Instalowanie platformy .NET w systemie Linux

W tym artykule szczegółowo opisano sposób instalowania platformy .NET w różnych dystrybucjach systemu Linux, ręcznie i za pośrednictwem menedżera pakietów. Zazwyczaj stabilne wersje platformy .NET są dostępne w menedżerze pakietów, a wersje zapoznawcza nie są dostępne.

Instalacja ręczna

Platformę .NET można zainstalować ręcznie w następujący sposób:

W przypadku ręcznego zainstalowania platformy .NET może być konieczne zainstalowanie zależności platformy .NET .

Oficjalne archiwa pakietów

Platforma .NET jest dostępna w oficjalnych archiwach pakietów dla różnych dystrybucji systemu Linux, w tym następujących.

Platforma .NET może być obsługiwana przez firmę Microsoft zgodnie z publikacją w oficjalnych archiwach pakietów. Nadal możesz otwierać problemy w aplikacji dotnet/core , jeśli wystąpią problemy.

System Red Hat obsługuje platformę .NET w systemie Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Firmy Red Hat i Microsoft współpracują, aby zapewnić, że platforma .NET działa dobrze w systemie RHEL.

Pakiety firmy Microsoft

Platforma .NET jest również dostępna za pośrednictwem packages.microsoft.com.

Te pakiety są obsługiwane przez firmę Microsoft.

Zachęcamy do zainstalowania platformy .NET z oficjalnego archiwum dystrybucji, jeśli jest ona dostępna, nawet jeśli jest ona również dostępna w witrynie packages.microsoft.com.

Inne dystrybucje

Informacje o instalacji są również udostępniane dla innych dystrybucji.

Następne kroki