apparaat is beïnvloed door een bekend probleem.
 • modalAction De actie die de gebruiker heeft uitgevoerd in het dialoogvenster dat werd weergegeven.
 • modalResult De retourcode van de poging om een dialoogvenster weer te geven voor de gebruiker waarin het probleem wordt beschreven.
 • resetSettingsResult De retourcode van de actie om het bekende probleem te verhelpen.

Gebeurtenissen van de kwaliteitsupdateassistent

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Applicability

Met deze gebeurtenis wordt basisinformatie verzonden over of het apparaat moet worden bijgewerkt naar de nieuwste cumulatieve update. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV Correlatievector.
 • GlobalEventCounter Teller aan clientzijde waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door dit apparaat.
 • PackageVersion Huidige pakketversie van de kwaliteitsupdateassistent.
 • Result Toepasbaarheidscontrole voor de kwaliteitsupdateassistent.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.DeviceReadinessCheck

Met deze gebeurtenis wordt basisinformatie verzonden over of het apparaat de nieuwste cumulatieve update kan downloaden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV Correlatievector.
 • GlobalEventCounter Teller aan clientzijde waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door dit apparaat.
 • PackageVersion Huidige pakketversie van de kwaliteitsupdateassistent.
 • Result Controle op gereedheid van het apparaat voor kwaliteitsupdateassistent.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Download

Met deze gebeurtenis wordt basisinformatie verzonden over het tijdstip waarop het downloaden van de meest recente cumulatieve update begint. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV Correlatievector.
 • GlobalEventCounter Teller aan clientzijde waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door dit apparaat.
 • PackageVersion Huidige pakketversie van de kwaliteitsupdateassistent.
 • Result Downloaden van de meest recente nettolading van de cumulatieve update.

Microsoft.Windows.QualityUpdateAssistant.Install

Met deze gebeurtenis wordt basisinformatie verzonden over het resultaat van de installatie van de meest recente cumulatieve update. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV Correlatievector.
 • GlobalEventCounter Teller aan clientzijde waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door dit apparaat.
 • PackageVersion Huidige pakketversie van de kwaliteitsupdateassistent.
 • Result Installeren van de meest recente nettolading van de cumulatieve update.

Herstelgebeurtenissen

Microsoft.Windows.Remediation.Applicable

Deze gebeurtenis geeft aan of Sediment-herstelbewerkingen van Windows Update moet worden toegepast op het Sediment-apparaat om Windows up-to-date te houden. Een Sediment-apparaat is een apparaat dat gedurende een langere periode met een eerdere versie van het besturingssysteem was uitgerust. Met de herstelbewerkingen worden problemen op het systeem aangepakt die voorkomen dat het apparaat besturingssysteemupdates ontvangt.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ActionName De naam van de actie die moet worden uitgevoerd door de invoegtoepassing.
 • AppraiserBinariesValidResult Hiermee wordt aangegeven of de invoegtoepassing als geldig is beoordeeld.
 • AppraiserDetectCondition Hiermee wordt aangegeven of de invoegtoepassing de controle door Appraiser heeft doorstaan.
 • AppraiserRegistryValidResult Geeft aan of de registervermelding als geldig kan worden beschouwd.
 • AppraiserTaskDisabled Geeft aan dat de Appraiser-taak is uitgeschakeld.
 • CV Correlatievector
 • DateTimeDifference Het verschil tussen de lokale kloktijd en de referentiekloktijd.
 • DateTimeSyncEnabled Hiermee wordt aangegeven of de invoegtoepassing voor synchronisatie van datum/tijd is ingeschakeld.
 • DaysSinceLastSIH Het aantal dagen sinds de meest recente uitvoering van SIH.
 • DaysToNextSIH Het aantal dagen tot de volgende geplande uitvoering van SIH.
 • DetectedCondition Hiermee wordt aangegeven of de gedetecteerde voorwaarde waar is en of de uitvoeringsactie wordt uitgevoerd.
 • EvalAndReportAppraiserBinariesFailed Hiermee wordt aangegeven dat de gebeurtenis EvalAndReportAppraiserBinaries is mislukt.
 • EvalAndReportAppraiserRegEntries Geeft aan dat de gebeurtenis EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed is mislukt.
 • EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed Geeft aan dat de gebeurtenis EvalAndReportAppraiserRegEntriesFailed is mislukt.
 • GlobalEventCounter Teller aan de kant van client, waarmee de volgorde van gebeurtenissen wordt aangegeven die worden verzonden door het herstelsysteem.
 • HResult Het HRESULT voor de fasen detectie of actie ondernemen van de plugin.
 • IsAppraiserLatestResult Het HRESULT van de Appraiser-taak.
 • IsConfigurationCorrected Geeft aan of het corrigeren van de SIH-taakconfiguratie is geslaagd.
 • LastHresult Het HRESULT voor de fasen detectie of actie ondernemen van de plugin.
 • LastRun De datum van de meest recente SIH-uitvoering.
 • NextRun Datum van de volgende geplande SIH-uitvoering.
 • PackageVersion De versie van het huidige herstelpakket.
 • PluginName De naam van de invoegtoepassing die is opgegeven voor elke algemene invoegtoepassinggebeurtenis.
 • Reload Waar als SIH opnieuw moet worden geladen.
 • RemediationNoisyHammerAcLineStatus Hiermee wordt de AC-lijnstatus van het apparaat aangegeven.
 • HerstelNoisyHammerAutoStartCount Het aantal keren dat Auto UA automatisch is gestart.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskEnabled Gebeurtenis waarmee wordt aangegeven dat de agendataak Update Assistant is ingeschakeld.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskExists Gebeurtenis die aangeeft dat de kalendertaak Update Assistant bestaat.
 • RemediationNoisyHammerCalendarTaskTriggerEnabledCount Gebeurtenis die aangeeft dat in de taak agendatriggers zijn ingeschakeld.
 • RemediationNoisyHammerDaysSinceLastTaskRunTime Het aantal dagen sinds de Auto UA is uitgevoerd.
 • RemediationNoisyHammerGetCurrentSize De grootte in MB van de map $GetCurrent.
 • RemediationNoisyHammerIsInstalled WAAR als de Auto UA is geïnstalleerd.
 • RemediationNoisyHammerLastTaskRunResult Het resultaat van de laatste Auto UA-taak die is uitgevoerd.
 • RemediationNoisyHammerMeteredNetwork WAAR als de computer zich in een netwerk met een datalimiet bevindt.
 • RemediationNoisyHammerTaskEnabled WAAR als de Auto UA-taak is ingeschakeld.
 • RemediationNoisyHammerTaskExists WAAR als de Auto UA-taak bestaat.
 • RemediationNoisyHammerTaskTriggerEnabledCount Geeft aan of de taak de tellingstrigger heeft ingeschakeld.
 • RemediationNoisyHammerUAExitCode De exitcode van de updateassistent.
 • RemediationNoisyHammerUAExitState De exitcode van de updateassistent.
 • RemediationNoisyHammerUserLoggedIn WAAR als is een gebruiker is aangemeld.
 • RemediationNoisyHammerUserLoggedInAdmin TRUE als de momenteel aangemelde gebruiker een beheerder is.
 • RemediationShellDeviceManaged TRUE als het apparaat door WSUS wordt beheerd of als Windows Update is uitgeschakeld.
 • RemediationShellDeviceNewOS TRUE als het apparaat een besturingssysteem heeft dat onlangs is geïnstalleerd.
 • RemediationShellDeviceSccm TRUE als het apparaat wordt beheerd door SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager).
 • RemediationShellDeviceZeroExhaust TRUE als het apparaat helemaal is afgemeld voor Windows Update.
 • RemediationTargetMachine Geeft aan of het apparaat een doel is voor de opgegeven oplossing.
 • RemediationTaskHealthAutochkProxy True/False op basis van de status van de taak AutochkProxy.
 • RemediationTaskHealthChkdskProactiveScan True/False op basis van de status van de taak Check Disk (Schijf controleren).
 • RemediationTaskHealthDiskCleanup_SilentCleanup True/False op basis van de status van de taak Disk Cleanup (Schijf opruimen).
 • RemediationTaskHealthMaintenance_WinSAT True/False op basis van de status van de taak Health Maintenance.
 • RemediationTaskHealthServicing_ComponentCleanupTask True/False op basis van de status van de taak Health Servicing Component.
 • RemediationTaskHealthUSO_ScheduleScanTask True/False op basis van de status van de planningstaak USO (Update Session Orchestrator).
 • RemediationTaskHealthWindowsUpdate_ScheduledStartTask True/False op basis van de status van de Windows Update-taak Scheduled Start.
 • RemediationTaskHealthWindowsUpdate_SihbootTask True/False op basis van de status van de taak Sihboot.
 • RemediationUHServiceBitsServiceEnabled Geeft aan of de BITS-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceDeviceInstallEnabled Geeft aan of de Device Install-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceDoSvcServiceEnabled Geeft aan of de DO-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceDsmsvcEnabled Geeft aan of de DSMSVC-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceLicensemanagerEnabled Geeft aan of de License Manager-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceMpssvcEnabled Geeft aan of de MPSSVC-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceTokenBrokerEnabled Geeft aan of de Token Broker-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceTrustedInstallerServiceEnabled Geeft aan of de Trusted Installer-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceUsoServiceEnabled Geeft aan of de USO (Update Session Orchestrator)-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServicew32timeServiceEnabled Geeft aan of de W32 Time-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceWecsvcEnabled Geeft aan of de WECSVC-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceWinmgmtEnabled Geeft aan of de WMI-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceWpnServiceEnabled Geeft aan of de WPN-service is ingeschakeld.
 • RemediationUHServiceWuauservServiceEnabled Geeft aan of de WUAUSERV-service is ingeschakeld.
 • Result Dit is het HRESULT voor de fasen detectie of actie ondernemen van de plugin.
 • RunAppraiserFailed Geeft aan dat RunAppraiser niet correct is uitgevoerd.
 • RunTask TRUE als de taak SIH moet worden uitgevoerd door de plugin.
 • TimeServiceNTPServer De URL voor de NTP tijdserver die het apparaat gebruikt.
 • TimeServiceStartType Het opstarttype voor de NTP-time-service.
 • TimeServiceSyncDomainJoined TRUE als het apparaat deel uitmaakt van een domein en daarom DC gebruikt voor de klok.
 • TimeServiceSyncType Het type synchronisatiegedrag voor datum/tijd-service op het apparaat.

Microsoft.Windows.Remediation.ChangePowerProfileDetection

Deze gebeurtenis geeft aan of het herstelsysteem een verzoek kan doen om een door het systeem geïnitieerde slaapstand uit te stellen om installatie van beveiligings- of kwaliteitsupdates mogelijk te maken om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ActionName Een beschrijvende naam voor de actie van de invoegtoepassing.
 • CurrentPowerPlanGUID De id van het huidige energiebeheerschema dat op het apparaat is geconfigureerd.
 • CV Correlatievector.
 • GlobalEventCounter Een teller die de volgorde van gebeurtenissen op het apparaat aangeeft.
 • PackageVersion De huidige pakketversie van de herstelservice.
 • RemediationBatteryPowerBatteryLevel Een geheel getal tussen 0 en 100, die het percentage resterende batterijvermogen aangeeft (verwacht 0 als het apparaat geen voeding van een batterij krijgt).
 • RemediationFUInProcess Resultaat dat aangeeft of het apparaat momenteel bezig is een onderdelenupdate te installeren.
 • RemediationFURebootRequred Geeft aan dat is gedetecteerd dat het systeem opnieuw moet opstarten voor een onderdelenupdate, en de invoegtoepassing daarom moet afsluiten.
 • RemediationScanInProcess Resultaat dat aangeeft of het apparaat momenteel zoekt naar updates.
 • RemediationTargetMachine Resultaat dat aangeeft of dit apparaat een kandidaat is voor herstelacties die problemen met updates moeten oplossen.
 • SetupMutexAvailable Resultaat dat aangeeft of de installatie-mutex beschikbaar is.
 • SysPowerStatusAC Resultaat dat aangeeft of het systeem voeding krijgt van een AC-stroombron.

Microsoft.Windows.Remediation.Completed

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer Sediment-herstelbewerkingen van Windows Update zijn afgerond op het Sediment-apparaat om Windows up-to-date te houden. Een Sediment-apparaat is een apparaat dat gedurende een langere periode met een eerdere versie van het besturingssysteem was uitgerust. Met de herstelbewerkingen worden problemen op het systeem aangepakt die voorkomen dat het apparaat besturingssysteemupdates ontvangt.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ActionName De naam van de actie moet worden uitgevoerd door de invoegtoepassing.
 • AppraiserTaskCreationFailed Is 'true' als het maken van de Appraiser-taak niet met succes is afgerond.
 • AppraiserTaskDeleteFailed Is 'true' als het verwijderen van de Appraiser-taak niet met succes is afgerond.
 • AppraiserTaskExistFailed Is 'true' als detectie van de Appraiser-taak niet met succes is afgerond.
 • AppraiserTaskLoadXmlFailed Is 'true' als het laadprogramma voor Appraiser XML niet met succes is afgerond.
 • AppraiserTaskMissing Is 'true' als de Appraiser-taak niet bestaat.
 • AppraiserTaskTimeTriggerUpdateFailedId Is 'true' als tijdtrigger van de Appraiser-taak niet kan worden bijgewerkt.
 • AppraiserTaskValidateTaskXmlFailed Is 'true' als de XML van de Appraiser-taak niet kon worden gevalideerd.
 • branchReadinessLevel Beleid van het niveau van branchegereedheid.
 • cloudControlState Een waarde die aangeeft of de shell is ingeschakeld in de instellingen voor cloudbeheer.
 • CrossedDiskSpaceThreshold Geeft aan of het opruimen leidde tot overschrijding van de drempelwaarde voor gebruik van de harde schijf, die vereist is voor de onderdelenupdate.
 • CV De correlatievector.
 • DateTimeDifference Het verschil tussen de lokale klok en de referentieklok.
 • DaysSinceOsInstallation Het aantal dagen sinds het besturingssysteem is geïnstalleerd.
 • DiskMbCleaned De hoeveelheid opgeschoonde ruimte op de harde schijf, gemeten in megabytes.
 • DiskMbFreeAfterCleanup De hoeveelheid vrije schijfruimte na opschonen, gemeten in megabytes.
 • DiskMbFreeBeforeCleanup De hoeveelheid vrije schijfruimte vóór het opruimen, gemeten in megabytes.
 • ForcedAppraiserTaskTriggered Is 'true' als de Appraiser-taak is uitgevoerd vanuit de plugin.
 • GlobalEventCounter Een teller aan de kant van de client die de volgorde aangeeft van gebeurtenissen die zijn verzonden door de actieve gebruiker.
 • HandlerCleanupFreeDiskInMegabytes De hoeveelheid ruimte op de harde schijf die is opgeschoond door de handlers voor opslaginzicht, gemeten in megabytes.
 • hasRolledBack Hiermee wordt aangegeven of de clientcomputer een terugdraaiactie heeft uitgevoerd.
 • hasUninstalled Geeft aan of de installatie van een latere versie van het besturingssysteem ongedaan is gemaakt door de clientcomputer.
 • hResult Het resultaat van de uitvoering van de gebeurtenis.
 • HResult Het resultaat van de uitvoering van de gebeurtenis.
 • installDate De waarde van de registersleutel installDate. Geeft de installatiedatum aan.
 • isNetworkMetered Geeft aan of de installatie van een latere versie van het besturingssysteem ongedaan is gemaakt door de clientcomputer.
 • LatestState De uiteindelijke status van de invoegtoepassing.
 • MicrosoftCompatibilityAppraiser De naam van het onderdeel waarop de invoegtoepassing Appraiser is gericht.
 • PackageVersion De pakketversie van de huidige hersteloplossing.
 • PageFileCount Het aantal Windows-wisselbestanden.
 • PageFileCurrentSize De grootte van het Windows-wisselbestand, in megabytes.
 • PageFileLocation De opslaglocatie (pad naar de map) van het Windows-wisselbestand.
 • PageFilePeakSize De maximale hoeveelheid ruimte op de harde schijf die het Windows-wisselbestand in beslag neemt, in megabytes.
 • PluginName De naam van de invoegtoepassing die is opgegeven voor elke algemene invoegtoepassingsgebeurtenis.
 • RanCleanup Is 'true ' als de invoegtoepassing schijfopruiming heeft uitgevoerd.
 • RemediationBatteryPowerBatteryLevel Geeft het accuniveau aan waarop het nog aanvaardbaar is om door te gaan met de bewerking.
 • RemediationBatteryPowerExitDueToLowBattery Is 'true' wanneer wordt afgesloten vanwege een laag accuniveau.
 • RemediationBatteryPowerOnBattery Is 'true' als uitvoering op accuvoeding is toegestaan.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterExecuted Is 'true' of 'false', afhankelijk van of de Remediation Configuration Troubleshooter (probleemoplosser voor herstelconfiguratie) zonder problemen is uitgevoerd.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterIpconfigFix Is 'true' als IPConfig Fix zonder problemen is uitgevoerd.
 • RemediationConfigurationTroubleshooterNetShFix Is 'true' als de reset van de netwerkkaartcache zonder problemen is uitgevoerd.
 • RemediationDiskCleanSizeBtWindowsFolderInMegabytes De grootte van de Windows-BT map (gebruikt voor de opslag van upgradebestanden voor Windows), in megabytes.
 • RemediationDiskCleanupBTFolderEsdSizeInMB De grootte van de Windows-BT map (gebruikt voor de opslag van upgradebestanden voor Windows) ESD (Electronic Software Delivery), in megabytes.
 • RemediationDiskCleanupGetCurrentEsdSizeInMB De grootte van een eventueel bestaande map ESD (Electronic Software Delivery), in megabytes.
 • RemediationDiskCleanupSearchFileSizeInMegabytes De grootte van het indexbestand voor Cleanup Search, in megabytes.
 • RemediationDiskCleanupUpdateAssistantSizeInMB De grootte van de map Update Assistant, in megabytes.
 • RemediationDoorstopChangeSucceeded Is 'true' als de registersleutel Doorstop is gewijzigd.
 • RemediationDoorstopExists Is 'true' als er een Doorstop-waarde voor One Settings is.
 • RemediationDoorstopRegkeyError Is 'true' als er is een fout is opgetreden bij het openen van de registersleutel Doorstop.
 • RemediationDRFKeyDeleteSucceeded Is 'true' als de registersleutel RecoveredFrom (Doorstop) is verwijderd.
 • RemediationDUABuildNumber Het buildnummer van de DUA.
 • RemediationDUAKeyDeleteSucceeded Is 'true' als de registersleutel UninstallActive is verwijderd.
 • RemediationDuplicateTokenSucceeded Is 'true' als de gebruikerstoken is gedupliceerd.
 • remediationExecution Geeft aan dat de Remediation-shell de status "applying remediation" heeft.
 • RemediationHibernationMigrated Is 'true' als de sluimerstand is gemigreerd.
 • RemediationHibernationMigrationSucceeded Is 'true' als migratie van de sluimerstand is voltooid.
 • RemediationImpersonateUserSucceeded Is 'true' als de gebruiker zonder problemen is geïmiteerd.
 • RemediationNoisyHammerTaskKickOffIsSuccess WAAR als de Auto UA-taak is gestart.
 • RemediationQueryTokenSucceeded WAAR als de gebruikerstoken is opgevraagd.
 • RemediationRanHibernation Is 'true' als het systeem in de sluimerstand is gegaan.
 • RemediationRevertToSystemSucceeded TRUE als het terugkeren naar de systeemcontext is uitgevoerd.
 • RemediationShellHasUpgraded Is 'true' als het apparaat een upgrade heeft uitgevoerd.
 • RemediationShellMinimumTimeBetweenShellRuns Geeft aan dat de tijd tussen shell-uitvoeringen langer is dan het minimum dat is vereist om invoegtoepassingen uit te voeren.
 • RemediationShellRunFromService Is 'true' als het shellstuurprogramma is uitgevoerd vanuit de service.
 • RemediationShellSessionIdentifier De unieke id voor het bijhouden van een shell-sessie.
 • RemediationShellSessionTimeInSeconds Geeft de tijdsduur aan van de shellsessie in seconden.
 • RemediationShellTaskDeleted Geeft aan dat de shelltaak is verwijderd, zodat geen aanvullende Sediment-pack wordt uitgevoerd voor deze installatie.
 • RemediationUpdateServiceHealthRemediationResult Het resultaat van de invoegtoepassing Update Service Health.
 • RemediationUpdateTaskHealthRemediationResult Het resultaat van de invoegtoepassing Update Task Health.
 • RemediationUpdateTaskHealthTaskList Een lijst met taken die zijn opgelost door de invoegtoepassing Update Task Health.
 • RemediationWindowsLogSpaceFound De grootte van de gevonden Windows-logboekbestanden, in megabytes.
 • RemediationWindowsLogSpaceFreed De hoeveelheid schijfruimte die is vrijgemaakt door verwijdering van Windows-logboekbestanden, in megabytes.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveFreeSpace De hoeveelheid vrije schijfruimte op de secundaire harde schijf, in megabytes.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveLetter De stationsletter van de eerste secundaire harde schijf met een totale capaciteit van 10 GB of meer.
 • RemediationWindowsSecondaryDriveTotalSpace De totale opslagcapaciteit van de secundaire harde schijf, in megabytes.
 • RemediationWindowsTotalSystemDiskSize De totale opslagcapaciteit van het systeemstation, in megabytes.
 • Result Het HRESULT voor de fasen detectie of actie ondernemen van de plugin.
 • RunResult De HRESULT voor de fasen 'detection' of 'perform action' van de invoegtoepassing.
 • ServiceHealthPlugin De nae van de invoegtoepassing Service Health.
 • StartComponentCleanupTask Is 'true' als de taak Component Cleanup is gestart.
 • systemDriveFreeDiskSpace Hiermee wordt de beschikbare schijfruimte op het systeemstation aangegeven in megabytes.
 • systemUptimeInHours Hiermee wordt aangegeven hoe lang het systeem actief is geweest sinds de laatste systeemstart, in uren.
 • TotalSizeofOrphanedInstallerFilesInMegabytes De grootte van alle zwevende Windows Installer-bestanden, in megabytes.
 • TotalSizeofStoreCacheAfterCleanupInMegabytes De grootte van de Microsoft Store-cache na opruimen, in megabytes.
 • TotalSizeofStoreCacheBeforeCleanupInMegabytes De grootte van de Microsoft Store-cache (vóór opruimen), gemeten in megabytes.
 • uninstallActive Is 'true' als voor het huidige besturingssysteem in het verleden de installatie al eens ongedaan is gemaakt.
 • usoScanDaysSinceLastScan Het aantal dagen sinds de laatste scan van USO (Update Session Orchestrator).
 • usoScanInProgress Is 'true' als een USO-scan (Update Session Orchestrator) wordt uitgevoerd, om te voorkomen dat meerdere scans tegelijk worden uitgevoerd.
 • usoScanIsAllowAutoUpdateKeyPresent Is 'true' als de registersleutel AllowAutoUpdate is ingesteld.
 • usoScanIsAllowAutoUpdateProviderSetKeyPresent Is 'true' als de registersleutel AllowAutoUpdateProviderSet is ingesteld.
 • usoScanIsAuOptionsPresent Is 'true' als de registersleutel Auto Update Options is ingesteld.
 • usoScanIsFeatureUpdateInProgress Is 'true' als een USO-scan (Update Session Orchestrator) wordt uitgevoerd, om te voorkomen dat meerdere scans tegelijk worden uitgevoerd.
 • usoScanIsNetworkMetered Is 'true' als het apparaat momenteel is verbonden met een netwerk met een datalimiet.
 • usoScanIsNoAutoUpdateKeyPresent Is 'true' als er geen registersleutel voor automatische updates bestaat of is ingesteld.
 • usoScanIsUserLoggedOn WAAR als de gebruiker is aangemeld.
 • usoScanPastThreshold WAAR als de meest recente USO-scan (Update Session Orchestrator) de drempelwaarde heeft overschreden (te laat is).
 • usoScanType Het type USO-scan (Update Session Orchestrator): "Interactief" of "Achtergrond".
 • windows10UpgraderBlockWuUpdates Gebeurtenis om de waarde van de Windows 10-sleutel Upgrader BlockWuUpdates te rapporteren.
 • windowsEditionId Gebeurtenis waarmee de waarde van de Windows-editie-id wordt gerapporteerd.
 • WindowsHyberFilSysSizeInMegabytes De grootte van het Windows-sluimerstandbestand, in megabytes.
 • WindowsInstallerFolderSizeInMegabytes De grootte van de map van Windows Installer, in megabytes.
 • WindowsOldFolderSizeInMegabytes De grootte van de map Windows.OLD, in megabytes.
 • WindowsOldSpaceCleanedInMB De hoeveelheid schijfruimte die is vrijgemaakt door de map Windows.OLD te verwijderen, gemeten in megabytes.
 • WindowsPageFileSysSizeInMegabytes De grootte van het Windows-wisselbestand, in megabytes.
 • WindowsSoftwareDistributionFolderSizeInMegabytes De grootte van de map SoftwareDistribution, in megabytes.
 • WindowsSwapFileSysSizeInMegabytes De grootte van het Windows-wisselbestand, in megabytes.
 • WindowsSxsFolderSizeInMegabytes De grootte van de map WinSxS (Windows Side-by-Side), in megabytes.
 • WindowsSxsTempFolderSizeInMegabytes De grootte van de map Temp van WinSxS (Windows Side-by-Side), in megabytes.
 • windowsUpgradeRecoveredFromRs4 Een gebeurtenis waarmee de waarde van de sleutel Windows Upgrade Recovered wordt gerapporteerd.

Microsoft.Windows.Remediation.RemediationShellMainExeEventId

Deze gebeurtenis maakt het mogelijk om de voltooiing te volgen van processen die problemen oplossen die voorkomen dat beveiligings- en kwaliteitsupdates Windows up-to-date houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV Clientteller waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door het herstelsysteem.
 • GlobalEventCounter Clientteller waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door het herstelsysteem.
 • PackageVersion Huidige pakketversie van Remediation.
 • RemediationShellCanAcquireSedimentMutex Is 'true' als het herstelsysteem de Sediment-mutex kon verkrijgen. Is 'false' als deze al wordt uitgevoerd.
 • RemediationShellExecuteShellResult Geeft aan of het herstelsysteem de bewerking heeft voltooid zonder fouten.
 • RemediationShellFoundDriverDll Geeft aan of het herstelsysteem heeft bepaald dat de onderdeelbestanden correct zijn uitgevoerd.
 • RemediationShellLoadedShellDriver Geeft aan of het herstelsysteem heeft bepaald dat de onderdeelbestanden correct zijn geladen.
 • RemediationShellLoadedShellFunction Geeft aan of het herstelsysteem heeft bepaald dat de functies uit de onderdeelbestanden correct zijn geladen.

Microsoft.Windows.Remediation.Started

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer Sediment-herstelbewerkingen van Windows Update op het Sediment-apparaat is begonnen om Windows up-to-date te houden. Een Sediment-apparaat is een apparaat dat gedurende een langere periode met een eerdere versie van het besturingssysteem was uitgerust. Met de herstelbewerkingen worden problemen op het systeem aangepakt die voorkomen dat het apparaat besturingssysteemupdates ontvangt.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV Correlatievector.
 • GlobalEventCounter Teller op de client waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door deze gebruiker.
 • PackageVersion De versie van het huidige herstelpakket.
 • PluginName De naam van de invoegtoepassing die is opgegeven voor elke algemene invoegtoepassinggebeurtenis.
 • Result De HRESULT voor de fasen 'detection of 'perform action' van de invoegtoepassing.

Sediment-gebeurtenissen

Microsoft.Windows.Sediment.Info.DetailedState

Deze gebeurtenis wordt verzonden als gedetailleerde statusinformatie noodzakelijk is voor een proefrun voor een update. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Data Gegevens die relevant zijn voor de status, zoals welk percentage schijfruimte in beslag wordt genomen door de directory.
 • Id Geeft aan welke proefversie wordt uitgevoerd, zoals een schijfgerelateerde proefversie.
 • ReleaseVer De versie van het onderdeel.
 • State De status van de rapportagegegevens van de proefversie, zoals de analyse van de directory op het hoogste niveau.
 • Tijd Het tijdstip waarop de gebeurtenis is opgetreden.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.Error

Deze gebeurtenis geeft een fout in de nettolading van de updater. Deze informatie helpt om Windows up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Sediment.Info.PhaseChange

Deze gebeurtenis geeft de voortgang aan die de updater heeft geboekt. Deze informatie helpt bij het Windows up-to-date houden.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ApplicabilityCheckFailed

Deze gebeurtenis retourneert gegevens die verband houden met de foutstatus nadat een van de toepasbaarheidscontroles voor het installatieprogramma van het Operating System Remediation System Service (OSRSS) is mislukt. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CheckName De naam van de toepasbaarheidscontrole die is mislukt.
 • InstallerVersion De informatie over de versie van het installatieprogramma.
 • Time De systeemtijdstempel voor het moment waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.AttemptingUpdate

Deze gebeurtenis geeft aan dat het installatieprogramma van de Operating System Remediation System Service (OSRSS) een automatische update probeert uit te voeren. Deze informatie helpt ervoor zorgen dat Windows up-to-date is.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InstallerVersion De versie-informatie van het installatieonderdeel.
 • Time De systeemtijd waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.BinaryUpdated

Deze gebeurtenis geeft aan dat de binaire bestanden van Operating System Remediation System Service (OSRSS) de binaire bestanden van het installatiebestand zijn bijgewerkt met nieuwe binaire bestanden, als onderdeel van een proces voor updates aan zichzelf. Deze informatie helpt ervoor zorgen dat Windows up-to-date is.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InstallerVersion De versie-informatie van het installatieonderdeel.
 • Time De systeemtijd waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.InstallerLaunched

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat de Operating System Remediation System Service (OSRSS) is gestart. De informatie helpt ervoor zorgen dat Windows up-to-date is.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InstallerVersion De versie-informatie van het installatieonderdeel.
 • Time De systeemtijd waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceInstalled

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat de Operating System Remediation System Service (OSRSS) het installatieonderdeel heeft geïnstalleerd. Deze informatie helpt ervoor zorgen dat Windows up-to-date is.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InstallerVersion De versie-informatie van het installatieonderdeel.
 • Tijd De systeemtijd waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceRestarted

Deze gebeurtenis geeft aan dat de Operating System Remediation System Service (OSRSS) opnieuw is opgestart na de installatie van een bijgewerkte versie van zichzelf. Deze informatie helpt ervoor zorgen dat Windows up-to-date is.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InstallerVersion De versie-informatie van het installatieonderdeel.
 • Time De systeemtijd waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStarted

Deze gebeurtenis geeft aan dat Operating System Remediation System Service (OSRSS) is opgestart na de installatie van een bijgewerkte versie van zichzelf. Deze informatie helpt ervoor zorgen dat Windows up-to-date is.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InstallerVersion De versie-informatie van het installatieonderdeel.
 • Time De systeemtijd waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.ServiceStopped

Deze gebeurtenis geeft aan dat de Operating System Remediation System Service (OSRSS) is gestopt door een automatische update om een bijgewerkte versie van zichzelf te installeren. Deze informatie helpt ervoor zorgen dat Windows up-to-date is.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InstallerVersion De versie-informatie van het installatieonderdeel.
 • Time De systeemtijd waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterCompleted

Deze gebeurtenis geeft aan dat de Operating System Remediation System Service (OSRSS) de updatebewerking aan zichzelf heeft voltooid. Deze informatie helpt ervoor zorgen dat Windows up-to-date is.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InstallerVersion De versie-informatie van het installatieonderdeel.
 • Time De systeemtijd waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Microsoft.Windows.Sediment.ServiceInstaller.UpdaterLaunched

Deze gebeurtenis geeft aan dat de Operating System Remediation System Service (OSRSS) de automatische updater heeft gestart nadat deze is gedownload. Deze informatie helpt ervoor zorgen dat Windows up-to-date is.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InstallerVersion De versie-informatie van het installatieonderdeel.
 • Time De systeemtijd waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.Applicable

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer met het startprogramma voor Sediment-herstel van Windows Update een toepasselijke invoegtoepassing wordt gevonden om problemen te verhelpen die ertoe kunnen leiden dat het Sediment-apparaat geen besturingssysteemupdates ontvangt. Een Sediment-apparaat is een apparaat dat gedurende een langere periode met een eerdere versie van het besturingssysteem was uitgerust. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV Correlatievector.
 • DetectedCondition Booleaanse waarde 'true' als de voorwaarde detectie waar is en 'actie ondernemen' zal worden uitgevoerd.
 • GlobalEventCounter Teller op de client waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door deze gebruiker.
 • IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Is 'true' als automatisch updaten is ingeschakeld in Instellingen.
 • IsSelfUpdateNeeded Is 'true' als het apparaat automatisch updaten vereist.
 • PackageVersion De huidige pakketversie van Remediation.
 • PluginName De naam van de plugin die is opgegeven voor elke algemene plugin-gebeurtenis.
 • Result Dit is het HRESULT voor de fasen Detectie of Actie ondernemen van de invoegtoepassing.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.Completed

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer het startprogramma voor Sediment-herstel van Windows Update de uitvoering voltooit van een invoegtoepassing om problemen te verhelpen die ertoe kunnen leiden dat het Sediment-apparaat geen besturingssysteemupdates ontvangt. Een Sediment-apparaat is een apparaat dat gedurende een langere periode met een eerdere versie van het besturingssysteem was uitgerust. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV Correlatievector.
 • FailedReasons Aaneengeschakelde lijst met redenen voor mislukking.
 • GlobalEventCounter Teller op de client waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door deze gebruiker.
 • PackageVersion De huidige pakketversie van Remediation.
 • PluginName De naam van de plugin die is opgegeven voor elke algemene plugin-gebeurtenis.
 • Result Dit is het HRESULT voor de fasen Detectie of Actie ondernemen van de invoegtoepassing.
 • SedLauncherExecutionResult HRESULT voor één uitvoering van het startprogramma voor Sediment.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.Error

Deze gebeurtenis geeft dat een fout opgetreden tijdens de uitvoering van de plugin. De geleverde informatie helpt ervoor zorgen dat toekomstige upgrades/update-pogingen beter verlopen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • HResult Het resultaat voor de fasen detectie of actie ondernemen van de plugin.
 • Message Een bericht met informatie over de fout die is opgetreden (indien er informatie is).
 • PackageVersion Het versienummer van het huidige herstelpakket.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.FallbackError

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat er een fout is opgetreden tijdens het uitvoeren van een terugval op de plugin. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.Information

Deze gebeurtenis geeft algemene informatie die wordt geretourneerd door de plugin. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • HResult Dit is het HRESULT voor de fasen detectie of actie ondernemen van de plugin.
 • Message Informatiebericht geretourneerd door een plugin, met alleen informatie die intern is voor de uitvoering van de plugin.
 • PackageVersion De huidige pakketversie van Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.Started

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer het startprogramma voor Sediment-herstel van Windows Update begint met het uitvoeren van een invoegtoepassing om problemen te verhelpen die ertoe kunnen leiden dat het Sediment-apparaat geen besturingssysteemupdates ontvangt. Een Sediment-apparaat is een apparaat dat gedurende een langere periode met een eerdere versie van het besturingssysteem was uitgerust. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV Correlatievector.
 • GlobalEventCounter Teller op de client waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door deze gebruiker.
 • PackageVersion De huidige pakketversie van Remediation.
 • PluginName De naam van de plugin die is opgegeven voor elke algemene plugin-gebeurtenis.
 • Result Dit is het HRESULT voor de fasen Detectie of Actie ondernemen van de invoegtoepassing.

Microsoft.Windows.SedimentLauncher.wilResult

Deze gebeurtenis geeft het resultaat van de interne Windows-bibliotheek. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • callContext Een lijst met telemetrieactiviteiten die deze fout bevatten.
 • currentContextId identificatie van de nieuwste telemetrieactiviteit die deze fout bevat.
 • currentContextMessage Aangepast bericht dat is gekoppeld aan de nieuwste telemetrieactiviteit die deze fout bevat (indien aanwezig).
 • currentContextName De naam van de nieuwste telemetrieactiviteit die deze fout bevat.
 • failureCount Het aantal fouten dat zichtbaar is binnen het binaire bestand waarin de fout is opgetreden.
 • failureid De identificatie die is toegewezen aan deze fout.
 • failureType Geeft aan welk type fout is waargenomen (uitzondering, geretourneerde fout, geregistreerde fout of fail fast).
 • fileName De naam van het broncodebestand waarin de fout is opgetreden.
 • function De naam van de functie waarin de fout is opgetreden.
 • hresult De foutcode van de fout.
 • lineNumber Het nummer van de regel in het broncodebestand waarin de fout is opgetreden.
 • message Een aangepast bericht dat is gekoppeld aan de fout (indien aanwezig).
 • module De naam van het binaire bestand waarin de fout is opgetreden.
 • originatingContextId De id van de oudste telemetrieactiviteit die deze fout bevat.
 • originatingContextMessage Een aangepast bericht dat is gekoppeld aan de oudste telemetrieactiviteit die deze fout bevat (indien aanwezig).
 • originatingContextName De naam van de oudste telemetrieactiviteit die deze fout bevat.
 • threadId De id van de thread waarin de fout is opgetreden.

Microsoft.Windows.SedimentService.Applicable

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de Windows Update-service voor Sediment-herstel een toepasselijke invoegtoepassing voor het oplossen van problemen vindt die er mogelijk de oorzaak van is dat het Sediment-apparaat geen besturingssysteemupdates ontvangt. Een Sediment-apparaat is een apparaat dat gedurende een langere periode met een eerdere versie van het besturingssysteem was uitgerust. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV Correlatievector.
 • DetectedCondition Informatie die aangeeft of een actie moet worden uitgevoerd op basis van apparaateigenschappen.
 • GlobalEventCounter Teller op de client waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door deze gebruiker.
 • IsSelfUpdateEnabledInOneSettings Geeft aan of automatisch updaten is ingeschakeld in One Settings.
 • IsSelfUpdateNeeded Geeft aan of automatische update nodig is.
 • PackageVersion De huidige pakketversie van Remediation.
 • PluginName De naam van de plugin.
 • Result Dit is het HRESULT voor de fasen Detectie of Actie ondernemen van de invoegtoepassing.

Microsoft.Windows.SedimentService.Completed

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de Windows Update-service voor Sediment-herstel het uitvoeren van een invoegtoepassing voltooit voor het verhelpen van problemen die er mogelijk de oorzaak van zijn dat het Sediment-apparaat geen besturingssysteemupdates ontvangt. Een Sediment-apparaat is een apparaat dat gedurende een langere periode met een eerdere versie van het besturingssysteem was uitgerust. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV Correlatievector.
 • FailedReasons Lijst met redenen wanneer de actie van de plugin is mislukt.
 • GlobalEventCounter Teller op de client waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die worden verzonden door deze gebruiker.
 • PackageVersion De huidige pakketversie van Remediation.
 • PluginName De naam van de plugin die is opgegeven voor elke algemene plugin-gebeurtenis.
 • Result Dit is het HRESULT voor de fasen Detectie of Actie ondernemen van de invoegtoepassing.
 • SedimentServiceCheckTaskFunctional Is 'true' of 'false', ervan afhankelijk of de geplande taak is geslaagd.
 • SedimentServiceCurrentBytes Het aantal huidige eigen bytes geheugen die door sedsvc.exe worden gebruikt.
 • SedimentServiceKillService Is 'true' of 'false', ervan afhankelijk of de service is gemarkeerd voor kill (Shell.KillService).
 • SedimentServiceMaximumBytes Het maximumaantal bytes dat de service mag gebruiken.
 • SedimentServiceRetrievedKillService Is 'true' of 'false', ervan afhankelijk of het resultaat van de One Settings-controle op kill is geslaagd. Slechts een van deze indicatoren wordt verzonden (niet voor elke aanroep).
 • SedimentServiceStopping Is 'true' of 'false', ervan afhankelijk of de service wordt gestopt.
 • SedimentServiceTaskFunctional Is 'true' of 'false', ervan afhankelijk of de geplande taak werkt. Als de taak niet werkt, geeft dit aan dat plugins zullen worden uitgevoerd.
 • SedimentServiceTotalIterations Het aantal iteraties van 5 seconden dat de service wacht voordat hij opnieuw wordt uitgevoerd.

Microsoft.Windows.SedimentService.Error

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven of een fout in de plugin is opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • HResult Dit is het HRESULT voor de fasen detectie of actie ondernemen van de plugin.
 • Message Aangepast bericht dat is gekoppeld aan de fout (indien aanwezig).
 • PackageVersion De huidige pakketversie van Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentService.FallbackError

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven of een fout is opgetreden bij een terugval in de plugin. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Microsoft.Windows.SedimentService.Information

Deze gebeurtenis geeft algemene informatie die wordt geretourneerd door de plugin. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • HResult Dit is het HRESULT voor de fasen detectie of actie ondernemen van de plugin.
 • Message Aangepast bericht dat is gekoppeld aan de fout (indien aanwezig).
 • PackageVersion De huidige pakketversie van Remediation.

Microsoft.Windows.SedimentService.Started

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de Windows Update-service voor Sediment-herstel begint met het uitvoeren van een invoegtoepassing om problemen te verhelpen die ertoe kunnen leiden dat het Sediment-apparaat geen besturingssysteemupdates ontvangt. Een Sediment-apparaat is een apparaat dat gedurende een langere periode met een eerdere versie van het besturingssysteem was uitgerust. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CV De correlatievector.
 • GlobalEventCounter De teller aan de clientzijde waarmee de volgorde van gebeurtenissen wordt aangegeven.
 • PackageVersion Het versienummer van het huidige Remediation-pakket.
 • PluginName De naam van de plugin die is opgegeven voor elke algemene plugin-gebeurtenis.
 • Result Dit is het HRESULT voor de fasen detectie of actie ondernemen van de plugin.

Microsoft.Windows.SedimentService.wilResult

Deze gebeurtenis geeft het resultaat van de interne Windows-bibliotheek. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • callContext Een lijst met telemetrieactiviteiten die deze fout bevatten.
 • currentContextId identificatie van de nieuwste telemetrieactiviteit die deze fout bevat.
 • currentContextMessage Aangepast bericht dat is gekoppeld aan de nieuwste telemetrieactiviteit die deze fout bevat (indien aanwezig).
 • currentContextName De naam van de nieuwste telemetrieactiviteit die deze fout bevat.
 • failureCount Het aantal fouten dat zichtbaar is binnen het binaire bestand waarin de fout is opgetreden.
 • failureid De identificatie die is toegewezen aan deze fout.
 • failureType Geeft aan welk type fout is waargenomen (uitzondering, geretourneerde fout, geregistreerde fout of fail fast).
 • fileName De naam van het broncodebestand waarin de fout is opgetreden.
 • function De naam van de functie waarin de fout is opgetreden.
 • hresult De foutcode van de fout.
 • lineNumber Het nummer van de regel in het broncodebestand waarin de fout is opgetreden.
 • message Een aangepast bericht dat is gekoppeld aan de fout (indien aanwezig).
 • module De naam van het binaire bestand waarin de fout is opgetreden.
 • originatingContextId De id van de oudste telemetrieactiviteit die deze fout bevat.
 • originatingContextMessage Een aangepast bericht dat is gekoppeld aan de oudste telemetrieactiviteit die deze fout bevat (indien aanwezig).
 • originatingContextName De naam van de oudste telemetrieactiviteit die deze fout bevat.
 • threadId De identificatie van de thread waarin de fout is opgetreden.

Installatiegebeurtenissen

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityEvent

Deze gebeurtenis verzendt eenvoudige metagegevens over het installatieproces SetupPlatform, om te helpen Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • FieldName Haalt de gebeurtenisnaam of het gegevenspunt op. Voorbeelden: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult enzovoort.
 • GroupName Haalt de groepsnaam op waartoe de gebeurtenis behoort. Voorbeeld: informatie over de installatie, DU-informatie, informatie over schijfruimte enzovoort.
 • Value De waarde die is gekoppeld aan de naam van de corresponderende gebeurtenis. Tijdgerelateerde gebeurtenissen bevatten bijvoorbeeld de systeemtijd

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStarted

Met deze gebeurtenis worden eenvoudige metagegevens over het update-installatieproces die zijn gegenereerd door SetupPlatform, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Name De naam van het dynamische updatetype. Voorbeeld: GDR-stuurprogramma

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelActivityStopped

Met deze gebeurtenis worden eenvoudige metagegevens over het update-installatieproces die zijn gegenereerd door SetupPlatform, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

SetupPlatformTel.SetupPlatformTelEvent

Met deze service worden gebeurtenissen opgehaald die worden gegenereerd door SetupPlatform, de engine waarmee de verschillende implementatiescenario's worden aangestuurd om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • FieldName Haalt de gebeurtenisnaam of het gegevenspunt op. Voorbeelden: InstallStartTime, InstallEndtime, OverallResult enzovoort.
 • GroupName Haalt de groepsnaam op waartoe de gebeurtenis behoort. Voorbeeld: informatie over de installatie, DU-informatie, schijfruimte-informatie enzovoort.
 • Value Haalt de waarde op die is gekoppeld aan de naam van de bijbehorende gebeurtenis (Veldnaam). Voor tijdgerelateerde gebeurtenissen bevat dit bijvoorbeeld de systeemtijd.

Gedeelde pc-gebeurtenissen

Microsoft.Windows.SharedPC.AccountManager.DeleteUserAccount

Activiteit voor het verwijderen van een gebruikersaccount voor apparaten die zijn ingesteld voor gedeelde pc-modus als onderdeel van het tijdelijke accountbeheer om Windows beter up-to-date te houden. Door ongebruikte gebruikersaccounts op onderwijs-pc's/gedeelde pc's te verwijderen wordt schijfruimte vrij gemaakt om slagingspercentages van Windows Update te verbeteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • accountType Het type account dat is verwijderd. Voorbeeld: AD, AAD of lokaal
 • deleteState Of de poging tot verwijdering van het gebruikersaccount is geslaagd.
 • userSid: De beveiligings-id van het account.
 • wilActivity Windows Foutrapportage-gegevens die worden verzameld wanneer er een fout optreedt bij het verwijderen van een gebruikersaccount met het tijdelijke accountbeheer. Zie wilActivity.

Microsoft.Windows.SharedPC.AccountManager.SinglePolicyEvaluation

Activiteit voor het uitvoeren van het tijdelijke accountbeheer waarmee wordt bepaald of er gebruikersaccounts moeten worden verwijderd voor apparaten die zijn ingesteld voor de gedeelde pc-modus om Windows beter up-to-date te houden. Door ongebruikte gebruikersaccounts op gedeelde apparaten te verwijderen wordt schijfruimte vrij gemaakt om slagingspercentages van Windows Update te verbeteren

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • evaluationTrigger Wanneer zijn de beleidsregels van het tijdelijke accountbeheer uitgevoerd? Voorbeeld: bij de afmelding of tijdens onderhoudsuren
 • totalAccountCount Het aantal accounts op een apparaat na het uitvoeren van de beleidsregels van het tijdelijke accountbeheer.
 • wilActivity Windows Foutrapportage-gegevens die worden verzameld wanneer er een fout optreedt bij het evalueren van accounts die moeten worden verwijderd met het tijdelijke accountbeheer. Zie wilActivity.

wilActivity

Deze gebeurtenis bevat een interne bibliotheekcontext voor Windows die wordt gebruikt voor diagnostische gegevens van producten en services. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • callContext De functie waar de fout is opgetreden.
 • currentContextId De id van de huidige aanroepcontext waarin de fout is opgetreden.
 • currentContextMessage Het bericht van de huidige aanroepcontext waarin de fout is opgetreden.
 • currentContextName De naam van de huidige aanroepcontext waarin de fout is opgetreden.
 • failureCount Het aantal fouten voor deze fout-id.
 • failureId De id van de fout die is opgetreden.
 • failureType Het type van de fout die is opgetreden.
 • fileName De naam van het bestand waarin de fout is opgetreden.
 • function De functie waar de fout is opgetreden.
 • hresult HResult van de algemene activiteit.
 • lineNumber Het regelnummer waar de fout is opgetreden.
 • message Het bericht van de fout die is opgetreden.
 • module De module waarin de fout is opgetreden.
 • originatingContextId De id van de oorspronkelijke aanroepcontext die de fout heeft opgeleverd.
 • originatingContextMessage Het bericht van de oorspronkelijke aanroepcontext die de fout heeft opgeleverd.
 • originatingContextName De naam van de oorspronkelijke aanroepcontext die de fout heeft opgeleverd.
 • threadId De id van de thread waarin de activiteit wordt uitgevoerd.

wilResult

Deze gebeurtenis bevat een interne bibliotheekcontext voor Windows die wordt gebruikt voor diagnostische gegevens van producten en services. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • callContext De aanroepcontextstack waar de fout is opgetreden.
 • currentContextId De id van de huidige aanroepcontext waarin de fout is opgetreden.
 • currentContextMessage Het bericht van de huidige aanroepcontext waarin de fout is opgetreden.
 • currentContextName De naam van de huidige aanroepcontext waarin de fout is opgetreden.
 • failureCount Het aantal fouten voor deze fout-id.
 • failureId De id van de fout die is opgetreden.
 • failureType Het type van de fout die is opgetreden.
 • fileName De naam van het bestand waarin de fout is opgetreden.
 • function De functie waar de fout is opgetreden.
 • hresult HResult van de algemene activiteit.
 • lineNumber Het regelnummer waar de fout is opgetreden.
 • message Het bericht van de fout die is opgetreden.
 • module De module waarin de fout is opgetreden.
 • originatingContextId De id van de oorspronkelijke aanroepcontext die de fout heeft opgeleverd.
 • originatingContextMessage Het bericht van de oorspronkelijke aanroepcontext die de fout heeft opgeleverd.
 • originatingContextName De naam van de oorspronkelijke aanroepcontext die de fout heeft opgeleverd.
 • threadId De id van de thread waarin de activiteit wordt uitgevoerd.

SIH-gebeurtenissen

SIHEngineTelemetry.EvalApplicability

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer doelstellingslogica wordt geëvalueerd om te bepalen of een apparaat in aanmerking komt voor een bepaalde actie. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ActionReasons Als een actie is beoordeeld als niet van toepassing, heeft de extra logica deze voorkomen.
 • CachedEngineVersion De versie van het engine DLL-bestand dat wordt gebruikt.
 • EventInstanceID De unieke id voor gebeurtenisexemplaren.
 • EventScenario Geeft het doel aan van het verzenden van deze gebeurtenis: of omdat de softwaredistributie net is begonnen met het controleren op inhoud of dat deze is geannuleerd, geslaagd of mislukt.
 • HandlerReasons Als een actie is beoordeeld als niet van toepassing, heeft de technologiespecifieke logica van het installatieprogramma deze voorkomen.
 • ServiceGuid De unieke id waarmee wordt aangegeven met welke service de softwaredistributieclient verbinding maakt (SIH, Windows Update, Microsoft Store enzovoort).
 • StandardReasons Als een actie is beoordeeld als niet van toepassing, heeft de standaardlogica deze voorkomen.
 • StatusCode Resultaatcode van de gebeurtenis (gelukt, annulering, foutcode HResult).
 • UpdateID De unieke id voor de actie waarop wordt gereageerd.
 • WUDeviceID De unieke id die wordt beheerd door de softwaredistributieclient.

SIHEngineTelemetry.ExecuteAction

Deze gebeurtenis wordt geactiveerd door pogingen van SIH om de betreffende update of actie uit te voeren (bijvoorbeeld installeren). Geeft belangrijke informatie, zoals of de update vereist dat het systeem opnieuw moet worden opgestart. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CachedEngineVersion De versie van het engine DLL-bestand dat wordt gebruikt.
 • EventInstanceID De unieke id voor gebeurtenisexemplaren.
 • EventScenario Geeft het doel van de verzending van de gebeurtenis aan, of de softwaredistributie alleen maar begon te controleren of er content is, of dat het is geannuleerd, geslaagd of mislukt.
 • RebootRequired Geeft aan of opnieuw opstarten is vereist om de actie te voltooien.
 • ServiceGuid De unieke id waarmee wordt aangegeven met welke service de softwaredistributieclient verbinding maakt (SIH, Windows Update, Microsoft Store enzovoort).
 • StatusCode Resultaatcode van de gebeurtenis (gelukt, annulering, foutcode HResult).
 • UpdateID De unieke id voor de actie waarop wordt gereageerd.
 • WUDeviceID De unieke id die wordt beheerd door de softwaredistributieclient.

SIHEngineTelemetry.PostRebootReport

Met deze gebeurtenis wordt de status van een actie gerapporteerd die volgt op opnieuw opstarten, als dit is vereist. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CachedEngineVersion De versie van het engine DLL-bestand dat wordt gebruikt.
 • EventInstanceID De unieke id voor gebeurtenisexemplaren.
 • EventScenario Geeft het doel van de verzending van de gebeurtenis aan, of de softwaredistributie alleen maar begon te controleren of er content is, of dat het is geannuleerd, geslaagd of mislukt.
 • ServiceGuid De unieke id waarmee wordt aangegeven met welke service de softwaredistributieclient verbinding maakt (SIH, Windows Update, Microsoft Store enzovoort).
 • StatusCode Resultaatcode van de gebeurtenis (gelukt, annulering, foutcode HResult).
 • UpdateID De unieke id voor de actie waarop wordt gereageerd.
 • WUDeviceID De unieke id die wordt beheerd door de softwaredistributieclient.

SIHEngineTelemetry.ServiceStateChange

Met deze gebeurtenis wordt de status gerapporteerd van pogingen om een service te stoppen of te starten als dit tijdens het uitvoeren van een actie nodig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CachedEngineVersion De versie van het engine DLL-bestand dat wordt gebruikt.
 • EventInstanceID De unieke id voor gebeurtenisexemplaren.
 • EventScenario Geeft het doel van de verzending van de gebeurtenis aan, of de softwaredistributie alleen maar begon te controleren of er content is, of dat het is geannuleerd, geslaagd of mislukt.
 • Service De service die gestopt/gestart wordt.
 • ServiceGuid De unieke id waarmee wordt aangegeven met welke service de softwaredistributieclient verbinding maakt (SIH, Windows Update, Microsoft Store enzovoort).
 • StateChange De bewerking (stoppen/starten) die wordt uitgevoerd op de service.
 • StatusCode Resultaatcode van de gebeurtenis (geslaagd, annulering, foutcode HResult).
 • UpdateID De unieke id voor de actie waarop wordt gereageerd.
 • WUDeviceID De unieke id die wordt beheerd door de softwaredistributieclient.

SIHEngineTelemetry.SLSActionData

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven of de SIH-client het manifest waarin de te evalueren acties worden beschreven heeft kunnen parseren. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CachedEngineVersion De versie van het engine DLL-bestand dat wordt gebruikt.
 • EventInstanceID De unieke id voor gebeurtenisexemplaren.
 • EventScenario Geeft het doel aan van het verzenden van deze gebeurtenis: of omdat de softwaredistributie net is begonnen met het controleren op inhoud of dat deze is geannuleerd, geslaagd of mislukt.
 • FailedParseActions De lijst met acties die niet met succes zijn geparseerd.
 • ParsedActions De lijst met acties die met succes zijn geparseerd.
 • ServiceGuid De unieke id waarmee wordt aangegeven met welke service de softwaredistributieclient verbinding maakt (SIH, Windows Update, Microsoft Store enzovoort).
 • WUDeviceID De unieke id die wordt beheerd door de softwaredistributieclient.

Software-updategebeurtenissen

SoftwareUpdateClientTelemetry.CheckForUpdates

Met deze gebeurtenis worden traceergegevens verzonden over de softwaredistributieclientcontrole op inhoud die van toepassing is op een apparaat, om Windows beter up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ActivityMatchingId Bevat een unieke id waarmee één CheckForUpdates-sessie vanaf initialisatie tot aan voltooien wordt geïdentificeerd.
 • AllowCachedResults Geeft aan of in de scan resultaten in cache mogen worden gebruikt.
 • ApplicableUpdateInfo Metagegevens voor de updates die zijn gedetecteerd als zijnde van toepassing
 • BiosFamily De familie van het BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName De naam van het BIOS van het apparaat.
 • BiosReleaseDate De releasedatum van het BIOS van het apparaat.
 • BiosSKUNumber Het sku-nummer van het BIOS van het apparaat.
 • BIOSVendor De leverancier van het BIOS.
 • BiosVersion De versie van het BIOS.
 • BranchReadinessLevel De onderhoudsvertakking die is geconfigureerd op het apparaat.
 • CachedEngineVersion Dit is de versie voor zelfgeïnitieerde reparatie van de SIH-engine in de cache van het apparaat. Als de SIH-engine niet bestaat, is de waarde null.
 • CallerApplicationName De naam die is opgegeven door de aanvrager die API-aanroepen in de softwaredistributieclient heeft geïnitieerd.
 • CapabilityDetectoidGuid De GUID voor een hardwaretoepasbaarheidsdetectie die niet kan worden geëvalueerd.
 • CDNCountryCode Landafkorting van twee letters voor de CDN-locatie (Content Distribution Network).
 • CDNId De unieke id van een specifiek apparaat, gebruikt om te bepalen hoeveel apparaten succesvol zijn en hoeveel apparaten een bepaald probleem hebben.
 • ClientVersion Het versienummer van de softwaredistributieclient.
 • Context Biedt context op de plaats waar de fout is opgetreden. Voorbeeld: AutoEnable, GetSLSData, AddService, Overige of Onbekend
 • CurrentMobileOperator De mobiele provider waarmee het apparaat op dit moment is verbonden.
 • DeferralPolicySources Bronnen voor alle gedefinieerde beleidsregels voor uitstel van updates (groepsbeleidsobject = 0x10, MDM = 0x100, Flight 0x1000, UX = 0x10000 =).
 • DeferredUpdates Update-id's die momenteel worden uitgesteld tot een later tijdstip
 • DeviceModel Wat is het apparaatmodel.
 • DriverError De gevonden foutcode tijdens een scan van het stuurprogramma. Dit is 0 als er geen fout is opgetreden.
 • DriverExclusionPolicy Geeft aan of het beleid voor het niet opnemen van stuurprogramma's met Windows Update is ingeschakeld.
 • DriverSyncPassPerformed Zijn stuurprogramma's deze keer gescand?
 • EventInstanceID Een algemene unieke id voor gebeurtenisexemplaren.
 • EventScenario Geeft het doel aan van het verzenden van deze gebeurtenis: of omdat de softwaredistributie net is begonnen met het controleren op inhoud of dat deze is geannuleerd, gelukt of mislukt.
 • ExtendedMetadataCabUrl Hostnaam die wordt gebruikt om een update te downloaden.
 • ExtendedStatusCode Secundaire foutcode voor bepaalde scenario's waarbij de StatusCode niet specifiek genoeg was.
 • FailedUpdateGuids De GUID´s voor de updates die niet zijn geëvalueerd tijdens het scannen.
 • FailedUpdatesCount Het aantal updates dat niet is geëvalueerd tijdens het scannen.
 • FeatureUpdateDeferral De uitstelperiode die is geconfigureerd voor functie-updates van het besturingssysteem op het apparaat (in dagen).
 • FeatureUpdatePause Geeft aan of functie-updates van het besturingssysteem op het apparaat worden onderbroken.
 • FeatureUpdatePausePeriod De duur van de onderbreking die is geconfigureerd voor functie-updates van het besturingssysteem op het apparaat (in dagen).
 • FlightBranch De vertakking van een apparaat als het deelneemt aan flighting (voorlopige builds).
 • FlightRing De ring (snelheid waarmee builds worden opgehaald) van een apparaat als het deelneemt aan flighting (voorlopige builds).
 • HomeMobileOperator De mobiele provider waarmee het apparaat oorspronkelijk van plan was te werken.
 • IntentPFNs Beoogde metagegevens van de toepassingsset voor atomische updatescenario's.
 • IPVersion Geeft aan of de download heeft plaatsgevonden via IPv4 of IPv6
 • IsWUfBDualScanEnabled Geeft aan of de dubbele scan van Windows Update voor Bedrijven op het apparaat is ingeschakeld.
 • IsWUfBEnabled Geeft aan of Windows Update voor Bedrijven op het apparaat is ingeschakeld.
 • IsWUfBFederatedScanDisabled Geeft aan of de gefedereerde scan van Windows Update voor Bedrijven op het apparaat is uitgeschakeld.
 • MetadataIntegrityMode De modus van de integriteitscontrole van de updatetransportmetagegevens. 0-onbekend, 1-negeren, 2-controle, 3-afdwingen
 • MSIError De laatste fout die is opgetreden tijdens een scan op updates.
 • NetworkConnectivityDetected Geeft het type netwerkverbinding aan die is gedetecteerd. 0 - IPv4, 1 - IPv6
 • NumberOfApplicableUpdates Het aantal updates dat uiteindelijk als van toepassing op het systeem wordt geacht nadat het detectieproces is voltooid
 • NumberOfApplicationsCategoryScanEvaluated Het aantal categorieën (apps) waarop de app-updatescan heeft gecontroleerd
 • NumberOfLoop Het aantal rondes vereist voor de scan
 • NumberOfNewUpdatesFromServiceSync Het aantal updates die voor het eerst zijn gezien in deze scan
 • NumberOfUpdatesEvaluated Het totale aantal updates dat is geëvalueerd als onderdeel van de scan
 • NumFailedMetadataSignatures Het aantal mislukte handtekeningcontroles van metagegevens die zijn uitgevoerd voor nieuwe metagegevens die naar beneden zijn gesynchroniseerd.
 • Online Geeft aan of dit een online scan is.
 • PausedUpdates Een lijst met UpdateIds die momenteel worden onderbroken.
 • PauseQualityUpdatesEndTime Als functie-updates van het besturingssysteem worden onderbroken op het apparaat, is dit de datum en tijd voor het einde van de onderbrekingsperiode.
 • PauseQualityUpdatesStartTime Als functie-updates van het besturingssysteem worden onderbroken op het apparaat, is dit de datum en tijd voor het begin van de onderbrekingsperiode.
 • PauseQualityUpdatesEndTime Als kwaliteitsupdates van het besturingssysteem worden onderbroken op het apparaat, is dit de datum en tijd voor het einde van de onderbrekingsperiode.
 • PauseQualityUpdatesStartTime Als kwaliteitsupdates van het besturingssysteem worden onderbroken op het apparaat, is dit de datum en tijd voor het begin van de onderbrekingsperiode.
 • PhonePreviewEnabled Geeft aan of een telefoon geschikt is voor het ophalen van preview-versies, vóórdat flighting (voorlopige versies) wordt geïntroduceerd.
 • ProcessName De procesnaam van de aanvrager die API-aanroepen heeft geïnitieerd, in het geval waarin de CallerApplicationName niet is opgegeven.
 • QualityUpdateDeferral De uitstelperiode die is geconfigureerd voor de kwaliteitsupdates van het besturingssysteem op het apparaat (in dagen).
 • QualityUpdatePause Geeft aan of kwaliteitsupdates van het besturingssysteem op het apparaat worden onderbroken.
 • QualityUpdatePausePeriod De duur van de onderbreking die is geconfigureerd voor kwaliteitsupdates van het besturingssysteem op het apparaat (in dagen).
 • RelatedCV De vorige correlatievector die is gebruikt voordat deze werd verwisseld door een nieuwe
 • ScanDurationInSeconds Het aantal seconden nodig voor een scan
 • ScanEnqueueTime Het aantal seconden nodig voor het initialiseren van een scan
 • ServiceGuid Een id waarmee wordt aangegeven met welke service de softwaredistributieclient op inhoud controleert (Windows Update, Microsoft Store enzovoort).
 • ServiceUrl De omgevings-URL waarmee een apparaat is geconfigureerd om te scannen
 • ShippingMobileOperator De mobiele provider die een apparaat heeft verzonden.
 • HResult Geeft de resultaatcode van de CheckForUpdates-gebeurtenis aan (gelukt, annulering, foutcode HResult).
 • SyncType Beschrijft welk type scan de gebeurtenis is
 • SystemBIOSMajorRelease Primaire versie van het BIOS.
 • SystemBIOSMajorRelease Secundaire versie van het BIOS.
 • TargetMetadataVersion Dit is de doelversie voor zelfgeïnitieerde reparatie van de SIH-engine om te downloaden (indien nodig). Als dat niet het geval is, is de waarde null.
 • TotalNumMetadataSignatures Het totale aantal handtekeningcontroles van metagegevens, die zijn uitgevoerd voor nieuwe metagegevens die naar beneden zijn gesynchroniseerd.
 • WebServiceRetryMethods Webservicemethode-aanvragen die opnieuw moeten worden geprobeerd om de bewerking te voltooien.
 • WUDeviceID De unieke id van een specifiek apparaat, gebruikt om te bepalen hoeveel apparaten succesvol zijn en hoeveel een bepaald probleem hebben.

SoftwareUpdateClientTelemetry.Commit

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden over de vraag of de Update-service is aangeroepen om een upgrade uit te voeren, om Windows beter up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • BiosFamily De familie van het BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName De naam van het BIOS van het apparaat.
 • BiosReleaseDate De releasedatum van het BIOS van het apparaat.
 • BiosSKUNumber Het sku-nummer van het BIOS van het apparaat.
 • BIOSVendor De leverancier van het BIOS.
 • BiosVersion De versie van het BIOS.
 • BundleId Id die is gekoppeld aan de specifieke inhoudbundel. Mogen niet allemaal nullen zijn als de bundleID is gevonden.
 • BundleRevisionNumber Geeft het revisienummer van de inhoudbundel aan
 • CallerApplicationName De naam die is opgegeven door de aanvrager die API-aanroepen in de softwaredistributieclient heeft geïnitieerd
 • ClientVersion Het versienummer van de softwaredistributieclient.
 • DeviceModel Wat is het apparaatmodel.
 • EventInstanceID Een algemene unieke id voor gebeurtenisexemplaren.
 • EventScenario Status van oproep
 • EventType Mogelijke waarden zijn ¨Onderliggend¨, ¨Bundel¨ of ¨Stuurprogramma¨.
 • FlightId De specifieke id van de flight die het apparaat ophaalt
 • HandlerType Geeft het soort inhoud aan (app, stuurprogramma, Windows-patch enz.)
 • RevisionNumber Uniek revisienummer van de update
 • ServerId Id van de service waarmee de softwaredistributieclient verbinding maakt, zoals Windows Update en Microsoft Store.
 • ServiceGuid Een unieke id voor de service waarvoor de softwaredistributieclient inhoud installeert (Windows Update, Microsoft Store, etc).
 • SystemBIOSMajorRelease Primaire versie van het BIOS.
 • SystemBIOSMajorRelease Secundaire versie van het BIOS.
 • UpdateId Unieke Update-id
 • WUDeviceID UniqueDeviceidID

SoftwareUpdateClientTelemetry.Download

Met deze gebeurtenis worden traceergegevens verzonden over de softwaredistributieclientdownload van de inhoud van de update, om Windows beter up-to-date te houden

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ActiveDownloadTime Hoeveel tijd de download in beslag nam, in seconden, zonder de tijd waarop de update niet actief werd gedownload.
 • AppXBlockHashValidationFailureCount Een telling van het aantal blokken dat niet is gevalideerd na te zijn gedownload.
 • AppXDownloadScope Geeft het bereik aan van de download voor de inhoud van de toepassing.
 • BiosFamily De familie van het BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName De naam van het BIOS van het apparaat.
 • BiosReleaseDate De releasedatum van het BIOS van het apparaat.
 • BiosSKUNumber Het SKU-nummer van het BIOS van het apparaat.
 • BIOSVendor De leverancier van het BIOS.
 • BiosVersion De versie van het BIOS.
 • BundleBytesDownloaded Aantal bytes dat is gedownload voor de specifieke inhoudbundel.
 • BundleId Een id die is gekoppeld aan de specifieke inhoudbundel.
 • BundleRepeatFailFlag Geeft aan of het downloaden van deze speciale updatebundel eerder is mislukt.
 • BundleRevisionNumber Geeft het revisienummer van de inhoudbundel aan.
 • BytesDownloaded Het aantal bytes dat is gedownload voor een individueel deel van de inhoud (niet de gehele bundel).
 • CachedEngineVersion De versie van de SIH-engine (Self-Initiated Healing) die is opgeslagen in de cache op het apparaat, indien van toepassing.
 • CallerApplicationName De naam die is verstrekt door de toepassing die API-aanroepen naar de softwaredistributieclient startte.
 • CbsDownloadMethod Geeft aan of de download alle bestanden betreft (full file) of slechts een deel ervan (partial file).
 • CDNCountryCode Afkorting van twee letters voor het land van de CDN-locatie (Content Distribution Network).
 • CDNId Id waarmee wordt gedefinieerd vanaf welke CDN de softwaredistributieclient de inhoud heeft gedownload.
 • ClientVersion Het versienummer van de softwaredistributieclient.
 • CurrentMobileOperator De mobiele provider waarmee het apparaat op dit moment verbinding heeft.
 • DeviceModel Het model van het apparaat.
 • DownloadPriority Geeft aan of een download heeft plaatsgevonden met achtergrond- of voorgrondprioriteit of normale prioriteit.
 • DownloadScenarioId Een unieke id voor een bepaalde download, waarmee gebeurtenissen van Windows Update en van Delivery Optimizer aan elkaar worden gekoppeld.
 • DownloadType Geeft aan of een SIH-download (Self-Initiated Healing) van het type Metadata (metagegevens) of Payload (nettolading) is.
 • EventInstanceID Een algemene unieke id voor gebeurtenisexemplaren.
 • EventScenario Geeft het doel aan voor verzending van deze gebeurtenis: de softwaredistributie is net begonnen met het downloaden van inhoud of de download is geannuleerd, geslaagd of mislukt.
 • EventType Geeft het type van de gebeurtenis aan: Child (onderliggend), Bundle (bundel) of Driver (stuurprogramma).
 • ExtendedStatusCode Secundaire foutcode voor bepaalde scenario's waarbij StatusCode niet specifiek genoeg was.
 • FeatureUpdatePause Geeft aan of functie-updates van het besturingssysteem op het apparaat worden onderbroken.
 • FlightBranch De vertakking van een apparaat als het deelneemt aan flighting (voorlopige builds).
 • FlightBuildNumber Als deze download voor een flight (voorlopige versie) is, geeft dit het buildnummer van die flight aan.
 • FlightId De specifieke id van de flight (voorlopige build) die het apparaat ophaalt.
 • FlightRing De ring (snelheid waarmee builds worden opgehaald) van een apparaat als het deelneemt aan flighting (voorlopige builds).
 • HandlerType Geeft het soort inhoud aan (app, stuurprogramma, Windows-patch enzovoort).
 • HardwareId Als deze download voor een stuurprogramma is dat is gericht op een bepaald apparaatmodel, geeft deze id het model van het apparaat aan.
 • HomeMobileOperator De mobiele provider waar het apparaat oorspronkelijk mee moest werken.
 • HostName De bovenliggende URL vanwaar de inhoud wordt gedownload.
 • IPVersion Geeft aan of de download heeft plaatsgevonden via IPv4 of IPv6.
 • IsDependentSet Geeft aan of een stuurprogramma een onderdeel is van een grotere hardware-/firmware-systeemupdate
 • IsWUfBDualScanEnabled Geeft aan of de dubbele scan van Windows Update voor Bedrijven op het apparaat is ingeschakeld.
 • IsWUfBEnabled Geeft aan of Windows Update voor Bedrijven op het apparaat is ingeschakeld.
 • NetworkCostBitMask Geeft aan met welk type netwerk het apparaat is verbonden (zwervend, met een datalimiet, via gegevenscapaciteit enzovoort)
 • NetworkRestrictionStatus Algemenere versie van NetworkCostBitMask, waarin wordt opgegeven of Windows het huidige netwerk beschouwt als naar 'gebruik'.
 • PackageFullName De pakketnaam van de inhoud.
 • PhonePreviewEnabled Geeft aan of een telefoon geschikt is voor het ophalen van preview-versies, vóórdat flighting (voorlopige versies) wordt geïntroduceerd.
 • ProcessName De procesnaam van de aanvrager die API-aanroepen heeft geïnitieerd, in het geval waarin de CallerApplicationName niet is opgegeven.
 • QualityUpdatePause Geeft aan of kwaliteitsupdates van het besturingssysteem op het apparaat worden onderbroken.
 • RelatedCV De vorige correlatievector die is gebruikt voordat deze werd verwisseld door een nieuwe
 • RepeatFailFlag Geeft aan of het downloaden van dit specifieke deel van de inhoud eerder is mislukt.
 • RevisionNumber Het revisienummer van het opgegeven deel van de inhoud.
 • ServiceGuid Een unieke id voor de service waarvoor de softwaredistributieclient inhoud installeert (Windows Update, Microsoft Store etc).
 • Setup360Phase Hiermee wordt de actieve fase van de upgradedownload aangegeven als de huidige download is bedoeld voor een upgrade van het besturingssysteem.
 • ShippingMobileOperator De mobiele provider die aan het apparaat was gekoppeld toen het apparaat werd geleverd.
 • StatusCode Geeft het resultaat aan van een downloadgebeurtenis (gelukt, annulering, HResult foutcode).
 • SystemBIOSMajorRelease Primaire versie van het BIOS.
 • SystemBIOSMajorRelease Secundaire versie van het BIOS.
 • TargetGroupId Voor stuurprogramma's gericht op een specifiek apparaatmodel geeft deze id de distributiegroep van apparaten aan die dat stuurprogramma hebben ontvangen.
 • TargetingVersion Voor stuurprogramma's gericht op een specifiek apparaatmodel is dit het versienummer van de stuurprogramma's die worden gedistribueerd naar het apparaat.
 • TargetMetadataVersion De versie van het pakket dat momenteel wordt gedownload (of meest recent gedownloade pakket).
 • ThrottlingServiceHResult Resultaatcode (gelukt of mislukt) bij het maken van verbinding met een webservice om te bepalen of dit apparaat al inhoud moet downloaden.
 • TimeToEstablishConnection Tijd (in milliseconden) die nodig is om verbinding te maken, voordat de download begint.
 • TotalExpectedBytes De totale grootte (in bytes) die naar verwachting wordt gedownload.
 • UpdateId Een id die is gekoppeld aan het specifieke deel van de inhoud.
 • UpdateID Een id die is gekoppeld aan het specifieke deel van de inhoud.
 • UpdateImportance Geeft aan of de inhoud is gemarkeerd als belangrijk, aanbevolen of optioneel.
 • UsedDO Geeft aan of de download gebruik maakt van de DO-service (Delivery Optimization).
 • UsedSystemVolume Geeft aan of de inhoud is gedownload naar het hoofdsysteemopslagstation van het apparaat of naar een alternatief opslagstation.
 • WUDeviceID De unieke id van een specifiek apparaat, gebruikt om te bepalen hoeveel apparaten succesvol zijn en hoeveel een bepaald probleem hebben.

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadCheckpoint

Deze gebeurtenis biedt een controlepunt tussen elk van de Windows Update-downloadfasen voor UUP-inhoud. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CallerApplicationName De naam die is opgegeven door de aanvrager die API-aanroepen in de softwaredistributieclient heeft geïnitieerd
 • ClientVersion Het versienummer van de softwaredistributieclient
 • EventScenario Geeft het doel aan van het verzenden van deze gebeurtenis: of omdat de softwaredistributie net is begonnen met het controleren op inhoud of dat deze is geannuleerd, gelukt of mislukt
 • EventType Mogelijke waarden zijn "Child", "Bundle", "Release" of "Driver"
 • ExtendedStatusCode Secundaire foutcode voor bepaalde scenario's waarbij de StatusCode niet specifiek genoeg was
 • FileId Een hash die een unieke identificatie vormt van een bestand.
 • FileName Naam van het gedownloade bestand
 • FlightId De unieke id voor elke flight
 • RelatedCV De vorige correlatievector die is gebruikt voordat deze werd verwisseld door een nieuwe
 • RevisionNumber Uniek revisienummer van de update
 • ServiceGuid Een id waarmee wordt aangegeven met welke service de softwaredistributieclient op inhoud controleert (Windows Update, Microsoft Store enzovoort).
 • StatusCode Geeft het resultaat aan van een CheckForUpdates-gebeurtenis (gelukt, annulering, foutcode HResult)
 • UpdateId Unieke Update-id
 • WUDeviceID De unieke id van een specifiek apparaat, waarmee wordt bepaald hoeveel apparaten succesvol zijn of hoeveel apparaten een bepaald probleem hebben

SoftwareUpdateClientTelemetry.DownloadHeartbeat

Met deze gebeurtenis kunnen doorlopende downloads worden bijgehouden. De gebeurtenis bevat gegevens om de huidige status van de download uit te leggen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • BundleID Een id die is gekoppeld aan de specifieke inhoudbundel. Als deze waarde wordt gevonden, mag het niet allemaal als nullen worden gerapporteerd
 • BytesTotal Het totale aantal bytes dat moet worden overgedragen voor deze inhoud
 • BytesTransferred Het totale aantal bytes dat is overgedragen voor deze inhoud op het moment van heartbeat
 • CallerApplicationName De naam die is opgegeven door de aanvrager die API-aanroepen in de softwaredistributieclient heeft geïnitieerd
 • ClientVersion Het versienummer van de softwaredistributieclient
 • ConnectionStatus Geeft de connectiviteitsstatus aan van het apparaat op het moment van heartbeat
 • CurrentError Laatste (tijdelijke) fout die is opgetreden door de actieve download
 • DownloadFlags Vlaggen waarmee wordt aangegeven of de energiestatus wordt genegeerd
 • DownloadState De huidige status van de actieve download voor deze inhoud (in de wachtrij geplaatst, onderbroken of in uitvoering)
 • EventType Mogelijke waarden zijn "Child", "Bundle" of "Driver"
 • FlightId De unieke id voor elke flight
 • IsNetworkMetered Geeft aan of Windows het huidige netwerk in aanmerking neemt als naar gebruik"
 • MOAppDownloadLimit Maximale capaciteit van mobiele provider voor toepassingsdownloads, indien van toepassing
 • MOUpdateDownloadLimit Maximale capaciteit van mobiele provider voor downloads van updates voor besturingssystemen, indien van toepassing
 • PowerState Geeft de energiestatus van het apparaat aan op het moment van heartbeart (DC, AC, Batterijbesparing of Verbonden stand-by)
 • RelatedCV De vorige correlatievector die door de client is gebruikt voordat deze werd verwisseld met een nieuwe
 • ResumeCount Het aantal keren dat deze actieve download is hervat vanaf een onderbroken status
 • RevisionNumber Geeft het revisienummer van dit specifieke deel van de inhoud aan
 • ServiceGuid Id voor de service waarmee de softwaredistributieclient verbinding maakt (Windows Update, Microsoft Store enz.)
 • ServiceID Id van de service waarmee de softwaredistributieclient verbinding maakt (Windows Update, Microsoft Store enz.).
 • SuspendCount Het aantal keren dat deze actieve download de onderbroken status heeft bereikt
 • SuspendReason De laatst reden waarom deze actieve download een onderbroken status heeft bereikt
 • UpdateId Id die is gekoppeld aan het specifieke deel van de inhoud
 • WUDeviceID Unieke apparaat-id die wordt beheerd door de softwaredistributieclient

SoftwareUpdateClientTelemetry.Install

Met deze gebeurtenis worden traceergegevens verzonden over de softwaredistributieclientinstallatie van de inhoud van de update, om Windows beter up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • BiosFamily De familie van het BIOS (Basic Input Output System).
 • BiosName De naam van het BIOS van het apparaat.
 • BiosReleaseDate De releasedatum van het BIOS van het apparaat.
 • BiosSKUNumber Het sku-nummer van het BIOS van het apparaat.
 • BIOSVendor De leverancier van het BIOS.
 • BiosVersion De versie van het BIOS.
 • BundleId Id die is gekoppeld aan de specifieke inhoudbundel. Mogen niet allemaal nullen zijn als de bundel-id is gevonden.
 • BundleRepeatFailFlag Geeft aan of het installeren van deze speciale updatebundel eerder is mislukt.
 • BundleRevisionNumber Geeft het revisienummer van de inhoudbundel aan.
 • CachedEngineVersion Dit is de versie voor zelfgeïnitieerde reparatie van de SIH-engine in de cache van het apparaat. Als de SIH-engine niet bestaat, is de waarde null.
 • CallerApplicationName De naam die is opgegeven door de aanvrager die API-aanroepen in de softwaredistributieclient heeft geïnitieerd.
 • ClientVersion Het versienummer van de softwaredistributieclient.
 • CSIErrorType De fase waarin de CBS-installatie is mislukt.
 • CurrentMobileOperator De mobiele provider waarmee het apparaat op dit moment is verbonden.
 • DeviceModel Het apparaatmodel.
 • DriverPingBack Bevat informatie over het vorige stuurprogramma en de systeemstatus.
 • EventInstanceID Een algemene unieke id voor gebeurtenisexemplaren.
 • EventScenario Geeft het doel aan van het verzenden van deze gebeurtenis: ofwel omdat de softwaredistributie net is begonnen met installeren van inhoud, ofwel dat deze is geannuleerd, gelukt of mislukt.
 • EventType Mogelijke waarden zijn: 'Onderliggend', 'Bundel' of 'Stuurprogramma'.
 • ExtendedErrorCode De uitgebreide foutcode.
 • ExtendedStatusCode Secundaire foutcode voor bepaalde scenario's waarbij de StatusCode niet specifiek genoeg was.
 • FeatureUpdatePause Geeft aan of functie-updates van het besturingssysteem op het apparaat worden onderbroken.
 • FlightBranch De vertakking waarop een apparaat actief is als het deelneemt aan het Windows Insider-programma.
 • FlightBuildNumber Als deze installatie voor een Windows Insider-build is, is dit het versienummer van die build.
 • FlightId De specifieke id van de Windows Insider-build die het apparaat ophaalt.
 • FlightRing De ring waarop een apparaat actief is als het deelneemt aan het Windows Insider-programma.
 • HandlerType Geeft aan welk type inhoud wordt geïnstalleerd. Voorbeeld: app, stuurprogramma, Windows Update
 • HardwareId Als deze installatie voor een stuurprogramma is dat is gericht op een bepaald apparaatmodel is, geeft deze id het model van het apparaat aan.
 • HomeMobileOperator De mobiele provider waarmee het apparaat oorspronkelijk zou werken.
 • IntentPFNs Beoogde metagegevens van de toepassingsset voor atomische updatescenario's.
 • IsDependentSet Geeft aan of het stuurprogramma een onderdeel is van een grotere hardware-/firmwaresysteemupdate
 • IsFinalOutcomeEvent Geeft aan of met deze gebeurtenis het einde van het update-/upgradeproces wordt aangegeven.
 • IsFirmware Geeft aan of deze update een firmware-update is.
 • IsSuccessFailurePostReboot Geeft aan of de update eerst is gelukt en vervolgens is mislukt na een herstart.
 • IsWUfBDualScanEnabled Geeft aan of de dubbele scan van Windows Update voor Bedrijven is ingeschakeld op het apparaat.
 • IsWUfBEnabled Geeft aan of Windows Update voor Bedrijven op het apparaat is ingeschakeld.
 • MergedUpdate Geeft aan of de update van het besturingssysteem met een BSP-update is samengevoegd voor de installatie.
 • MsiAction De fase waarin de MSI-installatie is mislukt.
 • MsiProductCode De unieke id van het MSI-installatieprogramma.
 • PackageFullName De pakketnaam van de inhoud die wordt geïnstalleerd.
 • PhonePreviewEnabled Geeft aan of een telefoon geschikt is voor het ophalen van preview-versies, vóórdat flighting (voorlopige versies) wordt geïntroduceerd.
 • ProcessName De procesnaam van de aanvrager die API-aanroepen heeft geïnitieerd, in het geval waarin de CallerApplicationName niet is opgegeven.
 • QualityUpdatePause Geeft aan of kwaliteitsupdates van het besturingssysteem op het apparaat worden onderbroken.
 • RelatedCV De vorige correlatievector die is gebruikt voordat deze werd verwisseld door een nieuwe
 • RepeatFailFlag Geeft aan of het installeren van dit specifieke deel van de inhoud eerder is mislukt.
 • RevisionNumber Geeft het revisienummer van dit specifiek stuk van de inhoud aan.
 • ServiceGUID Een id waarmee wordt aangegeven voor welke service de softwaredistributieclient inhoud installeert (Windows Update, Microsoft Store enzovoort).
 • Setup360Phase Als de installatie voor een upgrade van het besturingssysteem is, dan geeft dit aan in welke fase de upgrade zit.
 • ShippingMobileOperator De mobiele provider die een apparaat heeft verzonden.
 • StatusCode Geeft de resultaatcode van de installatiegebeurtenis aan (gelukt, annulering, foutcode HResult).
 • SystemBIOSMajorRelease Primaire versie van het BIOS.
 • SystemBIOSMajorRelease Secundaire versie van het BIOS.
 • TargetGroupId Voor stuurprogramma's gericht op een specifiek apparaatmodel geeft deze id de distributiegroep van apparaten aan die dat stuurprogramma hebben ontvangen.
 • TargetingVersion Voor stuurprogramma's gericht op een specifiek apparaatmodel is dit het versienummer van de stuurprogramma's die worden gedistribueerd naar het apparaat.
 • TransactionCode De id die een bepaalde MSI-installatie aangeeft.
 • UpdateId Unieke update-id.
 • UpdateID Een id die is gekoppeld aan het specifieke deel van de inhoud.
 • UpdateImportance Geeft aan of een deel van de inhoud is gemarkeerd als belangrijk, aanbevolen of optioneel.
 • UsedSystemVolume Geeft aan of de inhoud is gedownload en vervolgens is geïnstalleerd vanaf het belangrijkste systeemopslagstation van het apparaat of vanaf een alternatief opslagstation.
 • WUDeviceID De unieke id van een specifiek apparaat, gebruikt om te bepalen hoeveel apparaten succesvol zijn en hoeveel een bepaald probleem hebben.

SoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateDetected

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden over een AppX-app die is bijgewerkt via de Microsoft Store, zoals welke app moet worden bijgewerkt en welke versie/architectuur vereist is om problemen met apps te begrijpen en te verhelpen door de vereiste updates op te halen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ApplicableUpdateInfo Metagegevens voor de updates die zijn gevonden als van toepassing.
 • CallerApplicationName De naam die is opgegeven door de aanvrager die API-aanroepen in de softwaredistributieclient heeft geïnitieerd.
 • IntentPFNs Beoogde metagegevens van de toepassingsset voor atomische updatescenario's.
 • NumberOfApplicableUpdates Het aantal updates dat uiteindelijk van toepassing wordt geacht op het systeem nadat het detectieproces voltooid is.
 • RelatedCV De vorige correlatievector die is gebruikt voordat deze werd verwisseld door een nieuwe.
 • ServiceGuid Een id waarmee wordt aangegeven met welke service de softwaredistributieclient verbinding maakt (Windows Update, Microsoft Store, enzovoort).
 • WUDeviceID De unieke apparaat-id die wordt bepaald door de softwaredistributieclient.

SoftwareUpdateClientTelemetry.UpdateMetadataIntegrity

Deze gebeurtenis helpt te identificeren of met de inhoud van een update is geknoeid en biedt bescherming tegen man-in-the-middle-aanvallen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden, te beveiligen en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • EndpointUrl De eindpunt-URL waar het apparaat metagegevens van de update verkrijgt. Dit wordt gebruikt om test-, faserings- en productieomgevingen te onderscheiden.
 • EventScenario Het doel van deze gebeurtenis, zoals scan gestart, scan gelukt of scan mislukt.
 • ExtendedStatusCode Secundaire foutcode voor bepaalde scenario's waarbij de StatusCode niet specifiek genoeg was.
 • LeafCertId De gehele id van de FragmentSigning-gegevens voor het certificaat dat is mislukt.
 • ListOfSHA256OfIntermediateCerData Een met puntkomma's gescheiden lijst met base64-codering van hashes voor de Base64CerData in de FragmentSigning-gegevens van een tussenliggend certificaat.
 • MetadataIntegrityMode De modus van de integriteitscontrole van de transportmetagegevens. 0 = onbekend, 1 = negeren, 2 = controle, 3 = afdwingen
 • MetadataSignature Een met base64 gecodeerde tekenreeks van de handtekening die is gekoppeld aan de metagegevens van de update (opgegeven door de revisie-id).
 • RawMode De onbewerkte niet-geparseerde modustekenreeks van het SLS-antwoord. Dit veld is nul als het niet van toepassing is.
 • RawValidityWindowInDays De onbewerkte niet-geparseerde geldigheidsvenstertekenreeks in dagen van het tijdstempeltoken. Dit veld is nul als het niet van toepassing is.
 • Revisionid De revisie-id voor een bepaald gedeelte van de inhoud.
 • RevisionNumber Het revisienummer voor een specifiek stuk van de inhoud.
 • ServiceGuid Identificeert de service waarmee de softwaredistributieclient is verbonden, zoals Windows Update of Microsoft Store.
 • SHA256OfLeafCerData Een base64-codering van de hash voor de Base64CertData in de FragmentSigning-gegevens van het certificaat.
 • SHA256OfLeafCertPublicKey Een base64-codering van de hash van de Base64CertData in de FragmentSigning-gegevens van het certificaat.
 • SHA256OfTimestampToken Een gecodeerde tekenreeks van de tijdstempel-token.
 • SignatureAlgorithm Het hash-algoritme voor de handtekening van de metagegevens.
 • SLSPrograms Een testprogramma waarvoor een apparaat mogelijk heeft ingeschreven. Voorbeeld: Insider Fast
 • StatusCode De statuscode van de gebeurtenis.
 • TimestampTokenCertThumbprint De vingerafdruk van het gecodeerde tijdstempeltoken.
 • TimestampTokenid Het tijdstip waarop dit is gemaakt. Het is gecodeerd in een tijdstempel-blob en is nul als het token niet de juiste notatie heeft.
 • UpdateId De update-id voor een bepaald gedeelte van de inhoud.
 • ValidityWindowInDays Het geldigheidsvenster dat van kracht is tijdens het controleren van de tijdstempel.

Update Assistant-gebeurtenissen

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.BlockingEventid

Met deze gebeurtenis wordt basisinformatie verzonden over de reden dat Windows 10 niet is bijgewerkt vanwege compatibiliteitsproblemen, eerdere terugdraai-acties of beheerbeleid. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ApplicabilityBlockedReason Geblokkeerd vanwege een probleem in de toepasbaarheid.
 • BlockWuUpgrades De Upgrade Assistant is momenteel geblokkeerd.
 • clientID Een id voor de huidige versie van Update Assistant.
 • CloverTrail Dit apparaat is CloverTrail.
 • DeviceIsMdmManaged Dit apparaat wordt beheerd door MDM.
 • IsNetworkAvailable Geeft aan of het apparaatnetwerk beschikbaar is of niet.
 • IsNetworkMetered Geeft aan of het netwerk een datalimiet heeft.
 • IsSccmManaged Dit apparaat wordt beheerd door SCCM.
 • NewlyInstalledOs Het besturingssysteem is onlangs geïnstalleerd en er worden tijdelijk geen updates uitgevoerd.
 • PausedByPolicy Updates zijn onderbroken vanwege beleidsregels.
 • RecoveredFromRS3 Het systeem is eerder hersteld van RS3.
 • RS1UninstallActive Updates zijn geblokkeerd vanwege een actieve bewerking voor verwijdering van RS1.
 • RS3RollBacks Het aantal toegestane terugdraaibewerkingen voor RS3 is overschreden.
 • triggerTaskSource Geeft aan door welke taak dit exemplaar wordt gestart.
 • WsusManaged Dit apparaat wordt beheerd door WSUS.
 • ZeroExhaust Dit apparaat is ingesteld op Nulemissie.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.DeniedLaunchEventid

De gebeurtenis verzendt basisinformatie wanneer een apparaat werd geblokkeerd of niet kon bijwerken naar de meest recente versie van Windows 10. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • calendarRun Geeft aan dat de kalenderuitvoeringstaak de Update Assistant-wrapper heeft aangeroepen
 • clientID Een id voor de huidige versie van Update Assistant.
 • denyReason Alle redenen waarom de Update Assistant niet kan worden gestart. Bitmasker met waarden uit UpdateAssistant.cpp eUpgradeModeReason.
 • triggerTaskSource Geeft aan door welke taak dit exemplaar wordt gestart.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.FailedLaunchEventid

Deze gebeurtenis geeft aan dat Update Assistent Orchestrator de Update Assistant niet kon starten. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • clientID Een id voor de huidige versie van Update Assistant.
 • hResult De foutcode voor het mislukken van de Update Assistant Orchestrator.
 • triggerTaskSource Geeft aan door welke taak dit exemplaar wordt gestart.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.FailedOneSettingsQueryEventid

Deze gebeurtenis geeft aan dat geen query is uitgevoerd op One Settings door Update Assistant. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • clientID Een id voor de huidige versie van Update Assistant.
 • hResult De foutcode voor het mislukken van de query op One Settings.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.LaunchEventId

Met deze gebeurtenis wordt basisinformatie verzonden over of het apparaat moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie van Windows 10. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • autoStartRunCount Het aantal malen dat Update Assistant automatisch is gestart voor uitvoering.
 • clientID De id van de huidige versie van Update Assistant.
 • launchMode Geeft het type start aan dat is uitgevoerd.
 • launchTypeReason Een bitmasker van alle redenen voor het starttype.
 • triggerTaskSource Geeft aan door welke taak dit exemplaar wordt gestart.
 • UALaunchRunCount Het totale aantal keren dat Update Assistant is gestart.

Microsoft.Windows.UpdateAssistant.Orchestrator.RestoreEventId

De gebeurtenis verzendt basisinformatie of de melding van de Windows 10-update eerder is gestart. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • calendarRun Geeft aan dat de Update Assistant-wrapper is gestart door de kalenderuitvoeringstaak.
 • clientID De id van de huidige versie van Update Assistant.
 • restoreReason Alle redenen voor het terugzetten.
 • triggerTaskSource Geeft aan door welke taak dit exemplaar wordt gestart.

Gebeurtenissen bijwerken

Update360Telemetry.UpdateAgent_DownloadRequest

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden tijdens de downloadfase voor het bijwerken van Windows. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • DeletedCorruptFiles Booleaanse waarde die aangeeft of beschadigde nettolading is verwijderd.
 • ErrorCode De foutcode die wordt geretourneerd voor de huidige downloadaanvraagfase.
 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus (hetzelfde concept als InstanceId voor Setup360).
 • PackageCountOptional Het aantal aangevraagde optionele pakketten.
 • PackageCountRequired Het aantal aangevraagde vereiste pakketten.
 • PackageCountTotal Het totale aantal benodigde pakketten.
 • PackageCountTotalCanonical Het totale aantal canonieke pakketten.
 • PackageCountTotalDiff Het totale aantal diff-pakketten.
 • PackageCountTotalExpress Het totale aantal snelle pakketten.
 • PackageSizeCanonical Grootte van de canonieke pakketten in bytes.
 • PackageSizeDiff Grootte van diff-pakketten in bytes.
 • PackageSizeExpress Grootte van snelle pakketten in bytes.
 • RangeRequestState Geeft het type van de gebruikte bereikaanvraag aan.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • Result Resultaat van de downloadaanvraagfase van de update.
 • ScenarioId Geeft het updatescenario aan.
 • SessionId Unieke waarde voor elke poging (dezelfde waarde voor doorvoerfasen voor initialiseren, downloaden, installeren)
 • UpdateId De unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_FellBackToCanonical

Deze gebeurtenis verzamelt gegevens wanneer Express niet kan worden gebruikt en de update moet terugschakelen naar "canoniek" tijdens het nieuwe UUP-updatescenario (Unified Update Platform), dat wordt gebruikt door zowel Mobile als Desktop. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • FlightId Unieke id voor de flight (versie van testexemplaar).
 • ObjectId De unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • PackageCount Het aantal pakketten dat is teruggevallen naar "canoniek".
 • PackageList PackageID's die zijn teruggevallen naar "canoniek".
 • RelatedCV De waarde van de correlatievector die wordt gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan (Update-Service Orchestrator).
 • ScenarioId De id van het updatescenario.
 • SessionId De de van de updatepoging.
 • UpdateId De id van de update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_Initialize

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden tijdens de initialisatiefase voor het bijwerken van Windows. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ErrorCode De foutcode die wordt geretourneerd voor de huidige initialisatiefase.
 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • FlightMetadata Bevat de FlightId en build die wordt uitgebracht.
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • Resultaat Resultaat van de initialisatiefase van de update. 0 = Gelukt, 1 = Mislukt, 2 = Geannuleerd, 3 = Geblokkeerd, 4 = BlockCancelled
 • ScenarioId De scenario-id. Voorbeeld: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand of DesktopDriverUpdate
 • SessionData Bevat instructies voor Update Agent voor het verwerken van FOD´s en DUIC´s (null voor andere scenario's).
 • SessionId Unieke waarde voor elke Update Agent-moduspoging.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_Install

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden tijdens de installatiefase van het bijwerken van Windows. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ErrorCode De foutcode die wordt geretourneerd voor de huidige installatiefase.
 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente scan.
 • Resultaat Resultaat van de installatiefase van de update. 0 = Gelukt, 1 = Mislukt, 2 = Geannuleerd, 3 = Geblokkeerd, 4 = BlockCancelled
 • ScenarioId De scenario-id. Voorbeeld: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand of DesktopDriverUpdate
 • SessionId Unieke waarde voor elke Update Agent-moduspoging.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_Merge

Deze gebeurtenis verzendt gegevens over de samenvoegingsfase bij het bijwerken van Windows. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Foutcode De foutcode die werd geretourneerd voor de huidige herstart.
 • FlightId Unieke id voor de flight (versie van testexemplaar).
 • ObjectId De unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • RelatedCV De waarde van de correlatievector die wordt gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan (Update-Service Orchestrator).
 • Result Het HResult van de gebeurtenis.
 • ScenarioId De id van het updatescenario.
 • SessionId De de van de updatepoging.
 • UpdateId De id van de update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_ModeStart

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden voor het begin van elke modus tijdens het bijwerken van Windows. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • Mode Geeft aan dat de Update Agent-modus is gestart. 1 = Initialiseren, 2 = DownloadRequest, 3 = Installeren, 4 = Doorvoeren
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • RelatedCV De correlatievectorwaarde gegenereerd op basis van de meest recente scan.
 • ScenarioId De scenario-id. Voorbeeld: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand of DesktopDriverUpdate
 • SessionId Unieke waarde voor elke Update Agent-moduspoging.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgent_SetupBoxLaunch

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden tijdens het starten van het installatievak bij het bijwerken van Windows. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • Quiet Geeft aan of de installatie wordt uitgevoerd in de stille modus. 0 = onwaar 1 = waar
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente scan.
 • SandboxSize De grootte van de sandbox-map op het apparaat.
 • ScenarioId De scenario-id. Voorbeeld: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand of DesktopDriverUpdate
 • SessionId Unieke waarde voor elke Update Agent-moduspoging.
 • SetupMode Installatiemodus 1 = predownload, 2 = installeren, 3 = voltooien
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgentCommit

Met deze gebeurtenis wordt informatie verzameld over de doorvoerfase van het nieuwe UUP-updatescenario (Unified Update Platform), die wordt gebruikt door zowel mobiele apparaten als desktops. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ErrorCode De foutcode die wordt geretourneerd voor de huidige installatiefase.
 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • Result Resultaat van de installatiefase van de update.
 • ScenarioId Geeft het updatescenario aan.
 • SessionId Unieke waarde voor elke updatepoging.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgentDownloadRequest

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden voor de downloadaanvraagfase van Windows via het nieuwe UUP-scenario (Unified Update Platform). Van toepassing op pc’s en mobiele apparaten. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • DeletedCorruptFiles Booleaanse waarde die aangeeft of beschadigde nettolading is verwijderd.
 • DownloadRequests Aantal keren dat een download opnieuw is geprobeerd.
 • ErrorCode De foutcode die wordt geretourneerd voor de huidige downloadaanvraagfase.
 • ExtensionName Geeft aan of de nettolading is gerelateerd aan de inhoud van het besturingssysteem of een invoegtoepassing.
 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • InternalFailureResult Geeft een herstelbare fout van een invoegtoepassing.
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus (hetzelfde concept als InstanceId voor Setup360).
 • PackageCategoriesSkipped Geeft pakketcategorieën aan die zijn overgeslagen, indien van toepassing.
 • PackageCountOptional Het aantal aangevraagde optionele pakketten.
 • PackageCountRequired Het aantal aangevraagde vereiste pakketten.
 • PackageCountTotal Het totale aantal benodigde pakketten.
 • PackageCountTotalCanonical Het totale aantal canonieke pakketten.
 • PackageCountTotalDiff Het totale aantal diff-pakketten.
 • PackageCountTotalExpress Het totale aantal snelle pakketten.
 • PackageExpressType Type snel pakket.
 • PackageSizeCanonical Grootte van de canonieke pakketten in bytes.
 • PackageSizeDiff Grootte van diff-pakketten in bytes.
 • PackageSizeExpress Grootte van snelle pakketten in bytes.
 • RangeRequestState Geeft het type van de gebruikte bereikaanvraag aan.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • Result Resultaat van de downloadaanvraagfase van de update.
 • ScenarioId Geeft het updatescenario aan.
 • SessionId Unieke waarde voor iedere poging (dezelfde waarde voor de fases initialisatie, downloaden, installeren, doorvoeren).
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgentExpand

Met deze gebeurtenis wordt informatie verzameld met betrekking tot de uitbreidingsfase van het nieuwe UUP-updatescenario (Unified Update Platform), dat wordt gebruikt door zowel mobiele apparaten als desktops. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ElapsedTickCount Tijd die wordt uitgetrokken voor uitbreidingsfase.
 • EndFreeSpace Vrije ruimte na uitbreidingsfase.
 • EndSandboxSize Sandboxgrootte na uitbreidingsfase.
 • ErrorCode De foutcode die wordt geretourneerd voor de huidige installatiefase.
 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • ScenarioId Geeft het updatescenario aan.
 • SessionId Unieke waarde voor elke updatepoging.
 • StartFreeSpace Vrije ruimte vóór uitbreidingsfase.
 • StartSandboxSize Grootte van de sandbox na de uitbreidingsfase.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgentFellBackToCanonical

Met deze gebeurtenis wordt informatie verzameld wanneer express niet kan worden gebruikt en we terugschakelen naar canoniek tijdens het nieuwe UUP-scenario (Unified Update Platform), dat wordt gebruikt door zowel mobiele apparaten als desktops. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • PackageCount Het aantal pakketten dat is teruggevallen naar canoniek.
 • PackageList PackageIds die zijn teruggevallen naar canoniek.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • ScenarioId Geeft het updatescenario aan.
 • SessionId Unieke waarde voor elke updatepoging.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgentInitialize

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden voor de initialisatiefase voor het bijwerken van Windows via het nieuwe UUP-scenario (Unified Update Platform), dat zowel op pc's als mobiele apparaten van toepassing is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ErrorCode De foutcode die wordt geretourneerd voor de huidige installatiefase.
 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • FlightMetadata Bevat de FlightId en build die wordt uitgebracht.
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • Result Resultaat van de installatiefase van de update.
 • ScenarioId Geeft het updatescenario aan.
 • SessionData Tekenreeks die instructies bevat voor Update Agent voor het verwerken van FOD´s en DUIC´s (null voor andere scenario's).
 • SessionId Unieke waarde voor elke updatepoging.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgentInstall

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden voor de installatiefase voor het bijwerken van Windows. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ErrorCode De foutcode die wordt geretourneerd voor de huidige installatiefase.
 • FlightId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus (hetzelfde concept als InstanceId voor Setup360).
 • ObjectId Correlatievectorwaarde gegenereerd op basis van de laatste USO-scan.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • Result Resultaat van de huidige installatiefase.
 • ScenarioId Geeft het updatescenario aan.
 • SessionId Unieke waarde voor elke updatepoging.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgentMerge

De gebeurtenis UpdateAgentMerge verzendt gegevens over de samenvoegfase tijdens het bijwerken van Windows. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ErrorCode De foutcode die wordt geretourneerd voor de huidige samenvoegfase.
 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • RelatedCV Gerelateerde correlatievectorwaarde.
 • Result Resultaat van de samenvoegfase van de update.
 • ScenarioId Geeft het updatescenario aan.
 • SessionId Unieke waarde voor elke poging.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgentMitigationResult

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden waarin het resultaat wordt aangegeven van elke risicobeperking van Update Agent. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Applicable Geeft aan of risicobeperking van toepassing is op de huidige update.
 • CommandCount Het aantal opdrachtbewerkingen in de vermelding van de risicobeperking.
 • CustomCount Het aantal aangepaste bewerkingen in de vermelding van de risicobeperking.
 • FileCount Het aantal bestandsbewerkingen in de vermelding van de risicobeperking.
 • FlightId Unieke identifier voor elke vlucht.
 • Index De index van deze specifieke risicobeperking.
 • MitigationScenario Het updatescenario waarin de risicobeperking is uitgevoerd.
 • Naam De beschrijvende naam van de risicobeperking.
 • ObjectId De unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • OperationIndex De index van de bewerking voor risicobeperking (in het geval van een fout).
 • OperationName De beschrijvende naam van de risicobeperkingsbewerking (in het geval van een fout).
 • RegistryCount Het aantal registerbewerkingen in de vermelding van de risicobeperking.
 • RelatedCV De waarde van de correlatievector die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • Result De HResult van deze bewerking.
 • ScenarioId De id van het Update Agent-scenario.
 • SessionId Unieke waarde voor elke updatepoging.
 • TimeDiff De hoeveelheid tijd die is besteed aan de uitvoering van de risicobeperking (in stappen van 100 nanoseconden).
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgentMitigationSummary

Met deze gebeurtenis wordt een overzicht verzonden van alle risicobeperkingen van Update Agent, die beschikbaar zijn voor deze update. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Applicable Het aantal risicobeperkingen die van toepassing zijn op het systeem en het scenario.
 • Failed Het aantal mislukte risicobeperkingen.
 • FlightId De unieke id voor elke flight.
 • MitigationScenario Het update-scenario waarin de risicobeperkingen zijn geprobeerd.
 • ObjectId De unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • RelatedCV De waarde van de correlatievector die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • Result De HResult van deze bewerking.
 • ScenarioId De id van het Update Agent-scenario.
 • SessionId Unieke waarde voor elke updatepoging.
 • TimeDiff De hoeveelheid tijd die is besteed aan het uitvoeren van alle risicobeperkingen (in stappen van 100 nanoseconden).
 • Totale Het totale aantal beschikbare risicobeperkingen.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgentModeStart

Met deze gebeurtenis worden gegevens voor het begin van elke modus verzonden tijdens het bijwerken van Windows via het nieuwe UUP-scenario (Unified Update Platform). Van toepassing op zowel pc’s als mobiele apparaten. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • Mode Geeft aan dat de modus is gestart.
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • ScenarioId Geeft het updatescenario aan.
 • SessionId Unieke waarde voor elke updatepoging.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.
 • Version Versie van update

Update360Telemetry.UpdateAgentOneSettings

Deze gebeurtenis verzamelt informatie over de fase na opnieuw opstarten van het nieuwe UUP-updatescenario (Unified Update Platform), waarvan gebruik wordt gemaakt door zowel Mobile als Desktop. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Count Het aantal toepasselijke OneSettings voor het apparaat.
 • FlightId Unieke id voor de flight (versie van testexemplaar).
 • ObjectId De unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • Parameters De set parameters voor combinaties van naam en waarde die naar OneSettings wordt verzonden om te bepalen of er toepasselijke OneSettings zijn.
 • RelatedCV De waarde van de correlatievector die wordt gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan (Update-Service Orchestrator).
 • Result Het HResult van de gebeurtenis.
 • ScenarioId De id van het updatescenario.
 • SessionId De de van de updatepoging.
 • UpdateId De id van de update.
 • Waarden De waarden die terug naar het apparaat zijn verzonden, indien van toepassing.

Update360Telemetry.UpdateAgentPostRebootResult

Met deze gebeurtenis wordt informatie verzameld voor zowel mobiele apparaten als desktops met betrekking tot de fase na het opnieuw opstarten van het nieuwe UUP-updatescenario (Unified Update Platform. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ErrorCode De foutcode die wordt geretourneerd voor de huidige fase na het opnieuw opstarten.
 • FlightId De specifieke id van de Windows Insider-build die het apparaat ophaalt.
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • PostRebootResult Geeft het Hresult aan.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • Result Geeft de Hresult aan.
 • ScenarioId De scenario-id. Voorbeeld: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand of DesktopDriverUpdate.
 • SessionId Unieke waarde voor elke updatepoging.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.

Update360Telemetry.UpdateAgentSetupBoxLaunch

Met de gebeurtenis UpdateAgent_SetupBoxLaunch worden gegevens verzonden voor het starten van het installatievak bij het bijwerken van Windows via het nieuwe UUP-scenario (Unified Update Platform). Deze gebeurtenis is alleen van toepassing op pc's. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ContainsExpressPackage Geeft aan of het downloadpakket een exprespakket is.
 • FlightId Unieke id voor elke flight
 • FreeSpace Beschikbare ruimte op besturingssysteempartitie.
 • InstallCount Aantal installatiepogingen met behulp van dezelfde sandbox.
 • ObjectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • Quiet Geeft aan of de installatie wordt uitgevoerd in de stille modus.
 • RelatedCV Correlatievectorwaarde die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • SandboxSize Grootte van de sandbox.
 • ScenarioId Geeft het updatescenario aan.
 • SessionId Unieke waarde voor elke updatepoging.
 • SetupMode Modus van installatie die moet worden gestart.
 • UpdateId Unieke id voor elke update.
 • UserSession Geeft aan of de installatie is geactiveerd door gebruikersacties.

Updatemeldingsgebeurtenissen

Microsoft.Windows.UpdateNotificationPipeline.JavascriptJavascriptCriticalGenericMessage

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat Javascript een schema en een set waarden voor kritieke telemetrie rapporteert. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CampaignConfigVersion De configuratieversie van de huidige campagne.
 • CampaignID De id van de huidige actieve campagne.
 • ConfigCatalogVersion Huidige catalogusversie van de updatemelding.
 • ContentVersion De versie van de inhoud van de huidige updatemeldingscampagne.
 • CV Correlatievector.
 • DetectorVersion Meest recent uitgevoerde detectieversie voor de huidige campagne.
 • GlobalEventCounter Teller van client waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die zijn verzonden door deze gebruiker.
 • key1 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key10 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key11 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key12 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key13 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key14 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key15 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key16 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key17 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key18 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key19 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key2 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key20 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key21 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key22 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key23 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key24 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key25 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key26 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key27 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key28 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key29 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key3 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key30 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key4 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key5 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key6 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key7 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key8 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • key9 Gegevens over interacties in de gebruikersinterface.
 • PackageVersion Huidige pakketversie van de updatemelding.
 • schema Interactietype van de gebruikersinterface.

Microsoft.Windows.UpdateNotificationPipeline.UNPCampaignHeartbeat

Deze gebeurtenis wordt verzonden aan het begin van elke campagne, die moet worden gebruikt als een heartbeat. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CampaignConfigVersion De configuratieversie voor de huidige campagne.
 • CampaignID Huidige campagne die wordt uitgevoerd in UNP (Update Notification Pipeline).
 • ConfigCatalogVersion Huidige catalogusversie van UNP (Update Notification Pipeline).
 • ContentVersion Versie van de inhoud voor de huidige campagne in UNP (Update Notification Pipeline).
 • CV Correlatievector.
 • DetectorVersion Meest recent uitgevoerde detectieversie voor de huidige campagne in UNP (Update Notification Pipeline).
 • GlobalEventCounter Clientteller waarmee de volgorde wordt aangegeven van gebeurtenissen die zijn verzonden door de gebruiker.
 • PackageVersion Huidige pakketversie voor UNP (Update Notification Pipeline).

Microsoft.Windows.UpdateNotificationPipeline.UNPCampaignManagerCleaningCampaign

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat de campagnebeheerder bezig is met het opschonen van de inhoud van de campagne. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CampaignConfigVersion De configuratieversie voor de huidige campagne.
 • CampaignID De huidige campagne die wordt uitgevoerd in UNP (Update Notification Pipeline).
 • ConfigCatalogVersion De huidige catalogusversie van de Update Notification Pipeline (UNP).
 • ContentVersion Versie van inhoud voor de huidige campagne in UNP.
 • CV Correlatievector
 • DetectorVersion Meest recent uitgevoerde detectieversie voor de huidige campagne in UNP.
 • GlobalEventCounter Clientteller waarmee de volgorde wordt aangegeven van de gebeurtenissen die zijn verzonden door de gebruiker.
 • PackageVersion Huidige versie van UNP-pakket.

Microsoft.Windows.UpdateNotificationPipeline.UnpCampaignManagerGetIsCamppaignCompleteFailed

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de statusquery van een campagnevoltooiing mislukt. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CampaignConfigVersion De configuratieversie voor de huidige campagne.
 • CampaignID Huidige campagne die wordt uitgevoerd in UNP (Update Notification Pipeline).
 • ConfigCatalogVersion Huidige catalogusversie van UNP.
 • ContentVersion Versie van inhoud voor de huidige campagne in UNP.
 • CV Correlatievector.
 • DetectorVersion Meest recent uitgevoerde detectieversie voor de huidige campagne in UNP.
 • GlobalEventCounter Clientteller waarmee de volgorde wordt aangegeven van de gebeurtenissen die zijn verzonden door de gebruiker.
 • hresult HRESULT van de fout.
 • PackageVersion Huidige versie van UNP-pakket.

Microsoft.Windows.UpdateNotificationPipeline.UNPCampaignManagerHeartbeat

Deze gebeurtenis wordt verzonden aan het begin van de gebeurtenis CampaignManager en is bedoeld om te worden gebruikt als een heartbeat. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CampaignConfigVersion De configuratieversie voor de huidige campagne.
 • CampaignID De campagne die momenteel wordt uitgevoerd in Update Notification Pipeline (UNP).
 • ConfigCatalogVersion Huidige catalogusversie van UNP.
 • ContentVersion Versie van inhoud voor de huidige campagne in UNP.
 • CV Correlatievector.
 • DetectorVersion Meest recent uitgevoerde detectieversie voor de huidige campagne in UNP.
 • GlobalEventCounter Clientteller waarmee de volgorde wordt aangegeven van de gebeurtenissen die zijn verzonden door de gebruiker.
 • PackageVersion Huidige versie van UNP-pakket.

Microsoft.Windows.UpdateNotificationPipeline.UnpCampaignManagerRunCampaignFailed

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de campagnebeheerder een onverwachte fout tegenkomt tijdens het uitvoeren van de campagne. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CampaignConfigVersion De configuratieversie voor de huidige campagne.
 • CampaignID De campagne die momenteel wordt uitgevoerd in Update Notification Pipeline (UNP).
 • ConfigCatalogVersion Huidige catalogusversie van UNP.
 • ContentVersion Versie van inhoud voor de huidige campagne in UNP.
 • CV Correlatievector.
 • DetectorVersion Meest recent uitgevoerde detectieversie voor de huidige campagne in UNP.
 • GlobalEventCounter Clientteller waarmee de volgorde wordt aangegeven van de gebeurtenissen die zijn verzonden door de gebruiker.
 • hresult HRESULT van de fout.
 • PackageVersion Huidige versie van UNP-pakket.

Upgradegebeurtenissen

FacilitatorTelemetry.DCATDownload

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven of apparaten extra of kritieke aanvullende inhoud hebben ontvangen tijdens een upgrade van het besturingssysteem. Dit gebeurt om Windows beter up-to-date en beveiligd te houden.

FacilitatorTelemetry.DUDownload

Deze gebeurtenis retourneert gegevens over het downloaden van aanvullende pakketten die essentieel zijn voor de upgrade van een apparaat naar de volgende versie van Windows. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

FacilitatorTelemetry.InitializeDU

Met deze gebeurtenis wordt bepaald of apparaten extra of kritieke aanvullende inhoud hebben ontvangen tijdens een upgrade van het besturingssysteem. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Setup360Telemetry.Downlevel

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden waarmee wordt aangegeven dat de downlevel-fase van de upgrade is gestart. Dit gebeurt om Windows beter up-to-date en beveiligd te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId Als Windows Update gebruikt wordt, is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. In Media-installatie is de standaardwaarde Media360, maar deze kan worden overschreven door de aanvrager met een unieke waarde.
 • HostOSBuildNumber Het buildnummer van het besturingssysteem met een lagere versie.
 • HostOsSkuName De versie van het besturingssysteem die met een Setup360-exemplaar (besturingssysteem met een lagere versie) wordt uitgevoerd.
 • InstanceId Een unieke GUID die elk exemplaar van setuphost.exe identificeert.
 • ReportId In het Windows Update-scenario is dit de updateID die wordt doorgegeven aan de installatie. Dit is de GUID voor de install.wim in media-installatie.
 • Setup360Extended Meer gedetailleerde informatie over fase/actie wanneer de mogelijke fout is opgetreden.
 • Setup360Mode De fase van Setup360 (bijvoorbeeld predownload, installeren, voltooien, ongedaan maken).
 • Setup360Result Het resultaat van Setup360 (HRESULT gebruikt om een diagnose te stellen bij fouten).
 • Setup360Scenario Het Setup360-stroomtype (bijvoorbeeld opstarten, media, update, MCT).
 • SetupVersionBuildNumber Het buildnummer van Setup360 (buildnummer van het doelbesturingssysteem).
 • State Afsluitstatus van een bepaalde Setup360-uitvoering. Voorbeeld: geslaagd, mislukt, geblokkeerd, geannuleerd.
 • TestId Een id die een unieke identificatie vormt van een groep gebeurtenissen.
 • WuId Dit is de client-id van Windows Update. In het Windows Update-scenario is dit hetzelfde als de clientId.

Setup360Telemetry.Finalize

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden waarmee wordt aangegeven dat de voltooiingsfase van de upgrade is gestart. Dit gebeurt om Windows beter up-to-date en beveiligd voltooien te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId Met Windows Update is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. In Media-installatie is de standaardwaarde Media360, maar deze kan worden overschreven door de aanvrager met een unieke waarde.
 • HostOSBuildNumber Het buildnummer van het vorige besturingssysteem.
 • HostOsSkuName De versie van het besturingssysteem die met een Setup360-exemplaar (vorige besturingssysteem) wordt uitgevoerd.
 • InstanceId Een unieke GUID die elk exemplaar van setuphost.exe identificeert.
 • ReportId Met Windows Update is dit de updateID die wordt doorgegeven aan de installatie. Dit is de GUID voor de install.wim in media-installatie.
 • Setup360Extended d
 • Setup360Mode De fase van Setup360. Voorbeeld: predownload, installeren, voltooien, terugdraaien.
 • Setup360Result Het resultaat van Setup360. Het is een HRESULT-foutcode die wordt gebruikt voor het stellen van een diagnose bij fouten.
 • Setup360Scenario Het stroomtype van Setup360. Voorbeeld: Opstarten, Media, Update, MCT
 • SetupVersionBuildNumber Het buildnummer van Setup360 (buildnummer van doelbesturingssysteem).
 • State De afsluitstatus van een Setup360-uitvoering. Voorbeeld: geslaagd, mislukt, geblokkeerd, geannuleerd.
 • TestId Id die een unieke identificatie vormt van een groep gebeurtenissen.
 • WuId Dit is de client-id van Windows Update. Met Windows Update is dit hetzelfde als de clientId.

Setup360Telemetry.OsUninstall

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden met betrekking tot updates voor het besturingssysteem en upgrades van Windows 7, Windows 8 en Windows 10. Specifiek wordt hiermee het resultaat van een verwijdering van het besturingssysteem aangegeven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId Voor Windows Update is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. In Media-installatie is de standaardwaarde Media360, maar deze kan worden overschreven door de aanvrager met een unieke waarde.
 • HostOSBuildNumber Het buildnummer van het vorige besturingssysteem.
 • HostOsSkuName De versie van het besturingssysteem die met het Setup360-exemplaar (vorige besturingssysteem) wordt uitgevoerd.
 • InstanceId Een unieke GUID die elk exemplaar van setuphost.exe identificeert.
 • ReportId Voor Windows Update is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. Dit is de GUID voor de install.wim in media-installatie.
 • Setup360Extended Gedetailleerde informatie over de fase of actie wanneer de mogelijke fout is opgetreden.
 • Setup360Mode De fase van Setup360. Voorbeeld: predownload, installeren, voltooien, terugdraaien.
 • Setup360Result Het resultaat van Setup360. Het is een HRESULT-foutcode die wordt gebruikt voor het stellen van een diagnose bij fouten.
 • Setup360Scenario Het stroomtype van Setup360. Voorbeeld: Opstarten, Media, Update, MCT
 • SetupVersionBuildNumber Het buildnummer van Setup360 (buildnummer van doelbesturingssysteem).
 • State De afsluitstatus van een Setup360-uitvoering. Voorbeeld: geslaagd, mislukt, geblokkeerd, geannuleerd.
 • TestId Een tekenreeks om een groep gebeurtenissen uniek te identificeren.
 • WuId Dit is de client-id van Windows Update.

Setup360Telemetry.PostRebootInstall

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden waarmee wordt aangegeven dat het apparaat de installatiefase na het opnieuw opstarten van de upgrade heeft aangeroepen. Dit gebeurt om Windows beter up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId Met Windows Update is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. De standaardwaarde is Media360 in Media setup, maar deze kan worden overschreven door de aanvrager met een unieke waarde.
 • HostOSBuildNumber Het buildnummer van het vorige besturingssysteem.
 • HostOsSkuName De versie van het besturingssysteem die met een Setup360-exemplaar (vorige besturingssysteem) wordt uitgevoerd.
 • InstanceId Een unieke GUID die elk exemplaar van setuphost.exe identificeert.
 • ReportId Met Windows Update is dit de updateID die wordt doorgegeven aan de installatie. Dit is de GUID voor de install.wim in media-installatie.
 • Setup360Extended Uitbreiding van het resultaat - gedetailleerdere informatie over fase/actie waarin de potentiële fout is opgetreden
 • Setup360Mode De fase van Setup360. Bijvoorbeeld: Predownload, Installeren, Voltooien, Terugdraaien
 • Setup360Result Het resultaat van Setup360. Het is een HRESULT-foutcode die wordt gebruikt voor het opsporen van fouten.
 • Setup360Scenario Het stroomtype van Setup360. Voorbeeld: Opstarten, Media, Update, MCT
 • SetupVersionBuildNumber Het buildnummer van Setup360 (buildnummer van doelbesturingssysteem).
 • State De afsluitstatus van een Setup360-uitvoering. Voorbeeld: gelukt, mislukt, geblokkeerd, geannuleerd
 • TestId Een tekenreeks om een groep gebeurtenissen uniek te identificeren.
 • Wuid Dit is de client-id van Windows Update. Met Windows Update is dit hetzelfde als de ClientId.

Setup360Telemetry.PreDownloadQuiet

Met deze gebeurtenis worden gegevens die aangeven dat het apparaat de stille predownload-fase van de upgrade heeft aangeroepen, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId Met Windows Update is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. In Media-installatie is de standaardwaarde Media360, maar deze kan worden overschreven door de aanvrager met een unieke waarde.
 • FlightData Unieke waarde die de flight identificeert.
 • HostOSBuildNumber Het buildnummer van het vorige besturingssysteem.
 • HostOsSkuName De versie van het besturingssysteem die met een Setup360-exemplaar (vorige besturingssysteem) wordt uitgevoerd.
 • InstanceId Een unieke GUID die elk exemplaar van setuphost.exe identificeert.
 • ReportId Met Windows Update is dit de updateID die wordt doorgegeven aan de installatie. Dit is de GUID voor de install.wim in media-installatie.
 • Setup360Extended Gedetailleerde informatie over de fase/actie wanneer de mogelijke fout is opgetreden.
 • Setup360Mode De fase van Setup360. Voorbeeld: predownload, installeren, voltooien, terugdraaien.
 • Setup360Result Het resultaat van Setup360. Het is een HRESULT-foutcode die wordt gebruikt voor het stellen van een diagnose bij fouten.
 • Setup360Scenario Het stroomtype van Setup360. Voorbeeld: Opstarten, Media, Update, MCT.
 • SetupVersionBuildNumber Het buildnummer van Setup360 (buildnummer van doelbesturingssysteem).
 • State De afsluitstatus van een Setup360-uitvoering. Voorbeeld: geslaagd, mislukt, geblokkeerd, geannuleerd.
 • TestId Id die een unieke identificatie vormt van een groep gebeurtenissen.
 • WuId Dit is de client-id van Windows Update. Met Windows Update is dit hetzelfde als de clientId.

Setup360Telemetry.PreDownloadUX

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden met betrekking tot updates en upgrades van het besturingssysteem van Windows 7.X, Windows 8.X, Windows 10 en RS. Dit gebeurt om Windows beter up-to-date en beveiligd te houden. Specifiek wordt hiermee het resultaat van het gedeelte PredownloadUX van het updateproces aangegeven.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId Voor Windows Update is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. In Media-installatie is de standaardwaarde Media360, maar deze kan worden overschreven door de aanvrager met een unieke waarde.
 • HostOSBuildNumber Het buildnummer van het vorige besturingssysteem.
 • HostOsSkuName De versie van het besturingssysteem die met het Setup360-exemplaar (vorige besturingssysteem) wordt uitgevoerd.
 • InstanceId Een unieke GUID die elk exemplaar van setuphost.exe identificeert.
 • ReportId Voor Windows Update is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. Dit is de GUID voor de install.wim in media-installatie.
 • Setup360Extended Gedetailleerde informatie over de fase/actie wanneer de mogelijke fout is opgetreden.
 • Setup360Mode De fase van Setup360. Voorbeeld: predownload, installeren, voltooien, terugdraaien.
 • Setup360Result Het resultaat van Setup360. Dit is een HRESULT-foutcode die kan worden gebruikt voor het stellen van een diagnose bij fouten.
 • Setup360Scenario Het stroomtype van Setup360. Voorbeeld: Opstarten, Media, Update, MCT.
 • SetupVersionBuildNumber Het buildnummer van Setup360 (buildnummer van het doelbesturingssysteem).
 • State De afsluitstatus van de Setup360-uitvoering. Voorbeeld: geslaagd, mislukt, geblokkeerd, geannuleerd.
 • TestId Een tekenreeks om een groep gebeurtenissen uniek te identificeren.
 • WuId Dit is de client-id van Windows Update.

Setup360Telemetry.PreInstallQuiet

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden waarmee wordt aangegeven dat het apparaat de stille fase vóór de installatie van de upgrade heeft aangeroepen. Dit gebeurt om Windows beter up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId Met Windows Update is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. In Media-installatie is de standaardwaarde Media360, maar deze kan worden overschreven door de aanvrager met een unieke waarde.
 • HostOSBuildNumber Het buildnummer van het vorige besturingssysteem.
 • HostOsSkuName De versie van het besturingssysteem die met een Setup360-exemplaar (vorige besturingssysteem) wordt uitgevoerd.
 • InstanceId Een unieke GUID die elk exemplaar van setuphost.exe identificeert.
 • ReportId Met Windows Update is dit de updateID die wordt doorgegeven aan de installatie. Dit is de GUID voor de install.wim in media-installatie.
 • Setup360Extended Gedetailleerde informatie over de fase/actie wanneer de mogelijke fout is opgetreden.
 • Setup360Mode De fase van Setup360. Voorbeeld: predownload, installeren, voltooien, terugdraaien.
 • Setup360Result Het resultaat van Setup360. Dit is een HRESULT-foutcode die kan worden gebruikt voor het stellen van een diagnose bij fouten.
 • Setup360Scenario Setup360-stroomtype (Opstarten, Media, Update, MCT).
 • SetupVersionBuildNumber Het buildnummer van Setup360 (buildnummer van doelbesturingssysteem).
 • State De afsluitstatus van een Setup360-uitvoering. Voorbeeld: geslaagd, mislukt, geblokkeerd, geannuleerd.
 • TestId Een tekenreeks om een groep gebeurtenissen uniek te identificeren.
 • WuId Dit is de client-id van Windows Update. Met Windows Update is dit hetzelfde als de clientId.

Setup360Telemetry.PreInstallUX

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden met betrekking tot updates en upgrades van het besturingssysteem van Windows 7, Windows 8 en Windows 10. Dit gebeurt om Windows beter up-to-date te houden. In het bijzonder wordt hiermee het resultaat van het gedeelte PreinstallUX van het updateproces aangegeven.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId Voor Windows Update is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. In Media-installatie is de standaardwaarde Media360, maar deze kan worden overschreven door de aanvrager met een unieke waarde.
 • HostOSBuildNumber Het buildnummer van het vorige besturingssysteem.
 • HostOsSkuName De versie van het besturingssysteem die met het Setup360-exemplaar (vorige besturingssysteem) wordt uitgevoerd.
 • InstanceId Een unieke GUID die elk exemplaar van setuphost.exe identificeert.
 • ReportId Voor Windows Update is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. Dit is de GUID voor de install.wim in media-installatie.
 • Setup360Extended Gedetailleerde informatie over de fase/actie wanneer de mogelijke fout is opgetreden.
 • Setup360Mode De fase van Setup360. Voorbeeld: predownload, installeren, voltooien, terugdraaien.
 • Setup360Result Het resultaat van Setup360. Het is een HRESULT-foutcode die wordt gebruikt voor het stellen van een diagnose bij fouten.
 • Setup360Scenario Het Setup360-stroomtype. Voorbeeld: Opstarten, Media, Update, MCT.
 • SetupVersionBuildNumber Het buildnummer van Setup360 (buildnummer van doelbesturingssysteem).
 • State De afsluitstatus van een Setup360-uitvoering. Voorbeeld: geslaagd, mislukt, geblokkeerd, geannuleerd.
 • TestId Een tekenreeks om een groep gebeurtenissen uniek te identificeren.
 • WuId Dit is de client-id van Windows Update.

Setup360Telemetry.Setup360

Met deze gebeurtenis worden gegevens over implementatiescenario's van besturingssystemen verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId Haalt de upgrade-id op. In het Windows Update-scenario is dit de client-id van Windows Update. In Media-installatie is de standaardwaarde Media360, maar deze kan worden overschreven door de aanvrager met een unieke waarde.
 • FieldName Haalt het gegevenspunt op.
 • FlightData Hiermee wordt een unieke id opgegeven voor elke groep van Windows Insider-builds.
 • InstanceId Haalt een unieke id voor elk exemplaar van een installatiesessie op.
 • ReportId Haalt de rapport-id op.
 • ScenarioId Haalt het implementatiescenario op.
 • Value Haalt de waarde op die is gekoppeld aan de bijbehorende veldnaam.

Setup360Telemetry.Setup360DynamicUpdate

Met deze gebeurtenis kan worden vastgesteld of het apparaat aanvullende inhoud heeft ontvangen tijdens een upgrade van het besturingssysteem, om Windows up-to-date te houden.

Setup360Telemetry.Setup360MitigationResult

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden waarin het resultaat wordt aangegeven van alle risicobeperkingen bij installatie. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Setup360Telemetry.Setup360MitigationSummary

Met deze gebeurtenis wordt een overzicht verzonden van alle risicobeperkingen bij installatie die beschikbaar zijn voor deze update. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Setup360Telemetry.Setup360OneSettings

Deze gebeurtenis verzamelt informatie over de fase na opnieuw opstarten van het nieuwe UUP-updatescenario (Unified Update Platform), waarvan gebruik wordt gemaakt door zowel Mobile als Desktop. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId De client-id voor Windows Update die wordt doorgegeven aan Setup.
 • Count Het aantal toepasselijke OneSettings voor het apparaat.
 • FlightData De id voor de flight (versie van testexemplaar).
 • InstanceId De GUID (algemeen unieke id) die elk exemplaar van setuphost.exe identificeert.
 • Parameters De set naam waarde paar parameters naar OneSettings verzonden om te bepalen of er een toepassing OneSettings zijn.
 • ReportId De update-id die wordt doorgegeven aan Setup.
 • Result Het HResult van de gebeurtenisfout.
 • ScenarioId De id van het updatescenario.
 • Values Waarden die terug naar het apparaat zijn verzonden, indien van toepassing.

Setup360Telemetry.UnexpectedEvent

Met deze gebeurtenis worden gegevens die aangeven dat het apparaat de onverwachte gebeurtenisfase van de upgrade heeft aangeroepen, verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId Met Windows Update is dit de Windows Update-client-id die wordt doorgegeven aan de installatie. In Media-installatie is de standaardwaarde Media360, maar deze kan worden overschreven door de aanvrager met een unieke waarde.
 • HostOSBuildNumber Het buildnummer van het vorige besturingssysteem.
 • HostOsSkuName De versie van het besturingssysteem die met een Setup360-exemplaar (vorige besturingssysteem) wordt uitgevoerd.
 • InstanceId Een unieke GUID die elk exemplaar van setuphost.exe identificeert.
 • ReportId Met Windows Update is dit de updateID die wordt doorgegeven aan de installatie. Dit is de GUID voor de install.wim in media-installatie.
 • Setup360Extended Gedetailleerde informatie over de fase/actie wanneer de mogelijke fout is opgetreden.
 • Setup360Mode De fase van Setup360. Voorbeeld: predownload, installeren, voltooien, terugdraaien.
 • Setup360Result Het resultaat van Setup360. Dit is een HRESULT-foutcode die kan worden gebruikt voor het stellen van een diagnose bij fouten.
 • Setup360Scenario Het stroomtype van Setup360. Voorbeeld: Opstarten, Media, Update, MCT.
 • SetupVersionBuildNumber Het buildnummer van Setup360 (buildnummer van doelbesturingssysteem).
 • State De afsluitstatus van een Setup360-uitvoering. Voorbeeld: geslaagd, mislukt, geblokkeerd, geannuleerd.
 • TestId Een tekenreeks om een groep gebeurtenissen uniek te identificeren.
 • WuId Dit is de client-id van Windows Update. Met Windows Update is dit hetzelfde als de clientId.

Diagnostische gebeurtenissen van Windows as a Service

Microsoft.Windows.WaaSAssessment.Error

Deze gebeurtenis geeft de naam van de ontbrekende instelling als resultaat die nodig is om de leeftijd van de build van het besturingssysteem te bepalen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • m De WaaS-tekenreeks voor bepalingsfouten ('Workspace as a Service', cloudgebaseerde 'werkruimte').

Microsoft.Windows.WaaSMedic.EngineFailed

Deze gebeurtenis geeft aan dat er een fout is opgetreden tijdens de uitvoering van medic engine. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • hResult foutcode van de uitvoering.

Microsoft.Windows.WaaSMedic.RemediationFailed

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer het herstelprogramma voor WaaS Medic-update-stapel een beschreven oplossing niet toepast op een probleem dat ertoe leidt dat Windows Update niet goed werkt op een doelapparaat. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • diagnostic Parameter waarbij de oplossing is mislukt.
 • hResult Foutcode die het resultaat is van een poging om de oplossing toe te passen.
 • isRemediated Hiermee wordt aangegeven aan of de toestand is hersteld.
 • pluginName Naam van de geprobeerde oplossing.

Microsoft.Windows.WaaSMedic.Summary

Deze gebeurtenis verschaft de resultaten van de diagnostische WaaSMedic-uitvoering. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • detectionSummary Resultaat van elke detectie die is uitgevoerd
 • featureAssessmentImpact Impact van WaaS-beoordeling (Windows as a Service) op onderdelenupdates
 • insufficientSessions Waar, als het apparaat voldoende activiteit heeft om geschikt te zijn voor diagnostische updategegevens. Onwaar, indien anders
 • isManaged Geeft aan dat het apparaat wordt beheerd voor updates
 • isWUConnected Geeft aan dat het apparaat is verbonden met Windows Update
 • noMoreActions Alle beschikbare WaaSMedic-diagnoses zijn uitgevoerd. Er zijn geen diagnostische en overeenkomstige acties in behandeling
 • qualityAssessmentImpact Impact van WaaS-beoordeling (Windows as a Service) voor kwaliteitsupdates
 • remediationSummary Resultaat van elke bewerking die wordt uitgevoerd op een apparaat om een ongeldige status te herstellen of een configuratie die ervoor zorgt dat het apparaat geen updates downloadt. Als bijvoorbeeld Windows Update-service is uitgeschakeld, bestaat de oplossing eruit de service weer in te schakelen
 • usingBackupFeatureAssessment De WaaSMedic-engine maakt verbinding met WaaS-beoordeling (Windows as a Service) om te bepalen of het apparaat up-to-date is. Als WaaS-beoordeling niet beschikbaar is, valt de engine terug op back-upfunctiebeoordelingen, die via een programma worden bepaald op de client
 • usingBackupQualityAssessment De WaaSMedic-engine maakt verbinding met WaaS-beoordeling (Windows as a Service) om te bepalen of het apparaat up-to-date is. Als WaaS-beoordeling niet beschikbaar is, valt de engine terug op back-upkwaliteitsbeoordelingen, die via een programma worden bepaald op de client.
 • versionString De geïnstalleerde versie van de WaaSMedic-engine.

Microsoft.Windows.WaaSMedic.SummaryEvent

Deze gebeurtenis geeft het resultaat van de WaaSMedic-bewerking. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • detectionSummary Resultaten van alle toepasselijke detecties die zijn uitgevoerd.
 • featureAssessmentImpact Impact van WaaS-beoordeling (Windows as a Service) op onderdelenupdates.
 • hrEngineResult Geeft de foutcodes van WaaSMedic-enginebewerkingen aan.
 • insufficientSessions Waar, als het apparaat voldoende activiteit heeft om geschikt te zijn voor diagnostische updategegevens. Onwaar, indien anders
 • isManaged Geeft aan dat het apparaat wordt beheerd voor updates
 • isWUConnected Geeft aan dat het apparaat is verbonden met Windows Update
 • noMoreActions Alle beschikbare WaaSMedic-diagnoses zijn uitgevoerd. Er zijn geen diagnostische en overeenkomstige acties in behandeling
 • qualityAssessmentImpact Impact van WaaS-beoordeling (Windows as a Service) voor kwaliteitsupdates
 • remediationSummary Resultaat van elke bewerking die wordt uitgevoerd op een apparaat om een ongeldige status te herstellen of een configuratie die ervoor zorgt dat het apparaat geen updates downloadt. Als de service Windows Update bijvoorbeeld is uitgeschakeld, bestaat de oplossing eruit de service weer in te schakelen.
 • usingBackupFeatureAssessment De WaaSMedic-engine maakt verbinding met WaaS-beoordeling (Windows as a Service) om te bepalen of het apparaat up-to-date is. Als WaaS-beoordeling niet beschikbaar is, valt de engine terug op back-upfunctiebeoordelingen, die via een programma worden bepaald op de client
 • usingBackupQualityAssessment De WaaSMedic-engine maakt verbinding met WaaS-beoordeling (Windows as a Service) om te bepalen of het apparaat up-to-date is. Als WaaS-beoordeling niet beschikbaar is, valt de engine terug op back-upkwaliteitsbeoordelingen, die via een programma worden bepaald op de client.
 • versionString De geïnstalleerde versie van de WaaSMedic-engine.

Windows Foutrapportage-gebeurtenissen

Microsoft.Windows.WERVertical.OSCrash

Met deze gebeurtenis worden binaire gegevens verzonden van het verzamelde dumpbestand zodra een bugcontrole optreedt, om Windows beter up-to-date te houden. Het is de OneCore-versie van deze gebeurtenis.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Bootid Uint32 waarmee het opstartnummer voor dit apparaat wordt geïdentificeerd.
 • BugCheckCode Uint64 bugcheck-code die bij benadering de oorzaak van de bugcontrole identificeert.
 • BugCheckParameter1 Uint64-parameter die aanvullende informatie biedt.
 • BugCheckParameter2 Uint64-parameter die aanvullende informatie biedt.
 • BugCheckParameter3 Uint64-parameter die aanvullende informatie biedt.
 • BugCheckParameter4 Uint64-parameter die aanvullende informatie biedt.
 • DumpFileAttributes Codes waarmee het type gegevens in het dumpbestand worden geïdentificeerd
 • DumpFileSize Grootte van het dumpbestand
 • IsValidDumpFile Waar als het dumpbestand geldig is voor de debugger, anders onwaar
 • ReportId Windows Foutrapportage-id die is gekoppeld aan deze bugcontrole (gebruikt voor het zoeken naar het bijbehorende rapportarchief in Watson).

Microsoft Store-gebeurtenissen

Microsoft.Windows.Store.Partner.ReportApplication

Dit is een rapporttoepassingsgebeurtenis voor de Microsoft Store-client. De gegevens die met deze gebeurtenis worden verzameld, worden gebruikt om Windows up-to-date en veilig te houden.

Microsoft.Windows.Store.StoreActivating

Deze gebeurtenis stuurt traceergegevens over wanneer de activering van de Store-app via de protocol-URI wordt uitgevoerd, om te helpen Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • correlationVectorRoot Identificeert meerdere gebeurtenissen binnen een sessie/reeks. Initiële waarde voor verhoging of uitbreiding.
 • protocolUri URI-protocol dat wordt gebruikt om de store te activeren.
 • reason De reden voor het activeren van de store.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.AbortedInstallation

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer een installatie of update wordt geannuleerd door een gebruiker of het systeem, en wordt gebruikt om Windows-apps up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AggregatedPackageFullNames De namen van alle pakketten die moeten worden gedownload en geïnstalleerd.
 • AttemptNumber Aantal pogingen om het opnieuw te proberen voordat annulering plaatsvindt.
 • BundelId De itembundel-id.
 • CategoryId De itemcategorie-id.
 • ClientAppId De identiteit van de app die deze bewerking heeft geïnitieerd.
 • HResult De resultaatcode van de laatste actie die is uitgevoerd vóór deze bewerking.
 • IsBundle Is dit een bundel?
 • IsInteractive Is dit aangevraagd door een gebruiker?
 • IsMandatory Is dit een verplichte update?
 • IsRemediation Is dit een herstelinstallatie?
 • IsRestore Wordt hiermee een eerder aangeschaft product automatisch hersteld?
 • IsUpdate Vlag die aangeeft of dit een update is.
 • ParentBundleId De product-id van het bovenliggende element (indien dit product deel uitmaakt van een bundel).
 • PFN De productfamilienaam van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • Product-id De identiteit van het pakket of de pakketten die wordt/worden geïnstalleerd.
 • SystemAttemptNumber Het totale aantal automatische pogingen tijdens de installatie voordat deze is geannuleerd.
 • UserAttemptNumber Het totale aantal gebruikerspogingen tijdens de installatie voordat deze is geannuleerd.
 • WUContentId De licentie-identiteit van dit pakket.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.BeginGetInstalledContentIds

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer een inventarisatie van de geïnstalleerde apps wordt gestart om te bepalen of er updates voor deze apps beschikbaar zijn. Dit wordt gebruikt om Windows up-to-date en veilig te houden.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.BeginUpdateMetadataPrepare

Deze gebeurtenis wordt verzonden als de Store Agent-cache met eventuele beschikbare pakketupdates wordt vernieuwd. Dit wordt gebruikt om Windows up-to-date en veilig te houden.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.CancelInstallation

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer een app-update of de installatie in de interactieve modus wordt geannuleerd. Dit kan worden geannuleerd door de gebruiker of het systeem. Dit wordt gebruikt om Windows up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AggregatedPackageFullNames De namen van elk pakket of alle pakketten die moeten worden gedownload en geïnstalleerd.
 • AttemptNumber Totale aantal pogingen voor installatie.
 • BundleId De identiteit van de Windows Insider-versie die is gekoppeld aan dit product.
 • CategoryId De identiteit van het pakket of de pakketten die wordt/worden geïnstalleerd.
 • ClientAppId De identiteit van de app waarmee deze bewerking is geïnitieerd.
 • IsBundle Is dit een bundel?
 • IsInteractive Is dit aangevraagd door een gebruiker?
 • IsMandatory Is dit een verplichte update?
 • IsRemediation Wordt hiermee een eerdere installatie hersteld?
 • IsRestore Wordt hiermee een eerder aangeschaft product automatisch hersteld?
 • IsUpdate Is dit een productupdate?
 • ParentBundleId De product-id van het bovenliggende item (indien dit product deel van een bundel uitmaakt).
 • PFN De namen van alle pakketten die moeten worden gedownload en geïnstalleerd.
 • PreviousHResult De vorige HResult-code.
 • PreviousInstallState Vorige installatiestatus voordat deze is geannuleerd.
 • ProductId De naam van het pakket of pakketten aangevraagd voor installatie.
 • RelatedCV Correlatievector van een eerder uitgevoerde actie op dit product.
 • SystemAttemptNumber Het totale aantal automatische pogingen voor installatie voordat deze is geannuleerd.
 • UserAttemptNumber Het totale aantal gebruikerspogingen om te installeren voordat deze is geannuleerd.
 • WUContentId De inhoud-id van Windows Update.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.CompleteInstallOperationRequest

Deze gebeurtenis wordt verzonden aan het einde van installaties of updates. Store Agent-gebeurtenissen zijn nodig om Windows-apps up-to-date en beveiligd te houden, zoals bijvoorbeeld de apps Mail en Agenda. Problemen met installeren of updaten van apps kunnen van apparaat tot apparaat verschillen. Als we niet van alle apparaten gegevens krijgen, weten we niet welke fouten optreden en toekomstige kwetsbaarheden we moeten oplossen die deze Windows-apps vertonen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CatalogId De Store-product-id van de app die wordt geïnstalleerd.
 • HResult HResult-code van de actie die wordt uitgevoerd.
 • IsBundle Is dit een bundel?
 • PackageFamilyName De naam van het pakket dat wordt geïnstalleerd.
 • ProductId De Store-product-id van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • SkuId Specifieke versie van het item dat wordt geïnstalleerd.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.EndAcquireLicense

Deze gebeurtenis wordt verzonden nadat de licentie is verkregen als een product wordt geïnstalleerd. Dit wordt gebruikt om Windows up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AggregatedPackageFullNames bevat een set van volledige namen voor elke app die deel uitmaakt van een atomische set.
 • AttemptNumber Het totale aantal pogingen om dit product te verwerven.
 • BundelId De bundel-id
 • CategoryId De identiteit van het pakket of de pakketten die wordt/worden geïnstalleerd.
 • ClientAppId De identiteit van de app die deze bewerking heeft geïnitieerd.
 • HResult HResult-code om het resultaat van de bewerking (geslaagd/mislukt) te tonen.
 • IsBundle Is dit een bundel?
 • IsInteractive Heeft de gebruiker de installatie geïnitieerd?
 • IsMandatory Is dit een verplichte update?
 • IsRemediation Wordt hiermee een eerdere installatie hersteld?
 • IsRestore Gebeurt dit na het terugzetten van een apparaat?
 • IsUpdate Is dit een update?
 • ParentBundleId De bovenliggende bundel-id (als deze deel van een bundel uitmaakt).
 • PFN De productfamilienaam van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • ProductId De Store-product-id van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • SystemAttemptNumber Het totale aantal pogingen door het systeem om dit product te verwerven.
 • UserAttemptNumber Het totale aantal pogingen door de gebruiker om dit product te verwerven.
 • WUContentId De licentie-identiteit van dit pakket.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.EndDownload

Deze gebeurtenis wordt verzonden nadat een app is gedownload om Windows beter up-to-date en beveiligd te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AggregatedPackageFullNames De naam van alle pakketten die moeten worden gedownload en geïnstalleerd.
 • AttemptNumber Aantal pogingen om het opnieuw te proberen voordat annulering plaatsvindt.
 • BundelId De identiteit van de Windows Insider-build die is gekoppeld aan dit product.
 • CategoryId De identiteit van het pakket of de pakketten die wordt/worden geïnstalleerd.
 • ClientAppId De identiteit van de app die deze bewerking heeft geïnitieerd.
 • DownloadSize De totale grootte van de download.
 • ExtendedHResult Uitgebreide HResult-foutcodes.
 • HResult De resultaatcode van de laatst uitgevoerde actie.
 • IsBundle Is dit een bundel?
 • IsInteractive Is dit door de gebruiker geïnitieerd?
 • IsMandatory Is dit een verplichte installatie?
 • IsRemediation Wordt hiermee een eerdere installatie hersteld?
 • IsRestore Wordt hiermee een eerder aangeschaft product hersteld?
 • IsUpdate Is dit een update?
 • ParentBundleId De bovenliggende bundel-id (als deze deel van een bundel uitmaakt).
 • PFN De productfamilienaam van de app die wordt gedownload.
 • ProductId De Store-product-id van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • SystemAttemptNumber Het totale aantal pogingen door het systeem om te downloaden.
 • UserAttemptNumber Het totale aantal pogingen door de gebruiker om te downloaden.
 • WUContentId De inhoud-id van Windows Update.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.EndFrameworkUpdate

Deze gebeurtenis wordt verzonden als voor een app-update een bijgewerkt Framework-pakket vereist is en het proces wordt gestart om deze te downloaden. De gebeurtenis wordt gebruikt om Windows beter up-to-date en beveiligd te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • HResult De resultaatcode van de laatste actie die is uitgevoerd vóór deze bewerking.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.EndGetInstalledContentIds

Deze gebeurtenis wordt verzonden nadat de inventarisatie van de geïnstalleerde producten is verzonden om te bepalen of er updates voor deze producten beschikbaar zijn. Dit wordt gebruikt om Windows up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • HResult De resultaatcode van de laatste actie die is uitgevoerd vóór deze bewerking.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.EndInstall

Deze gebeurtenis wordt verzonden nadat een product is geïnstalleerd om Windows beter up-to-date en beveiligd te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AggregatedPackageFullNames De namen van alle pakketten die moeten worden gedownload en geïnstalleerd.
 • AttemptNumber Het aantal pogingen om het opnieuw te proberen voordat annulering plaatsvindt.
 • BundleId De identiteit van de build die is gekoppeld aan dit product.
 • CategoryId De identiteit van het pakket of de pakketten die wordt/worden geïnstalleerd.
 • ClientAppId De identiteit van de app die deze bewerking heeft geïnitieerd.
 • ExtendedHResult De uitgebreide HResult-foutcode.
 • HResult De resultaatcode van de laatst uitgevoerde actie.
 • IsBundle Is dit een bundel?
 • IsInteractive Is dit een interactieve installatie?
 • IsMandatory Is dit een verplichte installatie?
 • IsRemediation Wordt hiermee een eerdere installatie hersteld?
 • IsRestore Wordt hiermee een eerder aangeschaft product automatisch hersteld?
 • IsUpdate Is dit een update?
 • ParentBundleId De product-id van het bovenliggende element (indien dit product deel uitmaakt van een bundel).
 • PFN De productfamilienaam van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • ProductId De Store-product-id van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • SystemAttemptNumber Het totale aantal systeempogingen.
 • UserAttemptNumber Het totale aantal pogingen door de gebruiker.
 • WUContentId De licentie-identiteit van dit pakket.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.EndScanForUpdates

Deze gebeurtenis wordt verzonden na een scan voor productupdates om te bepalen of er pakketten moeten worden geïnstalleeerd. Dit wordt gebruikt om Windows up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientAppId De identiteit van de app waarmee deze bewerking is geïnitieerd.
 • HResult De resultaatcode van de laatst uitgevoerde actie.
 • IsApplicability Is dit een verzoek om alleen te controleren of er eventuele toepasselijke pakketten te installeren zijn?
 • IsInteractive Is dit door een gebruiker aangevraagd?
 • IsOnline Wordt met de aanvraag een online controle uitgevoerd?

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.EndSearchUpdatePackages

Deze gebeurtenis wordt verzonden nadat is gezocht naar updatepakketten om te installeren. Deze gebeurtenis wordt gebruikt om Windows beter up-to-date en beveiligd te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AggregatedPackageFullNames De namen van alle pakketten die moeten worden gedownload en geïnstalleerd.
 • AttemptNumber Het totale aantal pogingen om het opnieuw te proberen voordat annulering plaatsvindt.
 • BundleId De identiteit van de build die is gekoppeld aan dit product.
 • CategoryId De identiteit van het pakket of de pakketten die wordt/worden geïnstalleerd.
 • ClientAppId De identiteit van de app die deze bewerking heeft geïnitieerd.
 • HResult De resultaatcode van de laatst uitgevoerde actie.
 • IsBundle Is dit een bundel?
 • IsInteractive Is dit door een gebruiker aangevraagd?
 • IsMandatory Is dit een verplichte update?
 • IsRemediation Wordt hiermee een eerdere installatie hersteld?
 • IsRestore Wordt hiermee eerder verworven inhoud hersteld?
 • IsUpdate Is dit een update?
 • ParentBundleId De product-id van het bovenliggende element (indien dit product deel uitmaakt van een bundel).
 • PFN De naam van het pakket of de pakketten waarvoor installatie is aangevraagd.
 • ProductId De Store-product-id van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • SystemAttemptNumber Het totale aantal systeempogingen.
 • UserAttemptNumber Het totale aantal pogingen door de gebruiker.
 • WUContentId De inhoud-id van Windows Update.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.EndStageUserData

Deze gebeurtenis wordt verzonden nadat eventuele gebruikersgegevens zijn teruggezet, die moesten worden teruggezet na een productinstallatie. Store Agent-gebeurtenissen zijn nodig om Windows-apps up-to-date en beveiligd te houden, zoals bijvoorbeeld de apps Mail en Agenda. Problemen met installeren of updaten van apps kunnen van apparaat tot apparaat verschillen. Als we niet van alle apparaten gegevens krijgen, weten we niet welke fouten optreden en toekomstige kwetsbaarheden we moeten oplossen die deze Windows-apps vertonen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AggregatedPackageFullNames De naam van alle pakketten die moeten worden gedownload en geïnstalleerd.
 • AttemptNumber Het totale aantal pogingen om het opnieuw te proberen voordat annulering plaatsvindt.
 • BundleId De identiteit van de build die is gekoppeld aan dit product.
 • CategoryId De identiteit van het pakket of de pakketten die wordt/worden geïnstalleerd.
 • ClientAppId De identiteit van de app die deze bewerking heeft geïnitieerd.
 • HResult De resultaatcode van de laatst uitgevoerde actie.
 • IsBundle Is dit een bundel?
 • IsInteractive Is dit door een gebruiker aangevraagd?
 • IsMandatory Is dit een verplichte update?
 • IsRemediation Wordt hiermee een eerdere installatie hersteld?
 • IsRestore Wordt hiermee eerder verworven inhoud hersteld?
 • IsUpdate Is dit een update?
 • ParentBundleId De product-id van het bovenliggende element (indien dit product deel uitmaakt van een bundel).
 • PFN De naam van het pakket of de pakketten waarvoor installatie is aangevraagd.
 • ProductId De Store-product-id van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • SystemAttemptNumber Het totale aantal systeempogingen.
 • UserAttemptNumber Het totale aantal pogingen door de gebruiker.
 • WUContentId De licentie-identiteit van dit pakket.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.EndUpdateMetadataPrepare

Deze gebeurtenis wordt verzonden na een scan naar beschikbare app-updates, om Windows beter up-to-date en beveiligd te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • HResult De resultaatcode van de laatst uitgevoerde actie.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.FulfillmentComplete

De gebeurtenis FulfillmentComplete wordt gestart nadat een app is geïnstalleerd of bijgewerkt. We gebruiken dit voor het bijhouden van het einde van het installatie-/updateproces. De gebeurtenis StoreAgent is nodig om vooraf geïnstalleerde eigen apps van Windows up-to-date en beveiligd te houden, zoals de apps Mail en Agenda. Mislukte app-updates kunnen uniek zijn op verschillende apparaten en zonder deze gegevens van elk apparaat kunnen we niet bijhouden of de update geslaagd of mislukt is en eventuele toekomstige beveiligingslekken met betrekking tot deze ingebouwde Windows-apps verhelpen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • FailedRetry Hiermee wordt ons gemeld of een nieuwe poging op een app te installeren of bij te werken is geslaagd.
 • HResult Resulterende HResult fout-/succescode van deze aanroep.
 • PFN Package Family Name (familienaam van pakket) van de app die wordt geïnstalleerd of bijgewerkt.
 • ProductId De product-Id van de app die wordt bijgewerkt of geïnstalleerd.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.FulfillmentInitiate

De gebeurtenis FulfillmentInitiate wordt gestart bij het begin van een bewerking voor installatie of bijwerken van een app. We gebruiken dit voor het bijhouden van het begin van het installatie-/updateproces. De gebeurtenis StoreAgent is nodig om vooraf geïnstalleerde eigen apps van Windows up-to-date en beveiligd te houden, zoals de apps Mail en Agenda. Mislukte app-updates kunnen uniek zijn op verschillende apparaten en zonder deze gegevens van elk apparaat kunnen we niet bijhouden of de update geslaagd of mislukt is en eventuele toekomstige beveiligingslekken met betrekking tot deze ingebouwde Windows-apps verhelpen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • PFN De pakketfamilienaam van de app die wordt geïnstalleerd of bijgewerkt.
 • ProductId De product-id van de app die wordt bijgewerkt of geïnstalleerd.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.InstallOperationRequest

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer het installeren of bijwerken van een product wordt geïnitialiseerd. Store Agent-gebeurtenissen zijn nodig om Windows-apps up-to-date en beveiligd te houden, zoals bijvoorbeeld de apps Mail en Agenda. Problemen met installeren of updaten van apps kunnen van apparaat tot apparaat verschillen. Als we niet van alle apparaten gegevens krijgen, weten we niet welke fouten optreden en toekomstige kwetsbaarheden we moeten oplossen die deze Windows-apps vertonen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • BundleId De identiteit van de build die is gekoppeld aan dit product.
 • CatalogId Als dit product afkomstig is van een privécatalogus, is dit de Store-product-id voor het product dat wordt geïnstalleerd.
 • ProductId De Store-product-id van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • SkuId Specifieke versie-id die wordt geïnstalleerd.
 • VolumePath Het schijfpad van de installatie.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.PauseInstallation

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de installatie of update van een product wordt onderbroken door een gebruiker of het systeem. Store Agent-gebeurtenissen zijn nodig om Windows-apps up-to-date en beveiligd te houden, zoals bijvoorbeeld de apps Mail en Agenda. Problemen met installeren of updaten van apps kunnen van apparaat tot apparaat verschillen. Als we niet van alle apparaten gegevens krijgen, weten we niet welke fouten optreden en toekomstige kwetsbaarheden we moeten oplossen die deze Windows-apps vertonen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AggregatedPackageFullNames De namen van alle pakketten die moeten worden gedownload en geïnstalleerd.
 • AttemptNumber Het totale aantal pogingen om het opnieuw te proberen voordat annulering plaatsvindt.
 • BundleId De identiteit van de build die is gekoppeld aan dit product.
 • CategoryId De identiteit van het pakket of de pakketten die wordt/worden geïnstalleerd.
 • ClientAppId De identiteit van de app waarmee deze bewerking is geïnitieerd.
 • IsBundle Is dit een bundel?
 • IsInteractive Is dit door een gebruiker aangevraagd?
 • IsMandatory Is dit een verplichte update?
 • IsRemediation Wordt hiermee een eerdere installatie hersteld?
 • IsRestore Wordt hiermee eerder verworven inhoud hersteld?
 • IsUpdate Is dit een update?
 • ParentBundleId De product-id van het bovenliggende element (indien dit product deel uitmaakt van een bundel).
 • PFN De volledige naam van het product.
 • PreviousHResult De resultaatcode van de laatste actie die is uitgevoerd vóór deze bewerking.
 • PreviousInstallState Vorige status voordat de installatie of update is onderbroken.
 • ProductId De Store-product-id van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • RelatedCV Correlatievector van een eerder uitgevoerde actie op dit product.
 • SystemAttemptNumber Het totale aantal systeempogingen.
 • UserAttemptNumber Het totale aantal pogingen door de gebruiker.
 • WUContentId De licentie-identiteit van dit pakket.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.ResumeInstallation

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer het installeren of bijwerken van een product wordt hervat door een gebruiker of door het systeem. Store Agent-gebeurtenissen zijn nodig om Windows-apps up-to-date en beveiligd te houden, zoals bijvoorbeeld de apps Mail en Agenda. Problemen met installeren of updaten van apps kunnen van apparaat tot apparaat verschillen. Als we niet van alle apparaten gegevens krijgen, weten we niet welke fouten optreden en toekomstige kwetsbaarheden we moeten oplossen die deze Windows-apps vertonen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AggregatedPackageFullNames De namen van alle pakketten die moeten worden gedownload en geïnstalleerd.
 • AttemptNumber Het aantal pogingen om het opnieuw te proberen voordat annulering plaatsvindt.
 • BundleId De identiteit van de build die is gekoppeld aan dit product.
 • CategoryId De identiteit van het pakket of de pakketten die wordt/worden geïnstalleerd.
 • ClientAppId De identiteit van de app die deze bewerking heeft geïnitieerd.
 • HResult De resultaatcode van de laatste actie die is uitgevoerd vóór deze bewerking.
 • IsBundle Is dit een bundel?
 • IsInteractive Is dit door een gebruiker aangevraagd?
 • IsMandatory Is dit een verplichte update?
 • IsRemediation Wordt hiermee een eerdere installatie hersteld?
 • IsRestore Wordt hiermee eerder verworven inhoud hersteld?
 • IsUpdate Is dit een update?
 • IsUserRetry Heeft de gebruiker de nieuwe poging geïnitieerd?
 • ParentBundleId De product-id van het bovenliggende element (indien dit product deel uitmaakt van een bundel).
 • PFN De naam van het pakket of de pakketten waarvoor installatie is aangevraagd.
 • PreviousHResult De vorige HResult-foutcode.
 • PreviousInstallState Vorige status voordat de installatie is onderbroken.
 • ProductId De Store-product-id van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • RelatedCV Correlatievector voor de oorspronkelijke installatie voordat deze werd hervat.
 • SystemAttemptNumber Het totale aantal systeempogingen.
 • UserAttemptNumber Het totale aantal pogingen door de gebruiker.
 • WUContentId De licentie-identiteit van dit pakket.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.ResumeOperationRequest

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer het installeren of bijwerken van een product wordt hervat door een gebruiker en wanneer een nieuwe poging om te installeren wordt gedaan. Store Agent-gebeurtenissen zijn nodig om Windows-apps up-to-date en beveiligd te houden, zoals bijvoorbeeld de apps Mail en Agenda. Problemen met installeren of updaten van apps kunnen van apparaat tot apparaat verschillen. Als we niet van alle apparaten gegevens krijgen, weten we niet welke fouten optreden en toekomstige kwetsbaarheden we moeten oplossen die deze Windows-apps vertonen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ProductId De Store-product-id van het product dat wordt geïnstalleerd.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.SearchForUpdateOperationRequest

Deze gebeurtenis wordt verzonden bij het zoeken naar updatepakketten om te installeren. Store Agent-gebeurtenissen zijn nodig om Windows-apps up-to-date en beveiligd te houden, zoals bijvoorbeeld de apps Mail en Agenda. Problemen met installeren of updaten van apps kunnen van apparaat tot apparaat verschillen. Als we niet van alle apparaten gegevens krijgen, weten we niet welke fouten optreden en toekomstige kwetsbaarheden we moeten oplossen die deze Windows-apps vertonen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CatalogId De id van de Store-catalogus Store voor het product dat wordt geïnstalleerd.
 • ProductId De Store-product-id van het product dat wordt geïnstalleerd.
 • SkuId Specifieke versie van de app die wordt bijgewerkt.

Microsoft.Windows.StoreAgent.Telemetry.UpdateAppOperationRequest

Deze gebeurtenis vindt plaats wanneer een update wordt aangevraagd voor een app, om Windows beter up-to-date en beveiligd te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • PFamN De naam van de app waarvoor de update wordt aangevraagd.

Windows Update Delivery Optimization-gebeurtenissen

Microsoft.OSG.DU.DeliveryOptClient.DownloadCanceled

Met deze gebeurtenis wordt beschreven wanneer een download is geannuleerd met Delivery Optimization. Het wordt gebruikt om problemen met betrekking tot downloads te begrijpen en aan te pakken. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • background Geeft aan of de download op de achtergrond wordt uitgevoerd.
 • bytesFromCacheServer Het aantal bytes die worden ontvangen van een cache-host.
 • bytesFromCDN Het aantal bytes die worden ontvangen van een CDN-bron.
 • bytesFromGroupPeers Het aantal bytes dat is ontvangen van een peer in dezelfde groep.
 • bytesFromIntPeers Het aantal bytes die worden ontvangen van peers die geen deel uitmaken van hetzelfde LAN of dezelfde groep.
 • bytesFromLocalCache Het aantal bytes dat is gekopieerd van lokale cache (op schijf).
 • bytesFromPeers Het aantal bytes dat is ontvangen van een peer in hetzelfde LAN.
 • callerName Naam van de functie die de API aanroept.
 • cdnErrorCodes Een lijst met CDN-verbindingsfouten sinds de laatste FailureCDNCommunication-gebeurtenis.
 • cdnErrorCounts Het aantal keren dat elke fout in cdnErrorCodes-fout is opgetreden.
 • clientTelId Een willekeurig getal dat wordt gebruikt voor apparaatsampling.
 • dataSourcesTotal Het aantal ontvangen bytes per brontype, cumulatief voor de hele sessie.
 • doErrorCode De Delivery Optimization-foutcode die is geretourneerd.
 • errorCode De foutcode die is geretourneerd.
 • experimentId Bij het uitvoeren van een test wordt dit gebruikt voor correlatie met gebeurtenissen die deel uitmaken van dezelfde test.
 • fileID De id van het bestand dat wordt gedownload.
 • gCurMemoryStreamBytes Het huidige gebruik voor geheugenstreaming.
 • gMaxMemoryStreamBytes Maximaal gebruik voor geheugenstreaming.
 • isVpn Geeft aan of het apparaat is aangesloten op een VPN-verbinding (Virtual Private Network).
 • jobID Id van de Windows Update-taak.
 • reasonCode De reden voor het optreden van de actie of gebeurtenis.
 • scenarioID De id van het scenario.
 • sessionID De id van de bestandsdownloadsessie.
 • updateID De id van de update die wordt gedownload.
 • usedMemoryStream WAAR als bij het downloaden gebruik wordt gemaakt van geheugenstreaming voor App-downloads.

Microsoft.OSG.DU.DeliveryOptClient.DownloadCompleted

Met deze gebeurtenis wordt beschreven wanneer een download met Delivery Optimization is voltooid. Het wordt gebruikt om problemen met betrekking tot downloads te begrijpen en aan te pakken. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • background Geeft aan of de download in de achtergrond wordt uitgevoerd.
 • bytesFromCacheServer Het aantal bytes die worden ontvangen van een cache-host.
 • bytesFromCDN Het aantal bytes die worden ontvangen van een CDN-bron.
 • bytesFromGroupPeers Het aantal bytes dat is ontvangen van een peer in dezelfde domeingroep.
 • bytesFromIntPeers Het aantal bytes die worden ontvangen van peers die geen deel uitmaken van hetzelfde LAN of dezelfde domeingroep.
 • bytesFromLocalCache Het aantal bytes dat is gekopieerd van lokale cache (op schijf).
 • bytesFromPeers Het aantal bytes dat is ontvangen van een peer in hetzelfde LAN.
 • bytesRequested Het totale aantal bytes dat is aangevraagd voor downloaden.
 • cacheServerConnectionCount Het aantal verbindingen dat is gemaakt met cache-hosts.
 • callerName Naam van de API-aanroeper.
 • cdnConnectionCount Het totale aantal verbindingen dat met CDN is gemaakt.
 • cdnErrorCodes Een lijst met CDN-verbindingsfouten sinds de laatste FailureCDNCommunication-gebeurtenis.
 • cdnErrorCounts Het aantal keren dat elke fout in cdnErrorCodes-fout is opgetreden.
 • cdnIp Het IP-adres van de bron-CDN.
 • clientTelId Een willekeurig getal dat wordt gebruikt voor apparaatsampling.
 • dataSourcesTotal Het aantal ontvangen bytes per brontype, cumulatief voor de hele sessie.
 • doErrorCode De Delivery Optimization-foutcode die is geretourneerd.
 • downlinkBps De maximale gemeten beschikbare downloadbandbreedte (in bytes per seconde).
 • downlinkUsageBps De downloadsnelheid (in bytes per seconde).
 • downloadMode De downloadmodus die wordt gebruikt voor deze bestandsdownloadsessie.
 • downloadModeSrc Bron van de instelling DownloadMode (KvsProvider = 0, GeoProvider = 1, GeoVerProvider = 2, CpProvider = 3, DiscoveryProvider = 4, RegistryProvider = 5, GroupPolicyProvider = 6, MdmProvider = 7: SettingsProvider = 8, InvalidProviderType = 9).
 • experimentId Bij het uitvoeren van een test wordt dit gebruikt voor correlatie met andere gebeurtenissen die deel uitmaken van dezelfde test.
 • fileID De id van het bestand dat wordt gedownload.
 • fileSize De grootte van het bestand dat wordt gedownload.
 • gCurMemoryStreamBytes Het huidige gebruik voor geheugenstreaming.
 • gMaxMemoryStreamBytes Maximaal gebruik voor geheugenstreaming.
 • groupConnectionCount Het totale aantal verbindingen dat is gemaakt met peers in dezelfde groep.
 • internetConnectionCount Het totale aantal verbindingen dat is gemaakt met peers die zich niet in hetzelfde LAN of in dezelfde groep bevinden.
 • isVpn Geeft aan of het apparaat is verbonden met een virtueel particulier netwerk (VPN).
 • jobID De id van de Windows Update-taak.
 • lanConnectionCount Het totale aantal verbindingen dat is gemaakt met peers in hetzelfde LAN.
 • numPeers Het totale aantal peers dat is gebruikt voor deze download.
 • restrictedUpload Is het uploaden beperkt?
 • scenarioID De id van het scenario.
 • sessionID De id van de downloadsessie.
 • totalTimeMs Duur van de download (in seconden).
 • updateID De id van de update die wordt gedownload.
 • uplinkBps De maximale gemeten beschikbare uploadbandbreedte (in bytes per seconde).
 • uplinkUsageBps De uploadsnelheid (in bytes per seconde).
 • usedMemoryStream WAAR als bij het downloaden gebruik wordt gemaakt van geheugenstreaming voor App-downloads.

Microsoft.OSG.DU.DeliveryOptClient.DownloadPaused

Met deze gebeurtenis wordt een tijdelijke onderbreking van een download met Delivery Optimization aangegeven. Het wordt gebruikt om problemen met betrekking tot downloads te begrijpen en aan te pakken. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • background Geeft aan of de download een achtergronddownload is.
 • callerName De naam van de functie die de API aanroept.
 • clientTelId Een willekeurig getal dat wordt gebruikt voor apparaatsampling.
 • errorCode De foutcode die is geretourneerd.
 • experimentId Bij het uitvoeren van een test wordt dit gebruikt voor correlatie met andere gebeurtenissen die deel uitmaken van dezelfde test.
 • fileID De id van het bestand waarvan de download wordt onderbroken.
 • isVpn Geeft aan of het apparaat verbonden is met een virtueel particulier netwerk (VPN).
 • jobID De id van de Windows Update-taak.
 • reasonCode De reden voor het onderbreken van de download.
 • scenarioID De id van het scenario.
 • sessionID De id van de downloadsessie.
 • updateID De id van de update die wordt onderbroken.

Microsoft.OSG.DU.DeliveryOptClient.DownloadStarted

Deze gebeurtenis verstuurt gegevens die het begin van een nieuwe download beschrijven om Delivery Optimization in te schakelen. Het wordt gebruikt om problemen met betrekking tot downloads te begrijpen en aan te pakken. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • background Geeft aan of het downloaden op de achtergrond plaatsvindt.
 • bytesRequested Het aantal bytes dat is aangevraagd voor de download.
 • callerName Naam van de functie die de API aanroept.
 • cdnUrl De URL van de bron-CDN.
 • clientTelId Een willekeurig getal dat wordt gebruikt voor apparaatselectie.
 • costFlags Een set met vlaggen waarmee netwerkkosten worden vertegenwoordigd.
 • deviceProfile Geeft het gebruik of de vormfactor aan (zoals bureaublad, Xbox of VM).
 • diceRoll Willekeurig getal gebruikt om te bepalen of een client peering gebruikt.
 • doClientVersion De versie van de Delivery Optimization-client.
 • doErrorCode De Delivery Optimization-foutcode die is geretourneerd.
 • downloadMode De downloadmodus die wordt gebruikt voor deze bestandsdownloadsessie (CdnOnly = 0, Lan = 1, Group = 2, Internet = 3, Simple = 99, Bypass = 100).
 • downloadModeSrc Bron van de instelling DownloadMode (KvsProvider = 0, GeoProvider = 1, GeoVerProvider = 2, CpProvider = 3, DiscoveryProvider = 4, RegistryProvider = 5, GroupPolicyProvider = 6, MdmProvider = 7: SettingsProvider = 8, InvalidProviderType = 9).
 • errorCode De foutcode die is geretourneerd.
 • experimentId Id die wordt gebruikt om client/service-aanroepen te correleren die deel uitmaken van dezelfde test tijdens A/B-tests.
 • fileID De id van het bestand dat wordt gedownload.
 • filePath Het pad waarnaar het gedownloade bestand wordt geschreven.
 • fileSize Totale bestandsgrootte van het bestand dat is gedownload.
 • fileSizeCaller De waarde voor de totale bestandsgrootte opgegeven door onze aanvrager.
 • groupID De id voor de groep.
 • isVpn Geeft aan of het apparaat is verbonden met een Virtual Private Network.
 • jobID De id van de Windows Update-taak.
 • minDiskSizeGB Het beleid voor minimale schijfgrootte (in GB) dat is ingesteld voor het apparaat om peering met leveringsoptimalisatie toe te staan.
 • minDiskSizePolicyEnforced Geeft aan of er een afgedwongen minimale schijfgroottevereiste is voor peering.
 • minFileSizePolicy Het beleid voor minimale inhoudsbestandsgrootte om toe te staan dat de download peering gebruikt met leveringsoptimalisatie.
 • peerID De id van deze Delivery Optimization-client.
 • scenarioID De id van het scenario.
 • sessionID De id voor de bestandsdownloadsessie.
 • updateID De id van de update die wordt gedownload.
 • usedMemoryStream Geeft aan of tijdens het downloaden geheugenstreaming is gebruikt.

Microsoft.OSG.DU.DeliveryOptClient.FailureCdnCommunication

Met deze gebeurtenis wordt een fout aangegeven om van een CDN met Delivery Optimization te downloaden. Het wordt gebruikt om problemen met betrekking tot downloads te begrijpen en aan te pakken. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • cdnHeaders De HTTP-headers die worden geretourneerd door de CDN.
 • cdnIp Het IP-adres van de CDN.
 • cdnUrl De URL van de CDN.
 • clientTelId Een willekeurig getal dat wordt gebruikt voor apparaatsampling.
 • errorCode De foutcode die is geretourneerd.
 • errorCount Het totale aantal keren dat deze foutcode is gezien sinds de laatste FailureCdnCommunication-gebeurtenis is opgetreden.
 • experimentId Bij het uitvoeren van een test wordt dit gebruikt voor correlatie met andere gebeurtenissen die deel uitmaken van dezelfde test.
 • fileID De id van het bestand dat wordt gedownload.
 • httpStatusCode De HTTP-statuscode die is geretourneerd door de CDN.
 • isHeadRequest Het type HTTP-aanvraag die is verzonden naar de CDN. Bijvoorbeeld: HEAD of GET
 • peerType Het type peer (LAN, Group, Internet, CDN, Cache Host, enz.).
 • requestOffset De byte-offset in het bestand in de verzonden aanvraag.
 • requestSize De grootte van het bereik dat van de CDN is aangevraagd.
 • responseSize De grootte van het bereikantwoord dat is ontvangen van de CDN.
 • sessionID De id van de downloadsessie.

Microsoft.OSG.DU.DeliveryOptClient.JobError

Met deze gebeurtenis wordt een fout met een Windows Update-taak aangegeven. Met deze gebeurtenis kunnen de belangrijkste fouten worden onderzocht. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • clientTelId Een willekeurig getal dat wordt gebruikt voor apparaatsampling.
 • doErrorCode Foutcode geretourneerd voor Delivery Optimization.
 • errorCode De foutcode die wordt geretourneerd.
 • experimentId Bij het uitvoeren van een test wordt dit gebruikt voor correlatie met andere gebeurtenissen die deel uitmaken van dezelfde test.
 • fileID De id van het bestand dat wordt gedownload.
 • jobID De taak-id van Windows Update.

Windows Update-gebeurtenissen

Microsoft.Windows.Update.DeviceUpdateAgent.UpdateAgentCommit

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzameld met betrekking tot de laatste doorvoerfase van het nieuwe UUP-updatescenario (Unified Update Platform) voor apparaatmanifesten, dat wordt gebruikt voor het installeren van een apparaatmanifest waarmee een set stuurprogrammapakketten wordt beschreven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • errorCode De foutcode die is geretourneerd voor de initialisatie van de huidige sessie.
 • flightId De unieke id voor elke flight.
 • objectId De unieke GUID voor elke diagnostische sessie.
 • relatedCV De waarde van een correlatievector die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • result Resultaat van de initialisatie van de sessie.
 • scenarioId Geeft het Update-scenario aan.
 • sessionId De unieke waarde voor elke updatesessie.
 • updateId De unieke id voor elke update.

Microsoft.Windows.Update.DeviceUpdateAgent.UpdateAgentDownloadRequest

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzameld met betrekking tot de downloadaanvraagfase van het nieuwe UUP-updatescenario (Unified Update Platform) voor apparaatmanifesten, dat wordt gebruikt voor het installeren van een apparaatmanifest waarmee een set stuurprogrammapakketten wordt beschreven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • deletedCorruptFiles Geeft aan of UpdateAgent beschadigde nettoladingbestanden heeft gevonden en of de nettolading is verwijderd.
 • errorCode De foutcode die is geretourneerd voor de initialisatie van de huidige sessie.
 • flightId De unieke id voor elke flight.
 • objectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • packageCountOptional Het aantal optionele pakketten dat is aangevraagd.
 • packageCountRequired Het aantal vereiste pakketten dat is aangevraagd.
 • packageCountTotal Totaal aantal pakketten dat nodig is.
 • packageCountTotalCanonical Totaal aantal canonieke pakketten.
 • packageCountTotalDiff Totaal aantal diff-pakketten.
 • packageCountTotalExpress Totaal aantal snelle pakketten.
 • packageSizeCanonical Grootte van canonieke pakketten in bytes.
 • packageSizeDiff Grootte van diff-pakketten in bytes.
 • packageSizeExpress Grootte van expresspakketten in bytes.
 • rangeRequestState Geeft de status aan van de downloadbereikaanvraag.
 • relatedCV Correlatievectorwaarde gegenereerd op basis van de laatste USO-scan.
 • result Resultaat van de downloadaanvraagfase van de update.
 • scenarioId De scenario-id. Voorbeeld: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand of DesktopDriverUpdate.
 • sessionId Unieke waarde voor elke Update Agent-moduspoging.
 • updateId Unieke id voor elke update.

Microsoft.Windows.Update.DeviceUpdateAgent.UpdateAgentInitialize

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden voor het initialiseren van een nieuwe updatesessie voor het nieuwe UUP-updatescenario (Unified Update Platform) voor apparaatmanifestelementen, dat wordt gebruikt voor het installeren van een apparaatmanifest waarmee een set stuurprogrammapakketten wordt beschreven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • errorCode De foutcode die is geretourneerd voor de initialisatie van de huidige sessie.
 • flightId De unieke id voor elke flight.
 • flightMetadata Bevat de FlightId en de build die wordt uitgebracht.
 • objectId Unieke waarde voor elke Update Agent-modus.
 • relatedCV Correlatievectorwaarde gegenereerd op basis van de laatste USO-scan.
 • result Resultaat van de initialisatiefase van de update. 0 = geslaagd, 1 = mislukt, 2 = geannuleerd, 3 = geblokkeerd, 4 = blokkering geannuleerd.
 • scenarioId De scenario-id. Voorbeeld: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand of DesktopDriverUpdate.
 • sessionData Bevat instructies voor Update Agent voor het verwerken van FOD´s en DUIC´s (Null voor andere scenario's).
 • sessionId Unieke waarde voor elke Update Agent-moduspoging.
 • updateId Unieke id voor elke update.

Microsoft.Windows.Update.DeviceUpdateAgent.UpdateAgentInstall

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzameld met betrekking tot de installatiefase van het nieuwe UUP-updatescenario (Unified Update Platform) voor apparaatmanifesten, dat wordt gebruikt voor het installeren van een apparaatmanifest waarmee een set stuurprogrammapakketten wordt beschreven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • errorCode De foutcode die is geretourneerd voor de huidige installatiefase.
 • flightId De unieke id voor elke flight (voorlopige versies).
 • objectId Unieke waarde voor elke diagnostische sessie.
 • relatedCV Correlatievectorwaarde gegenereerd op basis van de meest recente scan.
 • result Resultaat van de installatiefase van de update.
 • scenarioId De scenario-id. Voorbeeld: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand of DesktopDriverUpdate
 • sessionId Unieke waarde voor elke updatesessie.
 • updateId Unieke id voor elke update.

Microsoft.Windows.Update.DeviceUpdateAgent.UpdateAgentModeStart

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden voor het begin van elke modus tijdens het bijwerken van assets uit het apparaatmanifest via het UUP-updatescenario (Unified Update Platform). Het updatescenario wordt gebruikt om een apparaatmanifest te installeren waarin een reeks stuurprogrammapakketten wordt beschreven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • flightId De unieke id voor elke flight (voorlopige versies).
 • mode Geeft de actieve Update Agent-modus aan.
 • objectId Unieke waarde voor elke diagnostische sessie.
 • relatedCV Correlatievectorwaarde gegenereerd op basis van de meest recente scan.
 • scenarioId De scenario-id. Voorbeeld: MobileUpdate, DesktopLanguagePack, DesktopFeatureOnDemand of DesktopDriverUpdate
 • sessionId De unieke id voor elke updatesessie.
 • updateId De unieke id voor elke update.

Microsoft.Windows.Update.NotificationUx.DialogNotificationToBeDisplayed

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat zometeen een meldingsdialoogvenster wordt weergegeven aan de gebruiker. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.NotificationUx.EnhancedEngagedRebootAcceptAutoDialog

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het dialoogvenster voor automatisch accepteren voor een Enhanced Engaged-herstart is weergegeven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.NotificationUx.EnhancedEngagedRebootFirstReminderDialog

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het dialoogvenster voor eerste herinnering voor een Enhanced Engaged-herstart is weergegeven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.NotificationUx.EnhancedEngagedRebootRebootFailedDialog

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het dialoogvenster voor mislukte herstart voor een Enhanced Engaged-herstart is weergegeven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.NotificationUx.EnhancedEngagedRebootRebootImminentDialog

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het dialoogvenster voor Enhanced Engaged-herstart "herstart ophanden¨ werd weergegeven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.NotificationUx.EnhancedEngagedRebootSecondReminderDialog

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het dialoogvenster voor tweede herinnering voor een Enhanced Engaged-herstart is weergegeven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.NotificationUx.EnhancedEngagedRebootThirdReminderDialog

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het dialoogvenster voor derde herinnering voor een Enhanced Engaged-herstart is weergegeven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.NotificationUx.RebootScheduled

Met deze gebeurtenis wordt basisinformatie verzonden voor het plannen van het opnieuw opstarten van een apparaat om beveiligingsupdates te installeren. Dit wordt gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden door aan te geven wanneer een herstart wordt gepland door het systeem of door een gebruiker voor beveiligings-, kwaliteits-of functie-updates.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • activeHoursApplicable Geeft aan of een beleid voor gebruikstijden aanwezig is op het apparaat.
 • rebootArgument Argument voor de taak van het opnieuw opstarten. Hiermee wordt ook een specifieke aan opnieuw opstarten gerelateerde actie vertegenwoordigd.
 • rebootOutsideOfActiveHours Geeft aan of een herstart buiten de gebruikstijden is gepland.
 • rebootScheduledByUser Geeft aan of de herstart is gepland door de gebruiker (indien dat niet het geval is, is de herstart automatisch gepland).
 • rebootState De huidige status van de herstart.
 • revisionNumber Het revisienummer van de update die wordt geïnstalleerd met deze herstart.
 • scheduledRebootTime Tijd van de geplande herstart.
 • scheduledRebootTimeInUTC De tijd van de geplande herstart in Coordinated Universal Time.
 • updateId De id van de update die wordt geïnstalleerd met deze herstart.
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.ActivityRestrictedByActiveHoursPolicy

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat er een beleid aanwezig waardoor update-activiteiten buiten gebruikstijden mogelijk beperkt worden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.AttemptImmediateReboot

Deze gebeurtenis verzendt gegevens als de Windows Update Orchestrator is ingesteld om direct na de installatie van de update opnieuw op te starten. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.BlockedByActiveHours

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat de update-activiteit is geblokkeerd omdat deze binnen het gebruikstijdenvenster valt. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.CommitFailed

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een apparaat niet opnieuw kan worden gestart na een update. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • errorCode De foutcode die is geretourneerd.
 • wuDeviceid De GUID van het Windows Update-apparaat.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.DeferRestart

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat een herstart die is vereist voor het installeren van updates is uitgesteld. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • eventScenario Geeft het doel van de gebeurtenis aan (scan is gestart, voltooid, mislukt enzovoort).
 • filteredDeferReason Toepasselijke gefilterde redenen waarom opnieuw opstarten is uitgesteld (zoals gebruiker is actief of lage accucapaciteit).
 • raisedDeferReason Geeft alle mogelijke redenen aan waarom opnieuw opstarten is uitgesteld (zoals gebruiker is actief of lage accucapaciteit).
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.Detection

Met deze gebeurtenis worden opstartgegevens voor een Windows Update-scan verzonden om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • deferReason De reden waarom het apparaat niet kan controleren op updates.
 • detectionBlockreason De reden waarom de detectie niet is voltooid.
 • detectionRetryMode Geeft aan of wordt geprobeerd opnieuw te scannen.
 • errorCode De foutcode die is geretourneerd voor het huidige proces.
 • eventScenario End-to-end updatesessie-id of geeft het doel van het verzenden van deze gebeurtenis aan: omdat de softwaredistributie net is begonnen met het installeren van de inhoud of dat deze is geannuleerd, geslaagd of mislukt.
 • flightID De unieke id voor de flight (voorlopige versie van Windows Insider) die moet worden bezorgd bij het apparaat, indien van toepassing.
 • interactive Geeft aan of de gebruiker de sessie heeft gestart.
 • revisionNumber Het revisienummer van de update.
 • updateId De unieke id van de update.
 • updateScenarioType Geeft het type aan van de update-sessie die wordt uitgevoerd.
 • wuDeviceid De unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.DisplayNeeded

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat het opnieuw opstarten is uitgesteld omdat er een beeldscherm nodig is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • displayNeededReason Reden waarom het beeldscherm nodig is.
 • eventScenario Geeft het doel van het verzenden van deze gebeurtenis aan - of omdat de softwaredistributie net is begonnen met het controleren op inhoud, of dat deze is geannuleerd, is geslaagd of mislukt.
 • rebootOutsideOfActiveHours Geeft aan of het opnieuw opstarten buiten de gebruikstijden moet plaatsvinden.
 • revisionNumber Revisienummer van de update.
 • updateId Update-id.
 • updateScenarioType Het updatesessietype.
 • uxRebootstate Geeft de exacte status van de gebruikerservaring aan op het moment dat vereiste het opnieuw opstarten is geïnitieerd.
 • wuDeviceid De unieke id van een specifiek apparaat, gebruikt om te bepalen hoeveel apparaten succesvol zijn en hoeveel apparaten een bepaald probleem hebben

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.Download

Met deze gebeurtenis worden opstartgegevens voor een Windows Update-download verzonden om Windows beter up-to-date te beveiligen te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • deferReason Reden waarom de downloaden niet kan worden voltooid.
 • errorCode Een foutcode die wordt weergegeven als een hexadecimale waarde.
 • eventScenario End-to-end updatesessie-id.
 • flightID De specifieke id van de Windows Insider-build die het apparaat ontvangt.
 • interactive Geeft aan of de sessie door de gebruiker is geïnitieerd.
 • revisionNumber Revisienummer van update.
 • updateId Update-id.
 • updateScenarioType Het updatesessietype.
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.FlightInapplicable

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden op de vraag of de update van toepassing is op het apparaat. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • EventPublishedTime De tijd waarop deze gebeurtenis is gegenereerd.
 • flightID De specifieke id van Windows Insider-build.
 • revisionNumber Revisienummer van update.
 • update-id Unieke Windows Update-id.
 • updateScenarioType Sessietype van update.
 • UpdateStatus Laatste status van de update.
 • UUPFallBackConfigured Geeft aan of UUP-fallback is geconfigureerd.
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.GameActive

Met deze gebeurtenis wordt aangegeven dat door een ingeschakeld GameMode-proces het apparaat niet opnieuw kan worden gestart om een update te voltooien. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • eventScenario Geeft het doel van het verzenden van deze gebeurtenis - omdat de softwaredistributie net is begonnen met het controleren op inhoud, of dat deze is geannuleerd, geslaagd of mislukt.
 • gameModeReason De naam van het ingeschakelde GameMode-proces waardoor het apparaat niet opnieuw kan worden gestart om een update te voltooien.
 • wuDeviceid De unieke id van een specifiek apparaat, dat is gebruikt om aan te geven hoeveel apparaten slagen of een bepaald probleem hebben.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.InitiatingReboot

Met deze gebeurtenis worden gegevens over een Orchestrator die opnieuw opstarten aanvraagt van energiebeheer, verzonden om Windows beter up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • EventPublishedTime Tijd van de gebeurtenis.
 • flightID Unieke update-id
 • interactive Geeft aan of de fase van initiatie van opnieuw opstarten van het updateproces is begonnen als resultaat van een gebruikersactie.
 • rebootOutsideOfActiveHours Geeft aan of het opnieuw opstarten buiten de gebruikstijden is opgetreden.
 • revisionNumber Revisienummer van de update.
 • updateId Update-id.
 • updateScenarioType Het updatesessietype.
 • uxRebootstate Geeft de exacte status van de gebruikerservaring aan op het moment dat het vereiste opnieuw opstarten is geïnitieerd.
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.Install

Met deze gebeurtenis worden opstartgegevens voor een Windows Update-installatie verzonden om Windows beter up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • batteryLevel Huidige accucapaciteit in mWh of het resterende percentage.
 • deferReason De reden waarom de installatie niet wordt voltooid.
 • errorCode De foutcode die wordt weergegeven als een hexadecimale waarde.
 • eventScenario End-to-end updatesessie-id.
 • flightID De id van de Windows Insider-build die het apparaat ontvangt.
 • flightUpdate Geeft aan of de update een Windows Insider-build is.
 • ForcedRebootReminderSet Een Booleaanse waarde waarmee wordt aangegeven of een afgedwongen opnieuw opstarten plaatsvindt voor updates.
 • installCommitfailedtime De tijd die nodig was om het opnieuw opstarten te laten plaatsvinden, maar de upgrade kon worden voortgezet.
 • installRebootinitiatetime De tijd die nodig is voor een poging om opnieuw op te starten.
 • interactive Geeft aan of de sessie door een gebruiker wordt geïnitieerd.
 • minutesToCommit De tijd die nodig is om updates te installeren.
 • rebootOutsideOfActiveHours Geeft aan of opnieuw opstarten buiten de gebruikstijden is gepland.
 • revisionNumber Revisienummer van update.
 • updateId Update-id.
 • updateScenarioType Het updatesessietype.
 • uxRebootstate Geeft de exacte status van de gebruikerservaring aan op het moment dat het vereiste opnieuw opstarten is gestart om te zorgen voor het juiste updateproces en de juiste ervaring, om Windows beter up-to-date te houden.
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.LowUptimes

Deze gebeurtenis wordt verzonden als van een apparaat wordt vastgesteld dat het niet voldoende beschikbaarheid heeft betrouwbaar updates te verwerken. Dit wordt gedaan om het apparaat beveiligd te houden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • isLowUptimeMachine Geeft aan of is bepaald dat het systeem een lage beschikbaarheid heeft.
 • lowUptimeMinHours De huidige instelling voor het minimum aantal uren dat nodig is om niet te worden aangemerkt als systeem met lage beschikbaarheid.
 • lowUptimeQueryDays De huidige instelling voor het aantal recente dagen waarin beschikbaarheid wordt gecontroleerd.
 • uptimeMinutes Het aantal minuten van beschikbaarheid dat is gemeten.
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id voor Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.OneshotUpdateDetection

Deze gebeurtenis geeft gegevens over scans die zijn gestart via instellings-UI of achtergrondscans die dringend zijn om te helpen Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • externalOneshotupdate De laatste keer dat een door een taak geactiveerde scan is voltooid.
 • interactiveOneshotupdate De laatste keer dat een interactieve scan is voltooid.
 • oldlastscanOneshotupdate De laatste keer dat een scan is voltooid.
 • wuDeviceid De apparaat-GUID voor Windows Update (Globally Unique Identifier).

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.PostInstall

Met deze gebeurtenis worden gegevens over lite stack-apparaten (mobiel, IOT, alles wat niet pc-gerelateerd is) onmiddellijk verzonden voordat de gegevensmigratie wordt gestart, om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • batteryLevel De huidige resterende batterijcapaciteit in megawattuur (mWh) of als percentage.
 • bundleId De unieke id die is gekoppeld aan de specifieke inhoudsbundel.
 • bundleRevisionnumber Geeft het revisienummer van de inhoudsbundel aan.
 • errorCode De foutcode die is geretourneerd voor de huidige fase.
 • eventScenario Status van de update-actie.
 • flightID De unieke id voor de flight (voorlopige versie van Windows Insider) die moet worden bezorgd bij het apparaat, indien van toepassing.
 • sessionType Het sessietype van Windows Update (interactief of achtergrond).
 • updateScenarioType Geeft het type aan van de Update-sessie die wordt uitgevoerd.
 • wuDeviceid De unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.PowerMenuOptionsChanged

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de opties in het opstartmenu veranderen, meestal wegens een update in afwachting van een herstart, of nadat een update is geïnstalleerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.PreShutdownStart

Deze gebeurtenis wordt gegenereerd vóór de afsluit- en doorvoerbewerkingen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • wuDeviceid De unieke id van een specifiek apparaat, dat is gebruikt om aan te geven hoeveel apparaten slagen of een bepaald probleem hebben.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.RebootFailed

Met deze gebeurtenis wordt informatie verzonden over de vraag of voor een update opnieuw opstarten vereist is, en de redenen voor fouten. Dit gebeurt om Windows beter up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • batteryLevel Huidige accucapaciteit in mWh of het resterende percentage.
 • deferReason De reden waarom de installatie niet wordt voltooid.
 • EventPublishedTime Het moment waarop de fout met het opnieuw opstarten is opgetreden.
 • flightID Unieke update-id.
 • rebootOutsideOfActiveHours Geeft aan of opnieuw opstarten buiten de gebruikstijden is gepland.
 • RebootResults Hexadecimale code die de reden van de fout aangeeft. Normaal gesproken is dit naar verwachting een specifieke met USO gegenereerde hexadecimale code.
 • revisionNumber Revisienummer van update.
 • updateId Update-id.
 • updateScenarioType Het updatesessietype.
 • uxRebootstate Geeft de exacte status van de gebruikerservaring aan op het moment dat het vereiste opnieuw opstarten is gestart om te zorgen voor het juiste updateproces en de juiste ervaring, om Windows beter up-to-date te houden.
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.RefreshSettings

Deze gebeurtenis verzendt basisgegevens over de versie van upgrade-instellingen die op het systeem worden toegepast om te helpen Windows up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • errorCode Hexadecimale code voor het foutbericht zodat de specifieke fout kan worden opgezocht.
 • settingsDownloadTime Tijdstempel van de laatste poging om instellingen te verkrijgen.
 • settingsETag Versie-id van de instellingen.
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.RestoreRebootTask

Met deze gebeurtenis worden gegevens waarmee wordt aangegeven dat er een taak voor opnieuw opstarten onverwacht op een apparaat ontbreekt, en de taak wordt hersteld omdat opnieuw opstarten nog steeds is vereist, om Windows beter up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • RebootTaskRestoredTime De tijd waarop deze taak voor opnieuw opstarten is hersteld.
 • wuDeviceid Apparaat-id voor het apparaat waarop het opnieuw opstarten is hersteld.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.SystemNeeded

Met deze gebeurtenis worden gegevens over de reden waarom een apparaat niet opnieuw kan worden opgestart, verzonden om Windows beter up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • eventScenario End-to-end updatesessie-id.
 • rebootOutsideOfActiveHours Geeft aan of opnieuw opstarten buiten de gebruikstijden is gepland.
 • revisionNumber Revisienummer van update.
 • systemNeededReason Lijst met apps of taken die verhinderen dat het systeem opnieuw wordt gestart.
 • updateId Update-id.
 • updateScenarioType Het updatesessietype.
 • uxRebootstate Geeft de exacte status van de gebruikerservaring aan op het moment dat het vereiste opnieuw opstarten is gestart om te zorgen voor het juiste updateproces en de juiste ervaring, om Windows beter up-to-date te houden.
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.UpdateInstallPause

Deze gebeurtenis geeft de gegevens aan die worden verzonden wanneer het apparaat een update in uitvoering onderbreekt. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • updateClassificationGUID De classificatie-GUID voor de update die was onderbroken.
 • updateId Een update-ID voor de onderbroken update.
 • wuDeviceid Een uniek apparaat-ID.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.UpdatePolicyCacheRefresh

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden over de vraag of beleidsregels voor updatebeheer op een apparaat zijn ingeschakeld om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • configuredPoliciescount Het aantal beleidsregels op het apparaat.
 • policiesNamevaluesource Beleidsnaam en bron van beleid (groepsbeleid, MDM of flight).
 • policyCacherefreshtime De tijd waarop de beleidscache is vernieuwd.
 • updateInstalluxsetting Geeft aan of een gebruiker beleidsregels via een gebruikerservaringsoptie heeft ingesteld.
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.UpdateRebootRequired

Met deze gebeurtenis worden gegevens verzonden over de vraag of voor een update opnieuw opstarten is vereist om te helpen Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • flightID De specifieke id van de Windows Insider-build die het apparaat ontvangt.
 • interactive Geeft aan of de fase van initiatie van opnieuw opstarten van het updateproces is begonnen als resultaat van een gebruikersactie.
 • revisionNumber Revisienummer van update.
 • updateId Update-id.
 • updateScenarioType Het updatesessietype.
 • uxRebootstate Geeft de exacte status van de gebruikerservaring aan op het moment dat het vereiste opnieuw opstarten is gestart om te zorgen voor het juiste updateproces en de juiste ervaring, om Windows beter up-to-date te houden.
 • wuDeviceid Unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.updateSettingsFlushFailed

Deze gebeurtenis verzendt informatie over een update waarbij problemen zijn opgetreden en die niet kon worden voltooid. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • errorCode De opgetreden foutcode.
 • wuDeviceid De id van het apparaat waarin de fout is opgetreden.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.USODiagnostics

Deze gebeurtenis verzendt gegevens over de status van de updatepoging om te helpen Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • errorCode resultaat dat het slagen of mislukken van de huidige update aangeeft
 • LastApplicableUpdateFoundTime De tijd waarop de laatste toepasselijke update is gevonden.
 • LastDownloadDeferredReason De laatste reden voor het uitstellen van de download.
 • LastDownloadDeferredTime Het tijdstip waarop het downloaden werd uitgesteld.
 • LastDownloadFailureError De laatste mislukte download.
 • LastDownloadFailureTime De tijd van de laatste mislukte download.
 • LastInstallCompletedTime De tijd waarop de laatste succesvolle installatie is voltooid.
 • LastInstallDeferredReason De reden dat de laatste installatie is uitgesteld.
 • LastInstallDeferredTime De tijd waarop de laatste installatie is uitgesteld.
 • LastInstallFailureError De foutcode die is gekoppeld aan de laatste mislukte installatie.
 • LastInstallFailureTime De tijd waarop de laatste installatie niet kon worden voltooid.
 • LastRebootDeferredReason De reden dat de laatste herstart is uitgesteld.
 • LastRebootDeferredTime De tijd waarop de laatste herstart is uitgesteld.
 • LastRebootPendingTime De tijd waarop de status van de laatste herstart is ingesteld op 'In behandeling'.
 • LastScanDeferredReason De reden dat de laatste scan is uitgesteld.
 • LastScanDeferredTime De tijd waarop de laatste scan is uitgesteld.
 • LastScanFailureError De foutcode voor de laatste mislukte scan.
 • LastScanFailureTime De tijd waarop de laatste scan is mislukt.
 • LastUpdateCheckTime De tijd van de laatste updatecontrole.
 • LastUpdateDownloadTime De tijd waarop de laatste update is gedownload.
 • LastUpgradeInstallFailureError De foutcode voor de laatste mislukte upgrade.
 • LastUpgradeInstallFailureTime De tijd van de laatste mislukte upgrade.
 • LowUpTimeDetectTime De laatste keer dat "geringe beschikbaarheid" is gedetecteerd.
 • NoLowUpTimeDetectTime De laatste keer dat geen "geringe beschikbaarheid" is gedetecteerd.
 • RebootRequired Geeft aan dat opnieuw opstarten is vereist.
 • revisionNumber Unieke revisienummer van de update
 • updateId Unieke id voor de update
 • updateState Voortgang binnen een updatestatus
 • UpgradeInProgressTime De hoeveelheid tijd die een onderdelenupdate bezig is.
 • WaaSFeatureAssessmentDays Het aantal dagen dat de beoordeling van de onderdelenupdate verlopen is.
 • WaaSFeatureAssessmentImpact De impact van de beoordeling van de onderdelenupdate.
 • WaaSUpToDateAssessmentDays Het aantal dagen dat de beoordeling van de onderdelenupdate verlopen is.
 • WaaSUpToDateAssessmentImpact De impact van de beoordeling van een kwaliteitsupdate.
 • wuDeviceid Unieke id van apparaat

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.UsoSession

Deze gebeurtenis geeft de status van de USO-service aan begin en bij voltooiing aan. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • activeSessionid Een unieke sessie-GUID.
 • eventScenario De status van de updateactie.
 • interactieve Is de USO-sessie interactief?
 • lastErrorcode De laatste fout die wordt aangetroffen.
 • lastErrorstate De status van de update wanneer de laatste fout is opgetreden.
 • sessionType Een GUID die naar het type van de updatesessie verwijst.
 • updateScenarioType Een beschrijvend updatesessietype.
 • wuDeviceid De apparaat-GUID voor Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Orchestrator.UUPFallBack

Deze gebeurtenis geeft aan dat door USO vastgestelde UUP moet terugvallen. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • EventPublishedTime Het huidige tijdstip van de gebeurtenis.
 • UUPFallBackConfigured De terugval-foutcode.
 • UUPFallBackErrorReason De reden voor de terugvalfout.
 • wuDeviceid Een apparaat-ID van Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Ux.MusNotification.EnhancedEngagedRebootUxState

Deze gebeurtenis verzendt informatie over de configuratie van eDTE (Enhanced Direct-to-Engaged), waaronder waarden voor de timing van hoe eDTE verschillende fasen van de herstart doorloopt. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • AcceptAutoModeLimit Het maximum aantal dagen voor een apparaat om automatisch de modus voor automatisch opnieuw opstarten te activeren.
 • AutoToAutoFailedLimit Het maximum aantal dagen dat de modus voor automatisch opnieuw opstarten mislukt voordat een dialoogvenster dat opnieuw opstarten is mislukt wordt weergegeven.
 • DeviceLocalTime De datum en tijd (gebaseerd op de apparaatinstellingen voor datum/tijd) waarop de modus voor opnieuw opstarten is gewijzigd.
 • EngagedModeLimit Het aantal dagen om te schakelen tussen DTE-dialoogvensters (Direct-to-Engaged).
 • EnterAutoModeLimit Het maximum aantal dagen dat een apparaat de modus voor automatisch opnieuw opstarten kan activeren.
 • ETag De entiteitcode die de OneSettings-versie vertegenwoordigt.
 • IsForcedEnabled Geeft aan of gedwongen opnieuw opstarten is ingeschakeld voor het apparaat.
 • IsUltimateForcedEnabled Geeft aan of de modus Ultimate Forced Reboot is ingeschakeld voor het apparaat.
 • OldestUpdateLocalTime De datum en tijd (gebaseerd op de apparaatinstellingen voor datum/tijd) waarop het opnieuw opstarten van deze update in behandeling is gegaan.
 • RebootUxState Geeft de status voor opnieuw opstarten aan: Engaged, Auto, Forced, UltimateForced.
 • RebootVersion De versie van de DTE (Direct-to-Engaged).
 • SkipToAutoModeLimit Het maximum aantal dagen om te schakelen om over te schakelen naar de start terwijl de modus voor automatische opnieuw opstarten actief is.
 • UpdateId De id van de update die wacht op opnieuw opstarten om de installatie te voltooien.
 • UpdateRevision De revisie van de update die wacht op opnieuw opstarten om de installatie te voltooien.

Microsoft.Windows.Update.Ux.MusNotification.RebootNoLongerNeeded

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer een beveiligingsupdate met succes is voltooid. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • UtcTime De Coordinated Universal Time waarop het opnieuw starten niet meer nodig was.

Microsoft.Windows.Update.Ux.MusNotification.RebootRequestReasonsToIgnore

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de herstart kan worden uitgesteld op basis van bepaalde redenen, voordat een poging tot herstart wordt gedaan. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • Reden De aangegeven reden waardoor de herstart wordt uitgesteld.

Microsoft.Windows.Update.Ux.MusNotification.RebootScheduled

Met deze gebeurtenis wordt basisinformatie over de planning van een updategerelateerd opnieuw opstarten verzonden om beveiligingsupdates te downloaden en om Windows beter up-to-date en veilig te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • activeHoursApplicable Geeft aan of gebruikstijden van toepassing zijn op dit apparaat.
 • forcedReboot True, als opnieuw opstarten wordt afgedwongen op het apparaat. Anders onwaar
 • rebootArgument Argument voor de taak van het opnieuw opstarten. Hiermee wordt ook een specifieke aan opnieuw opstarten gerelateerde actie vertegenwoordigd.
 • rebootOutsideOfActiveHours Waar, als opnieuw opstarten buiten de actieve uren is gepland. Anders Onwaar.
 • rebootScheduledByUser Waar, als opnieuw opstarten is gepland door de gebruiker. Onwaar als opnieuw opstarten automatisch is gepland.
 • rebootState Huidige status van het opnieuw opstarten.
 • revisionNumber Het revisienummer van het besturingssysteem.
 • scheduledRebootTime De tijd die is gepland voor het opnieuw opstarten.
 • scheduledRebootTimeInUTC De tijd die is gepland voor het opnieuw opstarten, in UTC.
 • updateId Geeft aan welke update wordt gepland.
 • wuDeviceid De unieke apparaat-id die wordt gebruikt door Windows Update.

Microsoft.Windows.Update.Ux.MusNotification.UxBrokerFirstReadyToReboot

Deze gebeurtenis wordt geactiveerd wanneer de herstart voor het eerst vereist is. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.Update.Ux.MusNotification.UxBrokerScheduledTask

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer MUSE-broker een taak plant. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • TaskArgument De argumenten waarmee de taak wordt gepland
 • TaskName Naam van de taak.

Microsoft.Windows.Update.Ux.MusUpdateSettings.RebootScheduled

Met deze gebeurtenis wordt basisinformatie verzonden voor het plannen van het opnieuw opstarten van een apparaat om beveiligingsupdates te installeren. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • activeHoursApplicable Wordt bij het opnieuw opstarten rekening gehouden met actieve uren?
 • forcedReboot True, als opnieuw opstarten wordt afgedwongen op het apparaat. Anders false
 • rebootArgument De argumenten die worden doorgegeven aan het besturingssysteem voor het opnieuw opstarten.
 • rebootOutsideOfActiveHours Was het opnieuw opstarten buiten de actieve uren gepland?
 • rebootScheduledByUser Is het opnieuw opstarten gepland door de gebruiker? Als de waarde onwaar is, wordt het opnieuw opstarten door het apparaat gepland.
 • rebootState De status van het opnieuw starten.
 • revisionNumber Het revisienummer van het besturingssysteem dat wordt bijgewerkt.
 • scheduledRebootTime Het tijdstip waarop het opnieuw opstarten is gepland.
 • scheduledRebootTimeInUTC Het tijdstip waarop het opnieuw opstarten is gepland, in Coordinated Universal Time.
 • updateId De apparaat-GUID in Windows Update.
 • wuDeviceid De apparaat-GUID voor Windows Update.

Microsoft.Windows.WindowsUpdate.RUXIM.ICOInteractionCampaignComplete

Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer een RUXIM-gebruikersinteractiecampagne wordt voltooid. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InteractionCampaignID GUID die de interactiecampagne identificeert die is voltooid.
 • ResultId Het uiteindelijke resultaat van de interactiecampagne.

Microsoft.Windows.WindowsUpdate.RUXIM.ICSExit

Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer de RUXIM Interaction Campaign Scheduler (RUXIMICS) wordt afgesloten. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en correct te laten presteren.

Microsoft.Windows.WindowsUpdate.RUXIM.ICSLaunch

Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer de RUXIM Interaction Campaign Scheduler (RUXIMICS.EXE) wordt gestart. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CommandLine De opdrachtregel die wordt gebruikt om RUXIMICS te starten.

Microsoft.Windows.WindowsUpdate.RUXIM.ICSOneSettingsSyncExit

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer RUXIM de controle met OneSettings voltooit om eventuele UX-interactiecampagnes op te halen die mogelijk moeten worden weergegeven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • hrInitialize Fout, indien aanwezig, die is opgetreden tijdens het initialiseren van OneSettings.
 • hrQuery Eventuele fout die is opgetreden tijdens het ophalen van UX-interactiecampagnegegevens uit OneSettings.

Microsoft.Windows.WindowsUpdate.RUXIM.ICSOneSettingsSyncLaunch

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer RUXIM begint te controleren met OneSettings om eventuele UX-interactiecampagnes op te halen die mogelijk moeten worden weergegeven. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.WindowsUpdate.RUXIM.IHExit

Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer de RUXIM Interaction Handler (RUXIMIH.EXE) wordt afgesloten. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • InteractionCampaignID GUID die de interactiecampagne identificeert die door RUXIMIH is verwerkt.

Microsoft.Windows.WindowsUpdate.RUXIM.IHLaunch

Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer de RUXIM Interaction Handler (RUXIMIH.EXE) wordt gestart. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • CommandLine De opdrachtregel die wordt gebruikt om RUXIMIH te starten.
 • InteractionCampaignID GUID die de interactiecampagne van de gebruiker identificeert die door de interactie-handler wordt verwerkt.

Microsoft.Windows.WindowsUpdate.RUXIM.SystemEvaluator.Evaluation

Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer de RUXIM Evaluator DLL een evaluatie uitvoert. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows up-to-date te houden en correct te laten presteren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • HRESULT Fout, indien aanwezig, die is opgetreden tijdens de evaluatie. (Houd er rekening mee dat als fouten tijdens afzonderlijke controles geen invloed hebben op het totale resultaat van de evaluatie, deze fouten worden gerapporteerd in NodeEvaluationData, maar dit HRESULT nog steeds nul is.)
 • Id GUID doorgegeven door de beller om de evaluatie te identificeren.
 • NodeEvaluationData Structuur met de resultaten van afzonderlijke controles die plaatsvonden tijdens de algemene evaluatie.
 • Result Het totale resultaat dat door de evaluatie is gegenereerd.

Windows Update-remediegebeurtenissen

Mitigation360Telemetry.MitigationCustom.CleanupSafeOsImages

Met deze gebeurtenis worden specifieke gegevens voor de CleanupSafeOsImages-risicobeperking verzonden, gebruikt voor updates van het besturingssysteem. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

 • ClientId De client-id die wordt gebruikt door Windows Update.
 • FlightId De id van elke Windows Insider-build die het apparaat heeft ontvangen.
 • InstanceId Een unieke apparaat-id die het exemplaar van elke update aangeeft.
 • MitigationScenario Het updatescenario waarin de risicobeperking is uitgevoerd.
 • MountedImageCount Het aantal gekoppelde installatiekopieën.
 • MountedImageMatches Het aantal overeenkomende gekoppelde installatiekopieën.
 • MountedImagesFailed Het aantal gekoppelde installatiekopieën dat niet kan worden verwijderd.
 • MountedImagesRemoved Het aantal gekoppelde installatiekopieën dat is verwijderd.
 • MountedImagesSkipped Het aantal gekoppelde installatiekopieën dat niet is gevonden.
 • RelatedCV De waarde van de correlatievector die is gegenereerd op basis van de meest recente USO-scan.
 • Result HResult van deze bewerking.
 • ScenarioId Id van het mitigatiescenario.
 • ScenarioSupported Geeft aan of het scenario werd ondersteund.
 • SessionId De unieke waarde voor elke updatepoging.
 • UpdateId Unieke id voor elke update van Windows.
 • WuId Unieke id voor de Windows Update-client.

Windows Update Reserve Manager-gebeurtenissen

Microsoft.Windows.UpdateReserveManager.CommitPendingHardReserveAdjustment

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de Update Reserve Manager een in behandeling zijnde aanpassing van een harde reservering doorvoert. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.UpdateReserveManager.InitializeUpdateReserveManager

Met deze gebeurtenis worden gegevens geretourneerd over de Update Reserve Manager, inclusief of deze is geïnitialiseerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.UpdateReserveManager.RemovePendingHardReserveAdjustment

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de Update Reserve Manager een in behandeling zijnde aanpassing van een harde reservering verwijdert. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Microsoft.Windows.UpdateReserveManager.UpdatePendingHardReserveAdjustment

Deze gebeurtenis wordt verzonden wanneer de Update Reserve Manager de grootte van de harde reservering moet aanpassen nadat de optionele inhoud is geïnstalleerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om Windows veilig en up-to-date te houden.

Winlogon-gebeurtenissen

Microsoft.Windows.Security.Winlogon.SetupCompleteLogon

Deze gebeurtenis geeft de voltooiing van het installatieproces aan. Dit gebeurt slechts één keer tijdens de eerste keer aanmelden.

XBOX-gebeurtenissen

Microsoft.Xbox.XamTelemetry.AppActivationError

Deze gebeurtenis geeft aan of het systeem een activeringsfout heeft gedetecteerd in de app.

Microsoft.Xbox.XamTelemetry.AppActivity

Deze gebeurtenis vindt plaats wanneer de huidige app-status wordt gewijzigd door: starten, schakelen, beëindigen, uitlijnen enzovoort.