HstsBuilderExtensions.UseHsts(IApplicationBuilder) Metoda

Definicja

Dodaje oprogramowanie pośredniczące do używania modułu HSTS, który dodaje nagłówek Strict-Transport-Security.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseHsts(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app);
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseHsts (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
static member UseHsts : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseHsts (app As IApplicationBuilder) As IApplicationBuilder

Parametry

app
IApplicationBuilder

Wystąpienie IApplicationBuilder , które jest rozszerzane przez tę metodę.

Zwraca

IApplicationBuilder

Dotyczy