Produkty ze wsparciem kończącym się w 2019 roku

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Poniższa lista przedstawia produkty wycofywane lub osiągające koniec wsparcia w 2019 roku. Po wycofaniu produktu lub zakończeniu wsparcia nie będzie żadnych nowych aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji niedotyczących zabezpieczeń, bezpłatnych ani płatnych opcji asystowanej pomocy technicznej, ani aktualizacji zawartości technicznej online. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach stałego i nowoczesnego cyklu życia oraz dodatkach Service Pack.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące pomocy technicznej dla produktu, skontaktuj się z przedstawicielem klienta firmy Microsoft. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft.

Wycofanie produktów

Następujące produkty, regulowane przez nowoczesne zasady, zostaną wycofane w 2019 roku.

Rezultat Wycofanie
Azure Scheduler
poniedziałek, 30 września 2019 r.
HockeyApp
sobota, 16 listopada 2019 r.

Koniec obsługi wydania

Następujące wydania produktów, regulowane przez nowoczesne zasady, osiągną koniec wsparcia w roku 2019.

Rezultat Koniec obsługi
Visual Studio dla komputerów Mac, Visual Studio 2017 dla komputerów Mac
piątek, 8 marca 2019 r.
Windows 10 Enterprise and Education, wersja 1607
Windows 10 Home and Pro, wersja 1709
Windows 10 IoT Core, wersja 1709
Windows 10 IoT Enterprise, wersja 1607
Windows Server, wersja 1709
wtorek, 9 kwietnia 2019 r.
Microsoft Endpoint Configuration Manager, wersja 1710
poniedziałek, 20 maja 2019 r.
.NET Core 1.0
.NET Core 1.1
czwartek, 27 czerwca 2019 r.
System Center Data Protection Manager półroczny kanał, wersja 1801
System Center Operations Manager półroczny kanał, wersja 1801
System Center Orchestrator półroczny kanał, wersja 1801
System Center Service Manager półroczny kanał, wersja 1801
System Center Virtual Machine Manager półroczny kanał, wersja 1801
czwartek, 8 sierpnia 2019 r.
Microsoft Endpoint Configuration Manager, wersja 1802
niedziela, 22 września 2019 r.
PowerShell, PowerShell Core 6.1
sobota, 28 września 2019 r.
Windows 10 Enterprise and Education, wersja 1703
Windows 10 IoT Enterprise, wersja 1703
wtorek, 8 października 2019 r.
Windows 10 Home and Pro, wersja 1803
Windows 10 IoT Core, wersja 1803
Windows Server, wersja 1803
wtorek, 12 listopada 2019 r.
.NET Core 2.2
poniedziałek, 23 grudnia 2019 r.

Produkty, dla których pomoc techniczna dobiega końca

Następujące produkty i wydania, regulowane przez Zasady stałe, osiągną koniec wsparcia w roku 2019.

Rezultat Koniec pomocy technicznej
Dynamics C5 2012
Dynamics CRM 2016 (Dynamics 365) z dodatkiem Service Pack 1 (wersja 8.1)
Microsoft Application Virtualization 4.5
Microsoft Application Virtualization Hosting 4.5 for Windows Desktops
Platforma obsługi klienta firmy Microsoft 2009
Zestaw narzędzi do diagnostyki i odzyskiwania 6.5 firmy Microsoft
Microsoft Sync Framework 1.0
Pakiet PixelSense Applications Suite 1.0
Visual Studio Team Foundation Server 2017
Windows Embedded 2009
wtorek, 8 stycznia 2019 r.
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Windows Embedded POSReady 2009
wtorek, 9 kwietnia 2019 r.
Windows 10 Mobile Enterprise, wydany w kwietniu 2017
Windows 10 Mobile, wydany w kwietniu 2017
wtorek, 11 czerwca 2019 r.
BizTalk Server 2009
Dynamics POS 2009
Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0
Microsoft Commerce Server 2009
Microsoft Commerce Server 2009 R2
Microsoft Forecaster 7.0
Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
Microsoft Host Integration Server 2009
Microsoft SQL Server 2008
Microsoft SQL Server 2008 R2
Microsoft SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2
Program Microsoft Center Configuration Manager 2007 R3
SQL Server 2016 z dodatkiem Service Pack 1
StorSimple seria 5000/7000
Program System Center Operations Manager 2007
System Center Operations Manager 2007 R2
Windows Embedded 8.1 Handheld
9 lipca 2019 r.
Microsoft iSCSI Software Target 3.3
Visual Studio 2012, aktualizacja 4
wtorek, 8 października 2019 r.

Produkty przechodzące na wsparcie dodatkowe:

Wsparcie techniczne ulegnie zmianie z podstawowego na dodatkowe w 2019 roku dla następujących produktów. Wsparcie dodatkowe obejmuje aktualizacje zabezpieczeń bez żadnych kosztów oraz płatne aktualizacje i wsparcie niedotyczące zabezpieczeń. Ponadto firma Microsoft nie będzie akceptować żądań dotyczących zmian w projekcie ani nowych funkcji w fazie wsparcia dodatkowego.

Rezultat Data zakończenia wsparcia podstawowego
Dynamics CRM 2013
Microsoft Host Integration Server 2013
wtorek, 8 stycznia 2019 r.
Microsoft Deployment Agent 2013
Zestaw narzędzi do diagnostyki i odzyskiwania firmy Microsoft w wersji 8.1
User Experience Virtualization (UE-V) 2.0
Visual Studio 2013
Visual Studio Team Foundation Server 2013
wtorek, 9 kwietnia 2019 r.
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.5
SQL Server 2014
9 lipca 2019 r.
Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (Analytics Platform System)
wtorek, 8 października 2019 r.
Windows 10 Mobile Enterprise, wydany w październiku 2017
Windows 10 Mobile, wydany w październiku 2017
wtorek, 10 grudnia 2019 r.