WindowsServiceLifetimeHostBuilderExtensions.UseWindowsService Metoda

Definicja

Ustawia okres istnienia hosta WindowsServiceLifetime, ustawia główny katalog zawartości i włącza rejestrowanie w dzienniku zdarzeń z nazwą aplikacji jako domyślną nazwą źródła.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::Extensions::Hosting::IHostBuilder ^ UseWindowsService(Microsoft::Extensions::Hosting::IHostBuilder ^ hostBuilder);
public static Microsoft.Extensions.Hosting.IHostBuilder UseWindowsService (this Microsoft.Extensions.Hosting.IHostBuilder hostBuilder);
static member UseWindowsService : Microsoft.Extensions.Hosting.IHostBuilder -> Microsoft.Extensions.Hosting.IHostBuilder
<Extension()>
Public Function UseWindowsService (hostBuilder As IHostBuilder) As IHostBuilder

Parametry

hostBuilder
IHostBuilder

Do IHostBuilder działania.

Zwraca

IHostBuilder

To samo wystąpienie klasy IHostBuilder dla łańcucha.

Uwagi

Jest to kontekstowe i będzie aktywowane tylko wtedy, gdy wykryje, że proces jest uruchomiony jako Windows Service.

Dotyczy