EventLoggerFactoryExtensions Klasa

Definicja

Metody rozszerzenia dla ILoggerFactory klasy .

public ref class EventLoggerFactoryExtensions abstract sealed
public static class EventLoggerFactoryExtensions
type EventLoggerFactoryExtensions = class
Public Module EventLoggerFactoryExtensions
Dziedziczenie
EventLoggerFactoryExtensions

Metody

AddEventLog(ILoggerFactory)
Nieaktualne.

Dodaje rejestrator zdarzeń, który jest włączony dla programu LogLevel. Informacje lub nowsze.

AddEventLog(ILoggerFactory, EventLogSettings)
Nieaktualne.

Dodaje rejestrator zdarzeń. Użyj settings polecenia , aby włączyć rejestrowanie dla określonych LogLevels.

AddEventLog(ILoggerFactory, LogLevel)
Nieaktualne.

Dodaje rejestrator zdarzeń, który jest włączony dla LogLevelwartości minLevel lub nowszej.

AddEventLog(ILoggingBuilder)

Dodaje rejestrator zdarzeń o nazwie "EventLog" do fabryki.

AddEventLog(ILoggingBuilder, Action<EventLogSettings>)

Dodaje rejestrator zdarzeń. Użyj configure polecenia , aby włączyć rejestrowanie dla określonych LogLevels.

AddEventLog(ILoggingBuilder, EventLogSettings)

Dodaje rejestrator zdarzeń. Użyj settings polecenia , aby włączyć rejestrowanie dla określonych LogLevels.

Dotyczy