Ogłoszenie nowoczesnych i stałych zasad

Pierwotnie opublikowane: 8 marca 2017 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Od 9 marca 2017 r. zasady cyklu życia firmy Microsoft są podzielone na następujące kategorie: stałe i nowoczesne. Jest to zmiana w stosunku do poprzednich warunków zasad lokalnych i online, aby dokładniej dostosować się do naszej oferty produktów i usług. Ponadto nazwa „zasady usług online” zostaje zmieniona na nazwę „nowoczesne zasady”.

  • Stałe zasady regulują produkty i usługi, które mają zdefiniowaną datę zakończenia pomocy technicznej. Stałe zasady obejmują zasady dotyczące systemów operacyjnych dla firm, deweloperów i komputerów stacjonarnych, zasady dotyczące konsumentów i multimediów oraz zasady systemu operacyjnego urządzenia.

  • Nowoczesne zasady są zgodne z ciągłym modelem obsługi i wsparcia, bez dat zakończenia pomocy technicznej. Same nowoczesne zasady, wprowadzone publicznie w sierpniu 2016 r., oferują model ciągły zarówno lokalnie, jak i w produktach i usługach online.

Zasady dotyczące istniejących produktów i usług nie zostały zmienione. Zobowiązania dotyczące cyklu życia będą kontynuowane we wskazany sposób. Najnowsze informacje o cyklu życia stałego i nowoczesnego dla wszystkich komercyjnych produktów i usług firmy Microsoft, wraz z wytycznymi dotyczącymi obsługi i wymaganiami systemowymi można znaleźć, przeszukując publiczną siatkę dat cyklu życia.